Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL A UNOR FUNCTIONARI PUBLICI DIN APARATUL DE SPECILITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA

Exportă PDF - EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL A UNOR FUNCTIONARI PUBLICI DIN APARATUL DE SPECILITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA Tipăreşte pagina - EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL A UNOR FUNCTIONARI PUBLICI DIN APARATUL DE SPECILITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA Trimite unui prieten - EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL A UNOR FUNCTIONARI PUBLICI DIN APARATUL DE SPECILITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA

publicat de Birou Personal in Vineri , 18 Mai 2018, 11:56

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 19 iunie 2018, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional a unor funcţionari publici.

            Examenul se va desfăşura după următorul program :

  • 19 iunie 2018 - ora 10,00 - proba scrisă
  • Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .

            Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

    a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

    b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

    c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată  în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de examen se depun în termen de 20 de zile, de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare pe site şi la sediul instituţiei, respectiv în perioada   18.05 - 06.06.2018 şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Serviciul  resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere

 

 


 

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice