Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual de muncitor calificat tr IG din care 2 posturi in cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto si 1 post la Serviciul Intretinere Zone Verzi- Zone 1, 1 post vacant in regim contractual de sofer in cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto si 1 post vacant in regim contractual de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi, Zona 3

Vă facem cunoscut că în data de 13 februarie 2019, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual de muncitor calificat tr IG din care 2 posturi in cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto si 1 post la Serviciul Intretinere Zone Verzi- Zone 1, 1 post vacant in regim contractual de sofer in cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto si 1 post vacant in regim contractual de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi, Zona 3

Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual de casier din cadrul Compartimentului Caserie-Complexul Aqualand, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că în data de 11 februarie 2019, la Complexul Aqualand, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual de casier din cadrul Compartimentului Caserie

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisa : in data de 11.02.2019, ora 10,00

Interviul se va sustine in maxim 4 zile de la data sustinerii probei scrise

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului ghișeu unic al Serviciului evidenţa persoanelor din Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului ghișeu unic al Serviciului evidenţa persoanelor din Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva

Concursul se va desfăşura după următorul program:

  • 11.02.2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

  • Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din care 2 posturi in cadrul Compartimentului Administrare Aqualand si 1 post in cadrul Compartimentului Protectia Muncii si 1 post vacant in regim contractual de subinginer tr IA din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand

Vă facem cunoscut că în data de 06 februarie 2019, la Complexul Aqualand, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din care 2 posturi in cadrul Compartimentului Administrare Aqualand si 1 post in cadrul Compartimentului Protectia Muncii si 1 post vacant in regim contractual de subinginer tr IA din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand

Concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante in regim contractual de referent tr IA din care 3 posturi in cadrul Compartimentului Administrare Aqualand, 1 post in cadrul Compartimentului Skate Park si 1 post la Compartimentul Administrare Telecabina

Vă facem cunoscut că în data de 04 februarie 2019, la Complexul Aqualand, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 5 posturi vacante in regim contractual de referent tr IA din care 3 posturi in cadrul Compartimentului Administrare Aqualand, 1 post in cadrul Compartimentului Skate Park si 1 post la Compartimentul Administrare Telecabina

CONCURS pentru ocuparea funcţiei de conducere în regim contractual de Director general al \"Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva\", serviciu public cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deva

Vă facem cunoscut că în data de  31 ianuarie 2019, ora 1100, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfașura proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcţiei de conducere în regim contractual de Director general  al "Centrului Cultural Drăgan  Muntean Deva", serviciu public cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deva .

  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise  la sediul Primăriei municipiului Deva;

Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada  9 - 22 ianuarie 2019 ( inclusiv )  la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva .   

Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante in regim contractual de ingrijitor si 5 posturi vacante in regim contractual de muncitor calificat tr IG din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand

Vă facem cunoscut că în data de 30 ianuarie 2019, la Complexul Aqualand, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante in regim contractual de ingrijitor si 5 posturi vacante in regim contractual de muncitor calificat tr IG din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului prelucrare date al Direcției impozite și taxe locale

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului prelucrare date al Direcției impozite și taxe locale

Concursul se va desfăşura după următorul program:

05.02.2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere, în regim contractual, de SEF SERVICIU al Serviciului administrativ din Direcția economica

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere, în regim contractual, de SEF SERVICIU al Serviciului administrativ din Direcția economica a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva:

Denumirea postului:

-   SEF SERVICIU - Serviciul administrativ - 1 post

            Data, ora şi locul de desfășurare a concursului:

  • 22 ianuarie 2019 - ora 10,00 - proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise / probei practice la sediul Primăriei municipiului Deva;

Depunerea dosarelor de concurs se va face în perioada 27 decembrie 2018 - 14 ianuarie 2018 la „Serviciul Resurse Umane" al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Date de contact: Matusa Neli - Consilier Serviciul Resurse Umane

                           telefon: 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.

                           e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

Concursul pentru ocuparea postului în regim contractual vacant de Referent treapta IA din cadrul Biroului ridicari vehicule al Serviciului administrare domeniu public și privat din Direcția Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

 ANUNTUL PUBLICAT INITIAL A FOST MODIFICAT ASTFEL:

 

            Avand in vedere ca prin Hotararea Guvernului nr. 983 / 14.12.2018 zilele de 24 si 31 decembrie 2018 au fost stabilite zile libere,

            Instituţia Primăria municipiului Deva anunţă amânarea concursului organizat pt ocuparea postului REFERENT IA în cadrul Biroului ridicări vehicule din data de 11 ianuarie 2019 proba scrisă pentru data de 15 ianuarie 2018 proba scrisă iar interviul se va susţine în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise,

            Perioada de depunere a dosarele de înscriere : 17 decembrie 2018 - 07 ianuarie 2019

Date de contact: Matusa Neli - Consilier Serviciul Resurse Umane

                             telefon: 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.

                                e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

 

 

 

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului achiziţii al Direcţiei Deva 2020

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului achiziţii al Direcţiei Deva 2020.

Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 16 ianuarie 2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului evidență patrimoniu al Direcţiei economice - 14 ianuarie 2019 proba scrisa

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului evidență patrimoniu al Direcţiei economice.

Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 14.01.2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.
Dosarele de înscriere se depun în perioada 13 decembrie 2018 - 03 ianuarie 2019 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Examen de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Vă facem cunoscut că în data de 14 ianuarie 2019, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva.

Concurs pentru ocuparea unui post vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din cadrul Compartimentului Buget - Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că în data de 19 decembrie 2018, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea unui post vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din cadrul Compartimentului Buget

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice