Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Concurs de promovare in grad profesional superior celui deţinut a functionarilor publici din cadrul Directiei de asistenta sociala Deva

Vă facem cunoscut că în data de 19 iunie 2017, la sediul Directiei de Asistenta Sociala Deva se va desfăsura concursul de promovare in grad profesional superior celui deţinut a functionarilor publici din cadrul Directiei de asistenta sociala Deva.
Concursul se va desfăsura după următorul program :

 • 19 iunie 2017 - orele 10,00 - proba scrisă
 • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: consilier, grad profesional superior în cadrul Compartimentului “Contabilitate, Resurse Umane”; consilier, grad profesional superior si consilier, grad profesional principal in cadrul Compartimentului “Achizitii Publice” din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului local Deva

Vă facem cunoscut că în data de 20 iunie 2017, la sediul Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: consilier, grad profesional superior în cadrul Compartimentului "Contabilitate, Resurse Umane"; consilier, grad profesional superior si consilier, grad profesional principal in cadrul Compartimentului "Achizitii Publice" din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului local Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

 • 20 iunie 2017

 • Interviul se va susține într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.  

Concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de conducere de sef serviciu, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 13 iunie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de conducere de sef serviciu, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.
Proba scrisa va avea loc în data de 13 iunie 2017 - ora 10,00
Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Vă facem cunoscut că în data de 12.06.2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva se va organiza concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Proba scrisã va avea loc in data de 12.06.2017- ora 10,00
Interviul va avea loc in data de 14.06.2017- ora 09,00

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere de „Director executiv adjunct” din cadrul „Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva”, subordonat Consiliului local Deva

Vă facem cunoscut că la sediul SERVICIULUI COMUNITAR PENTRU CADASTRU SI AGRICULTURĂ se va desfăşura concursul de promovare în funcţia publică de conducere de „Director executiv adjunct" din cadrul „Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva", subordonat Consiliului local Deva.
Concursul se va desfăşura după următorul program :
- 12 iunie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă
- Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .

CONCURS PENTRU pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de conducere de şef serviciu al “Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor” din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, str. I. L. Caragiale nr. 6, se va desfăşura concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de conducere de şef serviciu al "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor" din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva.

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol”, muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi” – Zona 3 si muncitor calificat tr. IG – 2 posturi din cadrul „Biroului Administrare Stadion, productie si intretinere mobilier urban” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 07 iunie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol", muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi" - Zona 3 si muncitor calificat tr. IG - 2 posturi din cadrul „Biroului Administrare Stadion, productie si intretinere mobilier urban" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva. 

Concurs de promovare in funcţia publică de conducere pentru ocuparea postului de Şef serviciu Administrarea Domeniului Public si Privat, din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, subordonat Consiliului local Deva

Vă facem cunoscut că la sediul sediul SERVICIULUI COMUNITAR PENTRU CADASTRU SI AGRICULTURĂ se va desfăşura concursul de promovare in funcţia publică de conducere pentru ocuparea postului de Şef serviciu Administrarea Domeniului Public si Privat, din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, subordonat Consiliului local Deva.
Concursul se va desfăşura după următorul program :
- 07 iunie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă
- Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist gr.IA din cadrul Centrului Cultural Dragan Muntean Deva

Va facem cunoscut ca in perioada 04.05.2017 -06.06.2017 se va desfasura concursul pentru ocuparea postului vacant de Economist gr.IA din cadrul "Centrului Cultural Dragan Muntean Deva".

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ DEVA

Vă facem cunoscut că la data de 18 mai 2017, ora 10,00, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, se va desfăşura examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva.

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, grad profesional superior în cadrul Compartimentului prevenirea excluziunii sociale al Serviciului asistență socială

Vă facem cunoscut că în data 07 iunie 2017 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, grad profesional superior în cadrul Compartimentului prevenirea excluziunii sociale al Serviciului asistență socială;

Concursul se va desfăşura după următorul program:

 • 07 iunie 2017 - ora 10,00 - proba scrisa

 • Interviul se va susține într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

COMUNICAT PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE DIN DATA DE 29 MAI 2017

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 29 mai 2017, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional a unor funcţionari publici.

            Examenul se va desfăşura după următorul program :

 • 29 mai 2017 - ora 11,00 - proba scrisă
 • Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .

Concurs pentru ocuparea postului vacant în regim contractual de Magaziner din cadrul Adăpostului de urgență pe timp de noapte al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 23 mai 2017, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant în regim contractual de Magaziner din cadrul Adăpostului de urgență pe timp de noapte al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 25 mai 2017, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva se va desfăşura examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva .
Examenul se va desfăşura după următorul program :
25 mai 2017 - ora 10,00 - proba scrisă
Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că la data de 08 mai 2017 la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva, se va desfăşura examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct, gradul II in cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local Deva

Vă facem cunoscut că în data 24 mai 2017, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct, gradul II in cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local Deva.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului asistenta speciala si protectia copilului al Serviciului asistenta sociala din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local Deva

Vă facem cunoscut că în data 17 mai 2017, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului asistenta speciala si protectia copilului al Serviciului asistenta sociala din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local Deva.

COMUNICAT concursul pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante : Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizaţii în construcţii si Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului centrul de informare a cetăţenilor

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante : un post de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizaţii în construcţii  din Direcţia urbanism, privatizare si un post de Consilier, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul Serviciului centrul de informare a cetăţenilor al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

 • 19 mai 2017, ora 11,00 - proba suplimentară de testare - program AUTOCAD - pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizaţii în construcţii ;
 • 22 mai 2017, ora 11,00 - proba scrisă;
 • Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

 Depunerea dosarelor se face la « Serviciul resurse umane » al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva,  în perioada 18 aprilie - 08 mai 2017.

Informaţii suplimentare la telefon : 0254/ 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că la data de 03 mai 2017 la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva, se va desfăşura examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual.

ANUNȚ ANULARE CONCURS - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

Vă aducem la cunoștință că se anulează concursul programat în data de 27 aprilie 2017 pentru ocuparea postului temporar vacant în regim contractual de Magaziner din cadrul Adăpostului de urgență pe timp de noapte al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Informaţii suplimentare la telefon : 0254/218030 - Compartimentul resurse umane.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului temporar vacant în regim contractual de Magaziner din cadrul Adăpostului de urgență pe timp de noapte al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

CONCURS ANULAT

Vă facem cunoscut că în data de 27 aprilie 2017, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant în regim contractual de Magaziner din cadrul Adăpostului de urgență pe timp de noapte al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii publice de execuţie vacante, in data de 17 mai 2017 ora 11:00 - proba scrisa

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din Compartimentul evidență patrimoniu al Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva :
- un post de Consilier, clasa I, grad profesional superior
- un post de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior
- un post de Consilier, clasa I, grad profesional asistent
- un post de Consilier, clasa I, grad profesional debutant
Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 17 mai 2017, ora 11,00 - proba scrisă ;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
Depunerea dosarelor se face la « Serviciul resurse umane » al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, în perioada 13 aprilie - 2 mai 2017.
Informaţii suplimentare la telefon : 0254/ 21.34.35, 21.85.79 / int.112

ANUNȚ ANULARE CONCURSURI - SPIGM

SPIGM, cu sediul in Deva, jud. Hunedoara, str. Axente-Sever, nr. 40, anunta anularea urmatoarelor concursuri

- concursul pentru ocuparea a patru posturi corespunzatoare functiilor contractuale de executie de muncitor necalificat, un post de muncitor necalificat din cadrul Biroului Productie si Intretinere Material Dendro-floricol si 3 posturi de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi - zona 3, programat in data de 19 aprilie 2017 - proba practica, publicat in Monitorul Oficial partea a III a nr. 380/23.03.2017;

- concursul pentru ocuparea a trei posturi corespunzatoare functiilor contractuale de executie din cadrul Biroului Administrare Stadion, Productie si Intretinere Mobilier Urban, un post de muncitor necalificat si doua posturi de muncitor calificat tr. IG, programat in data de 20 aprilie 2017 - proba practica, publicat in Monitorul Oficial partea a III a nr. 380/23.03.2017;

ANUNȚ ANULARE CONCURSURI - Serviciul Public Administrare Cetate Deva

Serviciul Public Administrare Cetate Deva cu sediul in Deva , Str. Piața Unirii , Nr. 16,anunta anularea urmatoarelor concursuri:

- concursul pentru trei posturi corespunzatoare functiilor contractuale de executie de referent tr.II,inspector specialitate debutant,inspector specialitate gr.IA programat in date de 19.04.2017.-ora 10,00 proba scrisa
- concursul pentru trei posturi corespunzatoare functiilor contractuale de executie de inspector specialitate gr.IA programat in date de 24.04.2017.-ora 10,00 proba scrisa

 

 

ANUNȚ ANULARE CONCURSURI - Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura

Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura, anunta anularea din motive obiective a concursului organizat in data de 25.04.2017, proba scrisa, pentru ocuparea a patru posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie:

- un post de Inspector Specialitate gr. IA din cadrul Biroului Administrare Strand Deva,

- un post de Referent tr. I din cadrul Biroului Buget Contabilitate - Compartiment Administrativ,

- un post de Muncitor Calificat tr. I in cadrul Biroului Administrare Strand Deva,

- un post de Muncitor Calificat tr. I in cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive de Agrement al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, telefon 0254/217893.

ANUNȚ ANULARE CONCURSURI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA, cu sediul în Deva, jud. Hunedoara, Piața Unirii nr. 4, anunță anularea următoarelor concursuri :


- concursul pentru ocuparea a patru posturi corespunzatoare funcţiilor contractuale de execuţie de Inspector de specialitate gradul IA, Referent gradul IA - Biroul situatii de urgenta si Inspector de specialitate gradul IA, Referent debutant - Biroul privatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, programat în data de 19 aprilie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă, publicat în Monitorul Oficial partea a III a nr. 398 / 27.03.2017 ;

- concursul pentru ocuparea a cinci posturi corespunzatoare funcţiilor contractuale de execuţie de Inspector de specialitate gradul IA (2 posturi), Inspector de specialitate gradul I (2 posturi) şi Inspector de specialitate debutant din cadrul Direcţiei Tehnice a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, programat în data de 24 aprilie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă, publicat în Monitorul Oficial partea a III a nr. 392 / 24.03.2017 ;

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de conducere de sef serviciu, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

CONCURS SUSPENDAT

Vă facem cunoscut că în data de 02 mai 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de conducere de sef serviciu, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.
Proba scrisa va avea loc în data de 02 mai 2017 - ora 10,00
Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de ingrijitor, din cadrul “Biroului proiecte si programe culturale”

Vă facem cunoscut că în data de 03 mai 2017, la sediul Centrului Cultural ''Dragan Muntean'' Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de ingrijitor, din cadrul "Biroului proiecte si programe culturale".
Proba practica va avea loc in data de 03 mai 2017- ora 10,00
Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Concurs de ocupare a doua posturi de executie din cadrul Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul „Directiei Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva" :
- un post de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul „Compartimentului ghiseu unic" ;
- un post de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul „Compartimentului stare civila";

Concursul se va desfăşura după următorul program :
• Proba scrisă : 3 mai 2017, ora 11, la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Primăriei municipiului Deva

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea unor posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

CONCURS ANULAT

Vă facem cunoscut că în data de 24 aprilie 2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva se va organiza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva :

Din cadrul Compartimentului Evenimente si Promovare Culturala-inspector specialitate gr.IA(2 posturi);

Din cadrul Biroului Administrativ;-inspector specialitate gr.IA( 1 post)

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de executie de: – un post de Inspector Specialitate gradul IA, din cadrul Biroului Administrare Strand Deva, - un post de Referent Tr. I, din cadrul Biroului Buget Contabilitate, Compartiment Administrativ – un post de muncitor calificat Tr. I in cadrul Biroului Administrare Strand Deva, – un post de muncitor calificat Tr. I in cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive de Agrement

CONCURS ANULAT

Vă facem cunoscut că în data de 25 aprilie 2017, la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul pentru ocupare a patru posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de executie de: - un post de Inspector Specialitate gradul IA, din cadrul Biroului Administrare Strand Deva, - un post de Referent Tr. I, din cadrul Biroului Buget Contabilitate, Compartiment Administrativ - un post de muncitor calificat Tr. I in cadrul Biroului Administrare Strand Deva, - un post de muncitor calificat Tr. I in cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive de Agrement al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului temporar vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Administrativ, domeniul public” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Vă facem cunoscut că în data de 18 aprilie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului temporar vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Administrativ, domeniul public" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de consilier juridic gr. II, din cadrul „Compartimentului Juridic, achizitii publice” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 21 aprilie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de consilier juridic gr. II, din cadrul „Compartimentului Juridic, achizitii publice" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea unor posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

CONCURS ANULAT

Vă facem cunoscut că în data de 19 aprilie 2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva se va organiza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat – 1 post si de muncitor calificat tr. IG – 2 posturi, din cadrul „Biroului Administrare Stadion, Productie si Intretinere mobilier urban” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

CONCURS ANULAT

Vă facem cunoscut că în data de 20 aprilie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat - 1 post si de muncitor calificat tr. IG - 2 posturi, din cadrul „Biroului Administrare Stadion, Productie si Intretinere mobilier urban" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuţie vacante, in data de 19 aprilie 2017 ora 11:00 - proba scrisa

CONCURS ANULAT

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzatoare unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Biroului situatii de urgenta si al Biroului privatizare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.
Concursul se va desfăşura după următorul program :
• 19 aprilie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă;
• Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice;

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Deva în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării anunțului, respectiv in perioada 28 martie - 10 aprilie 2017.
Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat – 1 post, din cadrul „Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol” si de muncitor necalificat – 3 posturi, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi” – Zona 3 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

CONCURS ANULAT

Vă facem cunoscut că în data de 19 aprilie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat - 1 post, din cadrul „Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol" si de muncitor necalificat - 3 posturi, din cadrul „Serviciului Intretinere zone verzi" - Zona 3 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Concursul pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante - 27 aprilie - proba scrisa

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante : Consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului control -  Compartiment control managerial intern, implementare Strategia Națională Anticorupție si Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

 • Proba suplimentară de testare a cunoștințelor pe calculator ( pentru postul de consilier superior): 25 aprilie 2017, ora 11.00 la sediul Primăriei municipiului Deva;
 • Proba scrisă: 27 aprilie 2017, ora 11.00, la sediul Primăriei municipiului Deva;
 • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Primăriei municipiului Deva;

Depunerea dosarelor se face la « Serviciul resurse umane » al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva,  în perioada 24 martie - 12 aprilie 2017.

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuţie vacante, in data de 24 aprilie 2017 ora 11:00 - proba scrisa

CONCURS ANULAT

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzatoare unor funcţii contractuale de execuţie din cadrul Direcţiei Tehnice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.
Concursul se va desfăşura după următorul program :
• 24 aprilie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă;
• Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Depunerea dosarelor se face la « Serviciul resurse umane » al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, în perioada 27 martie - 7 aprilie 2017. Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic debutant din cadrul Compartimentului asociatii de proprietari al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului local Deva

Vă facem cunoscut că în data 26 aprilie 2017, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic debutant din cadrul Compartimentului asociatii de proprietari al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului local Deva.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Vă facem cunoscut că în data de 27 martie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul Biroului Productie si Intretinere material dendrofloricol al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate gr. IA, din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi-Zona 1” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Vă facem cunoscut că în data de 22 martie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate gr. IA, din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi-Zona 1" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Vă facem cunoscut că în data de 22 martie 2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva se va organiza concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

COMUNICAT - concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Public de Poliţie Locală Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, str. I. L. Caragiale nr. 6, se va desfăşura concursul de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:1 post de poliţist local clasa I grad profesional superior din cadrul „Compartimentului ordine şi linişte publică" al "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor" ; 2 posturi de poliţist local clasa I grad profesional principal din cadrul „Compartimentului ordine şi linişte publică" al "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor"; 1 post de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul „Biroului resurse umane, contabilitate".

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere si a 5 posturi de executie vacante in regim contractual,apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Vă facem cunoscut că în data de 22 februarie 2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva se va organiza concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere si a 5 posturi de executie vacante in regim contractual,apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de referent treapta II din cadrul “Biroului paza bunurilor” al “Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor”

Vă facem cunoscut că în data de 22 februarie 2017, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, din str. I.L.Caragiale nr. 6, se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de referent treapta II din cadrul "Biroului paza bunurilor" al "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor".

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de executie in regim contractual apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Vă facem cunoscut că în data de 15 februarie 2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva  se va desfăşura concursul pentru pentru ocuparea  a 4 posturi vacante de executie in regim contractual  apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

COMUNICAT - concurs organizat pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului local Deva, dupa cum urmeaza: Consilier juridic, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului asociații de proprietari din cadrul Serviciului fond locativ, asociații de proprietari; Consilier juridic, grad profesional principal in cadrul Compartimentului juridic din cadrul Serviciului juridi

Vă facem cunoscut că în data 02 martie 2017, la sediul Direcţiei de asistenţă socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului local Deva, dupa cum urmeaza: Consilier juridic, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului asociații de proprietari din cadrul Serviciului fond locativ, asociații de proprietari; Consilier juridic, grad profesional principal in cadrul Compartimentului juridic din cadrul Serviciului juridic, programe, achizitii publice;

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează: 1 post în regim contractual de Șef centru, gradul II în cadrul Centrului de zi Cantină Socială, 1 post în regim contractual de inspector de specialitate, gradul I în cadrul Centrului de zi Cantină Socială, 1 post în regim contractual de referent, gradul IA în ca

Vă facem cunoscut că în data de 15 februarie 2017, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează: 1 post în regim contractual de Șef centru, gradul II în cadrul Centrului de zi Cantină Socială, 1 post în regim contractual de inspector de specialitate, gradul I în cadrul Centrului de zi Cantină Socială,  1 post în regim contractual de referent, gradul IA în cadrul Centrului de zi Cantină Socială

COMUNICAT - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi” – Zona 5 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 02 februarie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor necalificat, din cadrul „Serviciului Intretinere Zone Verzi" - Zona 5 al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ DEVA

Vă facem cunoscut că la data de 25 ianuarie 2017, ora 10,00, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, se va desfăşura examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

C O M U N I C A T - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate debutant, din cadrul „Compartimentului Protectia Muncii, relatii cu publicul” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 25 ianuarie 2017, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate debutant, din cadrul „Compartimentului Protectia Muncii, relatii cu publicul" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

C O M U N I C A T - concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează: 1 post în regim contractual de Sef birou, gradul II în cadrul Biroului administrativ al Serviciului resurse umane, administrativ; 1 post în regim contractual de inspector de specialitate, gradul IA in cadrul Compartimentului asistenta speciala si protecti

Vă facem cunoscut că în data de 15 decembrie 2016, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează:1 post în regim contractual de Sef birou, gradul II în cadrul Biroului administrativ al Serviciului resurse umane, administrativ;1 post în regim contractual de inspector de specialitate, gradul IA in cadrul Compartimentului asistenta speciala si protectia copilului al Serviciului asistenta sociala;

C O M U N I C A T - concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate gr. I, din cadrul „Biroului Juridic, achizitii publice” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 14 decembrie 2016, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de inspector de specialitate gr. I, din cadrul „Biroului Juridic, achizitii publice" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

C O M U N I C A T - concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de sef serviciu, din cadrul „Serviciului Administrativ – domeniul public” si referent tr. IA – 2 postulri din cadrul „Compartimentului Aprovizionare” si „Biroul Parcuri si Fantani Arteziene” al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva

Vă facem cunoscut că în data de 12 decembrie 2016, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de sef serviciu, din cadrul „Serviciului Administrativ - domeniul public" si referent tr. IA - 2 postulri din cadrul „Compartimentului Aprovizionare" si „Biroul Parcuri si Fantani Arteziene" al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipale Deva.

Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie de paznic şi referent din cadrul “Biroului paza bunurilor” al “Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor”

Vă facem cunoscut că în data de 29 noiembrie 2016, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, din str. Mihai Viteazu nr. 12, se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie de paznic şi referent din cadrul "Biroului paza bunurilor" al "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor"

C O M U N I C A T - concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de asistent medical debutant studii post liceale în cadrul Compartimentului asistentă medicală în unităţile de învăţământ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 24 noiembrie 2016, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de asistent medical debutant studii post liceale în cadrul Compartimentului asistentă medicală în unităţile de învăţământ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

COMUNICAT - concursul pentru ocupare a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de : – un post de conducere de Sef Birou Administrare Cimitire, - un post de executie Referent Tr. IA din cadrul Biroului Administrare Cimitire Compartiment Verificare si Control al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 08 noiembrie 2016, la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul pentru ocupare a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de : - un post de conducere de Sef Birou Administrare Cimitire, - un post de executie Referent Tr. IA din cadrul Biroului Administrare Cimitire Compartiment Verificare si Control al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 16 noiembrie 2016, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva se va desfăşura examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj