Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Dezvoltarea urbană

Planul Urbanistic General al Municipiului Deva

Planul Urbanistic General (PUG) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor. Mai exact, PUG-ul constituie cadrul legal pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare conform Legii 350/2001, modificată şi completată prin Legea 289/2006.

Acte de urbanism - detalii, formulare tipizate

Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Art. 1 - Alin. (2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.

Autorizaţii de construire

LEGEA nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
ART. 7 - Alin.(21) Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz.

Certificate de urbanism

LEGEA nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
ART. 7 - Alin.(21) Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz.

Autorizatii de desfiintare

LEGEA nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
ART. 7 - Alin.(21) Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz.

Informare si consultare - documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului

Potrivit Regulamentului Local aprobat cu H.C.L. nr.72/26.03.2019, conform Metodologiei de informare si consultare a publicului, cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, aprobat cu Ordinul nr.2701/30.12.2010, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, supunem informarii urmatoarele documentatii de urbanism:

Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea nr. 50 / 1991 - ART. 1 - (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI