Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Hotarari 2017

Hotărârea nr. 1 privind Stabilirea tarifelor pentru folosirea de către persoanele fizice și juridice a meselor/spațiului în vederea vânzării de produse în piețele aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, pentru anul 2017;

Hotărârea nr. 1 privind Stabilirea tarifelor pentru folosirea de către persoanele fizice și juridice a meselor/spațiului în vederea vânzării de produse în piețele aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, pentru anul 2017;

Hotărârea nr. 2 privind Stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva

Hotărârea nr. 2 privind Stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva

Hotărârea nr. 3 privind Stabilirea redevențelor minime de pornire la licitațiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 3 privind Stabilirea redevențelor minime de pornire la licitațiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 4 privind Stabilirea redevențelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 4 privind Stabilirea redevențelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 5 privind Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 5 privind Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 6 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 6 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 7 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Big Media Advert SRL Deva la organizarea celei de-a-8-a ediții a Cupei Big a Liceelor la Fotbal, care se va desfășura la Deva în perioada 20 – 23 februarie 2017

Hotărârea nr. 7 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Big Media Advert SRL Deva la organizarea celei de-a-8-a ediții a Cupei Big a Liceelor la Fotbal, care se va desfășura la Deva în perioada 20 - 23 februarie 2017

Hotărârea nr. 8 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție ”Desființare construcție patinoar”, municipiul Deva

Hotărârea nr. 8 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție "Desființare construcție patinoar", municipiul Deva

Hotărârea nr. 9 privind Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2017, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 9 privind Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2017, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 10 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.303/2016 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.26, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Alb Elisabeta-Gabriela, Alb Adrian-Vasile și Alb Cătălin-Răzvan

Hotărârea nr. 10 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.303/2016 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.26, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Alb Elisabeta-Gabriela, Alb Adrian-Vasile și Alb Cătălin-Răzvan

Hotărârea nr. 11 privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.2, ap.25, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Anghelina Claudiu-Alin și Anghelina Georgiana-Manuela

Hotărârea nr. 11 privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.2, ap.25, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Anghelina Claudiu-Alin și Anghelina Georgiana-Manuela

Hotărârea nr. 12 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.256/2016 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcţiei de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 12 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.256/2016 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcţiei de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 13 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul P+3E cu 40 ap., situat în Deva, str. M. Eminescu, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 13 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.427/2003 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul P+3E cu 40 ap., situat în Deva, str. M. Eminescu, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 14 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr. 2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 14 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr. 2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 15 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str.Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 15 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str.Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 16 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier” în Deva, Calea Zarandului, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 16 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier" în Deva, Calea Zarandului, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 17 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire spălătorie auto, terasă şi carmangerie, branşarea şi racordarea la utilităţi” în Deva, Calea Zarandului, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 17 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire spălătorie auto, terasă şi carmangerie, branşarea şi racordarea la utilităţi" în Deva, Calea Zarandului, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 18 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Mansardare spaţiu de producţie - funcţiune birouri” în Deva, Aleea Poiana Narciselor, nr.6, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 18 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Mansardare spaţiu de producţie - funcţiune birouri" în Deva, Aleea Poiana Narciselor, nr.6, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 19 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Atelier parbrize auto şi împrejmuire” în Deva, str. Dorobanţi, nr.18, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 19 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Atelier parbrize auto şi împrejmuire" în Deva, str. Dorobanţi, nr.18, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 20 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.275/2016 privind aprobarea Planului de Acțiuni pentru Energie Durabilă al municipiului Deva

Hotărârea nr. 20 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.275/2016 privind aprobarea Planului de Acțiuni pentru Energie Durabilă al municipiului Deva

Hotărârea nr. 21 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.79/1994, privind aprobarea asocierii municipiului Deva cu alte municipii şi oraşe din ţară pentru constituirea Asociaţiei Oraşe-Energie în România, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 21 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.79/1994, privind aprobarea asocierii municipiului Deva cu alte municipii şi oraşe din ţară pentru constituirea Asociaţiei Oraşe-Energie în România, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 22 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2016

Hotărârea nr. 22 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2016

Hotărârea nr. 23 privind Aprobarea acordării cu titlu gratuit a materialului lemnos rezultat din tăierile definitive și toaletările de arbori de pe domeniul public al municipiului Deva, efectuate de Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva

Hotărârea nr. 23 privind Aprobarea acordării cu titlu gratuit a materialului lemnos rezultat din tăierile definitive și toaletările de arbori de pe domeniul public al municipiului Deva, efectuate de Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva

Hotărârea nr. 24 privind Înființarea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ pe probleme de tineret

Hotărârea nr. 24 privind Înființarea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ pe probleme de tineret

Hotărârea nr. 25 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul nr.45354/30.12.2014 pentru delegarea gestiunii prin concesiune a activității de deszăpezire – curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Deva, pentru suplimentarea plăților care pot fi efectuate în decursul acestui sezon

Hotărârea nr. 25 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul nr.45354/30.12.2014 pentru delegarea gestiunii prin concesiune a activității de deszăpezire - curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în municipiul Deva, pentru suplimentarea plăților care pot fi efectuate în decursul acestui sezon

Hotărârea nr. 26 privind Scutirea de la plata taxei pentru eliberarea Certificatului de nomenclatură stradală și adresă, pentru toate persoanele la care s-a modificat denumirea străzii sau numărul de imobil, ca urmare a acțiunii de actualizare a numerotării imobilelor din municipiul Deva, localitatea componentă Sântuhalm și satele aparținătoare Archia, Bârcea Mică și Cristur

Hotărârea nr. 26 privind Scutirea de la plata taxei pentru eliberarea Certificatului de nomenclatură stradală și adresă, pentru toate persoanele la care s-a modificat denumirea străzii sau numărul de imobil, ca urmare a acțiunii de actualizare a numerotării imobilelor din municipiul Deva, localitatea componentă Sântuhalm și satele aparținătoare Archia, Bârcea Mică și Cristur

Hotărârea nr. 27 privind Constituirea societății Termo Cetate SRL având ca asociați Municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva și societatea SC Aqualand Deva SRL reprezentată prin administrator

Hotărârea nr. 27 privind Constituirea societății Termo Cetate SRL având ca asociați Municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva și societatea SC Aqualand Deva SRL reprezentată prin administrator

Hotărârea nr. 28 privind Aprobarea lucrărilor suplimentare la obiectivul ”Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 28 privind Aprobarea lucrărilor suplimentare la obiectivul "Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 29 privind Înființarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Hotărârea nr. 29 privind Înființarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Hotărârea nr. 30 privind Acceptarea donației din partea doamnei Rodica Radu, conform ofertelor de donație autentificate sub nr.3937/19.12.2016 și nr.3938/19.12.2016

Hotărârea nr. 30 privind Acceptarea donației din partea doamnei Rodica Radu, conform ofertelor de donație autentificate sub nr.3937/19.12.2016 și nr.3938/19.12.2016

Hotărârea nr. 31 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de invitarea în țară a delegației din China

Hotărârea nr. 31 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de invitarea în țară a delegației din China

Hotărârea nr. 32 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2017

Hotărârea nr. 32 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2017

Hotărârea nr. 33 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.16/2017 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier” în Deva, Calea Zarandului, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 33 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.16/2017 privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier" în Deva, Calea Zarandului, f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 34 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Deteșan Simion – Romeo

Hotărârea nr. 34 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnului Deteșan Simion - Romeo

Hotărârea nr. 35 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 35 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 36 privind acordarea unei diplome, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, doamnei Băbeanu Cornelia

Hotărârea nr. 36 privind acordarea unei diplome, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani, doamnei Băbeanu Cornelia

Hotărârea nr. 37 privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcție pentru ocuparea postului corespunzător funcției publice de conducere de Director executiv al Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură Deva

Hotărârea nr. 37 privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcție pentru ocuparea postului corespunzător funcției publice de conducere de Director executiv al Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură Deva

Hotărârea nr. 38 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.327/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, pentrul anul şcolar 2016-2017, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 38 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.327/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, pentrul anul şcolar 2016-2017, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 39 privind aprobarea asocierii Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 39 privind aprobarea asocierii Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 40 privind aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru ”Parcelare în șase loturi pentru construire” în Deva, str.Iosif Vulcan, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 40 privind aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru "Parcelare în șase loturi pentru construire" în Deva, str.Iosif Vulcan, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 41 privind Aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Deva

Hotărârea nr. 41 privind Aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Deva

Hotărârea nr. 42 privind Aprobarea constituirii Autoritatii Urbane la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 42 privind Aprobarea constituirii Autoritatii Urbane la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor - P.A.A.R. - în municipiul Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor - P.A.A.R. - în municipiul Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 44 privind participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația pentru tineret, învățământ și turism, la organizarea evenimentului ”Hunedoara Bussines Elite” care se va desfășura în perioada 24 – 26 martie 2017

Hotărârea nr. 44 privind participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația pentru tineret, învățământ și turism, la organizarea evenimentului "Hunedoara Bussines Elite" care se va desfășura în perioada 24 - 26 martie 2017

Hotărârea nr. 45 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social ”Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 45 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social "Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice" din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.3, ap.42, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Ivașcu Constantin, Ivașcu Ancuța-Maria și Ivașcu Laura-Lucica

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.3, ap.42, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Ivașcu Constantin, Ivașcu Ancuța-Maria și Ivașcu Laura-Lucica

Hotărârea nr. 47 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.68/2009 privind aprobarea transmiterii în administrare către Direcția de Asistență Socială Deva, a imobilului situat în Deva, str. Cuza Vodă, nr.36, în vederea utilizării acestuia ca sediu administrativ, ulterior modificată

Hotărârea nr. 47 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.68/2009 privind aprobarea transmiterii în administrare către Direcția de Asistență Socială Deva, a imobilului situat în Deva, str. Cuza Vodă, nr.36, în vederea utilizării acestuia ca sediu administrativ, ulterior modificată

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere între Municipiul Deva și Josan Ioan-Petru, pentru camerele 76 și 85 din imobilul situat în Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.3

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere între Municipiul Deva și Josan Ioan-Petru, pentru camerele 76 și 85 din imobilul situat în Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.3

Hotărârea nr. 49 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 49 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 50 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.11/2017 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.25, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Anghelina Claudiu-Alin și Anghelina Georgiana-Manuela

Hotărârea nr. 50 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.11/2017 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.2, ap.25, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Anghelina Claudiu-Alin și Anghelina Georgiana-Manuela

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 28.02.2017

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 28.02.2017

Hotărârea nr. 52 privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între Municipiul Deva și Rîza Gica-Ramona, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.3, et.2, ap.52

Hotărârea nr. 52 privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între Municipiul Deva și Rîza Gica-Ramona, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str. Zăvoi, bl.9, sc.3, et.2, ap.52

Hotărârea nr. 53 privind acordarea de facilități fiscale pentru atragerea de investiții și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Deva

Hotărârea nr. 53 privind acordarea de facilități fiscale pentru atragerea de investiții și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Deva

Hotărârea nr. 54 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva pentru anul 2017

Hotărârea nr. 54 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva pentru anul 2017

Hotărârea nr. 55 privind aprobarea documentației tehnice a lucrărilor de intervenție pentru ”Amenajare intersecție Piața Unirii cu strada Lucian Blaga – Studiu privind fluidizarea circulației în zona Piața Unirii” prin înființarea unui sens giratoriu provizoriu la intersecția străzilor Lucian Blaga – Gheorghe Barițiu din municipiul Deva

Hotărârea nr. 55 privind aprobarea documentației tehnice a lucrărilor de intervenție pentru "Amenajare intersecție Piața Unirii cu strada Lucian Blaga - Studiu privind fluidizarea circulației în zona Piața Unirii" prin înființarea unui sens giratoriu provizoriu la intersecția străzilor Lucian Blaga - Gheorghe Barițiu din municipiul Deva

Hotărârea nr. 56 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare locuințe sociale – 72 unități locative Bloc 3 și Bloc 4 – zona cartier Grigorescu” str.Nicolae Grigorescu, din municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 56 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare locuințe sociale - 72 unități locative Bloc 3 și Bloc 4 - zona cartier Grigorescu" str.Nicolae Grigorescu, din municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 57 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării ”Canalizare menajeră pe str. Dorobanți de la intersecția cu Calea Zarandului la cea cu str. Depozitelor” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 57 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării "Canalizare menajeră pe str. Dorobanți de la intersecția cu Calea Zarandului la cea cu str. Depozitelor" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 58 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării ”Relocare stație de pompare apă uzată pe str. Mercur” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 58 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru executarea lucrării "Relocare stație de pompare apă uzată pe str. Mercur" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 59 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție ”Reparații interioare clădire de la Stadionul Cetate, din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 59 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de intervenție "Reparații interioare clădire de la Stadionul Cetate, din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 60 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea pistei de atletism la stadionul Cetate din municipiul Deva”;

Hotărârea nr. 60 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizarea pistei de atletism la stadionul Cetate din municipiul Deva";

Hotărârea nr. 61 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare trotuar Strada Pietroasa” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 61 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare trotuar Strada Pietroasa" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 62 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere – 8 locații” pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 62 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere - 8 locații" pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 63 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lărgire carosabil Strada Aurel Vlaicu între intersecțiile cu Strada Lucian Blaga și Strada Avram Iancu” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 63 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Lărgire carosabil Strada Aurel Vlaicu între intersecțiile cu Strada Lucian Blaga și Strada Avram Iancu" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 64 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare trotuar Strada George Enescu – Strada Progresului” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 64 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare trotuar Strada George Enescu - Strada Progresului" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 65 privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a viitoarelor locuințe, str. Granitului și str. Coziei” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 65 privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a viitoarelor locuințe, str. Granitului și str. Coziei" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 66 privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a viitoarelor locuințe str.Zăvoi-Archia”, municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 66 privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a viitoarelor locuințe str.Zăvoi-Archia", municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 67 privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” județul Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare, precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de del

Hotărârea nr. 67 privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor" județul Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare, precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare

Hotărârea nr. 68 privind Aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune a serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva nr.33573/09.11.2009

Hotărârea nr. 68 privind Aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune a serviciului public comunitar de salubrizare al municipiului Deva nr.33573/09.11.2009

Hotărârea nr. 69 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 26 mp., situat în Deva, Aleea Teilor, în spate bl.74, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 69 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 26 mp., situat în Deva, Aleea Teilor, în spate bl.74, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 70 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 23 mp., situat în Deva, B-dul 22 Decembrie, colț cu str.Dragoș Vodă, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 70 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 23 mp., situat în Deva, B-dul 22 Decembrie, colț cu str.Dragoș Vodă, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 71 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 6 mp., situat în municipiul Deva, B-dul Decebal, colț cu str.Ion Creangă, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 71 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 6 mp., situat în municipiul Deva, B-dul Decebal, colț cu str.Ion Creangă, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 72 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 72 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 73 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.478/2016, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 73 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.478/2016, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 74 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 21 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, Aleea Nuferilor, spate bloc D5, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 74 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 21 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, Aleea Nuferilor, spate bloc D5, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 75 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 14 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, str.Mărăști, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 75 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 14 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, str.Mărăști, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 76 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 12 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, la intersecția străzii Zamfirescu cu B-dul Decebal, capăt bl.D, județul Hunedoara;

Hotărârea nr. 76 privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 12 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, la intersecția străzii Zamfirescu cu B-dul Decebal, capăt bl.D, județul Hunedoara;

Hotărârea nr. 77 privind Aprobarea comisiei de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în extrasul de carte funciară nr.60143-C1-U27, U30, situat în Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.13

Hotărârea nr. 77 privind Aprobarea comisiei de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în extrasul de carte funciară nr.60143-C1-U27, U30, situat în Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.13

Hotărârea nr. 78 privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil compus din teren și construcție în suprafață de 39 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, str.1 Decembrie, nr.20B, ap.10, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 78 privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil compus din teren și construcție în suprafață de 39 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, str.1 Decembrie, nr.20B, ap.10, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 79 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.27/2017 privind constituirea societății Termo Cetate S.R.L. având ca asociați municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva și societatea S.C. Aqualand Deva S.R.L. reprezentată prin administrator

Hotărârea nr. 79 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.27/2017 privind constituirea societății Termo Cetate S.R.L. având ca asociați municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva și societatea S.C. Aqualand Deva S.R.L. reprezentată prin administrator

Hotărârea nr. 80 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.451/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului public administrare cetate Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a patrimoniului aferent activităților specifice de turism, precum și aprobarea protocoalelor de predare primire a activelor și pasivelor

Hotărârea nr. 80 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.451/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului public administrare cetate Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a patrimoniului aferent activităților specifice de turism, precum și aprobarea protocoalelor de predare primire a activelor și pasivelor

Hotărârea nr. 81 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.48/2008

Hotărârea nr. 81 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.48/2008

Hotărârea nr. 82 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.20/2014

Hotărârea nr. 82 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.20/2014

Hotărârea nr. 83 privind Aprobarea actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.15/2012

Hotărârea nr. 83 privind Aprobarea actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.15/2012

Hotărârea nr. 84 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.308/2007, privind aprobarea amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală și atribuirea acestuia în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 84 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.308/2007, privind aprobarea amplasamentului terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală și atribuirea acestuia în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 85 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 85 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 86 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Hotărârea nr. 86 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Hotărârea nr. 87 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.94/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a locurilor de joacă situate pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 87 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.94/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a locurilor de joacă situate pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 88 privind inchirierea spațiului situat în municipiul Deva, str.Avram Iancu, bloc H1, parter, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Direcția județeană de statistică Hunedoara

Hotărârea nr. 88 privind inchirierea spațiului situat în municipiul Deva, str.Avram Iancu, bloc H1, parter, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Direcția județeană de statistică Hunedoara

Hotărârea nr. 89 privind modificarea Anexei 1 și Anexei 3 la Hotărârea Consiliului local nr.29/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Deva în vederea amplasării și funcționării de terase sezoniere

Hotărârea nr. 89 privind modificarea Anexei 1 și Anexei 3 la Hotărârea Consiliului local nr.29/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Deva în vederea amplasării și funcționării de terase sezoniere

Hotărârea nr. 90 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.419/1997

Hotărârea nr. 90 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.419/1997

Hotărârea nr. 91 privind darea în folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie nr.13 către Asociația ”Clubul Cadrelor Militare în Rezervă și Retragerea din județul Hunedoara”

Hotărârea nr. 91 privind darea în folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie nr.13 către Asociația ”Clubul Cadrelor Militare în Rezervă și Retragerea din județul Hunedoara”

Hotărârea nr. 92 privind inchirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 92 privind inchirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 93 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții ”Creșa în curtea Colegiului Național Regina Maria” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 93 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții "Creșa în curtea Colegiului Național Regina Maria" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 94 privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările necesare finalizării obiectivului ”Liceul de Arte Sigismund Toduță” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 94 privind aprobarea Documentației tehnico-economice pentru lucrările necesare finalizării obiectivului ”Liceul de Arte Sigismund Toduță” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 95 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – DALI pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Valea Cernei Sântuhalm”;

Hotărârea nr. 95 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – DALI pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Valea Cernei Sântuhalm”;

Hotărârea nr. 96 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 96 privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 97 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 28 mp., situat în municipiul Deva, str.Gheorghe Barițiu nr.1, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 97 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 28 mp., situat în municipiul Deva, str.Gheorghe Barițiu nr.1, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 98 privind retragerea dreptului de administrare a Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, respectiv Direcției de asistență socială Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva, asupra imobilului înscris în CF nr. 60765-C1-U43, situat în municipiul Deva, strada Iuliu Maniu, Bl.L3

Hotărârea nr. 98 privind retragerea dreptului de administrare a Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, respectiv Direcției de asistență socială Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva, asupra imobilului înscris în CF nr. 60765-C1-U43, situat în municipiul Deva, strada Iuliu Maniu, Bl.L3

Hotărârea nr.99 privind aprobarea Convenției de colaborare între municipiul Deva și Academia de Studii Economice din București

Hotărârea nr.99 privind aprobarea Convenției de colaborare între municipiul Deva și Academia de Studii Economice din București.

Hotărârea nr. 100 privind Conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Deva – domnului Liviu Lăzărescu

Hotărârea nr. 100 privind Conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Deva - domnului Liviu Lăzărescu

Hotărârea nr. 101 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de invitarea în țară a delegației din Suedia

Hotărârea nr. 101 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de invitarea în țară a delegației din Suedia

Hotărârea nr. 102 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.458/2016 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2016-2017, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 102 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.458/2016 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2016-2017, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 103 privind Desfiintarea serviciului social cu cazare \"Centrul de urgenta pentru femeia si copilul abuzat\" din cadrul Directiei pentru asistenta sociala Deva

Hotărârea nr. 103 privind Desfiintarea serviciului social cu cazare "Centrul de urgenta pentru femeia si copilul abuzat" din cadrul Directiei pentru asistenta sociala Deva

Hotărârea nr. 104 privind Modificarea organigramei și statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 104 privind Modificarea organigramei și statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 105 privind Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului în regim contractual de consilier juridic grad profesional debutant din cadrul aparatului permanent al Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 105 privind Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului în regim contractual de consilier juridic grad profesional debutant din cadrul aparatului permanent al Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 106 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.286/2016 privind asocierea dintre municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul National Sportiv “Cetate” Deva, în vederea dezvoltării activităţii fotbalistice pentru performanţă la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 106 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.286/2016 privind asocierea dintre municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul National Sportiv "Cetate" Deva, în vederea dezvoltării activităţii fotbalistice pentru performanţă la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 107 privind Acordarea ”Diplomei de fidelitate” familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul depunerii cererii și locuiesc în municipiul Deva, respectiv în localitatea componentă Sântuhalm și satele aparținătoare Cristur, Bârcea Mică și Archia

Hotărârea nr. 107 privind Acordarea "Diplomei de fidelitate" familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul depunerii cererii și locuiesc în municipiul Deva, respectiv în localitatea componentă Sântuhalm și satele aparținătoare Cristur, Bârcea Mică și Archia

Hotărârea nr. 108 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația Club Sportiv Gladyator Gym Deva, la Evenimentul Cupa Cetate Deva, eveniment sportiv ce se va desfășura în data de 08 aprilie 2017

Hotărârea nr. 108 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația Club Sportiv Gladyator Gym Deva, la Evenimentul Cupa Cetate Deva, eveniment sportiv ce se va desfășura în data de 08 aprilie 2017

Hotărârea nr. 109 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității urbane a municipiului Deva

Hotărârea nr. 109 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității urbane a municipiului Deva

Hotărârea nr. 110 privind Aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2017 la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 110 privind Aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2017 la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 111 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuințelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, fost 119, bloc 1, scările A și B

Hotărârea nr. 111 privind Adoptarea unor măsuri în vederea vânzării locuințelor ANL pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, fost 119, bloc 1, scările A și B

Hotărârea nr. 112 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuințele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moților nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 31.03.2017

Hotărârea nr. 112 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuințele situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moților nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 31.03.2017

Hotărârea nr. 113 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103 - fost 119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 113 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103 - fost 119, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 114 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 114 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 115 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 115 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 116 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Bacinschi Ioan, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.5, et.1, ap.6

Hotărârea nr. 116 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Bacinschi Ioan, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str.Zăvoi, bl.5, et.1, ap.6

Hotărârea nr. 117 privind Prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1

Hotărârea nr. 117 privind Prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1

Hotărârea nr. 118 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria” – școala generală

Hotărârea nr. 118 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice - faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic "Regina Maria" - școala generală

Hotărârea nr. 119 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare strada Cascadei din municipiul Deva

Hotărârea nr. 119 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare strada Cascadei din municipiul Deva

Hotărârea nr. 120 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare ganguri pietoni” B-dul Decebal, municipiul Deva

Hotărârea nr. 120 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Reabilitare ganguri pietoni" B-dul Decebal, municipiul Deva

Hotărârea nr. 121 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Granitului din municipiul Deva

Hotărârea nr. 121 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare strada Granitului din municipiul Deva

Hotărârea nr. 122 privind Aprobarea Documentației tehnico-economică – faza DALI pentru lucrările de intervenție ”Pistă de atletism la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva”

Hotărârea nr. 122 privind Aprobarea Documentației tehnico-economică - faza DALI pentru lucrările de intervenție "Pistă de atletism la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva"

Hotărârea nr. 123 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum de legatură între str. Vulcan și str. Coziei” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 123 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare drum de legatură între str. Vulcan și str. Coziei" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 124 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare Aleea Streiului” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 124 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare Aleea Streiului" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 125 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare pe Aleea Teilor” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 125 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare pe Aleea Teilor" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții”Amenajare parcare – str.Gh. Doja, bl.13” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții"Amenajare parcare - str.Gh. Doja, bl.13" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 127 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare pe Aleea Romanilor” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 127 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare pe Aleea Romanilor" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 128 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare str. Inocențiu Micu Klein” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 128 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare str. Inocențiu Micu Klein" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 129 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare teren de sport în incinta Colegiului Național Decebal”, municipiul Deva

Hotărârea nr. 129 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare teren de sport în incinta Colegiului Național Decebal", municipiul Deva

Hotărârea nr. 130 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare grup sanitar, zona Bejan, din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 130 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare grup sanitar, zona Bejan, din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 131 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare pe B-dul M. Kogălniceanu, lângă Biserica Baptistă Sfânta Treime”, din municipiul Deva

Hotărârea nr. 131 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare pe B-dul M. Kogălniceanu, lângă Biserica Baptistă Sfânta Treime", din municipiul Deva

Hotărârea nr. 132 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare la blocul 22, Aleea Jupiter”, din municipiul Deva

Hotărârea nr. 132 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare la blocul 22, Aleea Jupiter", din municipiul Deva

Hotărârea nr. 133 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția ”Reabilitare trotuar str. Minerului pe partea stângă” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 133 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția "Reabilitare trotuar str. Minerului pe partea stângă" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 134 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția ”Reabilitare trotuar B-dul 22 Decembrie pe partea stângă de la intersecția cu B-dul Nicolae Bălcescu, până la Dacia Service” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 134 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția "Reabilitare trotuar B-dul 22 Decembrie pe partea stângă de la intersecția cu B-dul Nicolae Bălcescu, până la Dacia Service" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 135 privind Aprobarea Devizului general revizuit din Studiul de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Petre Ispirescu” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 135 privind Aprobarea Devizului general revizuit din Studiul de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Modernizare strada Petre Ispirescu" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 136 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 136 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 137 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79, str. Bejan din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 137 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79, str. Bejan din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 138 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare trotuar Aleea Păcii” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 138 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare trotuar Aleea Păcii" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 139 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Alimentare cu apă și canalizare pe str. Viorelelor” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 139 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu apă și canalizare pe str. Viorelelor" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 140 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare rețea apă potabilă blocurile 1,2,3 str. Mihai Eminescu” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 140 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Reabilitare rețea apă potabilă blocurile 1,2,3 str. Mihai Eminescu" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 141 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare supraetajată în fața Spitalului județean Deva” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 141 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare supraetajată în fața Spitalului județean Deva" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 142 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”

Hotărârea nr. 142 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Prest Hunedoara"

Hotărârea nr. 143 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 6 mp., situat în municipiul Deva, B-dul Decebal colț cu str.Ion Creangă, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 143 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 6 mp., situat în municipiul Deva, B-dul Decebal colț cu str.Ion Creangă, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 144 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 368 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Stadion, nr.4, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 144 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 368 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Stadion, nr.4, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 145 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 180 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Decebal în fața Bl.5, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 145 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 180 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul Decebal în fața Bl.5, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 146 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 143 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. D. Zamfirescu, lângă PT3, în dreptul spațiului comercial existent, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 146 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 143 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. D. Zamfirescu, lângă PT3, în dreptul spațiului comercial existent, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 147 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 28 mp., situat în municipiul Deva, str. Gheorghe Barițiu, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 147 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 28 mp., situat în municipiul Deva, str. Gheorghe Barițiu, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 148 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unei conducte de alimentare cu apă, concesionate S.C. Apa Prod S.A. Deva, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Hotărârea nr. 148 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unei conducte de alimentare cu apă, concesionate S.C. Apa Prod S.A. Deva, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Hotărârea nr. 149 privind Darea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a bunurilor rezultate din finalizarea investiției ”Amenajare parcare pe terenul din Piața Unirii nr.8, proprietatea privată a municipiului Deva

Hotărârea nr. 149 privind Darea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a bunurilor rezultate din finalizarea investiției "Amenajare parcare pe terenul din Piața Unirii nr.8, proprietatea privată a municipiului Deva

Hotărârea nr. 150 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.289/2016, privind aprobarea concesionării prin licitație publică a pășunilor permanente proprietatea municipiului Deva

Hotărârea nr. 150 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.289/2016, privind aprobarea concesionării prin licitație publică a pășunilor permanente proprietatea municipiului Deva

Hotărârea nr. 151 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 8 mp., situat în Deva, str. M. Eminescu, între bl.12 și 13A, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 151 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 8 mp., situat în Deva, str. M. Eminescu, între bl.12 și 13A, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 152 privind Preluarea contractului de comodat nr.76/5313/07.11.2007, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 152 privind Preluarea contractului de comodat nr.76/5313/07.11.2007, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 153 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.115/2013

Hotărârea nr. 153 privind Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.115/2013

Hotărârea nr. 154 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.76/2016 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 154 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.76/2016 privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 155 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.410/2015, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 155 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.410/2015, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 156 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 156 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 157 privind Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură pentru anul 2017

Hotărârea nr. 157 privind Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură pentru anul 2017

Hotărârea nr. 158 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 158 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 159 privind Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, localității componente și a satelor aparținătoare, conform prevederilor art.36 alin.3 și 6, coroborate cu art.23 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 159 privind Propunerea de constituire a dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Deva, localității componente și a satelor aparținătoare, conform prevederilor art.36 alin.3 și 6, coroborate cu art.23 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.1/2000, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 160 privind Închirierea spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.18C, parter, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Direcția județeană pentru sport și tineret Hunedoara

Hotărârea nr. 160 privind Închirierea spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.18C, parter, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Direcția județeană pentru sport și tineret Hunedoara

Hotărârea nr. 161 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 161 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 162 privind Reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva, a celor abandonate sau fără stăpân precum și a celor care ocupă abuziv locurile rezervate persoanelor cu handicap

Hotărârea nr. 162 privind Reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva, a celor abandonate sau fără stăpân precum și a celor care ocupă abuziv locurile rezervate persoanelor cu handicap

Hotărârea nr. 163 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.77/2017, privind aprobarea comisiei de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în extrasul de Carte Funciară nr.60143-C1-U27, U30, situat în Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr.13

Hotărârea nr. 163 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.77/2017, privind aprobarea comisiei de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în extrasul de Carte Funciară nr.60143-C1-U27, U30, situat în Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr.13

Hotărârea nr. 164 Aprobarea Documentației tehnico-economică privind lucrări pentru bazinul mare și mijlociu din incinta Strand Deva

Hotărârea nr. 164 Aprobarea Documentației tehnico-economică privind lucrări pentru bazinul mare și mijlociu din incinta Strand Deva

Hotărârea nr. 165 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 165 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.84/2015 privind aprobarea contractării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000,00 lei, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 166 privind Aprobarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017, precum și estimările pentru anii 2018 - 2020

Hotărârea nr. 166 privind Aprobarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2017, precum și estimările pentru anii 2018 - 2020

Hotărârea nr. 167 privind Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pe baza selecției publice de proiecte și numirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor

Hotărârea nr. 167 privind Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pe baza selecției publice de proiecte și numirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor

Hotărârea nr. 168 privind Retragerea dreptului de administrare a Direcției de asistență socială Deva, subordonată Consiliului local al municipiului Deva, asupra imobilului înscris în CF nr. 64579-C1-U1, situat în Deva, Aleea Viitorului, nr.3, ap.1și aprobarea transmiterii în administrare a acestuia Creșei Deva, subordonată Consiliului local al municipiului Deva, împreună cu bunurile aferente

Hotărârea nr. 168 privind Retragerea dreptului de administrare a Direcției de asistență socială Deva, subordonată Consiliului local al municipiului Deva, asupra imobilului înscris în CF nr. 64579-C1-U1, situat în Deva, Aleea Viitorului, nr.3, ap.1și aprobarea transmiterii în administrare a acestuia Creșei Deva, subordonată Consiliului local al municipiului Deva, împreună cu bunurile aferente

Hotărârea nr. 169 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinţă, garaj şi împrejmuire” în municipiul Deva localitatea Sântuhalm, str. Sântuhalm f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 169 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinţă, garaj şi împrejmuire" în municipiul Deva localitatea Sântuhalm, str. Sântuhalm f.n, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 170 privind Asocierea Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Biblioteca Județeană “Ovid Densușianu” Hunedoara - Deva

Hotărârea nr. 170 privind Asocierea Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Biblioteca Județeană "Ovid Densușianu" Hunedoara - Deva

Hotărârea nr. 171 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Vilă turistică, amenajări exterioare şi împrejmuire” în Municipiul Deva, zona Centrului Comercial Deva Shopping Center, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 171 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Vilă turistică, amenajări exterioare şi împrejmuire" în Municipiul Deva, zona Centrului Comercial Deva Shopping Center, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 172 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, la evenimentul „Excelenţa în educaţie”, eveniment ce se va desfăşura în perioada 19 aprilie - 1 mai 2017

Hotărârea nr. 172 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, la evenimentul „Excelenţa în educaţie", eveniment ce se va desfăşura în perioada 19 aprilie - 1 mai 2017

Hotărârea nr. 173 privind Alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea nr. 173 privind Alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea nr. 174 privind Desemnarea unui viceprimar al municipiului Deva pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar

Hotărârea nr. 174 privind Desemnarea unui viceprimar al municipiului Deva pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar

Hotărârea nr. 175 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 martie 2017

Hotărârea nr. 175 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 martie 2017

Hotărârea nr. 176 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.327/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Deva, pentru anul școlar 2016 – 2017, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 176 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.327/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Deva, pentru anul școlar 2016 - 2017, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 177 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.27/2017 pentru constituirea societății Termo Cetate SRL având ca asociați municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva și societatea SC Aqualand Deva SRL reprezentată prin administrator, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 177 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.27/2017 pentru constituirea societății Termo Cetate SRL având ca asociați municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva și societatea SC Aqualand Deva SRL reprezentată prin administrator, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 178 privind Adoptarea unor măsuri în vederea stabilirii cuantumului chiriei pentru locuințele sociale situate în imobilele din Deva, str.Zăvoi, blocurile 1 – 9, aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 178 privind Adoptarea unor măsuri în vederea stabilirii cuantumului chiriei pentru locuințele sociale situate în imobilele din Deva, str.Zăvoi, blocurile 1 - 9, aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva

Hotărârea nr. 179 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanți, a locuințelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată și completată

Hotărârea nr. 179 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanți, a locuințelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată și completată

Hotărârea nr. 180 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractului de închiriere nr.4203/02.05.2011 încheiat între municipiul Deva și Lugojan Adrian-Ioan pentru locuința ANL situată în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, bl.T1, sc.A, et.3, ap.20

Hotărârea nr. 180 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractului de închiriere nr.4203/02.05.2011 încheiat între municipiul Deva și Lugojan Adrian-Ioan pentru locuința ANL situată în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, bl.T1, sc.A, et.3, ap.20

Hotărârea nr. 181 privind Reactualizarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2017, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 181 privind Reactualizarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2017, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 182 privind Stabilirea datei de 01 iunie ca zi a municipiului Deva pentru anul 2017

Hotărârea nr. 182 privind Stabilirea datei de 01 iunie ca zi a municipiului Deva pentru anul 2017

Hotărârea nr. 183 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 183 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 184 privind Aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ”Construire locuință P+M” în municipiul Deva, Aleea Vulturului f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 184 privind Aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru "Construire locuință P+M" în municipiul Deva, Aleea Vulturului f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 185 privind Darea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a terenurilor de sport cu gazon sintetic și împrejmuire din zona Bejan, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 185 privind Darea în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a terenurilor de sport cu gazon sintetic și împrejmuire din zona Bejan, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 186 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 186 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 187 privind Darea în administrarea Serviciului public administrare cetate, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a unor biciclete electrice, proprietatea privată a municipiului Deva

Hotărârea nr. 187 privind Darea în administrarea Serviciului public administrare cetate, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a unor biciclete electrice, proprietatea privată a municipiului Deva

Hotărârea nr. 188 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 256 mp, situat în municipiul Deva, zona Archia, Orizont I, strada Azur, parcela 53, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 188 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 256 mp, situat în municipiul Deva, zona Archia, Orizont I, strada Azur, parcela 53, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 189 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 255 mp, situat în municipiul Deva, zona Archia, Orizont I, strada Tineretului, parcela 55, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 189 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 255 mp, situat în municipiul Deva, zona Archia, Orizont I, strada Tineretului, parcela 55, jud. Hunedoara

Hotărârea nr.190 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Pensiune Turistică Iankhaus S+P+1E+M şi împrejmuire” în extravilanul municipiului Deva, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.190 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Pensiune Turistică Iankhaus S+P+1E+M şi împrejmuire" în extravilanul municipiului Deva, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr. 191 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara” pentru a vota prețurile la apa brută pompată, transportată și distribuită în localitățile Baiești, Ciopeia, Ohaba de sub Piatră, Rusor, Silvașu de Jos pentru SC Apa Prod SA.

Hotărârea nr. 191 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Prest Hunedoara" pentru a vota prețurile la apa brută pompată, transportată și distribuită în localitățile Baiești, Ciopeia, Ohaba de sub Piatră, Rusor, Silvașu de Jos pentru SC Apa Prod SA.

Hotărârea nr. 192 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Deva în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Apa Prod S.A.

Hotărârea nr. 192 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Deva în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Apa Prod S.A.

Hotărârea nr. 193 privind Aprobarea Documentației tehnico economice pentru lucrările de intervenție ”Reparații la școala generală Viile Noi - Deva”

Aprobarea Documentației tehnico economice pentru lucrările de intervenție "Reparații la școala generală Viile Noi - Deva"

Hotărârea nr. 194 privind Aprobarea Documentației tehnice pentru ”Lucrări de reparații bazin captare și retenție ape meteorice Bejan

Hotărârea nr. 194 privind Aprobarea Documentației tehnice pentru "Lucrări de reparații bazin captare și retenție ape meteorice Bejan

Hotărârea nr. 195 privind Aprobarea Documentației pentru evaluarea lucrărilor ”Reparații spațiu pentru birouri în Deva, B-dul Iuliu Maniu, bl.L3, parter”

Hotărârea nr. 195 privind Aprobarea Documentației pentru evaluarea lucrărilor "Reparații spațiu pentru birouri în Deva, B-dul Iuliu Maniu, bl.L3, parter"

Hotararea nr. 196 privind participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Clubul Sportiv Făerag la evenimentul”Turul municipiului Deva ”, ediția a V-a, eveniment sportiv ce se va desfășura în perioada 06-07 mai 2017

Hotararea nr. 196 privind participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Clubul Sportiv Făerag la evenimentul"Turul municipiului Deva ", ediția a V-a, eveniment sportiv ce se va desfășura în perioada 06-07 mai 2017.

Hotărârea nr. 197 privind Aprobarea contractului de parteneriat între Colegiul tehnic ”Transilvania” Deva, Municipiul Deva și SC Eurosport DHS S.A. pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

Hotărârea nr. 197 privind Aprobarea contractului de parteneriat între Colegiul tehnic "Transilvania" Deva, Municipiul Deva și SC Eurosport DHS S.A. pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

Hotărârea nr. 198 privind Stabilirea consumului lunar de carburant pentru autovehiculul aflat în dotarea Serviciului public administrare Cetate Deva

Hotărârea nr. 198 privind Stabilirea consumului lunar de carburant pentru autovehiculul aflat în dotarea Serviciului public administrare Cetate Deva

Hotărârea nr. 199 privind Aprobarea transferului de terenuri între Municipiul Deva prin Consiliul local și Statul Român prin Ministerul Apărării Naționale

Hotărârea nr. 199 privind Aprobarea transferului de terenuri între Municipiul Deva prin Consiliul local și Statul Român prin Ministerul Apărării Naționale

Hotărârea nr. 200 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 200 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 201 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva, și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care își desfășoara activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 201 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva, și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care își desfășoara activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 202 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva, și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care își desfășoara activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 202 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva, și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care își desfășoara activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 203 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 203 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 204 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 204 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 205 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 205 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotararea nr. 217 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.129/2017, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare teren de sport în incinta Colegiului Național Decebal”, municipiul Deva

Hotararea nr. 217 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.129/2017, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare teren de sport în incinta Colegiului Național Decebal", municipiul Deva

Hotararea nr.218 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.141/2016, privind aprobarea Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții ”Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal” din municipiul Deva

Hotararea nr.218 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.141/2016, privind aprobarea Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții "Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal" din municipiul Deva

Hotararea nr.230 privind Modificarea tarifelor pentru lucrări specifice de salubrizare practicate de către SC Salubritate SA Deva

Hotararea nr.230 privind Modificarea tarifelor pentru lucrări specifice de salubrizare practicate de către SC Salubritate SA Deva

Hotararea nr. 239 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție – D.A.L.I. la obiectivul de investiții ”Modernizare cantina Colegiul Național Pedagogic Regina Maria”, din municipiul Deva

Hotararea nr. 239 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție - D.A.L.I. la obiectivul de investiții "Modernizare cantina Colegiul Național Pedagogic Regina Maria", din municipiul Deva

Hotararea nr.240 privind Aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru ”Depozit” în municipiul Deva, str.Horea nr.68, județul Hunedoara

Hotararea nr.240 privind Aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru "Depozit" în municipiul Deva, str.Horea nr.68, județul Hunedoara

Hotararea nr.241 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire depozit”, în municipiul Deva, Calea Zarandului, f.n, judeţul Hunedoara

Hotararea nr.241 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „Construire depozit", în municipiul Deva, Calea Zarandului, f.n, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 206 privind Aprobarea situațiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva pe anul 2016

Hotararea nr. 206 privind Aprobarea situațiilor financiare ale Consiliului local al municipiului Deva pe anul 2016

Hotararea nr. 207 privind Stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către municipiul Deva

Hotararea nr. 207 privind Stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către municipiul Deva

Hotararea nr. 208 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 208 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotararea nr. 209 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 209 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotararea nr. 210 privind Aprobarea încheierii contractului de închiriere între municipiul Deva și Filip Ioan-Doinel, pentru locuința situată în Deva, str.1 Mai nr.27, et.2, camera 225

Hotararea nr. 210 privind Aprobarea încheierii contractului de închiriere între municipiul Deva și Filip Ioan-Doinel, pentru locuința situată în Deva, str.1 Mai nr.27, et.2, camera 225

Hotararea nr. 211 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.1, ap.13, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Pipoș Mihaela-Viorica

Hotararea nr. 211 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.1, ap.13, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Pipoș Mihaela-Viorica

Hotararea nr. 212 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et. mansardă, ap.66, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Popa Adrian-Gheorghe și Popa Loredana-Marina

Hotararea nr. 212 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et. mansardă, ap.66, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Popa Adrian-Gheorghe și Popa Loredana-Marina

Hotararea nr. 213 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.45/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social ”Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotararea nr. 213 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.45/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social "Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice" din cadrul Direcției de asistență socială Deva

Hotararea nr. 214 privind Aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Fundația Motivation România

Hotararea nr. 214 privind Aprobarea încheierii "Convenției de colaborare" între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Fundația Motivation România

Hotararea nr. 215 privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia “Reabilitarea și dotarea unui Centru de zi și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice” pentru Direcția de asistență socială Deva

Hotararea nr. 215 privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia "Reabilitarea și dotarea unui Centru de zi și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice" pentru Direcția de asistență socială Deva

Hotararea nr. 216 privind Aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea și dotarea unui Centru de zi și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice” în sistemul informatic MY SMIS, codul apelului: POR/98/8/3/ Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 216 privind Aprobarea depunerii proiectului "Reabilitarea și dotarea unui Centru de zi și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice" în sistemul informatic MY SMIS, codul apelului: POR/98/8/3/ Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului

Hotararea nr. 219 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.65/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a viitoarelor locuințe, str. Granitului și str. Coziei” din municipiul Deva

Hotararea nr. 209 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.65/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a viitoarelor locuințe, str. Granitului și str. Coziei" din municipiul Deva

Hotararea nr. 220 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.66/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a viitoarelor locuințe, str. Zăvoi - Archia” municipiul Deva, jud.Hunedoara

Hotararea nr. 220 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.66/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Extindere rețele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a viitoarelor locuințe, str. Zăvoi - Archia" municipiul Deva, jud.Hunedoara

Hotararea nr. 221 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.413/2008 privind aprobarea noului Regulament de închiriere pentru parcările neacoperite sau acoperite cu copertină din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 221 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.413/2008 privind aprobarea noului Regulament de închiriere pentru parcările neacoperite sau acoperite cu copertină din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotararea nr. 222 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local Deva nr.162/2017 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva, a celor abandonate sau fără stăpân precum și a celor care ocupă abuziv locurile rezervate persoanelor cu handicap

Hotararea nr. 222 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local Deva nr.162/2017 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva, a celor abandonate sau fără stăpân precum și a celor care ocupă abuziv locurile rezervate persoanelor cu handicap

Hotararea nr. 223 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.508/2016 privind aprobarea de prestări de activități economice de către Serviciul public întreținere și gospodărire municipală Deva și tarifele aferente acestor activități

Hotararea nr. 223 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.508/2016 privind aprobarea de prestări de activități economice de către Serviciul public întreținere și gospodărire municipală Deva și tarifele aferente acestor activități

Hotararea nr. 224 privind Închirierea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Deva, str.Avram Iancu, bloc H1, mezanin, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Aeroclubul Teritorial Constantin Manolache Deva

Hotararea nr. 224 privind Închirierea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Deva, str.Avram Iancu, bloc H1, mezanin, aflat în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, subordonat Consiliului local Deva, către Aeroclubul Teritorial Constantin Manolache Deva

Hotararea nr. 225 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 8 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, str. M. Eminescu, între bl.12 și 13A, jud. Hunedoara

Hotararea nr. 225 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 8 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, str. M. Eminescu, între bl.12 și 13A, jud. Hunedoara

Hotararea nr. 226 privind Vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 8/199 aferentă apartamentului nr.5, situat în Deva, str. Mareșal Averescu nr.1

Hotararea nr. 226 privind Vânzarea prin negociere directă a cotei de teren proprietatea privată a municipiului Deva de 8/199 aferentă apartamentului nr.5, situat în Deva, str. Mareșal Averescu nr.1

Hotararea nr. 227 privind Revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.91/2017, privind darea în folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie nr.13 către Asociația ”Clubul Cadrelor Militare în Rezervă și Retragerea din județul Hunedoara

Hotararea nr. 227 privind Revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.91/2017, privind darea în folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie nr.13 către Asociația "Clubul Cadrelor Militare în Rezervă și Retragerea din județul Hunedoara

Hotararea nr. 228 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 3 mp., situat în Deva, str.M. Eminescu, jud.Hunedoara

Hotararea nr. 228 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 3 mp., situat în Deva, str.M. Eminescu, jud.Hunedoara

Hotararea nr. 229 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.359/2014 privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiții ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”

Hotararea nr. 229 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.359/2014 privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiții "Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020"

Hotararea nr. 231 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 231 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 232 privind Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate a municipiului Deva

Hotararea nr. 232 privind Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate a municipiului Deva

Hotararea nr. 233 privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotararea nr. 233 privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotararea nr. 234 privind Aprobarea Actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aquaprest Hunedoara” la care municipiul Deva este membru asociat

Hotararea nr. 234 privind Aprobarea Actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Aquaprest Hunedoara" la care municipiul Deva este membru asociat

Hotararea nr. 235 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.13/2014 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism și aprobarea Regulamentului de funcționare al acesteia, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 235 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.13/2014 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism și aprobarea Regulamentului de funcționare al acesteia, cu modificările ulterioare

Hotararea nr. 236 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare etapizată a două locuinţe unifamiliale şi împrejmuire” în municipiul Deva, str. Zăvoi f.n, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 236 privind Aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare etapizată a două locuinţe unifamiliale şi împrejmuire" în municipiul Deva, str. Zăvoi f.n, judeţul Hunedoara

Hotararea nr. 237 privind Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.3576/2007 încheiat între Consiliul local al municipiului Deva și S.C. Itineris Media S.R.L.

Hotararea nr. 237 privind Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.3576/2007 încheiat între Consiliul local al municipiului Deva și S.C. Itineris Media S.R.L.

Hotararea nr. 238 privind Reprezentarea juridică a Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva în fața instanțelor de judecată în Dosarele nr.2010/97/2017 și nr.2220/97/2017

Hotararea nr. 238 privind Reprezentarea juridică a Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva în fața instanțelor de judecată în Dosarele nr.2010/97/2017 și nr.2220/97/2017

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj