Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Cresei Deva

Exportă PDF - Examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Cresei  Deva Tipăreşte pagina - Examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Cresei  Deva Trimite unui prieten - Examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Cresei  Deva

publicat de AdministrAtor in Vineri , 22 Noiembrie 2019, 10:55

COMUNICAT

Examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Cresei  Deva

Vă facem cunoscut că la data de 9 decembrie 2019, la sediul Cresei Deva, se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Cresei Deva.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise.

Se va sustine examenul de promovare pentru obtinerea gradului IA, iar in masura in care candidatul va promova examenul se va propunerea transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior, prin Hotararea Consiliului Local Deva, conform art.41(2) din HG nr.286/20111pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a participa la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară celei deţinute, candidaţii  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)  să aibă cel puţin 3 ani vechime în treapta profesională  din care promovează;

b) să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Proba scrisă a examenului se va desfăşura în data de 9 decembrie 2019, ora 11,00.

În vederea participării la examenul de promovare, candidaţii depun dosarul în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru desfăşurarea examenului de promovare, respectiv în perioada 25- 29 noiembrie 2019.

Dosarul de examen va conţine următoarele documente :

a) cerere de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz ;

c) referatul  de evaluare întocmit de şeful ierarhic și aprobat de conducătorul instituției ;

d) fișele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

                     Director                                                             Compartiment Resurse Umane, 

            Rus Roxana-Axenia                                              Insp. de specialitate Soos Lavinia Violeta 

                                                      

BIBLIOGRAFIE

stabilită la examenul pentru promovarea  în treapta profesională imediat superioară  a personalului contractual din cadrul Cresei Deva Deva

1. Legea nr. 82 / 1991, a contabilităţii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Ordonanta De Urgenta A Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ

3. Ordinul nr.1.792 / 2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale , cu modificările și completările ulterioare

4.Ordin nr. 2.634 / 2015  privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare

5. LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

Secretar Comisie- Soos Lavinia Violeta-Inspector de specialitate gr.IA la Compartimentul Resurse Umane

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.