Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Serviciul Informatica

Exportă PDF - Serviciul Informatica Tipăreşte pagina - Serviciul Informatica Trimite unui prieten - Serviciul Informatica

publicat de AdministrAtor in Marti , 8 Mai 2018, 16:47

Atributii:
• realizează proiectarea aplicaţiilor, componente ale sistemului informatic al Primăriei, programarea şi implementarea lor;
• asigură exploatarea lucrărilor realizate în cadrul compartimentelor sau furnizate de firme specializate în realizarea de software, colaborarea cu compartimentele beneficiare, asigurând ca exploatarea aplicaţiei să fie corectă, integrală şi la termen;
• colaborează cu firmele care asigură service la calculatoare, imprimate şi cu firma care asigură accesul la internet,
• face propuneri privind dotarea cu echipamente în domeniul de activitate şi asigură instalarea şi punerea în funcţiune a acestora, în raport cu indicatorii hotărâţi;
• asigură administrarea şi realizarea reţelei de calculatoare, gestionarea şi întreţinerea sistemului de operare al acesteia, precum şi a calculatoarelor individuale;
• realizează primul nivel de intervenţie la echipamentele de calcul din dotare, verifică sesizările privind disfuncţionalitatea acestora, le rezolvă acolo unde este de competenţa sa, apelează la serviciile de garanţie şi post garanţie, sau la serviciile firmelor specializate care trebuie să rezolve impasul tehnic apărut;
• asigură administrarea şi întreţinerea bazelor de date;
• contribuie la analiza, proiectarea şi exploatarea aplicaţiilor, crearea de baze de date, cu participarea celorlalte compartimente şi/sau la cererea conducerii Primăriei ;
• contribuie la perfecţionarea sistemului informatic în conformitate cu necesităţile impuse de sistemul informaţional existent, la buna utilizare de către personal prin eliminarea tehnicilor de rutină şi utilizarea eficientă în conformitate cu ultimele proceduri în domeniul tehnicii de calcul şi al legislaţiei cu care lucrează compartimentele de specialitate;
• contribuie la stabilirea necesarului de aplicaţii informatice, care să răspundă cererilor necesare desfăşurării activităţii în Primărie, proiectează şi implementează aplicaţii noi la cererea expresă a compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei , în colaborare cu personalul de specialitate din aceste compartimente, în timp optim şi cu maximă eficienţă;
• asigură administrarea site-ului internet al Primăriei şi se preocupă de actualizarea acestuia;
• asigură suport tehnic pentru de buna gospodărire şi întreţinerea judicioasă a tuturor resurselor hardware şi software din dotare, contribuind la utilizarea corectă a acestora;
• informează asupra situaţiilor deosebite, propune şi ia măsuri de soluţionare şi răspunde pentru realizarea acestora;
• controleaza îndeaproape şi avizează activitatea de service şi întreţinere;
• răspunde de actualizarea continuă a informaţiilor conţinute în pagina Primăriei în colaborare cu compartimentele din cadrul instituţiei;
• gestionează sistemul de comunicaţii informatice ale Primăriei prin intermediul serviciilor internet;
• asigură instruire şi asistenţă pentru persoanele care folosesc sistemul informatic;
• avizează tehnic produsele informatice (programe şi aparatură) achiziţionate;
• analizează eficienţa utilizării sistemului informatic şi face propuneri pentru îmbunătăţirea şi modernizarea acestuia;
• colaborează cu direcţiile publice din cadrul Consiliului Local pentru realizarea unui sistem informatic integrat;
• contribuie la dezvoltarea, implementarea şi administrarea sistemului informatic necesar furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice colaborând în acest sens cu instituţiile reglementate prin legislaţia în vigoare şi asigură asistenţă compartimentelor din Primărie pentru implementarea acestui sistem;
• stabileşte norme şi proceduri interne pe care la aduc la cunoştinţa personalului din cadrul Primăriei în vederea asigurării securităţii datelor, a confidenţialităţii şi siguranţei în utilizare a sistemului informatic din cadrul instituţiei în scopul bunei desfăşurări a activităţii interne şi a procedurii electronice;
• se preocupă continuu de soluţiile informatice aplicate în administraţia publică locală;
• îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.
• in cazul in care, pe parcursul desfasurarii activitatii compartimentului, se impune contractarea uni serviciu / produs / lucrare, compartimentul inainteaza „Compartimentului achizitii " caietul de sarcini necesar achizitiei respective, caiet care va cuprinde toate datele necesare achizitiei.
• ulterior achizitiei, dupa obtinerea unei copii a contractului de achizitie publica, compartimentul va urmari derularea contractului potrivit conditiilor contractuale si va intocmi un Proces-verbal de receptie la finalizarea contractului, Proces-verbal din care sa rezulte ca produsul a fost livrat, respectiv serviciul a fost prestat. Membrii comisiei de receptie vor fi numiti prin dispozitie a Primarului .

Înapoi la Direcţia Deva 2020

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI