Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA

Exportă PDF - EXAMEN DE PROMOVARE ÎN TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ   A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA Tipăreşte pagina - EXAMEN DE PROMOVARE ÎN TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ   A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA Trimite unui prieten - EXAMEN DE PROMOVARE ÎN TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ   A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA

publicat de Birou Personal in Miercuri , 4 Iulie 2018, 8:30

Vă facem cunoscut că la data de 19 iulie 2018, la sediul Primăriei municipiului Deva, se va desfăşura examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.
Examenul constă în susţinerea unei probe scrise.
Posturile pentru care se organizează examenul se află în cadrul Biroului paza bunurilor al Serviciului ordine și liniște publică, paza bunurilor din Direcția Poliția Locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva și sunt următoarele :
-1 post de referent treapta IA pentru persoana care ocupă funcția de referent treapta I;
-1 post de referent treapta I pentru persoana care ocupă postul de referent treapta II.
Pentru a participa la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deţinute, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în treapta profesională din care promovează;
b) să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
Proba scrisă a examenului se va desfăşura în data de 19 iulie 2018, ora 11,00.
În vederea participării la examenul de promovare, candidaţii depun dosarul în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru desfăşurarea examenului de promovare, respectiv în perioada 5 - 11 iulie 2018.


Dosarul de examen va conţine următoarele documente :
a) cerere de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz ;
c) referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic ;
d) rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

 

BIBLIOGRAFIE
stabilită la examenul pentru promovarea în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

1. LEGEA nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice - MONITORUL OFICIAL nr.1105 / 2004
2. LEGEA nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 189/ 2014, cu modificările şi completările ulterioare
3. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor - MONITORUL OFICIAL nr. 335 / 2012, cu modificările şi completările ulterioare
4. LEGEA nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 339/2014, cu modificările şi completările ulterioare
5. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale - MONITORUL OFICIAL nr. 882/2010
6. LEGEA nr. 53 / 2003 - Codul muncii, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 345 / 2011, cu modificările și completările ulterioare
7. PLANUL DE PAZĂ al obiectivului „PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA" - nr. 40058 / 09.05.2018.

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice