Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie temporar vacant pe perioadă determinată, pe perioada suspendării titularului postului pentru concediu de maternitate / concediu pentru îngrijirea copilului, de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului administrare domeniu public şi privat al Serviciului administrare domeniu public şi privat din Direcţia Deva 2020

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie temporar vacant  pe perioadă determinată, pe perioada suspendării titularului postului pentru concediu de maternitate / concediu pentru îngrijirea copilului, de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului administrare domeniu public şi privat al Serviciului administrare domeniu public şi privat din Direcţia Deva 2020.

Concursul se va  desfăşura după următorul program:

  • 29.03.2019, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Condiţii specifice de participare la concurs :

     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în stiinte juridice;

      - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 1 an;

Concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de Director din cadrul Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva

Vă facem cunoscut că în data de 09.04.2019 se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Director din cadrul Centrului Cultural "Drăgan Muntean" Deva.

Concursul se va desfăşura după urmatorul program:

- 09 aprilie 2019 - orele 11:00 - proba scrisă.

Interviul se va sustine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și va cuprinde întrebări adresate candidatului conform planului de interviu

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacantă, în data de 15 aprilie 2019 ora 11:00 - proba scrisă

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului prelucrare date al Direcției impozite și taxe locale
Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 15.04.2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Dosarele de înscriere se depun în perioada 14 martie - 02 aprilie 2019 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului prelucrare date al Direcției impozite și taxe locale

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului prelucrare date al Direcției impozite și taxe locale

Concursul se va desfăşura după următorul program:

- 11.04.2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
- Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

COMUNICAT privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 11 martie 2019, ora 10.00, la sediul Direcției de Asistență Socială Deva, strada I. L. Caragiale, nr. 4, se va desfăşura examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al municipiului Deva.

Concurs organizat pentru ocuparea unui post de execuție în regim contractual de inspector de specialitate, gradul II în cadrul Biroului fond locativ al Serviciului administrare fond locativ

Vă facem cunoscut că în data de 18 martie 2019, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, institutie publica cu personalitate juridică, subordonata Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează:

- 1 post de execuție în regim contractual de inspector de specialitate, gradul II în cadrul Biroului fond locativ al Serviciului administrare fond locativ ;

Primăria municipiului Deva va organiza examenul de promovare în clasa

Primăria municipiului Deva va organiza examenul de promovare în clasa după următorul program :

• 28 februarie 2019 - ora 10,00 - proba scrisă, la sediul Primariei municipiului Deva;
• Interviul se susţine, de regulă, în aceeaşi zi, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Primariei municipiului Deva;
Verificarea cererilor de inscriere la promovare in clasa de catre comisia de examen se va face in data de 22.02.2019
Informaţii suplimentare: Matusa Neli, Consilier - Serviciul Resurse Umane
Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4
telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.
e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CORESPUNZĂTOR FUNCȚIEI PUBLICE SPECIFICE DE EXECUȚIE DE POLIȚIST LOCAL CLASA III GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ AL SERVICIULUI ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ, PAZA BUNURILOR DIN DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA – 14 MARTIE 2019 PROBA SCRISĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CORESPUNZĂTOR FUNCȚIEI PUBLICE SPECIFICE DE EXECUȚIE DE POLIȚIST LOCAL CLASA III GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ AL SERVICIULUI ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ, PAZA BUNURILOR DIN DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA - 14 MARTIE 2019 PROBA SCRISĂ


Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice specifice de execuţie vacante de poliţist local, clasa III grad profesional superior din cadrul Compartimentului ordine şi linişte publică al Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor din Direcţia Poliţia Locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual de muncitor calificat tr IG din care 2 posturi in cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto si 1 post la Serviciul Intretinere Zone Verzi- Zone 1, 1 post vacant in regim contractual de sofer in cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto si 1 post vacant in regim contractual de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi, Zona 3

Vă facem cunoscut că în data de 13 februarie 2019, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual de muncitor calificat tr IG din care 2 posturi in cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto si 1 post la Serviciul Intretinere Zone Verzi- Zone 1, 1 post vacant in regim contractual de sofer in cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto si 1 post vacant in regim contractual de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi, Zona 3

Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual de casier din cadrul Compartimentului Caserie-Complexul Aqualand, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că în data de 11 februarie 2019, la Complexul Aqualand, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual de casier din cadrul Compartimentului Caserie

Concursul se va desfăşura astfel:

Proba scrisa : in data de 11.02.2019, ora 10,00

Interviul se va sustine in maxim 4 zile de la data sustinerii probei scrise

Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din care 2 posturi in cadrul Compartimentului Administrare Aqualand si 1 post in cadrul Compartimentului Protectia Muncii si 1 post vacant in regim contractual de subinginer tr IA din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand

Vă facem cunoscut că în data de 06 februarie 2019, la Complexul Aqualand, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din care 2 posturi in cadrul Compartimentului Administrare Aqualand si 1 post in cadrul Compartimentului Protectia Muncii si 1 post vacant in regim contractual de subinginer tr IA din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand

Concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante in regim contractual de referent tr IA din care 3 posturi in cadrul Compartimentului Administrare Aqualand, 1 post in cadrul Compartimentului Skate Park si 1 post la Compartimentul Administrare Telecabina

Vă facem cunoscut că în data de 04 februarie 2019, la Complexul Aqualand, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 5 posturi vacante in regim contractual de referent tr IA din care 3 posturi in cadrul Compartimentului Administrare Aqualand, 1 post in cadrul Compartimentului Skate Park si 1 post la Compartimentul Administrare Telecabina

Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante in regim contractual de ingrijitor si 5 posturi vacante in regim contractual de muncitor calificat tr IG din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand

Vă facem cunoscut că în data de 30 ianuarie 2019, la Complexul Aqualand, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante in regim contractual de ingrijitor si 5 posturi vacante in regim contractual de muncitor calificat tr IG din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice