Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de executie vacante în regim contractual de Inspector de Specialitate gr. IA, din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil si Resurse Umane al Clubului Sportiv Municipal Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Clubului Sportiv Municipal Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 2 posturi de executie vacante în regim contractual de Inspector de Specialitate gr. IA, din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil si Resurse Umane al Clubului Sportiv Municipal Deva.

CONCURS DE PROMOVARE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CORESPUNZATOARE FUNCTIILOR PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTIEI DEVA 2020 SI SEF SERVICIU AL SERVICIULUI JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul de promovare pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiilor publice de conducere vacante de Director executiv al Direcției Deva 2020 și Sef serviciu al Serviciului juridic, autoritate tutelară din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, al Serviciului financiar, contabilitate din Direcția economică a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, al Serviciului financiar, contabilitate din Direcția economică a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva 

CONCURS pentru ocuparea posturilor de executie vacante in regim contractual de Muncitor calificat, treapta I si de Referent, treapta IA din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public si privat al Serviciului administrarea domeniului public si privat din Directia Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor de execuție în regim contractual vacante de Muncitor calificat, treapta I și de Referent, treapta IA din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public și privat al  Serviciului administrarea domeniului public și privat al Direcției Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva 

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor publice de executie de Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului achizitii si Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilității publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor publice de executie de Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului achizitii si Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilității publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Deva

Concurs pentru ocuparea a unui post vacant în regim contractual de șef birou din cadrul Biroului Mijloace Auto și un post vacant în regim contractual de inspector de specialitate Debutant din cadrul Compartimentului Administrare Fantani, Parcuri al Serviciului Administrare Fântâni, Parcuri și mijloace auto

Vă facem cunoscut că în data de 15 martie 2021, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a unui post vacant în regim contractual de șef birou din cadrul Biroului Mijloace Auto și un post vacant în regim contractual de inspector de specialitate Debutant din cadrul Compartimentului Administrare Fantani, Parcuri al Serviciului Administrare Fântâni, Parcuri și mijloace auto

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXECUTIE VACANT IN REGIM CONTRACTUAL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE GRAD IA DIN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR, CONTABILITATE AL DIRECTIEI ECONOMICE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuție în regim contractual vacant de Inspector specialitate, grad IA din cadrul Serviciului financiar, contabilitate al Direcției economice a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva:

Concurs pentru ocuparea unor posturi de execuție în regim contractual vacante din cadrul Biroul administrarea și exploatarea locuințelor al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Vă facem cunoscut că în data de 8 martie 2021, ora 10.00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva din Deva, str. I. L. Caragiale, nr. 4, se va desfășura proba practică la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi de execuție în regim contractual vacante din cadrul Biroului administrarea și exploatarea locuințelor al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacante de Sef serviciu, grad II al Serviciului control

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere vacante de Sef serviciu, grad II al Serviciului control din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

-       15.03.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

-       Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare .

Concurs pentru ocuparea postului de execuție în regim contractual vacant de Inspector specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului relații cu Consiliul local al Directiei juridice și administrație publică locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuție în regim contractual vacant de Inspector specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului relații cu Consiliul local al Directiei juridice și administrație publică locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

CONCURS pentru ocuparea postului de executie in regim contractual vacant de muncitor necalificat treapta I din Biroul ridicari vehicule al Serviciului administrarea domeniului public si privat din Directia Deva 2020

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuție în regim contractual vacant de Muncitor necalificat, treapta I din cadrul Biroului ridicări vehicule al Serviciului administrarea domeniului public și privat al Direcției Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Concurs organizat pentru ocuparea a doua posturi de execuţie vacante în regim contractual de asistent social debutant în cadrul Compartimentului de intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri şi prevenire marginalizare social al Biroului asitenţă comunitară, intervenţie în situaţii de urgenţă, prevenire marginalizare social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Vă facem cunoscut că în data de 22 februarie 2021, ora 10.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de execuţie vacante în regim contractual de asistent social debutant în cadrul Compartimentului de intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri şi prevenire marginalizare social al Biroului asitenţă comunitară, intervenţie în situaţii de urgenţă, prevenire marginalizare social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva

CONCURS ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONDUCERE VACANT ÎN REGIM CONTRACTUAL DE ȘEF BIROU, GRAD II, AL BIROULUI ASISTENȚĂ COMUNITARĂ, INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ, PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DEVA

Vă facem cunoscut că în data de 16 februarie 2021, ora 10.00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva din Deva, str. I. L. Caragiale, nr. 4, se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant în regim contractual de Șef birou, grad II, al al Biroului asistență comunitară, intervenție în situații de urgență, prevenire marginalizare socială din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva.

Examen de promovare în grad profesional al funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 11 februarie 2021, la sediul Direcției de Asistență Socială Deva, se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional al unor funcţionari publici.

Concurs organizat pentru ocuparea postului de executie vacant in regim contractual de ingrijitor din cadrul Biroului administrarea si exploatarea locuintelor al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Vă facem cunoscut că în data de 27 ianuarie 2021, ora 10.00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva din Deva, str. I. L. Caragiale, nr. 4, se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului de executie vacant in regim contractual de ingrijitor din cadrul Biroului administrarea si exploatarea locuintelor al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, institutie publica cu personalitate juridică, subordonata Consiliului Local al Municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea postului de executie in regim contractual vacant de referent treapta IA din Biroul fond locativ al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Vă facem cunoscut că în data de 25 ianuarie 2021, ora 10.00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva din Deva, str. I. L. Caragiale, nr. 4, se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului de executie vacant in regim contractual de referent, treapta IA, studii medii din cadrul Biroului fond locativ al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, institutie publica cu personalitate juridică, subordonata Consiliului Local al Municipiului Deva.

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Rezervare căsătorie civilă. Programează-ti online oficierea căsătoriei civile

Rezervare transcriere acte de stare civilă.Programează-te pentru depunere acte de stare civilă/redobândire cetăţenie română

Rezervare acte de identitate. Programează-te pentru depunere acte(carte de identitate, carte de identitate provizorie, reşedinţă)

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

.