Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Concurs pentru ocuparea unor posturi în regim contractual vacante din cadrul Biroului administrare baze sportive de agrement

Vă facem cunoscut că  Primăria municipiului Deva  va organiza concursul pentru ocuparea următoarelor posturi în regim contractual vacante din cadrul Biroului administrare baze sportive de agrement al Serviciului cadastru, fond funciar din Direcția Deva 2020:

Denumirea posturilor:

-    Muncitor calificat treapta I - 3 posturi

-    Îngrijitor  - 2 posturi

 Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

  • 11 iulie 2018 - ora 10,00 - proba practică, la Ştrandul Municipal Deva din calea Zarandului;
  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice la sediul Serviciului Cadastru, Fond Funciar din Deva, Piaţa Unirii nr. 16;

COMUNICAT privind rezultatele probei practice de lucru la concursul organizat pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul “Centrului Cultural Dragan Muntean Deva

Rezultatele probei practice de lucru la concursul organizat pentru ocuparea postului de Ingrijitor din cadrul "Centrului Cultural Dragan Muntean Deva"

Concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de Asistent medical, din cadrul „Compartimentului Personal medical” al Cresei Deva

Vă facem cunoscut că în data de 06 iulie 2018, la sediul Cresei Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de Asistent medical, din cadrul „Compartimentului Personal medical" al Cresei Deva.

Proba scrisa va avea loc in data de 06.07.2018 la sediul Cresei Deva,ora 10,00

Proba practica se va desfasura in data de 11.07. 2018 -ora10,00

Interviul se va sustine in data de 16.07.2018 - ora 10,00

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist gr.IA din cadrul “Centrului Cultural Dragan Muntean Deva”

Vă facem cunoscut că în perioada 14.05.2018 - 11.07.2018 se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant de Economist gr.IA din cadrul "Centrului Cultural Dragan Muntean Deva" .

    Concursul se va desfăşura după urmatorul program:
 - 04 IULIE 2018 - orele 11,00 -proba scrisă
Interviul se v-a sustine intr-un termen de maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, si v-a cuprinde intrebari adresate candidatului conform planului de interviu.
Depunerea dosarelor de concurs se va face în perioada 14.06.2018-28.06.2018 la „Compartimentul juridic, derulare contracte si achizitii" al Centrului Cultural "Dragan Muntean" .

Concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere în regim contractual de Administrator public al municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de  4 iulie 2018, ora 11,00, la sediul Primariei municipiului Deva se va desfașura proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcţiei de conducere în regim contractual de Administrator public al municipiului Deva .

Condiţii specifice de participare la concurs :

Poate candida la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

Are studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta în studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta in unl dintre urmatoarele domenii :

-  Stiinte juridice          

-  Stiinte economice

-  Stiinte ingineresti

Vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 5 ani ;

Candidații pentru aceasta funcție vor elabora și depune un proiect de management privind asigurarea desfăşurării în condiţii de performanţă a activităţii curente şi de perspectivă a Primăriei municipiului Deva .

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, respectiv in perioada 13 - 26 iunie 2018, la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului munici  piului Deva .

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor calificat tr. IG- 5 posturi si 4 posturi de Muncitor Necalificat

Vă facem cunoscut că în data de 27 iunie 2018, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiei contractuale de executie de muncitor calificat tr. IG- 5 posturi, din care 2 posturi la Serviciul Intretinere Zone Verzi- Zona 1, 1 post la Serviciul Intretinere Zone Verzi- Zona 4, 1 post la Biroul Administrare Stadion, Productie si Intretinere Mobilier Urban si 1 post la Biroul Productie si Intretinere Material Dendro-Floricol si 4 posturi de Muncitor Necalificat din care 2 posturi la Serviciul Intretinere Zone Verzi, Zona 2, 1 post la Serviciul Intretinere Zone Verzi, Zona 5 si 1 post la Biroul Administrare Stadion, Productie si Intretinere Mobilier Urban

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CORESPUNZĂTOR FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT DIN COMPARTIMENTUL CENTRUL DE INFORMARE A CETĂŢENILOR AL DIRECȚIEI JURIDICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ - 29 IUNIE PROBA SCRISA

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului centrul de informare a cetăţenilor al Directiei juridice şi administraţie publică locală.
Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 29.06.2018, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Dosarele de înscriere se depun în perioada 25 mai - 13 iunie 2018 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concurs organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 14 iunie 2018, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează:

  • 1 post de conducere în regim contractual de Șef birou, gradul II al Biroului responsabil de domeniul serviciilor sociale ;

  • 1 post de execuție în regim contractual de inspector de specialitate, gradul II în cadrul Compartimentului monitorizare servicii sociale ;

EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL A UNOR FUNCTIONARI PUBLICI DIN APARATUL DE SPECILITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI DEVA

 

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 19 iunie 2018, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura examenul de promovare în grad profesional a unor funcţionari publici.

            Examenul se va desfăşura după următorul program :

  • 19 iunie 2018 - ora 10,00 - proba scrisă
  • Interviul se va susţine conform art. 56 din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată .

Dosarele de examen se depun în termen de 20 de zile, de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare pe site şi la sediul instituţiei, respectiv în perioada   18.05 - 06.06.2018

 

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de Ingrijitoare copil, din cadrul „Compartimentului Ingrijire Copil” al Cresei Deva

Vă facem cunoscut că în data de 08 iunie 2018, la sediul Cresei Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de executie de Ingrijitoare copil, din cadrul „Compartimentului Ingrijire Copil" al Cresei Deva.

Proba psihologica eliminatorie care va fi notata cu ADMIS/RESPINS va avea loc în data de 08 iunie 2018 - ora 10,00

Proba practica se va desfasura in data de 12 iunie 2018 -ora10,00

Interviul se va sustine in data de 15 iunie 2018 - ora 10,00

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice