Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional asistent din cadrul Serviciului evidenţă şi plată beneficii de asistenţă socială al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Vă facem cunoscut că în data 15 iulie 2019, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional asistent din cadrul Serviciului evidenţă şi plată beneficii de asistenţă socială al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local Deva.

Concurs pentru ocuparea postului de execuție vacant Ingrijitor grad I la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva.

Vă facem cunoscut că în data de 16.07.2019 se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuție vacant Ingrijitor grad I la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural "Drăgan Muntean" Deva.

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului monitorizare arierate, împrumuturi al Direcţiei economice

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului monitorizare arierate, împrumuturi al Direcţiei economice,
Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 08.07.2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Examen de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Vă facem cunoscut că în data de 08 iulie 2019, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva.
Concursul se va desfăşura după următorul program:
▪ 08 iulie 2019 - ora 10.00 - proba scrisă;
▪ Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de Referent tr.IA din cadrul „Compartimentului Resurse Umane” al Cresei Deva

Vă facem cunoscut că în data de 01 iulie 2019, la sediul Cresei Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de:

Referent tr.IA- 1 post din cadrul „Compartimentului Resurse Umane" al Cresei Deva.

Proba scrisa va avea loc in data de 01.07.2019 la sediul Cresei Deva,ora 10,00

Interviul se va sustine in data de 04.07.2019 - ora 11,00

 

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie temporar vacant, pe perioadă determinată, de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului administrare domeniu public şi privat al Serviciului administrare domeniu public şi privat din Direcţia Deva 2020 - 10 iunie 2019 proba scrisa

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie temporar vacant pe perioadă determinată, pe perioada suspendării titularului postului pentru concediu de maternitate / concediu pentru îngrijirea copilului, de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului administrare domeniu public şi privat al Serviciului administrare domeniu public şi privat din Direcţia Deva 2020.
Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 10.06.2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Dosarele de înscriere se depun în perioada 29 mai - 05 iunie 2019 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea unui post în regim contractual vacant din cadrul Compartimentului cadastru, fond funciar al Serviciului cadastru, fond funciar din Direcția Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea unui post în regim contractual vacant din cadrul Compartimentului cadastru, fond funciar al Serviciului cadastru, fond funciar din Direcția Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva:

Denumirea postului:

-   Inspector de specialitate grad IA - Compartimentul cadastru, fond funciar - 1 post

            Data, ora şi locul de desfășurare a concursului:

  • 18 iunie 2019 - ora 11,00 - proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise la sediul Primăriei municipiului Deva;

Examen de promovare în grad profesional a unor funcţionari publici - 25 iunie 2019 proba scrisa

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 25 iunie 2019, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional a unor funcţionari publici.
Examenul se va desfăşura după următorul program :
• 25 iunie 2019 - ora 10,00 - proba scrisă
• Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .

Comunicat concurs pentru ocuparea postului de execuție vacant de Referent de specialitate, grad Debutant la Compartimentul proiecte și programe culturale din cadrul Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva

Vă facem cunoscut că în data de 18.06.2019 se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuție vacant de Referent de specialitate, grad Debutant la Compartimentul proiecte și programe culturale din cadrul Centrului Cultural "Drăgan Muntean" Deva.

Concursul se va desfăşura după urmatorul program:
- 18.06.2019 - orele 11:00 - proba scrisă.
Interviul se va sustine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și va cuprinde întrebări adresate candidatului conform planului de interviu.
Depunerea dosarelor de concurs se va face în perioada 27.05.2019 - 07.06.2019 între orele 08:00-16:00, la Compartimentul financiar contabil și resurse umane al Centrului Cultural "Drăgan Muntean" Deva.

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacanta de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului administrare unitati de invatamant al Serviciului administrare unitati de invatamant, comunicare, promovare imagine

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului administrare unitati de invatamant al Serviciului administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine,
Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 24.06.2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.
Dosarele de înscriere se depun în perioada 23 mai - 11 iunie 2019 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de executie de Ingrijitoare copil si Referent tr.IA

Vă facem cunoscut că în data de 18 iunie 2019, la sediul Cresei Deva se vor desfăşura concursurile pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de executie de:

Ingrijitoare copil-3 posturi din cadrul „Compartimentului Ingrijire copil" al Cresei Deva.

Proba practica va avea loc in data de18.06.2019 la sediul Cresei Deva,ora 10,00

Interviul se va sustine in data de 20.06.2018 - ora 11,00

Referent tr.IA- 1 post din cadrul „Serviciului Administrativ" al Cresei Deva.

Proba scrisa va avea loc in data de18.06.2019 la sediul Cresei Deva,ora 10,00

Interviul se va sustine in data de 20.06.2019 - ora 11,00

 

Comunicat privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 05 iunie 2019, ora 10.00, la sediul Direcției de Asistență Socială din Deva de pe strada I. L. Caragiale, nr. 4, se va desfăşura examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea a unui post vacant in regim contractual de Sef Birou din cadrul Biroului Administrare Telecabina al Serviciului Baze Sportive si de Agrement

Vă facem cunoscut că în data de 18 iunie 2019, la Complexul Aqualand, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a unui post vacant in regim contractual de Sef Birou din cadrul Biroului Administrare Telecabina al Serviciului Baze Sportive si de Agrement

Concurs organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Vă facem cunoscut că în data de 23 mai 2019, ora 10.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, institutie publica cu personalitate juridică, subordonata Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează:

  • 1 post de execuție în regim contractual de inspector de specialitate, gradul II în cadrul Compartimentului administrarea și exploatarea locuințelor al Serviciului administrare fond locativ;

  • 1 post de executie in regim contractual de asistent social debutant în cadrul Centrului de zi Clubul seniorilor al Biroului responsabil de domeniul serviciilor sociale;

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual de ingrijitor, 1 post vacant in regim contractual de inspector de specialitate debutant, 1 post vacant in regim contractual de muncitor calificat tr IG, 1 post vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA si 1 post vacant in regim contractual de muncitor necalificat

Vă facem cunoscut că în data de 14 mai 2019, la Complexul Aqualand, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual de ingrijitor din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand, 1 post vacant in regim contractual de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Skate Park, 1 post vacant in regim contractual de muncitor calificat tr IG din cadrul Biroului Administrare Baze Sportive si de Agrement al Serviciului Baze Sportive si de Agrement, 1 post vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi - zona 1 si 1 post vacant in regim contractual de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi - zona 3.

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de execuție în regim contractual de îngrijitor la domiciliu în cadrul Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice al Biroului responsabil de domeniul serviciilor sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Vă facem cunoscut că în data de 06 mai 2019, ora 10.00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează:

- 2 posturi de execuție în regim contractual de îngrijitor la domiciliu în cadrul Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice al Biroului responsabil de domeniul serviciilor sociale.

 

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice