Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Noutati >>>

Exportă PDF - Noutati >>> Tipăreşte pagina - Noutati >>> Trimite unui prieten - Noutati >>>

publicat de Administrator in Marti , 19 Mai 2015, 18:54

Program special în data de 15 FEBRUARIE 2020 (sâmbătă) pentru depunerea documentelor în vederea înregistrării actelor de deces şi oficierea căsătoriilor programate 

Direcția Publică Locală de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva prin Compartimentul Stare Civilă va asigura următorul program special:
- de înregistrare a actelor de deces între orele 10.00 -13.00
- de oficierea căsătoriilor programate între orele 12.00-16.30

(consulta aici>>>>)

DIRECȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ
ANUNȚĂ

Termenul de eliberare a actelor de identitate (C.I/C.I.P) de la inregistrarea cererii si a actelor necesare la ghişeul Serviciul de Evidența Persoanelor Deva este de 7 zile calendaristice, începând cu data de 09.09.2019, cu excepția situațiilor în care sunt necesare verificări, prevăzute de lege şi nu se va putea onora termenul de a se înmâna C.I/C.I.P în 7 zile, iar pentru vizele de reşedinţă în 3 zile.
Menționăm că termenul legal de eliberare a actului de identitate prin norma instituită la art.14 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, legiuitorul a stabilit ca termen de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

NU EXISTĂ TAXĂ pentru eliberarea actului de identitate, în regim de urgenţă.

(consulta aici>>>>)

Registrul electoral

DE CE EXISTĂ REGISTRUL ELECTORAL?

 Registrul electoral a fost creat în scopul asigurării unui proces electoral corect și transparent. Stabilirea numărului alegătorilor, evidența și arondarea acestora pe secțiile de votare sunt activități de o importanță deosebită în procesul electoral. În România, toate aceste activități sunt de competența primarilor.

(consulta aici>>>>)

Oficierea/celebrarea căsătoriilor civile în municipiul Deva

Direcția Publică Locală de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă (D.P.L.E.P.S) Deva aduce la cunoștiința  publicului larg oportunitatea încheierii căsătoriilor în Casa Căsătoriilor, situată pe B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 10, parter, în Parcul municipal Cetate-filigoria din centrul parcului şi în incinta Cetăţii Devei-Poarta II sau alte locaţii private care vor încheia protocoale de colaborare şi vor asigura spaţiul special amenajat şi destinat în scopul oficierii/celebrării căsătoriilor civile. Conform programărilor on-line stabilite de la începutul anului, Compartimentul Stare Civilă Deva, prin ofiţerii de stare civilă, delegaţi vor asigura tinerilor, viitoriilor miri un program de oficieri/celebrări a căsătoriilor civile în municipiul Deva. Cuplurile interesate trebuie să știe că nu se vor oficia căsătorii în localuri precum restaurante sau în alte spaţii de alimentaţie publică.

(consulta aici>>>>)

Programarea căsătoriilor civile în municipiul Deva

Direcția Publică Locală de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă (D.P.L.E.P.S) Deva aduce la cunoștiința  publicului larg oportunitatea încheierii căsătoriilor în Casa Căsătoriilor, situată pe B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 10, parter, în Parcul municipal Cetate-filigoria din centrul parcului şi în incinta Cetăţii Devei-Poarta II sau alte locaţii private care vor încheia protocoale de colaborare şi vor asigura spaţiul special amenajat şi destinat în scopul oficierii/celebrării căsătoriilor civile. Cuplurile interesate trebuie să știe că nu se vor oficia căsătorii în localuri precum restaurante sau în alte spaţii de alimentaţie publică.

(consulta aici>>>>)

2 căsătorii programate de Ziua Îndrăgostiţilor la Deva

În 14 februarie (Ziua Îndrăgostiţilor) vom oficia la sediul nostru 2 căsătorii civile.
În perioada 2004-2018 de Ziua Îndrăgostiţilor au fost oficiate 26 de căsătorii, din care în anul 2004 s-au oficiat un număr de 6 căsătorii, record stabilit de Valentine's Day.

 

Atenţie la valabilitatea actului de identitate !

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Există posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de identitate aflat în termen de valabilitate, până la emiterea noii cărţi de identitate.(la ridicarea noului act, cel anterior se predă).
În celelalte situaţii sau la împlinirea vârstei de 14 ani cetăţenii sunt obligaţi  să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.
 Termenele de valabilitate ale cărţii de identitate sunt:

(consulta aici>>>>)

Programează-te să ştim când vii - te ajutăm să nu-ţi pierzi timpul.  

Fiecare din noi a avut ocazia să constate că în anumite situaţii unele intervale de timp par mai scurte ori mai lungi decât sunt în realitate. Când cineva se plictiseşte, timpul îi pare că se scurge foarte încet; dar cine şi-l ştie organiza nici nu îşi dă seama cum a trecut.
În contextul unor vremuri aflate în continuă mişcare economisirea timpului este o cerinţă firească a oamenilor.
Administraţia publică locală are şansa să ofere servicii publice tot mai apropiate de nevoile cetăţeanului. Câteva idei bune, puse în practică de noi, pot satisface pretenţiile îndreptăţite de a nu aştepta, inutil, la cozi.
Utilizând un program informatic, simplu, prin intermediul internetului, poţi stabili ziua şi ora în care un funcţionar te asteaptă la ghişeu, numai pe tine, fără să pierzi timp aşteptând la rând după alţii.

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva pune la dispoziţia cetăţenilor, în continuare în anul 2019, 3 module de aplicaţii informatice:

(consulta aici>>>>)

Programări on-line evidenţa persoanelor şi stare civilă

Precizări importante privind :

Programarea on-line în vederea obţinerii actelor de identitate şi programarea on-line privind

transcrierea actelor de stare civila (naştere, căsătorie)

pentru cetăţenii din R. Moldova şi Ucraina

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva vine în întâmpinarea cerinţelor cetăţenilor, punând la îndemâna acestora, prin intermediul Internetului, posibilitatea de a face rezervări on-line în vederea obţinerii actelor de identitate şi a rezervării on-line privind depunerea actelor de stare civilă (naştere, căsătorie) în vederea transcrierii certificatelor în registrele de stare civilă doar pentru cetăţenii din Republica Moldova şi Ucraina. 

În acest sens, începând din data de 01 august 2018, cetăţenii au şi posibilitatea să se programeze on-line pentru depunerea documentelor şi preluarea imaginii în vederea solicitării actelor de identitate existând şi posibilitatea de a se prezenta şi la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor fără o programare prealabilă, precum şi pentru programarea on-line privind depunerea documentelor în vederea transcrierii actelor de stare civilă (naştere, căsătorie) pentru cetăţenii din R.Moldova şi Ucraina.

Important! Menţionăm că pentru transcrierea actelor de stare civilă (naştere, căsătorie) a cetăţenilor din R. Moldova şi Ucraina, solicitarea rezervării on-line este obligatorie.

(consulta aici>>>>)

În atenția persoanelor care au redobândit cetățenia română.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 14/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 18.01.2018 cetățenii care au redobândit cetățenia română și nu au avut niciodată domiciliul în România pot depune cererea de transcriere la oficiul de stare civilă al oricărui MUNICIPIU REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ de pe teritoriul României, inclusiv mun. București sau la Ambasada/Consulatul României din străinătate.

(consulta aici>>>>)
(consulta aici actele necesare >>>>)

ACORDAREA DIPLOMEI DE FIDELITATE PENTRU 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE

Preluarea cererilor de către Compartimentul de Stare Civilă

• cerere tip; (descarca cerere tip >>>)
•xerocopii ale actelor de identitate ale sotilor (prezentate și în original );
• xerocopia certificatului de căsătorie (prezentate și în original );

Premierea familiilor care aniversează "50 de ani de căsătorie" va avea loc în fiecare an în data de 15 mai, de Ziua Internaţională a Familiei. Pentru a beneficia de acest premiu, familiile care au împlinit sau vor împlinii 50 de ani de căsătorie neîntreruptă şi au domiciliul în Municipiul Deva, în localitatea componentă Sântuhalm şi satele aparţinătoare Cristur, Bârcea Mică şi Archia trebuie să depună o cerere-tip la Compartimentul de Stare Civilă Deva (sediul -B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 12, etaj 1), împreună cu copii după actele de identitate şi certificatul de căsătorie, până la data de 11 mai în cursul fiecărui an.

Premiul oferit fiecărei familii care primește ,,Diploma de fidelitate pentru 50 de ani de căsătorie neîntreruptă", a fost majorat la 500 de lei, conform Hotărârii Consiliului Local Deva nr. 107/2017consultă HCL ) şi va fi suportat de la bugetul local.

Diploma de fidelitate și premiul alocat de la bugetul local se acordă o singură dată familiilor.

Înmânarea ,,Diplomei de fidelitate" și suma alocată fiecărei familii se va face de către Primarul municipiului Deva, într-un cadru festiv cu ocazia Zilei Internaționale a Familie, 15 mai, în fiecare an, iar reprezentanții Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva se vor ocupa de organizarea acestui eveniment.

,,LA MULTI ANI", pentru 50 de ani împreună!

TABEL NOMINAL al familiilor cărora în data de 15 MAI 2019 de Ziua Familiei li se vor acorda "Diplome de fidelitate" şi premiul în valoare de 500 lei, conform HCL nr.107/2017 (>>> consulta aici)

TABEL NOMINAL al familiilor cărora în data de 15 mai 2018 de Ziua Familiei li s-a acordat,,Diploma de Fidelitate pentru 50 de ani de căsătorie neîntreruptă''şi premiul de 500 lei, conform HCL nr.107/2017 (>>> consulta aici)

Tabel cu persoanele care au ridicat diploma de fidelitate in anul 2017 (>>> consulta aici)

Tabel cu persoanele care au ridicat diploma de fidelitate in anul 2016 (>>> consulta aici)

Tabel cu persoanele care au ridicat diploma de fidelitate in anul 2015 (>>> consulta aici)

 

ANALIZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE CĂTRE DIRECȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ în anul 2018

Direcția Publică Locală de Evidența Persoanelor și Stare Civilă al municipiului Deva (D.P.L.E.P.S.C.) este serviciul public comunitar de evidență a persoanelor care se organizează sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Deva, structurată pe competențe potrivit organigramei și funcționează ca serviciu public de interes local fără personalitate juridică, structură de specialitate a administraţiei publice locale din municipiul Deva care eliberează, în condiţiile legii, acte de stare civilă şi identitate, prin cele două structuri de specialitate:

  • Compartimentul Stare Civilă;

  • Serviciul Evidența Persoanelor.

(consulta aici>>>>)


Program special - sambata - cu publicul pentru starea civila

PROGRAM SPECIAL (SÂMBĂTA) PENTRU ÎNREGISTAREA ACTELOR DE DECES ȘI A CĂSĂTORIILOR PROGRAMATE


Compartimentul Stare Civilă din cadrul Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor Deva informează cetățenii de programul special (sâmbăta) pentru înregistrarea actelor de deces între orele 10.00 - 13.00, iar de la ora 11.00 - Oficierea căsătoriilor programate
Sediul Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva- Compartimentul Stare Civilă este situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 12, etaj 1( lângă Primăria municipiului Deva).

Înregistrare deces produs în municipiul Deva >>>

Informatii utile pentru casatorie >>>

 

Programari on-line casatorii 2019

Am deschis programarea online a căsătoriilor pentru anul 2019

TIMPUL DUMNEAVOASTRĂ ESTE IMPORTANT PENTRU NOI!

Economisiţi-l, folosind internetul!

De astăzi vă puteţi programa căsătoria civilă pentru anul 2019. (consulta aici>>>>)

INFORMAȚII UTILE în vederea încheierii căsătoriei civile în municipiul Deva (consulta aici>>>>)

Dispozitia 567 / 2019 privind stabilirea spatiilor special amenajate de destinate oficierii/celebrarii casatoriilor (consulta aici>>>>)

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE

Solicitarea și eliberarea cărtii de identitate pentru cetățenii cu domiciliul în municipiul Deva și din localitățile componente municipiului (Archia, Bîrcea Mică, Cristur, Sîntuhalm) se face la Serviciul  Evidenta Persoanelor din cadrul Directiei Publice Locale de Evidenta Persoanelor și Stare Civilă Deva care are sediul pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr.12, etaj 1 (clădirea verde)

Telefon informații: 0254-234533

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE IN CAZUL EXPIRARII PERIOADEI DE VALABILITATE/ PRESCHIMBARII LA CERERE / MODIFICARE DATE STARE CIVILĂ / ALTELE

(consulta aici>>>>)

(Descarca Anexa 11>>>>)

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE IN CAZUL PIERDERII/DISTRUGERII/DETERIORARII/FURTULUI ACESTUIA

(consulta aici>>>>)

(Descarca Anexa 11>>>>)

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PENTRU MINORUL CARE A IMPLINIT VARSTA DE 14 ANI

(consulta aici>>>>)

(Descarca Anexa 11>>>>)

PLANIFICARE CAMPANIE "PRIORITATE LA IDENTITATE" ianuarie - martie 2019 

În perioada ianuarie -martie 2019 se va demara ediţia a X-a a Campaniei ,,PRIORITATE LA IDENTITATE!,, ce are drept scop punerea în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă cu acte de identitate şi certificate de stare civilă a cetățeniilor din comunele arondate: Hărău, Vețel, Brănișca, Certeju de Sus.             

Consulta aici >>

Actul de identitate, dreptul si responsabilitatea fiecărui cetățean

CARTEA DE IDENTITATE
Din când în când ne schimbăm vârsta, numele, domiciliul sau pur şi simplu avem parte de momente neplăcute: fie ne pierdem portofelul plin cu acte, fie cineva ne-a prins pe picior greşit şi ne-a lăsat fără ele.

Consulta aici >>

Important pentru cetăţeni români aflaţi în străinătate care doresc obţinerea unui nou act de identitate

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot obţine un nou act de identitate, fără a mai veni în ţară, pe baza unei procuri. Solicitarea se poate face cu 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a actului de identitate.

Consulta aici>>

www.econsulat.ro - informaţii consulare pentru românii din străinătate

Acest sistem informatic modern permite cetăţenilor români să acceseze informaţii consulare de calitate într-un mod eficient şi transparent, beneficiind de un confort crescut datorită posibilităţii de a interacţiona online cu personalul Ministerului Afacerilor Externe, de a trimite solicitări prin mijloace electronice fără a mai fi nevoiţi să se deplaseze in mod repetat la ghişeu, eliminându-se astfel barierele birocratice şi cele geografice. (consulta aici>>>)

Link: https://www.econsulat.ro/

Contravaloarea actelor de identitate

Actele de identitate care se elibereaza cetateanului român sunt cartea de identitate si cartea de identitate provizorie. Actul de identitate se elibereaza pentru prima data la implinirea varstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identitatii, a adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta a titularului. Termenul de valabilitate al cartii de identitate este, dupa cum urmeaza:
- 4 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani;
- 7 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18-25 ani;
- 10 ani dupa implinirea varstei de 25 ani;
- permanent dupa implinirea varstei de 55 ani.

Contravaloarea cartii de identitate este de 7 lei, iar a cartii de identitate provizorii este de 1 leu.

Consulta aici >>

Eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă privind nasterea, căsătoria si decesul.

Compartimentul de Stare Civilă din cadrul Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva eliberează la cerere extrase multilingve de pe actele de stare civilă privind naşterea, căsătoria sau decesul.

Consulta aici >>

Important pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate şi solicită transcrierea certificatelor

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot transcrie certificatele de stare civilă întocmite în străinătate, la misiunile diplomatice ale Românie din țara unde se află, fără a mai veni în ţară.
Transcrierea/Înscrierea la misiunile diplomatice ale României din străinătate este scutită de taxe.
Recomandăm cetățenilor români cu domiciliul în străinătate care au copii minori născuți în străinătate ale căror certificate trebuie transcrise, să vină cu copiii în țară numai după ce au solicitat transcrierea și au obținut certificatele românești. Minorii nu pot părăsi teritoriul României decât cu pașaport care se solicită numai după obţinerea certificatului de naștere românesc, procedura de transcriere având durata de soluţionare de 30 de zile.

În România, transcrierea se poate face personal la starea civilă a locului de domiciliu sau în cazul în care persoana îndreptăţită nu se poate prezenta prin procură specială.

Consulta aici>>

 

Plăteşte online pe Ghişeul.ro
Știm că timpul este prețios pentru dumneavoastră și din acest motiv vă punem la dispoziție posibilitatea de a achita taxele on-line.

Înainte de a efectua plata vă recomandăm să vă informați cu privire la actele necesare.

Plata taxelor de stare civilă și evidența persoanelor se face, fără comision, direct pe platforma Ghișeul.ro, click aici cu sau fără autentificare.

FOARTE IMPORTANT: la depunerea cererii la starea civilă/evidența persoanelor aveți obligația de a prezenta (tipărită) dovada plății electronice.

                        Ghid de identificare a taxelor de stare civilă/evidenţa persoanelor-clik aici

                        Ghid orientativ de plată online - click aici

Important! Nu se mai achită taxa extrajudiciara de timbru in valoare de 5 lei.
Tinând cont ca Legea 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completările ulterioare se abrogă, începând cu data de 01.02.2017 solicitantul (cetățeanul) va face doar dovada achitarii contravalorii cartii de identitate de 7 lei, contravalorii cartii de identitate provizorii de 1 leu, respectiv contravaloarea prestatiei de furnizare a datelor in cuantum de 1 leu/persoana.

Începând cu data de 01.02.2017 nu se mai achita taxa extrajudiciara de timbru in valoare de 5 lei.

Campanie de punere in legalitate a cetatenilor din municipiul Deva și a cetățenilor care au actele de identitate expirate din comunele arondate Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva

Astăzi, 26.01.2018, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, începe campania de punere în legalitate a cetățenilor ale căror acte au expirat în 31.12.2017 a cetățenilor domiciliați în municipiului Deva, Cristur, Bîrcea Mică, Sântuhalm, Archia cât și a cetăţenilor din comunele arondate: Brănișca, Certeju de Sus, Cîrjiți, Hărău, Șoimuș, Vețel, la care nu s-au constituit încă servicii publice comunitare locale.

(consulta aici >>>)

 

 

Posibilitatea deplasării cu staţia mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva prin Serviciul de Evidenţa Persoanelor, cu sediul în B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 12, etaj 1, informează cetăţenii despre posibilitatea deplasării cu staţia mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, în vederea preluării imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate. (consulta aici >>>)

 

Campania „AM 14 ANI!",inițiată de DIRECȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ DEVA în INSTITUȚIILE ȘCOLARE

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă continuă campania de informare privitoare la obţinerea primului act de identitate denumită simbolic ,,AM 14 ANI! PRIMUL MEU ACT DE IDENTITATE,,
Pe această cale instituţia noastră îşi exprimă disponibilitatea de a promova, în rândul elevilor, aspecte specifice activităţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor în cadrul unor acţiuni derulate la sediul nostru, în cadrul unităţilor de învăţământ sau a programului "Săptămâna altfel".
Grupul ţintă îl reprezintă, cu precădere, elevii cu vârsta între 13-14 ani dar şi alte categorii de elevi interesaţi. Campania ,,Am 14 ani!PRIMUL MEU ACT DE IDENTITATE "se va desfășura în următoarele instituţii scolare : Liceul de Arte ,,Sigismund Toduța'' ,Scoala Gimnazială ,,Andrei Șaguna'' , Colegiul Național Sportiv ,,Cetate'' , Liceul Teoretic ,,Teglaș Gabor'', Colegiul Tehnic Energetic ,,Dragomir Hurmuzescu'', Colegiul Național ,,Decebal'', Colegiul Naţional Pedagogic ,,Regina Maria''.

(consulta aici >>>)

Preluarea documentelor pentru înregistrarea nou - născuților în SECȚIA OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE din cadrul SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA

Motive de ordine publică impun ca apariţia unei noi persoane să fie adusă imediat la cunoştinţa statului şi a publicului. De aici derivă obligaţia de declarare a naşterii la primăria localităţii în raza căruia a avut loc evenimentul, pentru ca aceasta, prin structura sa de stare civilă, să întocmească actul de naştere, care va fi primul act de stare civilă al noului individ, sau cum s-ar spune este TITLUL dat persoanei la intrarea sa în viaţă. (consulta aici >>>)

În atenția persoanelor care solicită eliberarea din arhiva serviciului nostru a copiei, conform cu originalul, a certificatului medical constatator al născutului viu, în baza căruia a fost înregistrată naşterea, în registrele de stare civilă ale Municipiului Deva,

Vă aducem la cunoştință că aceste înscrisuri fac parte din categoria documentelor în baza cărora sunt înregistrate actele de naştere în registrele de stare civilă, iar eliberarea fotocopiilor de pe aceste documente este reglementată de prevederile art. 69 alin. (1) din Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, potrivit cărora „La cererea scrisă a Inspectoratului National pentru Evidența Persoanelor, a serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, a instanțelor judecătoreşti, a parchetelor sau a poliției, se pot transmite extrase pentru uz oficial, însoțite de copii ale înscrisurilor care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă [...]", (consulta aici >>>>)

Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

DIRECȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ DEVA este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 2121. (>>> consulta aici)

 

 

 

Înapoi la Direcția Publică Locală de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.