Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Actele necesare înscrierii copiilor în Creșă

Exportă PDF - Actele necesare înscrierii copiilor în Creșă Tipăreşte pagina - Actele necesare înscrierii copiilor în Creșă Trimite unui prieten - Actele necesare înscrierii copiilor în Creșă

publicat de Administrator in Miercuri , 22 Mai 2013, 14:10

a) dosar plastic cu șină
b) copie după certificatul de naştere al copilului;
c) copie după actele de identitate ale părinţi lor/reprezentanţi lor legali;
d) copie după certificatele de naştere ale fraţilor minori;
e) adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor/reprezentanţiilor legali din care să rezulte că raportul de muncă/serviciu este activ şi venitul brut al lunii precedente;
f) act ce dovedește data reluarii activitații profesionale de către părintele ce se afla în concediu pentru îngrijirea copilului;
g) adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul);
h) act notarial/sentinţă prin care încredinţează minorul, certificat de deces prin care să demonstreze faptul că are în întreţinere copilul, pentru familie cu părinte unic;
i) adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii.
j) avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie cu 24-48 de ore inainte de a incepe frecventarea cresei, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic;
k) fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul epidemiologic/dovadă de vaccinare);
l) analize medicale: exudatul faringian, coprocultura si examen coproparazitologic pentru copil;

    Notă:

a) Înscrierea se face pe baza Criteriilor pentru departajarea copiilor la înscriere, în baza dosarului care cuprinde actele de la lit.a)-h).
b) Dosarele complete se vor depune la intrarea copilului în colectivitate (la creşă) pentru copiii declaraţi admişi şi va cuprinde documentele de la lit i),j),k), l).
c) Avizul epidemiologic prevăzut se prezintă şi în cazul absenţei copilului din unitate pentru o perioadă mai mare de 3 zile.

 

ANUNT INSCRIERE COPII CRESA DEVA PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

 

Depunerea dosarelor pentru ȋnscrierea copiilor la Creșa Deva ȋn anul școlar 2018-2019 se va face pȃn­ǎ la data de 29.06.2018.

În perioada 02.07.2018-06.07.2018,comisia va proceda la selecţia dosarelor ȋn vederea ȋnscrierii copiilor la Creșa și va intocmi lista cu copiii admiși/respinși.

Comisia analizeaza dosarele de ȋnscriere ȋn baza criteriilor de departajare și a numǎrului de locuri disponibile.

În data de 10.07.2018 vor fi afișate rezultatele selecţiei dosarelor de cǎtre comisia de selecţie.

Pȃn­ǎ ȋn data de 12.07.2018 vor fi depuse eventualele contestaţii.

În data de 13.07.2018 vor fi afisate rezultatele finale (daca este cazul).

 

LOCURI DISPONIBILE :

 - CU PREDARE IN LIMBA ROMANA : 35 LOCURI

-CU PREDARE IN LIMBA MAGHIARA : 30 LOCURI

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Cresei Deva, Al.Viitorului, Nr.3.

Înapoi la Creşa Deva

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice