Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului local pentru romi

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului local pentru romi.

Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 13.03.2018, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Dosarele de înscriere se depun în perioada 12 februarie - 05 martie 2018 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.
Informaţii suplimentare: Păcurariu Bianca, Consilier - Serviciu Resurse Umane
                                Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4
                                telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.
                                e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

Examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Deva

Vă facem cunoscut că la sediul SERVICIULUI PUBLIC DE POLIȚIE LOCALĂ DEVA se va desfășura examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Serviciului Public de Poliție Locală Deva.

Concurs privind ocuparea postului temporar vacant de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului juridic al Serviciului juridic autoritate tutelara

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie temporar vacant  pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 08 septembrie 2018, de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului juridic al Serviciului juridic autoritate tutelara, din Direcția juridica si administrație publica locala.

 

Concursul se va  desfăşura după următorul program:

  • 15.02.2018, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Dosarele de înscriere se depun în perioada 2 februarie - 9 februarie 2018 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Informaţii suplimentare: Matusa Neli, Consilier - Serviciu Resurse Umane

                                         Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4

                                         telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.

                                         e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

 

 

 

 

Examen de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Cresei Deva, serviciu public cu personalitate juridica, subordonat Consiliului local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la data de 22.02.2018 se va desfasura la sediul Creşei Deva, str. Aleea Viitorului, nr. 3, examenul de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Cresei Deva, seviciu public cu personalitate juridica, subordonata Consiliului local al Municipiului Deva.

Examenul consta in sustinerea unei probe scrise pentru promovare in grad profesional imediat superior.

Proba scrisa a examenului se va desfasura in data de 22.02.2018, ora 10:00, la sediul Cresei Deva, str. Aleea Viitorului, nr. 3.

Concurs Director Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfășura concursul pentru ocuparea funcţiei de conducere în regim contractual de Director al Serviciului Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală Deva  .

Concursul se va  desfăşura după următorul program :

-         22 februarie 2018, ora 11,00 - proba scrisă ;

-         interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise la sediul Primăriei municipiului Deva și va cuprinde următoarele etape:

-   întrebări adresate candidatului conform planului de interviu - probă cu o pondere de 50% din nota finală a interviului ;

-   susţinerea proiectului de management - probă cu o pondere de 50% din nota finală a interviului ;

Concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant în regim contractual de Inspector de specialitate, grad IA, din cadrul Compartimentului informatica

Primăriea municipiului Deva organizeaza concurs pentru ocuparea postului de execuţie vacant în regim contractual de Inspector de specialitate, grad IA, din cadrul Compartimentului informatica al Directiei dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

  • 12 februarie 2018 - ora 11,00 - proba scrisă, la sediul Primariei municipiului Deva;
  • 15 februarie 2018 - ora 11,00 - proba practica, la sediul Primariei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice la sediul Primariei municipiului Deva;

Depunerea dosarelor de concurs se va face în perioada 19 ianuarie - 2 februarie 2018 la „Serviciul Resurse Umane" al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

 

 

 

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal - Directia urbanism, privatizare

   Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Directiei urbanism, privatizare.

 

Concursul se va  desfăşura după următorul program:

  • 14.02.2018, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Deva în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, respectiv in perioada 12 - 31 ianuarie 2018.

Date de contact:  Matusa Neli, Consilier - Serviciu Resurse Umane

                          Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4

                          telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.

                          e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

 

Formularele necesare inscrierii se gasesc in sectiunea Concursuri/formulare - FORMULARE

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj