Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

EXAMEN DE PROMOVARE ÎNTR-O FUNCŢIE PENTRU CARE ESTE PREVĂZUT UN NIVEL DE STUDII SUPERIOR A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA

EXAMEN DE PROMOVARE ÎNTR-O FUNCŢIE PENTRU CARE ESTE PREVĂZUT UN NIVEL DE STUDII SUPERIOR A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA


Vă facem cunoscut că la data de 20 august 2019 se va desfăşura examenul de promovare într-o functie cu un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie, în regim contractual, de Referent treapta IA din cadrul Compartimentului administrare pieţe al Serviciului administrarea domeniului public şi privat din cadrul Direcției Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie, în regim contractual, de Referent treapta IA din cadrul Compartimentului administrare pieţe al Serviciului administrarea domeniului public şi privat  din cadrul Direcției Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva:

Denumirea postului:

-   Referent treapta IA - Compartiment administrare piete  - 1 post

Data, ora şi locul de desfășurare a concursului:

  • 26 august 2019 - ora 11,00 - proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise / probei practice la sediul Primăriei municipiului Deva;

Concurs pentru ocuparea unui post vacant in regim contractual de muncitor calificat din cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto-SPIGM Deva

Vă facem cunoscut că în data de 26 august 2019, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea unui post  vacant in regim contractual de muncitor calificat din cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului financiar, contabilitate al Direcţiei economice

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului financiar, contabilitate al Direcţiei economice,

Concursul se va desfăşura după următorul program:

  • 14.08.2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

  • Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 12 - 31 iulie 2019 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Informaţii suplimentare: Brezan Claudiu, Consilier - Serviciul Resurse Umane

                                      Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 5

                                         telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.118.

                                         e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

Concurs pentru ocuparea a unui post vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- Zona 5, un post vacant in regim contractual de sofer din cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto si un post vacant in regim contractual de muncitor calificat tr IG din cadrul Biroului Productie si Intretinere Material Dendro- Floricol

Vă facem cunoscut că în data de 15 iulie 2019, la Complexul Aqualand, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a unui post vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- Zona 5, un post vacant in regim contractual de sofer din cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto si un post vacant in regim contractual de muncitor calificat tr IG din cadrul Biroului Productie si Intretinere Material Dendro- Floricol

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari