Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Directia Impozite şi Taxe Locale

Vă puteţi adresa acestei direcţii pentru:

Sediu : Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr.16A

Telefon : 0254 / 215417

  •      între orele 08:30 - 16:30 (luni, marți, joi și vineri), între orele 08:30 - 18:30 (miercuri)

-preluări acte în vederea declarării/înstrăinării de clădiri, terenuri, mijloace de transport;
-informații legate de somații, titluri executorii, popriri, eliberări dovezi plată (accesul fiind permis în limita a maximum 4 persoane consecutiv);

-încasări impozite, taxe, amenzi contravenționale (accesul fiind permis în limita operatoarelor de la ghișeu - maximum 4 persoane consecutiv).

 

  •      eliberări de certificate fiscale (luni, marți, miercuri, joi - 08:30 - 16:30, vineri - 08:30 - 14:00)

 

Accesul contribuabililor în incinta Direcției Impozite și Taxe Locale este permis doar cu purtarea obligatorie a măștii de protecție și după folosirea dezinfectantului pus la dispoziție la intrarea în instituție.
Staționarea contribuabililor în incinta Direcției Impozite și Taxe Locale este permisă și limitată exclusiv timpului necesar îndeplinirii formalităților administrativ fiscale.
În incinta Direcției Impozite și Taxe Locale contribuabilii vor păstra între ei o distanță de cel puțin 1,5 metri.

 

Modalităţi de plată

Plata impozitelor şi taxelor locale se poate realiza direct la ghişeul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, prin bancă sau prin intermediul internetului.

Formulare on-line - impozite şi taxe locale

Dacă doriţi să completaţi cererea - declaraţia Dvs. înainte de a vă prezenta la Seviciul Public Impozite şi Taxe Locale puteţi descărca formularul pentru listare aici ...

Somatii persoane fizice si juridice - datorii la bugetul local

ORDONANŢA nr. 92 / 2003 privind Codul de procedură fiscală

ART. 44 - Comunicarea actului administrativ fiscal
(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. In cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevazute la art. 35, afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective. In lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a Consiliului judetean. In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului

Acte administrative

LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală

ART. 47
Comunicarea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/plătitorului căruia îi este destinat. În situaţia contribuabilului/plătitorului fără domiciliu fiscal în România, care şi-a desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în situaţia numirii unui curator fiscal, în condiţiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.
(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.
(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

Furnizare de informatii si eliberare copii

Vă aducem la cunoştinţă că începând cu data de 01.01.2011 se percepe taxă de furnizare informaţii şi taxă eliberare copii

Organigrama

DIRECTIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE este condusa de un director executiv si are in componenta urmatoarele compartimente si servicii :

Compartimentul prelucrare date
Compartiment constatare persoane fizice
Compartiment constatare persoane juridice
SERVICIUL RECUPERARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI