Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Exportă PDF - Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara  a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere  si Gospodarire Municipala Deva Tipăreşte pagina - Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara  a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere  si Gospodarire Municipala Deva Trimite unui prieten - Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara  a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere  si Gospodarire Municipala Deva

publicat de AdministraTor in Joi , 13 Aprilie 2017, 13:55

Vă facem cunoscut că la data de 03 mai 2017 la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva, se va desfăşura examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual.

Posturile pentru care se organizeaza examenul sunt pentru personalul incadrat pe posturi de Muncitor necalificat - 16 posturi din cadrul "Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva", care in urma cursurilor de calificare de peisagist - floricultor sustinut si promovat cu certificate de calificare urmeaza sa sustina examen de promovare in treapta profesioanala imediat superioara de muncitor calificat tr. IG. Datorita faptului ca SPIGM presteaza activitati care necesita personal calificat, un numar de 16 muncitori necalificati au beneficiat de cursuri de formare profesionala, cheltuiala aferenta acestori cursuri fiind suportata din bugetul SPIGM. Examenul consta in sustinerea unei probe practice la data de 03 mai 2017, ora 10,00;

Posturile pentru care se organizeaza examenul sunt pentru personalul incadrat pe posturi de Muncitor necalificat - 2 posturi din cadrul "Serviciului Intretinere Zone verzi", care in urma cursurilor de calificare de fasonator mecanic sustinut si promovat cu certificate de calificare profesionala urmeaza sa sustina examen de promovare in treapta profesioanala imediat superioara de muncitor calificat tr. IG. Examenul consta in sustinerea unei probe practice la data de 03 mai 2017, ora 12,00;

Pentru a participa la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara de muncitor calificat tr. IG, candidatii trebuie sa aiba cel putin 1 an vechime in munca pe postul de muncitor necalificat si sa detina certificatul de calificare respectiv.

In vederea participarii la examenul de promovare, candidatii depun dosarul in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru desfasurarea examenului de promovare, respectiv in perioada 14 aprilie - 21 aprilie 2017.

Dosarul de examen va contine urmatoarele documente:

       a) cererea de inscriere la examenul de promovare adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
       b) copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii dupa caz;
       c) referatul de evaluare;
       d) adeverinta de la Compartimentul Resurse Umane cu indeplinirea conditiilor de vechime in acelasi grad;
       e) copiile de pe fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale, dupa caz;
       f) certificatul de calificare profesionala/ adeverinta.


DIRECTOR,
Coroiu Tiberiu

                                                                  Inspector de Specialitate IA
                                                                         Costea Andreea

 

COMUNICAT
privind rezultatele probei practice la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual

din cadrul "Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva"

 

In conformitate cu prevederile Hotarararii Guvernului nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizata prin H.G.nr.1027/2014 si ale Dispozitiei nr. 2080 / 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual precum si pentru promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Primariei municipiului Deva si a serviciilor publice din subordinea Consiliului Locale al municipiului Deva,
In urma examinarii la proba practica de lucru de catre comisia de examinare, candidatii au obtinut urmatorul punctaj:

      Farcas Atila- 76,66 puncte
      Bozan David Mihai- 80,00 puncte
      Lupu Iulian- 80,00 puncte
      Cojocariu Liviu- 80,00 puncte
      Jita Elena- 80,00 puncte
      Bistrian Maria- 86,66 puncte
      Macingo Margareta- 76,66 puncte
      Jita Virgil- 86,66 puncte
      Blidar Adrian- 76,66 puncte
      Baias Maria- 93,33 puncte
      Popescu Tatiana- 96,66 puncte
      Balint Sanfira- 96,66 puncte
      Muntean Daniel Cristian- 93,33 puncte
      Feraru Mihai- 83,33 puncte
      Kis Iosif- 93,33 puncte
      Oancea Aurelia- 90,00 puncte
      Puscas Claudia- 93,33 puncte
      Simon Ilie- 86,66 puncte

Conform art. 46, alin. (5), al H.G. nr. 286 / 2011, punctajul minim de promovare este de 50 de puncte .

Ca urmare toti candidatii au fost declarati ADMISI.

Cu drept de contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, respectiv pana la data 4 mai 2017, ora 16,00.

Costea Andreea-Inspector de Specialitate- Secretar al comisiei de examen Afisat la data de 3 mai 2017, ora 16,00

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj