Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Ultimele actualizări

Hotărârea nr. 143 privind Acceptarea unei donații din partea numitului Domnariu Dumitru – Ioan, a unor terenuri cu destinația de drum, situate în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 143 privind Acceptarea unei donații din partea numitului Domnariu Dumitru - Ioan, a unor terenuri cu destinația de drum, situate în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 142 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.47/2003

Hotărârea nr. 142 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.47/2003

Hotărârea nr. 141 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.7/2001

Hotărârea nr. 141 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.7/2001

Hotărârea nr. 140 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.26/2015

Hotărârea nr. 140 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.26/2015

Hotărârea nr. 139 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.628/1999

Hotărârea nr. 139 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.628/1999

Hotărârea nr. 138 privind Preluarea contractului de comodat nr.124/2742/29.05.2008, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 138 privind Preluarea contractului de comodat nr.124/2742/29.05.2008, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 137 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 137 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 136 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 136 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 135 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 135 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 134 privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 134 privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 132 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 225 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Paiului, nr.12, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 132 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 225 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Paiului, nr.12, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 131 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, zonă locuinţe individuale intitulat “Parcelare teren în vederea construirii de locuinţe familiale” generat de imobilele situate în intravilanul municipiului Deva, zona străzii Dimitrie Sturza

Hotărârea nr. 131 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, zonă locuinţe individuale intitulat "Parcelare teren în vederea construirii de locuinţe familiale" generat de imobilele situate în intravilanul(...)

Hotărârea nr. 130 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă şi împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Constantin Brâncuşi, nr.6

Hotărârea nr. 130 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă şi împrejmuire" generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Constantin Brâncuşi, nr.6

Hotărârea nr. 129 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Spălătorie auto şi amplasare reclame” generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. M. Eminescu, nr.107

Hotărârea nr. 129 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Spălătorie auto şi amplasare reclame" generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. M. Eminescu, nr.107

Hotărârea nr. 127 privind Aprobarea închirierii locuinței sociale situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Streiului nr.24, et.1, ap.8, aflat în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva, către numita Cioara Margareta

Hotărârea nr. 127 privind Aprobarea închirierii locuinței sociale situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Streiului nr.24, et.1, ap.8, aflat în proprietatea municipiului Deva și în administrarea(...)

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 4 locuinţe situate în imobilele ANL1 și ANL2 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu, bl.T1

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 4 locuinţe situate în imobilele ANL1 și ANL2 din Deva, Aleea Moţilor(...)

Hotărârea nr. 125 privind Aprobarea închirierii locuinței tip camera de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl.1, camera 38, aflată în administrarea Direcției de asistență socială Deva, către numitul Hrițcu Olivian

Hotărârea nr. 125 privind Aprobarea închirierii locuinței tip camera de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl.1, camera 38, aflată în administrarea Direcției de asistență socială Deva,(...)

Hotărârea nr. 124 privind Aprobarea închirierii locuinței tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, et.4, camera 425, aflată în administrarea Direcției de asistență socială Deva, către numita Nojogan Lăcrămioara

Hotărârea nr. 124 privind Aprobarea închirierii locuinței tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, et.4, camera 425, aflată în administrarea Direcției de asistență socială Deva,(...)

Hotărârea nr. 123 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.B, et.9, ap.51, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Tămaș Neli-Mariana și Tămaș Zenu-Zorel

Hotărârea nr. 123 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.B, et.9, ap.51, în vederea vânzării acesteia către chiriașii(...)

În intervalul...

De la data:
Până la data: