Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor calificat tr. IG- 5 posturi din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- din care 2 posturi vacante de muncitor calificat tr. IG la Zona 3 si 3 posturi de muncitor calificat tr. IG la Zona 4, si muncitor necalificat- 3 posturi , din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi- Zona 5„ al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 14 mai 2018, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor calificat tr. IG- 5 posturi din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- din care 2 posturi vacante de muncitor calificat tr. IG la Zona 3 si 3 posturi de muncitor calificat tr. IG la Zona 4, si muncitor necalificat- 3 posturi , din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi- Zona 5„ al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva. 

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor calificat tr. IG- 4, posturi din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi si muncitor necalificat- 3 posturi , din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi„ al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 10 mai 2018, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor calificat tr. IG- 4 posturi din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- din care 3 posturi vacante de muncitor calificat tr. IG la Zona 1 si 1 post de muncitor calificat tr. IG la Zona 3, si muncitor necalificat- 3 posturi , din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi- Zona 2„ al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva. 

Primăria municipiului Deva va organiza concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizații în construcții al Directiei urbanism, privatizare

 Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizații în construcții al Directiei urbanism, privatizare.

Concursul se va  desfăşura după următorul program:

  • 15.05.2018, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Deva în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, respectiv in perioada 13 aprilie 2018 - 2 mai 2018.

Date de contact:  Mătuşa Neli, Consilier - Serviciu Resurse Umane

                          Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4

                          telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.

                          e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

ANULAT - Serviciul Public Administrare Cetate Deva - examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual

Examenul de promovare a fost anulat.

Vă facem cunoscut că la data de 26 aprilie 2018, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva, se va desfăşura examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual.

Postul pentru care se organizeaza examenul este:

Din cadrul ,,Serviciului Promovare Imagine"-Compartiment Juridic-Achizitii Publice

- Inspector de Specialitate debutant (1 post)

PrimariA municipiului Deva va organiza concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere în regim contractual de Director al Serviciului Public Administrare Cetate Deva

            Vă facem cunoscut că în data de  19 aprilie 2018, ora 11,00, la sediul Primariei municipiului Deva se va desfașura proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcţiei de conducere în regim contractual de Director al Serviciului Public Administrare Cetate Deva

            Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, respectiv in perioada 28 martie - 11 aprilie 2018, la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva 

             Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.85.79 / int.112 sau 0254 / 215.214, Serviciul resurse umane 

 

 

 

 

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj