Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacante de Sef serviciu, grad II al Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacante de Sef serviciu, grad II al Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva. 

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului informatică al Direcței Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului informatică al Direcței Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Examen de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici.

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 5 aprilie 2021, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici.

Examen de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici.

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 1 aprilie 2021, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici.

Concurs pentru ocuparea a unui post vacant în regim contractual de șef serviciu din cadrul Serviciului Productie, Mentenanta si Intretinere Mobilier Urban și doua posturi vacante în regim contractual de ingrijitor din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand al Serviciului Baze Sportive si Agrement

Vă facem cunoscut că în data de 24 martie 2021, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a unui post vacant în regim contractual de șef serviciu din cadrul Serviciului Productie, Mentenanta si Intretinere Mobilier Urban și doua  posturi vacante în regim contractual de ingrijitor  din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand al Serviciului Baze Sportive si Agrement.

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de executie vacante în regim contractual de Inspector de Specialitate gr. IA, din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil si Resurse Umane al Clubului Sportiv Municipal Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Clubului Sportiv Municipal Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 2 posturi de executie vacante în regim contractual de Inspector de Specialitate gr. IA, din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil si Resurse Umane al Clubului Sportiv Municipal Deva.

CONCURS DE PROMOVARE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CORESPUNZATOARE FUNCTIILOR PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTIEI DEVA 2020 SI SEF SERVICIU AL SERVICIULUI JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul de promovare pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiilor publice de conducere vacante de Director executiv al Direcției Deva 2020 și Sef serviciu al Serviciului juridic, autoritate tutelară din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, al Serviciului financiar, contabilitate din Direcția economică a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, al Serviciului financiar, contabilitate din Direcția economică a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva 

CONCURS pentru ocuparea posturilor de executie vacante in regim contractual de Muncitor calificat, treapta I si de Referent, treapta IA din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public si privat al Serviciului administrarea domeniului public si privat din Directia Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor de execuție în regim contractual vacante de Muncitor calificat, treapta I și de Referent, treapta IA din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public și privat al  Serviciului administrarea domeniului public și privat al Direcției Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva 

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor publice de executie de Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului achizitii si Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilității publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor publice de executie de Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului achizitii si Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilității publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Deva

Concurs pentru ocuparea a unui post vacant în regim contractual de șef birou din cadrul Biroului Mijloace Auto și un post vacant în regim contractual de inspector de specialitate Debutant din cadrul Compartimentului Administrare Fantani, Parcuri al Serviciului Administrare Fântâni, Parcuri și mijloace auto

Vă facem cunoscut că în data de 15 martie 2021, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a unui post vacant în regim contractual de șef birou din cadrul Biroului Mijloace Auto și un post vacant în regim contractual de inspector de specialitate Debutant din cadrul Compartimentului Administrare Fantani, Parcuri al Serviciului Administrare Fântâni, Parcuri și mijloace auto

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXECUTIE VACANT IN REGIM CONTRACTUAL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE GRAD IA DIN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR, CONTABILITATE AL DIRECTIEI ECONOMICE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuție în regim contractual vacant de Inspector specialitate, grad IA din cadrul Serviciului financiar, contabilitate al Direcției economice a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva:

Concurs pentru ocuparea unor posturi de execuție în regim contractual vacante din cadrul Biroul administrarea și exploatarea locuințelor al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Vă facem cunoscut că în data de 8 martie 2021, ora 10.00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva din Deva, str. I. L. Caragiale, nr. 4, se va desfășura proba practică la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi de execuție în regim contractual vacante din cadrul Biroului administrarea și exploatarea locuințelor al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacante de Sef serviciu, grad II al Serviciului control

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacante de Sef serviciu, grad II al Serviciului control din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

-       15.03.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

-       Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare .

Concurs pentru ocuparea postului de execuție în regim contractual vacant de Inspector specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului relații cu Consiliul local al Directiei juridice și administrație publică locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuție în regim contractual vacant de Inspector specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului relații cu Consiliul local al Directiei juridice și administrație publică locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

CONCURS pentru ocuparea postului de executie in regim contractual vacant de muncitor necalificat treapta I din Biroul ridicari vehicule al Serviciului administrarea domeniului public si privat din Directia Deva 2020

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuție în regim contractual vacant de Muncitor necalificat, treapta I din cadrul Biroului ridicări vehicule al Serviciului administrarea domeniului public și privat al Direcției Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI