Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Creşa Deva

Organigrama

Conducerea Creşei este asigurată de un director cu rol de coordonare a compartimentelor funcționale.

Regulament de organizare şi funcţionare

Creşa Deva este un serviciu social, cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Prezentarea Cresei Deva. Scurt istoric

Creşa din Deva a luat fiinţă la data de 26 mai 1971, într-un imobil situat pe Aleea Viitorului nr. 5, fiind subordonată Spitalului Judeţean Deva.

Activități specifice ale Creșei Deva

Asigură servicii de îngrijire si supraveghere a copiilor de vârstă anteprescolară, prin personalul angajat specializat si prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate si/sau structuri specializate.

Serviciile prestate prin intermediul Cresei Deva

Creşa Deva oferă servicii de îngrijire si supraveghere, programe educationale adecvate vârstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitătile copiilor

Viziune, misiune, valori

Motto-ul creşei: ,,Aici, copilăria e la ea acasă!"
Viziune: participarea la scopul general de formare armonioasă mentală, emoţională şi fizică a copiilor de vârstă antepreşcolară asfel încât fiecare copil să atingă potenţialul maxim specific vârstei

Misiune: de a oferi, pe timpul zilei servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de vârstă antepreşcolară într-o atmosferă de siguranţă, în vederea integrării acestora în comunitate
Valori:
• Excelență
• Responsabilitate
• Creativitate
• Respect pentru diversitate

Organizarea si functionarea Creşei Deva

Cresa se organizează si functionează ca un centru cu program de lucru zilnic, între orele 6.00-18.00, de luni până vineri.

Finanțarea Cresei Deva

Finantarea se realizeaza din urmatoarele surse:

a) bugetul local, pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru personalul didactic si nedidactic si a cheltuielilor de organizare si funcționare a cresei;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) contributii lunare ale parintilor/reprezentantilor legali, stabilite conform Hotărârii nr. 1252 din 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcționare a creselor si a altor unități de educație timpurie anteprescolară;
d) donatii;
e) sponsorizari;
f) alte surse legal constituite.

Norme de igienă și sănătate

În cadrul Cresei Deva se asigură conditiile de igienă necesare apărării, păstrării si promovării stării de sănătate, dezvoltare fizică si neuropsihică armonioasă a copiilor cât si prevenirea aparitiei unor îmbolnăviri, în conformitate cu Ordinul nr. 1955 din 1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificările si completările ulterioare si a planurilor de măsuri în vederea sporirii conditiilor de igienă în cresă.

Continutul educativ al activității de educare timpurie

Continutul educatiei anteprescolare în Creşa Deva se realizează conform prevederilor curriculumului specific aprobat potrivit art. 27 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare.

Actele necesare înscrierii copiilor în Creșă

Baza legală: Hotărârea nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcţionare a creşelor si a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară.

Date de contact

Date de contact


Telefon : 0254 268 845
Mobil :    0766 676 067

E-mail:    cresadeva@yahoo.com


Adresa:


Deva, Aleea Viitorului nr. 3, jud. Hunedoara

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI