Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Direcţii / servicii - aparat propriu al primarului

Direcţia economica

Direcţia este condusă de un director executiv şi de un director executiv adjunct si are în subordine următoarele compartimente functionale :

  •     Serviciul Impozite si taxe locale condus de un sef serviciu
  •     Serviciul Recuperare Impozite si Taxe Locale condus de un sef serviciu
  •     Serviciul Financiar, Contabilitate condus de un sef serviciu
  •     Serviciul administrativ, secretariat, protocol condus de un sef serviciu

Direcţia tehnică

Direcţia tehnică este direcţia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva care are atributii cu privire la :
- realizarea programelor de investiţii de reţele edilitare, de drumuri, construcţii de locuinţe şi a altor lucrări publice;
- organizarea, coordonarea şi verificarea realizarii lucrărilor de reparaţii curente, la construcţiile aflate în administrarea unităţilor de învăţământ;
- intocmirea, împreună cu organele de specialitate, a unor programe privind refacerea si protecţia mediului înconjurător, a monumentelor istorice şi a celor de cultură şi artă şi asigurarea realizarii acestor programe;

Direcţia administraţie publică locală

Direcţia este condusă de un director, ea fiind structura de lucru a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, care îndrumă activitatea de cunoaştere a prevederilor din actele normative, asigură respectarea legalităţii legilor şi hotărârilor Guvernului României, hotărârile Consiliului Local, dispoziţiile Primarului şi a oricăror acte cu caracter normativ.

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, autorizatii construcții

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, autorizatii in constructii este serviciul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva care stabileşte orientările generale privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a municipiului Deva .
Direcţia este condusa de Arhitectul - sef si are in subordine „Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, autorizatii", „Compartimentul informare si consultare a publicului pentru planurile de urbanism si amenajarea teritoriului" si „Compartimentul managementul calitatii".

Alte birouri şi servicii

Serviciul administrativ, protocol, Compartimentul cabinet primar şi Compartimentul audit intern sunt direct subordonate primarului municipiului Deva iar Aparatul permanent al Consiliului Local al municipiului Deva este subordonat Consiliului Local Deva.

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj