Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere de „Director executiv adjunct” din cadrul „Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva”, subordonat Consiliului local Deva

Exportă PDF - Concurs de promovare în funcţia publică de conducere de „Director executiv adjunct” din cadrul „Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva”, subordonat Consiliului local Deva Tipăreşte pagina - Concurs de promovare în funcţia publică de conducere de „Director executiv adjunct” din cadrul „Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva”, subordonat Consiliului local Deva Trimite unui prieten - Concurs de promovare în funcţia publică de conducere de „Director executiv adjunct” din cadrul „Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva”, subordonat Consiliului local Deva

publicat de AdministrAtor in Vineri , 12 Mai 2017, 10:47

COMUNICAT

Vă facem cunoscut că la sediul SERVICIULUI COMUNITAR PENTRU CADASTRU SI AGRICULTURĂ se va desfăşura concursul de promovare în funcţia publică de conducere de „Director executiv adjunct" din cadrul „Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva", subordonat Consiliului local Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program :

- 12 iunie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă

- Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .

Condiţii specifice de participare la concurs :

Pentru a participa la concursul de promovare în funcţia publică de conducere, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice ;

b) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I ;

c) să aibă cel puţin 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice ;

d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată ;

e) să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;

f ) să posede cunoştinţe operare calculator - nivel BAZĂ - dovedite cu diplomă / certificat / atestat / adeverinta.

In conformitate cu art. 143 al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată dosarul de concurs depus de catre candidati la concursul de promovare in functii publice de conducere va contine in mod obligatoriu:

a) formularul de inscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

e) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice.

f) cazierul administrativ.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 12 mai - 31 mai 2017 la " Compartiment resurse umane-Contabilitate " din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva,

Informaţii suplimentare la telefon : 0254/ 217893

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj