Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat – 1 post si de muncitor calificat tr. IG – 2 posturi, din cadrul „Biroului Administrare Stadion, Productie si Intretinere mobilier urban” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 20 aprilie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat - 1 post si de muncitor calificat tr. IG - 2 posturi, din cadrul „Biroului Administrare Stadion, Productie si Intretinere mobilier urban" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuţie vacante, in data de 19 aprilie 2017 ora 11:00 - proba scrisa

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzatoare unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Biroului situatii de urgenta si al Biroului privatizare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.
Concursul se va desfăşura după următorul program :
• 19 aprilie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă;
• Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice;

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Deva în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării anunțului, respectiv in perioada 28 martie - 10 aprilie 2017.
Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat – 1 post, din cadrul „Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol” si de muncitor necalificat – 3 posturi, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi” – Zona 3 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 19 aprilie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat - 1 post, din cadrul „Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol" si de muncitor necalificat - 3 posturi, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi" - Zona 3 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Concursul pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante - 27 aprilie - proba scrisa

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante : Consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului control -  Compartiment control managerial intern, implementare Strategia Națională Anticorupție si Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

  • Proba suplimentară de testare a cunoștințelor pe calculator ( pentru postul de consilier superior): 25 aprilie 2017, ora 11.00 la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Proba scrisă: 27 aprilie 2017, ora 11.00, la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Primăriei municipiului Deva;

Depunerea dosarelor se face la « Serviciul resurse umane » al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva,  în perioada 24 martie - 12 aprilie 2017.

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuţie vacante, in data de 24 aprilie 2017 ora 11:00 - proba scrisa

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzatoare unor funcţii contractuale de execuţie din cadrul Direcţiei Tehnice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.
Concursul se va desfăşura după următorul program :
• 24 aprilie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă;
• Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Depunerea dosarelor se face la « Serviciul resurse umane » al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, în perioada 27 martie - 7 aprilie 2017. Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic debutant din cadrul Compartimentului asociatii de proprietari al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului local Deva

Vă facem cunoscut că în data 26 aprilie 2017, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic debutant din cadrul Compartimentului asociatii de proprietari al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului local Deva.

Anunţ public

Primaria municipiului Deva organizează, la sediul său din Piața Unirii, nr.4, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2.799 / 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Centrul Cultural "Dragan Muntean" Deva .

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Vă facem cunoscut că în data de 27 martie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate gr. IA, din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi-Zona 1” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Vă facem cunoscut că în data de 22 martie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate gr. IA, din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi-Zona 1" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuţie vacante, in data de 27 martie 2017 ora 11:00 - proba scrisa

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzatoare unor funcţii contractuale de execuţie din cadrul "Biroului pentru investitori" din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva .
Concursul se va desfăşura după următorul program :
• 27 martie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă;
• 31 martie 2017 - ora 9,00 - proba practică de testare a cunoştinţelor de limbă străină si a cunoştinţelor de operare calculator - pentru posturile vacante de la „Biroul pentru investitori" ;
• Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice;

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Deva în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, respectiv in perioada 3 - 16 martie 2017.
Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Vă facem cunoscut că în data de 22 martie 2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva se va organiza concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

COMUNICAT - concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Public de Poliţie Locală Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, str. I. L. Caragiale nr. 6, se va desfăşura concursul de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:1 post de poliţist local clasa I grad profesional superior din cadrul „Compartimentului ordine şi linişte publică" al "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor" ; 2 posturi de poliţist local clasa I grad profesional principal din cadrul „Compartimentului ordine şi linişte publică" al "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor"; 1 post de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul „Biroului resurse umane, contabilitate".

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare a 2 funcţii publice de execuţie vacante, in data de 23 martie 2017 ora 11:00 - proba scrisa

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului de administrare unitati de invatamant;
- Consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Biroului control.
Concursul se va desfăşura după următorul program :
• 23 martie 2017, ora 11,00 - proba scrisă ;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008 ;
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
Dosarele de înscriere se depun în perioada 21 februarie - 13 martie 2017 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.
Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

Suspendare concurs

Avand in vedere suspendarea, de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, a concursului organizat pentru ocuparea postului corespunzator functiei publice de executie de Consilier grad profesional superior din cadrul „Biroului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice" al Directiei tehnice - 7 februarie 2017 proba scrisa,
Va aducem la cunostinta ca procedura de organizare a concursului va fi reluata si vor fi stabilite noi date calendaristice de desfasurare a probelor concursului precum si o noua perioada de depunere a dosarelor de concurs, care vor fi facute publice in termenul legal .
Potrivit art. 75 din HOTARAREA nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor public, actualizata, candidaturile inregistrate la concursul a carui procedura a fost suspendata se considera valide daca persoanele care au depus dosarele de concurs completeaza si depun un formular de inscriere in noul termen .

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere si a 5 posturi de executie vacante in regim contractual,apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Vă facem cunoscut că în data de 22 februarie 2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva se va organiza concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere si a 5 posturi de executie vacante in regim contractual,apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de referent treapta II din cadrul “Biroului paza bunurilor” al “Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor”

Vă facem cunoscut că în data de 22 februarie 2017, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, din str. I.L.Caragiale nr. 6, se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de referent treapta II din cadrul "Biroului paza bunurilor" al "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor".

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de executie in regim contractual apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Vă facem cunoscut că în data de 15 februarie 2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva  se va desfăşura concursul pentru pentru ocuparea  a 4 posturi vacante de executie in regim contractual  apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

COMUNICAT - concurs organizat pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului local Deva, dupa cum urmeaza: Consilier juridic, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului asociații de proprietari din cadrul Serviciului fond locativ, asociații de proprietari; Consilier juridic, grad profesional principal in cadrul Compartimentului juridic din cadrul Serviciului juridi

Vă facem cunoscut că în data 02 martie 2017, la sediul Direcţiei de asistenţă socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului local Deva, dupa cum urmeaza: Consilier juridic, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului asociații de proprietari din cadrul Serviciului fond locativ, asociații de proprietari; Consilier juridic, grad profesional principal in cadrul Compartimentului juridic din cadrul Serviciului juridic, programe, achizitii publice;

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează: 1 post în regim contractual de Șef centru, gradul II în cadrul Centrului de zi Cantină Socială, 1 post în regim contractual de inspector de specialitate, gradul I în cadrul Centrului de zi Cantină Socială, 1 post în regim contractual de referent, gradul IA în ca

Vă facem cunoscut că în data de 15 februarie 2017, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează: 1 post în regim contractual de Șef centru, gradul II în cadrul Centrului de zi Cantină Socială, 1 post în regim contractual de inspector de specialitate, gradul I în cadrul Centrului de zi Cantină Socială,  1 post în regim contractual de referent, gradul IA în cadrul Centrului de zi Cantină Socială

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi” – Zona 5 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 02 februarie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi" - Zona 5 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ DEVA

Vă facem cunoscut că la data de 25 ianuarie 2017, ora 10,00, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, se va desfăşura examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

C O M U N I C A T - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate debutant, din cadrul „Compartimentului Protectia Muncii, relatii cu publicul” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 25 ianuarie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate debutant, din cadrul „Compartimentului Protectia Muncii, relatii cu publicul" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

C O M U N I C A T - concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează: 1 post în regim contractual de Sef birou, gradul II în cadrul Biroului administrativ al Serviciului resurse umane, administrativ; 1 post în regim contractual de inspector de specialitate, gradul IA in cadrul Compartimentului asistenta speciala si protecti

Vă facem cunoscut că în data de 15 decembrie 2016, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează:1 post în regim contractual de Sef birou, gradul II în cadrul Biroului administrativ al Serviciului resurse umane, administrativ;1 post în regim contractual de inspector de specialitate, gradul IA in cadrul Compartimentului asistenta speciala si protectia copilului al Serviciului asistenta sociala;

C O M U N I C A T - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate gr. I, din cadrul „Biroului Juridic, achizitii publice” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 14 decembrie 2016, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate gr. I, din cadrul „Biroului Juridic, achizitii publice" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

C O M U N I C A T - concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de sef serviciu, din cadrul „Serviciului Administrativ – domeniul public” si referent tr. IA – 2 postulri din cadrul „Compartimentului Aprovizionare” si „Biroul Parcuri si Fantani Arteziene” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 12 decembrie 2016, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de sef serviciu, din cadrul „Serviciului Administrativ - domeniul public" si referent tr. IA - 2 postulri din cadrul „Compartimentului Aprovizionare" si „Biroul Parcuri si Fantani Arteziene" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie de paznic şi referent din cadrul “Biroului paza bunurilor” al “Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor”

Vă facem cunoscut că în data de 29 noiembrie 2016, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, din str. Mihai Viteazu nr. 12, se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie de paznic şi referent din cadrul "Biroului paza bunurilor" al "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor"

C O M U N I C A T - concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de asistent medical debutant studii post liceale în cadrul Compartimentului asistentă medicală în unităţile de învăţământ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 24 noiembrie 2016, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de asistent medical debutant studii post liceale în cadrul Compartimentului asistentă medicală în unităţile de învăţământ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

COMUNICAT - concursul pentru ocupare a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de : – un post de conducere de Sef Birou Administrare Cimitire, - un post de executie Referent Tr. IA din cadrul Biroului Administrare Cimitire Compartiment Verificare si Control al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 08 noiembrie 2016, la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul pentru ocupare a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de : - un post de conducere de Sef Birou Administrare Cimitire, - un post de executie Referent Tr. IA din cadrul Biroului Administrare Cimitire Compartiment Verificare si Control al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 16 noiembrie 2016, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva se va desfăşura examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj