Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului evidență patrimoniu al Direcţiei economice - 14 ianuarie 2019 proba scrisa

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului evidență patrimoniu al Direcţiei economice.

Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 14.01.2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.
Dosarele de înscriere se depun în perioada 13 decembrie 2018 - 03 ianuarie 2019 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Examen de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Vă facem cunoscut că în data de 14 ianuarie 2019, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva.

Concurs pentru ocuparea unui post vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din cadrul Compartimentului Buget - Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că în data de 19 decembrie 2018, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea unui post vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din cadrul Compartimentului Buget

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual de referent tr. IA din cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto-Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că în data de 18 decembrie 2018, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual de referent tr. IA din cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto

Concurs pentru ocuparea unui post vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr I din cadrul Compartimentului Protectia Muncii si un post vacant de inspector de specialitate Debutant din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand-Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că în data de 17 decembrie 2018, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea unui post vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr I din cadrul Compartimentului Protectia Muncii si un post vacant de inspector de specialitate Debutant din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand

COMUNICAT privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 5 decembrie 2018, ora 10.00, la sediul Direcției de Asistență Socială din Deva, strada I.L Caragiale, nr. 4, se va desfăşura examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcției Poliţia Locală

Vă facem cunoscut că în data de 20 decembrie 2018, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul de recrutare  pentru ocuparea postului corespunzător  funcţiei publice de conducere de Director executiv al Direcției Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva .

Concursul se va desfăşura după următorul program :

  • 20 decembrie 2018 - ora 11,00 - proba scrisă ;
  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise .

Dosarele de înscriere se depun în perioada 19 noiembrie - 10 decembrie 2018  la „ Serviciul Resurse Umane" al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva .

Date de contact :  Felea Diana Maria, Şef serviciu - Serviciul Resurse Umane

                  Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4

                  telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.

                  e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

Comunicat privind examenul de promovare în grad profesional a unor funcţionari publici, in data de 17 decembrie 2018

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 17 decembrie 2018, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional a unor funcţionari publici.

            Examenul se va desfăşura după următorul program :

  • 17 decembrie 2018 - ora 10,00 - proba scrisă
  • Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .

            Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

            - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

            - să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

            - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarele de examen se depun în termen de 20 de zile, de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare pe site şi la sediul instituţiei, respectiv în perioada 15.11 - 04.12.2018 şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Serviciul  resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere.

Concurs pentru ocuparea postului corespunzator functiei funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului constatare persoane fizice al Direcţiei impozite și taxe locale - 11 decembrie 2018 proba scrisa

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului constatare persoane fizice al Direcţiei impozite și taxe locale.

Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 11.12.2018, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.
Dosarele de înscriere se depun în perioada 09 - 28 noiembrie 2018 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate gr IA din cadrul Compartimentului Contabilitate si a unui post vacant de inspector de specialitate gr IA din cadrul Compartimentului Dog Park

Vă facem cunoscut că în data de 22 noiembrie 2018, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate gr IA din cadrul Compartimentului Contabilitate si un post vacant de inspector de specialitate gr IA din cadrul Compartimentului Dog Park

Concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de Sef serviciu din cadrul Serviciului Proiecte si Programe Culturale al Centrului Cultural Dragan Muntean Deva

Vă facem cunoscut că în data de 22.11.2018 se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de Sef serviciu din cadrul Serviciului Proiecte si Programe Culturale al Centrului Cultural Dragan Muntean Deva" .

Concursul se va desfăşura după urmatorul program:

- 22 noiembrie 2018 - orele 11:00 -proba scrisă

Interviul se va sustine intr-un termen de maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, si va cuprinde intrebari adresate candidatului conform planului de interviu

Concurs pentru ocuparea unui post vacant temporar de Casier pana la 15.08.2020 din cadrul Biroului Baze Sportive si de Agrement si un post vacant de Inspector de Specialitate gr. I din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand-Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că în data de 19 noiembrie 2018, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea unui post vacant temporar de Casier pana la 15.08.2020 din cadrul Biroului Baze Sportive si de Agrement si un post vacant de Inspector de Specialitate gr. I din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice