Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Comunicat privind examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut - 20 octombrie 2021 proba scrisă

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 20 octombrie 2021, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional imediat superior al unor funcţionari publici.

CONCURS pentru ocuparea postului corespunzator functiei publice de conducere vacante de Sef serviciu, grad II al Serviciului unitatea municipala pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacante de Sef serviciu, grad II al Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva.

Durata normală a timpului de muncă este de 40 ore / săptămână.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

- 11.10.2021, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

- Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare.

CONCURS pentru ocuparea postului de executie in regim contractual de Muncitor calificat, treapta I din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public si privat al Serviciului administrarea domeniului public si privat din Directia Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuție în regim contractual vacant de Muncitor calificat, treapta I din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public și privat al Serviciului administrarea domeniului public și privat al Direcției Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva:

Denumirea postului:

-     Muncitor calificat, treapta I - 1 post

Data, ora şi locul de desfășurare a concursului:

- 22 septembrie 2021 - ora 10,00 - proba practică, la sediul Primăriei municipiului Deva;

- Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise / probei practice la sediul Primăriei municipiului Deva;

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului investiții şi reparaţii publice

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului investiții şi reparaţii publice al Direcției Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Durata normală a timpului de muncă este de 40 ore / săptămână .

Concursul se va desfăşura după următorul program:

-       27.09.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

-       Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare .

Concurs în data de 06.09.2021 pentru ocuparea unor posturi vacante, in regim contractual în cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că în data de 06 septembrie 2021, Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, in regim contractual:
- sofer din cadrul Biroului Mijloace Auto- 1 post
- muncitor calificat din cadrul Compartimentului Administrare Fântâni, Parcuri - 1 post
- muncitor calificat din cadrul Biroului Producție și Întreținere Material Dendro- Floricol- 1 post
- muncitor necalificat din cadrul Serviciului Întretinere Zone Verzi- 1 post

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului informatică al Direcției Deva 2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului informatică al Direcției Deva 2020 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva.

Durata normală a timpului de muncă este de 40 ore / săptămână.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

- 10.09.2021, ora 10.00 - proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației la sediul Primăriei Municipiului Deva.

Procedurile aprobate pentru organizarea și desfășurarea probelor suplimentare sunt afișate pe site-ul instituției, în secțiunea CARIERA - CONCURSURI/ FORMULARE - PROCEDURI PROBE SUPLIMENTARE .  

- 13.09.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

- Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Concurs de ocupare a unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Compartimentului asistență medicală în unităţile de învăţământ al Direcției de Asistență Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 31 august 2021, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul de ocupare a unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Compartimentului asistență medicală în unităţile de învăţământ al Direcției de Asistență Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al municipiului Deva, după cum urmează:

-2 posturi de asistent medical principal, studii postliceale;

-3 posturi de asistent medical, studii postliceale;

Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul de promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu, gradul II al Serviciului administrare fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva:

Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul de promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu, gradul II al Serviciului administrare fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva:

Concursul se va desfăşura după următorul program:
- 30.08.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Direcției de Asistență Socială Deva;
- Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva:

Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva:
- consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului evidenţă si plată beneficii de asistenţă socială;
- consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului monitorizare asistenți personali;

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI