Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Direcţia Deva 2020

Organigrama direcţiei

Direcţia Deva 2020 este condusa de un Director executiv si de un Director executiv adjunct 

Direcţia Deva 2020 este direcţia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva care are atributii cu privire la :
• realizarea programelor de investiţii de reţele edilitare, de drumuri, construcţii de locuinţe şi a altor lucrări publice;
• organizarea, coordonarea şi verificarea realizarii lucrărilor de reparaţii curente, la construcţiile aflate în administrarea unităţilor de învăţământ;
• intocmirea, împreună cu organele de specialitate, a unor programe privind refacerea si protecţia mediului înconjurător, a monumentelor istorice şi a celor de cultură şi artă şi asigurarea realizarii acestor programe;
• elaborează, redactează şi depune cereri de finantare pentru proiecte în vederea obţinerii finanţării nerambursabile interne şi/sau externe din fonduri alocate de la Guvernul României şi/sau Uniunea Europeană necesare pentru realizarea investiţiilor,
• asigură implementarea şi monitorizarea Programelor Publice ale municipiului Deva, realizează proiectarea aplicaţiilor, componente ale sistemului informatic al Primăriei, programarea şi implementarea lor .
• asigura aplicarea strategiilor informatice si a politicilor de securitate informatica, asigura depunerea proiectelor europene pe platforme online ;

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice