Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de Sef Serviciu din cadrul Serviciului Baze Sportive si de Agrement - Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că în data de 29 octombrie 2018, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea unui post vacant de Sef Serviciu din cadrul Serviciului Baze Sportive si de Agrement

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba  scrisa  în data de 29.10.2018, ora 11,00 
Interviul se va sustine in maxim 4 zile de la data sustinerii probei scrise

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului prelucrare date al Direcției impozite și taxe locale

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului prelucrare date al Direcției impozite și taxe locale
Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 02.11.2018, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;
Dosarele de înscriere se depun în perioada 1 - 22 octombrie 2018 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.
Informaţii suplimentare: Brezan Claudiu, Consilier - Serviciul Resurse Umane
Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4
telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.
e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

Concurs pentru ocuparea a trei posturi in regim contractual vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva - 22 octombrie 2018 proba scrisa

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea următoarelor posturi în regim contractual vacante:

Denumirea postului:

- Inspector de specialitate debutant în cadrul Compartimentului administrarea domeniului public și privat - Direcția Deva 2020 - 1 post;

- Inspector de specialitate grad IA în cadrul Serviciului financiar - contabilitate - Direcția economică - 2 posturi;

 

Data, ora şi locul de desfășurare a concursului:

  • 22 octombrie 2018 - ora 11,00 - proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Primăriei municipiului Deva.

Depunerea dosarelor de concurs se va face în perioada 28 septembrie - 11 octombrie 2018 la „Serviciul Resurse Umane" al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Informaţii suplimentare la telefon: 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

 

 

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la data de 10 octombrie 2018, la sediul Primăriei municipiului Deva, se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise.

Postul pentru care se organizează examenul se află în cadrul Serviciului administrativ din Direcția Economica a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva - inspector de specialitate gradul I pentru persoana care ocupă funcția de inspector de specialitate gradul II;

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celei deţinute, candidatul  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

            a)  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional  din care promovează;

            b) să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Proba scrisă a examenului se va desfăşura în data de 10 octombrie 2018, ora 10,00.

În vederea participării la examenul de promovare, candidatul depune dosarul în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru desfăşurarea examenului de promovare, respectiv în perioada 27.09 - 03.10.2018.

Dosarul de examen va conţine următoarele documente :

a) cerere de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz ;

c) referatul  de evaluare întocmit de şeful ierarhic ;

d) fișele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

 

Concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de REFERENT treapta 1A din cadrul Serviciului Programe și proiecte culturale al  Centrului Cultural “ DRĂGAN MUNTEAN ”Deva

Vă facem cunoscut faptul că în perioada 17-25.10.2018  la sediul din municipiul Deva, Piaţa Victoriei, nr. 7  se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de REFERENT treapta 1A din cadrul Serviciului Programe și proiecte culturale al  Centrului Cultural " DRĂGAN MUNTEAN "Deva 

Tipul probelor de concurs:

-selecţia dosarelor

-proba scrisă

-interviu

Concurs pentru ocuparea unui post vacant temporar pana la 18.04.2020, de Inspector de Specialitate gr. IA din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare

Vă facem cunoscut că în data de 09 octombrie 2018, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea unui post vacant temporar pana la 18.04.2020, de Inspector de Specialitate gr. IA din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisa în data de 09.10.2018, ora 10,00 
Interviul se va sustine in maxim 4 zile de la data sustinerii probei scrise

Concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de INSPECTOR DE SPECIALITATE gradul DEBUTANT din cadrul Compartimentului juridic, derulare contracte, achiziţii al  Centrului Cultural “ DRAGAN MUNTEAN ”Deva

Vă facem cunoscut faptul că în perioada 16-24.10.2018   la sediul din municipiul Deva, Piaţa Victoriei, nr. 7  se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de INSPECTOR DE SPECIALITATE gradul DEBUTANT din cadrul Compartimentului juridic, derulare contracte, achiziţii al  Centrului Cultural " DRAGAN MUNTEAN "Deva . 

Tipul probelor de concurs:

-selecţia dosarelor

-proba scrisă

-interviu

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de Consilier Juridic gr. IA din cadrul Compartimentului Juridic, Achizitii Publice si un post vacant de Inspector de Specialitate gr. IA din cadrul Compartimentului Protectia Muncii-Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că în data de 15 octombrie 2018, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea unui post vacant de Consilier Juridic gr. IA din cadrul Compartimentului Juridic, Achizitii Publice si un post vacant de Inspector de Specialitate gr. IA din cadrul Compartimentului Protectia Muncii

Concurs de promovare pentru ocuparea postului de Director executiv al Direcției Poliția Locală

Vă facem cunoscut că în data de 18 octombrie 2018, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul de promovare pentru ocuparea postului corespunzător  funcţiei publice de conducere de Director executiv al Direcției Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva .

Concursul se va desfăşura după următorul program :

  •  18 octombrie 2018  - ora 11,00 - proba scrisă 

  •   Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise .

     

Condiţii specifice de participare la concurs :

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții :

  a)  să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice ;

  b)  să fie numiţi într-o funcţie publică din  clasa I ;

c)  să  aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice ;        

d)  să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată  ;

  e)  să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului, respectiv să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii :

- Științe administrative - Poliție comunitară sau Administrație publică ;

- Științe economice - Informatică economică  ;

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice