Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Întrebări și răspunsuri

Exportă PDF - Întrebări și răspunsuri Tipăreşte pagina - Întrebări și răspunsuri Trimite unui prieten - Întrebări și răspunsuri

publicat de AdministratoR in Joi , 29 Noiembrie 2018, 8:21

 • Cine poate trimite propuneri de proiecte?

Pot participa la procesul de bugetare participativă persoanele care au domiciului sau reședința în Municipiul Deva. Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie printr-un e-mail la adresa tudecizi@primariadeva.ro.

 • Cum pot trimite o propunere?

Propunerile pot fi trimise prin e-mail la adresa tudecizi@primariadeva.ro. În cazul în care există cetățeni care nu au posibilitatea întocmirii sau transmiterii prin e-mail a proiectelor, pot solicita sprijinului echipei de suport.

 • Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

 Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale
 Amenajare de spații verzi și locuri de joacă
 Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.
 Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.)
 Infrastructură cultural/sportivă
 Infrastructură socială
 Infrastructură de sănătate
 Digitalizare
 Infrastructură educațională

 • Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească propunerile pentru a fi supuse votului cetățenilor?

 să fie de interes local si să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politica sau etnică;
 să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Deva şi care vizează un spaţiu public, aflat în proprietatea Municipiului Deva, la care există acces neîngrădit al cetățeniilor
 să se refere doar la investiții publice constand in dotări, modernizări, reparatii ale bunurilor proprietate publică a municipiului
 să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
 să fie delimitate zonal;
 să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
 să se încadreze în domeniile prevazute in prezentul Regulament.

 • Care este suma maximă alocată unui proiect?

Fiecare propunere trebuie să aibă un cost total de cel mult 100.000 lei (inclusiv TVA) - proiectare + implementare

 • Câte proiecte vor fi finanțate?

Vor fi finanțate proiectele câștigătoare, în ordinea clasamentului, până la concurența bugetului total de 500.000 lei (TVA inclus).

 • De ce ar trebui ca propunerile să fie clare şi detaliate?

Prin precizarea cât mai concretă a detaliilor va fi posibilă o analiză care să permită o bugetare riguroasă și un termen pentru implementare. Propunerile prea generice ar putea să facă dificilă sau imposibilă implementarea.

 • Propunerile pot fi însoţite de o documentație suplimentară?

Cetățenii care doresc acest lucru pot completa propunerea cu documentele pe care le consideră relevante (fotografii, hărți, planuri de localizare etc.).

 • Propunerile vor fi supuse la vot așa cum au fost depuse?

     Echipa de evaluare desemnată de către Primăria Municipiului Deva va realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. În urma analizei, propunerile supuse votului vor păstra ideea iniţială, dar ele vor fi adaptate de către serviciile din cadrul municipalităţii, care vor estima mai exact costurile implicate, posibilităţile concrete de acţiune și timpul de execuție.
     Dacă se constată că unele propuneri sunt similare în ceea ce privește conținutul sau proximitatea spaţială, poate fi justificată integrarea acestora într-un singur proiect, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.
     Cetățenii care depun propuneri care nu ajung să fie supuse votului au dreptul să primească, la cerere, explicaţii privind motivele acestei decizii.

 • Este posibil să se schimbe o propunere, în cazul în care s-a făcut o greșeală?

Propunerea poate fi modificată până a ajuns să fie validată de către Comisia de evaluare. Odată publicată pe site, propunerea nu mai poate fi modificată de către persoana care a propus-o.

 • Primăria Municipiului Deva revizuiește toate propunerile?

Da, serviciile din cadrul municipalității vor realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. Propunerile care respectă parametrii definiți vor fi supuse la vot.

 • Câte propuneri pot fi prezentate de fiecare cetățean?

Fiecare participant poate depune maxim o propunere de proiect.

Înapoi la Bugetare participativa

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice