Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Ultimele actualizări

DAS Deva a redeschis “Clubul Seniorilor”!

Direcţia de Asistenţă Socială Deva a redeschis centrul de zi "Clubul Seniorilor", din Piaţa Victoriei, după ce activitatea acestuia a fost suspendată anul trecut, în luna octombrie, ca urmare a măsurilor stabilite de lege(...)

Indicatori ai datoriei publice locale

Datoria publică locală este oglindită într-o serie de indicatori.

Pensionarii și beneficiarii ajutoarelor financiare acordate în luna ianuarie 2022 NU PIERD ajutorul de încălzire!

Ajutorul financiar acordat pensionarilor sistemului public de pensii, cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 lei, precum și indemnizația compensatorie de care beneficiază persoanele cu dizabilități, în luna ianuarie 2022, NU SUNT(...)

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul(...)

Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ”Revizuire Plan Urbanistic Zonal - Zona Cetate Deva - Amenajare zonă pietonală Piața Cetății și zona adiacentă din municipiul Deva” generat de imobilul situat în intravilan, localitatea Deva, Piața Cetății și zona adiacentă

Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Revizuire Plan Urbanistic Zonal - Zona Cetate Deva - Amenajare zonă pietonală Piața Cetății și zona adiacentă din municipiul Deva" generat de imobilul situat(...)

Încă un pas în realizarea sistemului de încălzire la blocul social de pe Aleea Streiului

Consiliul Local Deva a aprobat, în ședința extraordinară de luni, 17 ianuarie 2022, documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Realizare sistem de încălzire pentru imobilul situat în(...)

Procese verbale 2021

Procese verbale ale ședințelor Consiliului local - 2021

Consultare publică pe Bugetul General al Municipiului Deva pe anul 2022

Primăria Municipiului Deva a inițiat procedura de consultare publică cu privire la PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI DEVA PE ANUL 2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu(...)

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentatia: PUZ ,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, FILIGORIE, PISCINĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI”

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit(...)

Mai mult de jumătate dintre administratorii de bloc din Deva își desfășoară activitatea în afara legii!

Direcția de Asistență Socială Deva verifică, în această perioadă, administratorii de bloc din municipiul Deva, cu privire la deținerea certificatului de atestare profesională și a atestatului, care dovedește, conform legii,(...)

PROGRAM SPECIAL cu publicul la DAS Deva – vineri, 14 ianuarie 2022

Direcția de Asistență Socială Deva aduce la cunoștința persoanelor interesate că vineri, 14 ianuarie 2022, programul cu publicul se va desfășura între orele 8:00-11:00, ca urmare a efectuării operațiunilor de actualizare a(...)

AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE: alte 300 de cereri, aprobate! LISTA devenilor care primesc subvenția de la stat este afișată pe site-ul Primăriei

Aproape 300 de cereri pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie - depuse în perioada 21 noiembrie - 20 decembrie 2021, au fost APROBATE de Direcția de Asistență Socială Deva.

Ședinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc în data de 17 ianuarie 2022, ora 13.00

Ședinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Deva va avea loc în data de 17 ianuarie 2022, ora 13.00. Ședința se va desfășura on-line în sistem de videoconferință, folosind aplicația Zoom.    

COMUNICAT

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA a emis următoarele dispoziții ținând cont de cererile și declarațiile pe proprie răspundere depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și pentru stabilirea(...)

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia: PUZ ,,ZONĂ REZIDENŢIALĂ”

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,(...)

Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că la data de 03 februarie 2022 la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva, se va desfăşura examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual.(...)

Încep lucrările pentru realizarea sistemului de încălzire la blocul social de pe strada Hărăului

Direcţia de Asistenţă Socială Deva a semnat contractul de proiectare şi execuţie pentru obiectivul de investiţii "Realizare sistem de încălzire pentru imobilul situat în Deva, str. Hărăului, nr. 40".

În intervalul...

De la data:
Până la data: