Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Exportă PDF - Examen de promovare în  gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva Tipăreşte pagina - Examen de promovare în  gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva Trimite unui prieten - Examen de promovare în  gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

publicat de Birou Personal in Miercuri , 26 Septembrie 2018, 9:37

 

Vă facem cunoscut că la data de 10 octombrie 2018, la sediul Primăriei municipiului Deva, se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise.

Postul pentru care se organizează examenul se află în cadrul Serviciului administrativ din Direcția Economica a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva - inspector de specialitate gradul I pentru persoana care ocupă funcția de inspector de specialitate gradul II;

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celei deţinute, candidatul  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

            a)  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional  din care promovează;

            b) să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Proba scrisă a examenului se va desfăşura în data de 10 octombrie 2018, ora 10,00.

În vederea participării la examenul de promovare, candidatul depune dosarul în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru desfăşurarea examenului de promovare, respectiv în perioada 27.09 - 03.10.2018.

Dosarul de examen va conţine următoarele documente :

a) cerere de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz ;

c) referatul  de evaluare întocmit de şeful ierarhic ;

d) fișele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

 

1.    LEGEA nr. 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãtile si institutiile publice, actualizat, MONITORUL OFICIAL nr. 1.105 din 26 noiembrie 2004;

2.    LEGEA nr. 53 / 2003 Codul muncii ( Titlul III - Timpul de muncă şi timpul de odihnă ; Titlul XI - Răspunderea juridică :  CAP. II - Răspunderea disciplinară, CAP. III - Răspunderea patrimonială), MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.    ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare

4.    LEGEA nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, (CAP. II - Consiliile Locale, CAP. III - Primarul si Viceprimarul), MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.    LEGEA nr. 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca, MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

Secretar comisie - Matusa Neli - Consilier în cadrul Serviciului resurse umane 

 

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice