Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Examen de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Deva, serviciu public cu personalitate juridica, subordonat Consiliului local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la data de 06 decembrie 2017 se va desfăşura examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Deva, serviciu public cu personalitate juridica, subordonat Consiliului local al Municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului pentru investitori al Serviciului investitori, relatii externe

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului pentru investitori al Serviciului investitori, relatii externe.

Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 12.12.2017, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Dosarele de înscriere se depun în perioada 09 - 28 noiembrie 2017 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de referent IA în cadrul Biroului administrativ din cadrul Serviciului resurse umane, administrativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 27 noiembrie 2017, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de referent IA în cadrul Biroului administrativ din cadrul Serviciului resurse umane, administrativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva;

Concurs pentru ocuparea postului de execuţie vacant în regim contractual de Inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului administratie publica locala al Serviciului juridic, autoritate tutelara din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant în regim contractual de Inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului administratie publica locala al Serviciului juridic, autoritate tutelara din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • 28 noiembrie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă, la sediul Primariei municipiului Deva;
 • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice la sediul Primariei municipiului Deva;

Primăria municipiului Deva organizează, la sediul său din Piața Unirii, nr.4,Concurs de proiecte de management pentru Centrul Cultural \"Dragan Muntean\" Deva

A N U N Ţ  PUBLIC

Concurs de proiecte de management pentru Centrul Cultural

 "Dragan Muntean" Deva

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de Manager la Centrul Cultural Dragan Muntean Deva

      Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii :

a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ;

b) are capacitate deplină de exerciţiu;

c) are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management, respectiv :

- deține diplomă / certificat / atestat de absolvire a unui curs de management

   sau

- a desfășurat activități manageriale, dovedite cu adeverință, cel puțin 3 ani;

e) are vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 5 ani;

f) nu i-a încetat contractul individual de munca/raportul de serviciu / contractul de management din motive imputabile persoanei în ultimii 5 ani.

Concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de inspector de specialitate, gradul II din cadrul Biroului fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 17 noiembrie 2017, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de inspector de specialitate, gradul II din cadrul Biroului fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Comunicat privind concursul organizat in data de 27 noiembrie 2017

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului monitorizare arierate, imprumuturi  al Direcţiei economice si a functiei publice de executie de Referent, clasa III, grad profesional principal din cadrul Compartimentului local pentru romi ;

Concursul se va  desfăşura după următorul program :

 • 27 noiembrie 2017, ora 11,00 - proba scrisă ;
 • Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008 ;

Dosarele de înscriere se depun în perioada 26 octombrie - 14 noiembrie 2017 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int.112. 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzator functiei contractuale de executie de Referent Tr. IA in cadrul Biroului Baze Sportive de Agrement si Evidenta Cimitire al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 07 noiembrie 2017, la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea unui post vacant corespunzator functiei contractuale de executie de Referent Tr. IA in cadrul Biroului Baze Sportive de Agrement si Evidenta Cimitire al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

Vă facem cunoscut că la data de 24 octombrie 2017, ora 10,00, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, se va desfăşura examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva .

Examenul va consta în susţinerea unei probe scrise.

Concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzator functiei contractuale de executie de Inspector Specialitate Gr. IA in cadrul Biroului « Administrare Domeniu Piblic si Privat, Urmarire Incasare Contracte » al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 31 octombrie 2017, la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea unui post vacant corespunzator functiei contractuale de executie de Inspector Specialitate Gr. IA in cadrul Biroului « Administrare Domeniu Piblic si Privat, Urmarire Incasare Contracte » al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: Educator din cadrul Compartiment Personal Didactic, Asistent Medical din cadrul Compartiment Personal Medical, Ingrijitoare Copil din cadrul Compartiment Ingrijire Copil – 2 posturi, Ingrijitor Cladiri din cadrul Compartiment Administrativ – 2 posturi - Creşa Deva

Vă facem cunoscut că în perioada 30.10-07.11.2017, se va desfăşura concursul pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • Educator din cadrul Compartiment Personal Didactic,
 • Asistent Medical din cadrul Compartiment Personal Medical,
 • Ingrijitoare Copil din cadrul Compartiment Ingrijire Copil - 2 posturi
 • Ingrijitor Cladiri din cadrul Compartiment Administrativ - 2 posturi

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante funcţiei contractuale de execuţie de Referent IA din cadrul Centrului Cultural

Vă facem cunoscut că în data de 30.10.2017 - 06.11.2017, la sediul Centrului Cultural ''Drăgan Muntean'' Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 2 posturi vacante funcţiei contractuale de execuţie de Referent IA din cadrul Centrului Cultural ''Drăgan Muntean'' Deva .

Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual de la Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Vă facem cunoscut că la data de 16 octombrie 2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva, se va desfăşura examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual.

Comunicat concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de executie de muncitori necalificati, inspectori de specialitate gr. IA din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 18 octombrie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si locuri de joaca", muncitor necalificat, din cadrul „Biroului Productie si Intretinere Material dendrofloricol", inspector de specialitate gr. IA, din cadrul „Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si locuri de joaca" si inspector de specialitate gr. IA, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi" - zona 2 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Concursul pentru ocuparea postului vacant în regim contractual de Paznic în cadrul Adăpostului de urgenţă pe timp de noapte al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 16 octombrie 2017, ora 10,00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant în regim contractual de Paznic în cadrul Adăpostului de urgenţă pe timp de noapte al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local al municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: consilier juridic, grad profesional principal in cadrul Biroului Juridic apartinand Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local Deva

Vă facem cunoscut că în data de 23 octombrie 2017, la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: consilier juridic, grad profesional principal in cadrul Biroului Juridic apartinand Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local Deva.
Concursul se va desfăşura după următorul program:
23 octombrie 2017 - proba scrisa - ora 11:00.
Interviul se va susține într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: Consilier, grad profesional superior, in cadrul Compartimentului „Contabilitate, Resurse Umane”, respectiv Consilier, grad profesional principal in cadrul Biroului “Administrare Domeniu Public si Privat, Urmarire Incasare Contracte” din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local Deva

Vă facem cunoscut că în data de 16 octombrie 2017, la sediul Primariei Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: Consilier, grad profesional superior, in cadrul Compartimentului „Contabilitate, Resurse Umane", respectiv Consilier, grad profesional principal in cadrul Biroului "Administrare Domeniu Public si Privat, Urmarire Incasare Contracte" din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program: 16 octombrie 2017 - proba scrisa - ora 1100, la sediul Primariei Deva, Piata Unirii, nr. 4.

Interviul se va susține într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.  

Examen de promovare in grad profesional a unor functionari publici - 17 octombrie 2017 proba scrisa

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 17 octombrie 2017, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional a unor funcţionari publici.

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 18 octombrie 2017, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva se va desfăşura examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva .

 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual, de șofer, din cadrul Biroului Resurse Umane, Administrativ

Vă facem cunoscut că în data de 02.10.2017, Serviciul Public Administrare Cetate Deva, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual, de șofer, din cadrul Biroului Resurse Umane, Administrativ, după cum urmează:

 • Proba scrisă în data de 02.10.2017, ora 10.00 

 • Proba practică în data de 04.10.2017, ora 10.00

 • Interviul în data de 04.10.2017, ora 12.00

Concurs organizat pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de inspector de specialitate, gr. IA din cadrul Compartimentului Asistenta Speciala si Protectia Copilului al Serviciului Asistenta Sociala si al unui post vacant in regim contractual de asistent social debutant din cadrul Servicii de Ingrijiri Personale la Domiciliu pentru Persoane Varstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Vă facem cunoscut că în data de 28 septembrie 2017, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de inspector de specialitate, gr. IA din cadrul Compartimentului Asistenta Speciala si Protectia Copilului al Serviciului Asistenta Sociala si al unui post vacant in regim contractual de asistent social debutant din cadrul Servicii de Ingrijiri Personale la Domiciliu pentru Persoane Varstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că la data de 20 septembrie 2017 la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva, se va desfăşura examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual.
Postul pentru care se organizeaza examenul este de Inspector de Specialitate Debutant in cadrul "Compartimentului Aprovizionare" - al Serviciului Buget, Contabilitate, Resurse Umane" (pentru treapta profesioanala imediat superioara gr. II), examenul consta in sustinerea unei probe scrise in data de 20 septembrie ora 10,00.

Comunicat concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de conducere de sef serviciu, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 08 septembrie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de conducere de sef serviciu, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Concurs de proiecte de management pentru Centrul Cultural Dragan Muntean Deva

          Primăria municipiului Deva organizează, la sediul său din Piața Unirii, nr.4, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189 / 2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2.799 / 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Centrul Cultural "Drăgan Muntean" Deva 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de îngrijitor în cadrul Adăpostului de urgență pe timp de noapte din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Vă facem cunoscut că în data de 30 august 2017, ora 10,00 la sediul Adăpostului de urgență pe timp de noapte din Deva, str. N. Grigorescu, nr. 8Bis se va desfășura proba practică la concursul pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de îngrijitor în cadrul Adăpostului de urgență pe timp de noapte din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Vă facem cunoscut că în data de 28.08.2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva se va organiza concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Proba scrisã va avea loc in data de 28.08.2017- ora 10,00
Interviul va avea loc in data de 30.08.2017- ora 10,00

Concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de executie: un post de Referent Tr. IA si un post de Casier in cadrul Compartimentului Administrare Strand Deva si un post de Referent Tr. IA in cadrul Biroului Administrare Baze Sportive de Agrement si Evidenta Cimitire al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 22 august 2017, la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul pentru ocupare a trei posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de executie: un post de Referent Tr. IA si un post de Casier in cadrul Compartimentului Administrare Strand Deva si un post de Referent Tr. IA in cadrul Biroului Administrare Baze Sportive de Agrement si Evidenta Cimitire al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.
Proba scrisã va avea loc in data de 22 august 2017 - ora 10:00.
Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Concurs organizat pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de referent IA în cadrul Biroului administrativ din cadrul Serviciului resurse umane, administrativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 16 august 2017, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de referent IA în cadrul Biroului administrativ din cadrul Serviciului resurse umane, administrativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva;

Concurs organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: consilier, grad profesional superior în cadrul Compartimentului “Contabilitate, Resurse Umane” si consilier, grad profesional principal in cadrul Compartimentului “Administrare Domeniu Public si Privat, Urmarire Incasare Contracte” din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local Deva

Vă facem cunoscut că în data de 16 august 2017, la sediul Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: consilier, grad profesional superior în cadrul Compartimentului "Contabilitate, Resurse Umane" si consilier, grad profesional principal in cadrul Compartimentului "Administrare Domeniu Public si Privat, Urmarire Incasare Contracte" din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local Deva.

Concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi” – Zona 4 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 01 august 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi" - Zona 4 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Proba practica va avea loc în data de 01 august 2017 - ora 10,00

Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi” – Zona 4 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 24 iulie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi" - Zona 4 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.
Proba practica va avea loc în data de 24 iulie 2017 - ora 10,00
Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de executie: un post de Referent Tr. IA, in cadrul Compartimentului Administrare Strand Deva si un post de Referent Tr. IA in cadrul Biroului Administrare Baze Sportive de Agrement si Evidenta Cimitire, din cadrul Serviciului Administrare Baze Sportive de Agrement al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

 Vă facem cunoscut că în data de 27 iulie 2017, la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de executie: un post de Referent Tr. IA, in cadrul Compartimentului Administrare Strand Deva si un post de Referent Tr. IA in cadrul Biroului Administrare Baze Sportive de Agrement si Evidenta Cimitire, din cadrul Serviciului Administrare Baze Sportive de Agrement al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Proba scrisã va avea loc in data de 27 iulie 2017- ora 10,00

Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Examen de promovare în treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

Vă facem cunoscut că la data de 20 iulie 2017, ora 10,00, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, se va desfăşura examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva .
Examenul va consta în susţinerea unei probe scrise.

Concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de conducere de şef birou al “Biroului paza bunurilor” din cadrul “Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor” al Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

Vă facem cunoscut că în data de 27 iulie 2017, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, din str. I.L.Caragiale nr. 6, se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de conducere de şef birou al "Biroului paza bunurilor" din cadrul "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor" al Serviciului Public de Poliţie Locală Deva.

Concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Biroului fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 20 iulie 2017, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Biroului fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de Familie în cadrul Compartimentului asistență medicală în unitățile de învățământ

Direcția de Asistență Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, cu sediul în Deva, Str. I. L. Caragiale, nr. 4 anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de Familie în cadrul Compartimentului asistență medicală în unitățile de învățământ, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare.

VA FACEM CUNOSCUT CA IN DATA DE 20.07.-24.07.2017, LA SEDIUL CRESEI DEVA SE VA DESFASURA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A TREI POSTURI VACANTE DE INGRIJITOARE COPIL

VA FACEM CUNOSCUT CA IN DATA DE 20.07-24.07.2014, LA SEDIUL CRESEI DEVA SE VA DESFASURA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A TREI POSTURI DE INGRIJITOARE COPIL DIN CADRUL COMPARTIMENT INGRIJIRE COPIL.

Concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de executie: un post de Referent Tr. I si un post de Referent Tr. IA in cadrul Compartimentului Administrativ – Birou Buget al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 12 iulie 2017, la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de executie: un post de Referent Tr. I si un post de Referent Tr. IA in cadrul Compartimentului Administrativ - Birou Buget al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant în regim contractual de Sef Birou din cadrul Biroului Resurse Umane, Administrativ

Vă facem cunoscut că în data de 10.07.2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva se va organiza concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant în regim contractual de Sef Birou din cadrul Biroului Resurse Umane, Administrativ

Proba scrisã va avea loc in data de 10.07.2017- ora 10,00
Interviul va avea loc in data de 12.07.2017- ora 10,00

Concurs organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: consilier, grad profesional principal in cadrul Compartimentului “Fond Funciar si Legea 10” din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local Deva

Vă facem cunoscut că în data de 17 iulie 2017, la sediul Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: consilier, grad profesional principal in cadrul Compartimentului "Fond Funciar si Legea 10" din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local Deva.
Concursul se va desfăşura după următorul program:

 • 17 iulie 2017 - proba scrisa - ora 11:00.
 • Interviul se va susține într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante, dupa cum urmeaza : un post vacant corespunzator functiei contractuale de conducere de Sef Serviciu in cadrul Serviciului Administrare Baze Sportive de Agrement; si doua posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie: un post de Inspector Specialitate Gr. IA in cadrul Compartimentului Administrare Strand Deva, Serviciu Administrare Baze Sportive de Agrement si un post de Inspector Specialitate Gr. IA in cadrul Compartimentului A

Vă facem cunoscut că în data de 04 iulie 2017, la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante, dupa cum urmeaza : un post vacant corespunzator functiei contractuale de conducere de Sef Serviciu in cadrul Serviciului Administrare Baze Sportive de Agrement; si doua posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie: un post de Inspector Specialitate Gr. IA in cadrul Compartimentului Administrare Strand Deva, Serviciu Administrare Baze Sportive de Agrement si un post de Inspector Specialitate Gr. IA in cadrul Compartimentului Administrativ, Birou Buget Contabilitate al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol”, sofer, din cadrul „Biroului Transport, reparatii utilaje” si muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi” – zona 3 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 26 iunie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol", sofer, din cadrul „Biroului Transport, reparatii utilaje" si muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi" - zona 3 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Concurs de promovare pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere de Director executiv al “Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură Deva ”

Vă facem cunoscut că în data de 3 iulie 2017, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul de promovare pentru ocuparea postului corespunzător  funcţiei publice de conducere de Director executiv al "Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură Deva " .

Concursul se va desfăşura după următorul program:

 • 3 iulie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă
 • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise .

Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că la data de 15 iunie 2017 la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva, se va desfăşura examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual.

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzător funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate debutant, din cadrul „Compartimentului aprovizionare” si inspector de specialitate gr. IA, din cadrul „Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si locuri de joaca” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 22 iunie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzător funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate debutant, din cadrul „Compartimentului aprovizionare" si inspector de specialitate gr. IA, din cadrul „Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si locuri de joaca" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Concurs de promovare in grad profesional superior celui deţinut a functionarilor publici din cadrul Directiei de asistenta sociala Deva

Vă facem cunoscut că în data de 19 iunie 2017, la sediul Directiei de Asistenta Sociala Deva se va desfăsura concursul de promovare in grad profesional superior celui deţinut a functionarilor publici din cadrul Directiei de asistenta sociala Deva.
Concursul se va desfăsura după următorul program :

 • 19 iunie 2017 - orele 10,00 - proba scrisă
 • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: consilier, grad profesional superior în cadrul Compartimentului “Contabilitate, Resurse Umane”; consilier, grad profesional superior si consilier, grad profesional principal in cadrul Compartimentului “Achizitii Publice” din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului local Deva

Vă facem cunoscut că în data de 20 iunie 2017, la sediul Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: consilier, grad profesional superior în cadrul Compartimentului "Contabilitate, Resurse Umane"; consilier, grad profesional superior si consilier, grad profesional principal in cadrul Compartimentului "Achizitii Publice" din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului local Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

 • 20 iunie 2017- ora 11:00

 • Interviul se va susține într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.  

Concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de conducere de sef serviciu, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 13 iunie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de conducere de sef serviciu, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.
Proba scrisa va avea loc în data de 13 iunie 2017 - ora 10,00
Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Vă facem cunoscut că în data de 12.06.2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva se va organiza concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Proba scrisã va avea loc in data de 12.06.2017- ora 10,00
Interviul va avea loc in data de 14.06.2017- ora 09,00

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere de „Director executiv adjunct” din cadrul „Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva”, subordonat Consiliului local Deva

Vă facem cunoscut că la sediul SERVICIULUI COMUNITAR PENTRU CADASTRU SI AGRICULTURĂ se va desfăşura concursul de promovare în funcţia publică de conducere de „Director executiv adjunct" din cadrul „Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva", subordonat Consiliului local Deva.
Concursul se va desfăşura după următorul program :
- 12 iunie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă
- Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .

CONCURS PENTRU pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de conducere de şef serviciu al “Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor” din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, str. I. L. Caragiale nr. 6, se va desfăşura concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de conducere de şef serviciu al "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor" din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva.

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol”, muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi” – Zona 3 si muncitor calificat tr. IG – 2 posturi din cadrul „Biroului Administrare Stadion, productie si intretinere mobilier urban” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 07 iunie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol", muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi" - Zona 3 si muncitor calificat tr. IG - 2 posturi din cadrul „Biroului Administrare Stadion, productie si intretinere mobilier urban" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva. 

Concurs de promovare in funcţia publică de conducere pentru ocuparea postului de Şef serviciu Administrarea Domeniului Public si Privat, din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, subordonat Consiliului local Deva

Vă facem cunoscut că la sediul sediul SERVICIULUI COMUNITAR PENTRU CADASTRU SI AGRICULTURĂ se va desfăşura concursul de promovare in funcţia publică de conducere pentru ocuparea postului de Şef serviciu Administrarea Domeniului Public si Privat, din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, subordonat Consiliului local Deva.
Concursul se va desfăşura după următorul program :
- 07 iunie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă
- Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist gr.IA din cadrul Centrului Cultural Dragan Muntean Deva

Va facem cunoscut ca in perioada 04.05.2017 -06.06.2017 se va desfasura concursul pentru ocuparea postului vacant de Economist gr.IA din cadrul "Centrului Cultural Dragan Muntean Deva".

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ DEVA

Vă facem cunoscut că la data de 18 mai 2017, ora 10,00, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, se va desfăşura examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva.

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, grad profesional superior în cadrul Compartimentului prevenirea excluziunii sociale al Serviciului asistență socială

Vă facem cunoscut că în data 07 iunie 2017 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, grad profesional superior în cadrul Compartimentului prevenirea excluziunii sociale al Serviciului asistență socială;

Concursul se va desfăşura după următorul program:

 • 07 iunie 2017 - ora 10,00 - proba scrisa

 • Interviul se va susține într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Concurs pentru ocuparea postului vacant în regim contractual de Magaziner din cadrul Adăpostului de urgență pe timp de noapte al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 23 mai 2017, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant în regim contractual de Magaziner din cadrul Adăpostului de urgență pe timp de noapte al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 25 mai 2017, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva se va desfăşura examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva .
Examenul se va desfăşura după următorul program :
25 mai 2017 - ora 10,00 - proba scrisă
Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că la data de 08 mai 2017 la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva, se va desfăşura examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct, gradul II in cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local Deva

Vă facem cunoscut că în data 24 mai 2017, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct, gradul II in cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local Deva.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului asistenta speciala si protectia copilului al Serviciului asistenta sociala din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local Deva

Vă facem cunoscut că în data 17 mai 2017, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului asistenta speciala si protectia copilului al Serviciului asistenta sociala din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local Deva.

Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că la data de 03 mai 2017 la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva, se va desfăşura examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual.

ANUNȚ ANULARE CONCURS - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

Vă aducem la cunoștință că se anulează concursul programat în data de 27 aprilie 2017 pentru ocuparea postului temporar vacant în regim contractual de Magaziner din cadrul Adăpostului de urgență pe timp de noapte al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Informaţii suplimentare la telefon : 0254/218030 - Compartimentul resurse umane.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului temporar vacant în regim contractual de Magaziner din cadrul Adăpostului de urgență pe timp de noapte al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

CONCURS ANULAT

Vă facem cunoscut că în data de 27 aprilie 2017, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant în regim contractual de Magaziner din cadrul Adăpostului de urgență pe timp de noapte al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

ANUNȚ ANULARE CONCURSURI - SPIGM

SPIGM, cu sediul in Deva, jud. Hunedoara, str. Axente-Sever, nr. 40, anunta anularea urmatoarelor concursuri

- concursul pentru ocuparea a patru posturi corespunzatoare functiilor contractuale de executie de muncitor necalificat, un post de muncitor necalificat din cadrul Biroului Productie si Intretinere Material Dendro-floricol si 3 posturi de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi - zona 3, programat in data de 19 aprilie 2017 - proba practica, publicat in Monitorul Oficial partea a III a nr. 380/23.03.2017;

- concursul pentru ocuparea a trei posturi corespunzatoare functiilor contractuale de executie din cadrul Biroului Administrare Stadion, Productie si Intretinere Mobilier Urban, un post de muncitor necalificat si doua posturi de muncitor calificat tr. IG, programat in data de 20 aprilie 2017 - proba practica, publicat in Monitorul Oficial partea a III a nr. 380/23.03.2017;

ANUNȚ ANULARE CONCURSURI - Serviciul Public Administrare Cetate Deva

Serviciul Public Administrare Cetate Deva cu sediul in Deva , Str. Piața Unirii , Nr. 16,anunta anularea urmatoarelor concursuri:

- concursul pentru trei posturi corespunzatoare functiilor contractuale de executie de referent tr.II,inspector specialitate debutant,inspector specialitate gr.IA programat in date de 19.04.2017.-ora 10,00 proba scrisa
- concursul pentru trei posturi corespunzatoare functiilor contractuale de executie de inspector specialitate gr.IA programat in date de 24.04.2017.-ora 10,00 proba scrisa

 

 

ANUNȚ ANULARE CONCURSURI - Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura

Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura, anunta anularea din motive obiective a concursului organizat in data de 25.04.2017, proba scrisa, pentru ocuparea a patru posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie:

- un post de Inspector Specialitate gr. IA din cadrul Biroului Administrare Strand Deva,

- un post de Referent tr. I din cadrul Biroului Buget Contabilitate - Compartiment Administrativ,

- un post de Muncitor Calificat tr. I in cadrul Biroului Administrare Strand Deva,

- un post de Muncitor Calificat tr. I in cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive de Agrement al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, telefon 0254/217893.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de conducere de sef serviciu, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

CONCURS SUSPENDAT

Vă facem cunoscut că în data de 02 mai 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de conducere de sef serviciu, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.
Proba scrisa va avea loc în data de 02 mai 2017 - ora 10,00
Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de ingrijitor, din cadrul “Biroului proiecte si programe culturale”

Vă facem cunoscut că în data de 03 mai 2017, la sediul Centrului Cultural ''Dragan Muntean'' Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de ingrijitor, din cadrul "Biroului proiecte si programe culturale".
Proba practica va avea loc in data de 03 mai 2017- ora 10,00
Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Concurs de ocupare a doua posturi de executie din cadrul Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul „Directiei Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva" :
- un post de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul „Compartimentului ghiseu unic" ;
- un post de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul „Compartimentului stare civila";

Concursul se va desfăşura după următorul program :
• Proba scrisă : 3 mai 2017, ora 11, la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Primăriei municipiului Deva

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea unor posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

CONCURS ANULAT

Vă facem cunoscut că în data de 24 aprilie 2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva se va organiza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva :

Din cadrul Compartimentului Evenimente si Promovare Culturala-inspector specialitate gr.IA(2 posturi);

Din cadrul Biroului Administrativ;-inspector specialitate gr.IA( 1 post)

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de executie de: – un post de Inspector Specialitate gradul IA, din cadrul Biroului Administrare Strand Deva, - un post de Referent Tr. I, din cadrul Biroului Buget Contabilitate, Compartiment Administrativ – un post de muncitor calificat Tr. I in cadrul Biroului Administrare Strand Deva, – un post de muncitor calificat Tr. I in cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive de Agrement

CONCURS ANULAT

Vă facem cunoscut că în data de 25 aprilie 2017, la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul pentru ocupare a patru posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de executie de: - un post de Inspector Specialitate gradul IA, din cadrul Biroului Administrare Strand Deva, - un post de Referent Tr. I, din cadrul Biroului Buget Contabilitate, Compartiment Administrativ - un post de muncitor calificat Tr. I in cadrul Biroului Administrare Strand Deva, - un post de muncitor calificat Tr. I in cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive de Agrement al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului temporar vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Administrativ, domeniul public” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Vă facem cunoscut că în data de 18 aprilie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului temporar vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Administrativ, domeniul public" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de consilier juridic gr. II, din cadrul „Compartimentului Juridic, achizitii publice” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 21 aprilie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de consilier juridic gr. II, din cadrul „Compartimentului Juridic, achizitii publice" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea unor posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

CONCURS ANULAT

Vă facem cunoscut că în data de 19 aprilie 2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva se va organiza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat – 1 post si de muncitor calificat tr. IG – 2 posturi, din cadrul „Biroului Administrare Stadion, Productie si Intretinere mobilier urban” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

CONCURS ANULAT

Vă facem cunoscut că în data de 20 aprilie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat - 1 post si de muncitor calificat tr. IG - 2 posturi, din cadrul „Biroului Administrare Stadion, Productie si Intretinere mobilier urban" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuţie vacante, in data de 19 aprilie 2017 ora 11:00 - proba scrisa

CONCURS ANULAT

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzatoare unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Biroului situatii de urgenta si al Biroului privatizare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.
Concursul se va desfăşura după următorul program :
• 19 aprilie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă;
• Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice;

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Deva în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării anunțului, respectiv in perioada 28 martie - 10 aprilie 2017.
Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat – 1 post, din cadrul „Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol” si de muncitor necalificat – 3 posturi, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi” – Zona 3 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

CONCURS ANULAT

Vă facem cunoscut că în data de 19 aprilie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat - 1 post, din cadrul „Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol" si de muncitor necalificat - 3 posturi, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi" - Zona 3 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Concursul pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante - 27 aprilie - proba scrisa

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante : Consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului control -  Compartiment control managerial intern, implementare Strategia Națională Anticorupție si Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

 • Proba suplimentară de testare a cunoștințelor pe calculator ( pentru postul de consilier superior): 25 aprilie 2017, ora 11.00 la sediul Primăriei municipiului Deva;
 • Proba scrisă: 27 aprilie 2017, ora 11.00, la sediul Primăriei municipiului Deva;
 • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Primăriei municipiului Deva;

Depunerea dosarelor se face la « Serviciul resurse umane » al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva,  în perioada 24 martie - 12 aprilie 2017.

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuţie vacante, in data de 24 aprilie 2017 ora 11:00 - proba scrisa

CONCURS ANULAT

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzatoare unor funcţii contractuale de execuţie din cadrul Direcţiei Tehnice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.
Concursul se va desfăşura după următorul program :
• 24 aprilie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă;
• Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Depunerea dosarelor se face la « Serviciul resurse umane » al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, în perioada 27 martie - 7 aprilie 2017. Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic debutant din cadrul Compartimentului asociatii de proprietari al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului local Deva

Vă facem cunoscut că în data 26 aprilie 2017, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic debutant din cadrul Compartimentului asociatii de proprietari al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului local Deva.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Vă facem cunoscut că în data de 27 martie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate gr. IA, din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi-Zona 1” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Vă facem cunoscut că în data de 22 martie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate gr. IA, din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi-Zona 1" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Vă facem cunoscut că în data de 22 martie 2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva se va organiza concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

COMUNICAT - concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Public de Poliţie Locală Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, str. I. L. Caragiale nr. 6, se va desfăşura concursul de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:1 post de poliţist local clasa I grad profesional superior din cadrul „Compartimentului ordine şi linişte publică" al "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor" ; 2 posturi de poliţist local clasa I grad profesional principal din cadrul „Compartimentului ordine şi linişte publică" al "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor"; 1 post de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul „Biroului resurse umane, contabilitate".

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere si a 5 posturi de executie vacante in regim contractual,apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Vă facem cunoscut că în data de 22 februarie 2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva se va organiza concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere si a 5 posturi de executie vacante in regim contractual,apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de referent treapta II din cadrul “Biroului paza bunurilor” al “Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor”

Vă facem cunoscut că în data de 22 februarie 2017, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, din str. I.L.Caragiale nr. 6, se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de referent treapta II din cadrul "Biroului paza bunurilor" al "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor".

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de executie in regim contractual apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Vă facem cunoscut că în data de 15 februarie 2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva  se va desfăşura concursul pentru pentru ocuparea  a 4 posturi vacante de executie in regim contractual  apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

COMUNICAT - concurs organizat pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului local Deva, dupa cum urmeaza: Consilier juridic, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului asociații de proprietari din cadrul Serviciului fond locativ, asociații de proprietari; Consilier juridic, grad profesional principal in cadrul Compartimentului juridic din cadrul Serviciului juridi

Vă facem cunoscut că în data 02 martie 2017, la sediul Direcţiei de asistenţă socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului local Deva, dupa cum urmeaza: Consilier juridic, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului asociații de proprietari din cadrul Serviciului fond locativ, asociații de proprietari; Consilier juridic, grad profesional principal in cadrul Compartimentului juridic din cadrul Serviciului juridic, programe, achizitii publice;

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează: 1 post în regim contractual de Șef centru, gradul II în cadrul Centrului de zi Cantină Socială, 1 post în regim contractual de inspector de specialitate, gradul I în cadrul Centrului de zi Cantină Socială, 1 post în regim contractual de referent, gradul IA în ca

Vă facem cunoscut că în data de 15 februarie 2017, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează: 1 post în regim contractual de Șef centru, gradul II în cadrul Centrului de zi Cantină Socială, 1 post în regim contractual de inspector de specialitate, gradul I în cadrul Centrului de zi Cantină Socială,  1 post în regim contractual de referent, gradul IA în cadrul Centrului de zi Cantină Socială

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi” – Zona 5 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 02 februarie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi" - Zona 5 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ DEVA

Vă facem cunoscut că la data de 25 ianuarie 2017, ora 10,00, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, se va desfăşura examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

C O M U N I C A T - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate debutant, din cadrul „Compartimentului Protectia Muncii, relatii cu publicul” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 25 ianuarie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate debutant, din cadrul „Compartimentului Protectia Muncii, relatii cu publicul" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

C O M U N I C A T - concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează: 1 post în regim contractual de Sef birou, gradul II în cadrul Biroului administrativ al Serviciului resurse umane, administrativ; 1 post în regim contractual de inspector de specialitate, gradul IA in cadrul Compartimentului asistenta speciala si protecti

Vă facem cunoscut că în data de 15 decembrie 2016, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează:1 post în regim contractual de Sef birou, gradul II în cadrul Biroului administrativ al Serviciului resurse umane, administrativ;1 post în regim contractual de inspector de specialitate, gradul IA in cadrul Compartimentului asistenta speciala si protectia copilului al Serviciului asistenta sociala;

C O M U N I C A T - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate gr. I, din cadrul „Biroului Juridic, achizitii publice” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 14 decembrie 2016, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate gr. I, din cadrul „Biroului Juridic, achizitii publice" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

C O M U N I C A T - concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de sef serviciu, din cadrul „Serviciului Administrativ – domeniul public” si referent tr. IA – 2 postulri din cadrul „Compartimentului Aprovizionare” si „Biroul Parcuri si Fantani Arteziene” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 12 decembrie 2016, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de sef serviciu, din cadrul „Serviciului Administrativ - domeniul public" si referent tr. IA - 2 postulri din cadrul „Compartimentului Aprovizionare" si „Biroul Parcuri si Fantani Arteziene" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie de paznic şi referent din cadrul “Biroului paza bunurilor” al “Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor”

Vă facem cunoscut că în data de 29 noiembrie 2016, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, din str. Mihai Viteazu nr. 12, se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie de paznic şi referent din cadrul "Biroului paza bunurilor" al "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor"

C O M U N I C A T - concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de asistent medical debutant studii post liceale în cadrul Compartimentului asistentă medicală în unităţile de învăţământ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 24 noiembrie 2016, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de asistent medical debutant studii post liceale în cadrul Compartimentului asistentă medicală în unităţile de învăţământ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

COMUNICAT - concursul pentru ocupare a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de : – un post de conducere de Sef Birou Administrare Cimitire, - un post de executie Referent Tr. IA din cadrul Biroului Administrare Cimitire Compartiment Verificare si Control al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 08 noiembrie 2016, la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul pentru ocupare a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de : - un post de conducere de Sef Birou Administrare Cimitire, - un post de executie Referent Tr. IA din cadrul Biroului Administrare Cimitire Compartiment Verificare si Control al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 16 noiembrie 2016, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva se va desfăşura examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj