Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Hotarari 2018

Hotărârea nr. 1 privind Aprobarea utilizării excedentului anului 2016 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2017

Hotărârea nr. 1 privind Aprobarea utilizării excedentului anului 2016 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2017

Hotărârea nr. 2 privind Aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2017

Hotărârea nr. 2 privind Aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2017

Hotărârea nr. 3 privind stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 3 privind stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 4 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.235/2016 privind alegerea comisiei de validare, ulterior modificată

Hotărârea nr. 4 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.235/2016 privind alegerea comisiei de validare, ulterior modificată

Hotărârea nr. 5 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al doamnei Lucaciu Virginia

Hotărârea nr. 5 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al doamnei Lucaciu Virginia

Hotărârea nr. 6 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 6 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 7 privind Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al « Serviciului public de întreținere și gospodărire municipalã Deva» din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 7 privind Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al « Serviciului public de întreținere și gospodărire municipalã Deva» din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 8 privind Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 8 privind Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 9 privind Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 9 privind Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 10 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2017

Hotărârea nr. 10 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2017

Hotărârea nr. 11 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.3, ap.35, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Cotoara Camelia

Hotărârea nr. 11 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, et.3, ap.35, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Cotoara Camelia

Hotărârea nr. 12 privind Aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Fundația „Sfântul Francisc“ Deva

Hotărârea nr. 12 privind Aprobarea încheierii "Convenției de colaborare" între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Fundația „Sfântul Francisc" Deva

Hotărârea nr. 13 privind Stabilirea redevențelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 13 privind Stabilirea redevențelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 14 privind Stabilirea redevențelor minime de pornire la licitațiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 14 privind Stabilirea redevențelor minime de pornire la licitațiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 15 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ”Sală evenimente, piscină, amenajare parcare și împrejmuire teren” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada M. Eminescu, f.n., zona Bejan

Hotărârea nr. 15 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu "Sală evenimente, piscină, amenajare parcare și împrejmuire teren" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada M. Eminescu, f.n., zona Bejan

Hotărârea nr. 16 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Hala depozitare piese auto” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Depozitelor, nr.5

Hotărârea nr. 16 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Hala depozitare piese auto" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Depozitelor, nr.5

Hotărârea nr. 17 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială D+P+E” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Petru Rareş, nr.37

Hotărârea nr. 17 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială D+P+E" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Petru Rareş, nr.37

Hotărârea nr. 18 privind Transmiterea în administrarea Colegiului Național Pedagogic “Regina Maria”, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a bunului imobil “Pista de atletism la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria”, proprietatea publicã a municipiului Deva

Hotărârea nr. 18 privind Transmiterea în administrarea Colegiului Național Pedagogic "Regina Maria", subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a bunului imobil "Pista de atletism la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria", proprietatea publicã a municipiului Deva

Hotărârea nr. 19 privind Transmiterea în administrarea Colegiului Național “Decebal” Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a bunului imobil “Teren de sport în incinta Colegiului Național Decebal”, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 19 privind Transmiterea în administrarea Colegiului Național "Decebal" Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a bunului imobil "Teren de sport în incinta Colegiului Național Decebal", proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 20 privind Stabilirea tarifelor pentru folosirea de către persoanele fizice și juridice a meselor/spațiului în vederea vânzării de produse în piețele aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 20 privind Stabilirea tarifelor pentru folosirea de către persoanele fizice și juridice a meselor/spațiului în vederea vânzării de produse în piețele aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 21 privind Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a parcării publice situate în municipiul Deva, Piața Unirii nr.8

Hotărârea nr. 21 privind Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a parcării publice situate în municipiul Deva, Piața Unirii nr.8

Hotărârea nr. 22 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activității de transport persoane/bunuri în regim de taxi în municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 22 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activității de transport persoane/bunuri în regim de taxi în municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioareHotărârea nr. 22

Hotărârea nr. 23 privind Atribuirea și încheierea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în municipiul Deva cu S.C. Coral Impex S.R.L.

Hotărârea nr. 23 privind Atribuirea și încheierea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în municipiul Deva cu S.C. Coral Impex S.R.L.Hotărârea nr. 23

Hotărârea nr. 24 privind Aprobarea Actului adițional nr.6 la Contractul de concesiune a transportului public local de calători nr.799 din 07.01.2005 încheiat între municipiul Deva și S.C. Tirius Transtur S.R.L.

Hotărârea nr. 24 privind Aprobarea Actului adițional nr.6 la Contractul de concesiune a transportului public local de calători nr.799 din 07.01.2005 încheiat între municipiul Deva și S.C. Tirius Transtur S.R.L.

Hotărârea nr. 25 privind Aprobarea Studiului de oportunitate privind înființarea/implementarea unui sistem de transport local de persoane în municipiul Deva, elaborat de către S.C. DM Dezvoltare RO S.R.L.

Hotărârea nr. 25 privind Aprobarea Studiului de oportunitate privind înființarea/implementarea unui sistem de transport local de persoane în municipiul Deva, elaborat de către S.C. DM Dezvoltare RO S.R.L.

Hotărârea nr. 26 privind Constituirea Societății Transport public local Deva SRL având ca asociat unic Municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 26 privind Constituirea Societății Transport public local Deva SRL având ca asociat unic Municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 27 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.279/2016 privind aprobarea cofinanțării și a contribuției proprii a Consiliului local al municipiului Deva la Proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” aferente Fazei a II-a

Hotărârea nr. 27 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.279/2016 privind aprobarea cofinanțării și a contribuției proprii a Consiliului local al municipiului Deva la Proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara" aferente Fazei a II-a

Hotărârea nr. 28 privind Aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2018 la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 28 privind Aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2018 la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 29 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.517/2008 privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 29 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.517/2008 privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 30 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare Aleea Muncii, bloc D8”

Hotărârea nr. 30 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare Aleea Muncii, bloc D8"

Hotărârea nr. 31 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare, B-dul Decebal bloc 23”

Hotărârea nr. 31 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare, B-dul Decebal bloc 23"

Hotărârea nr. 32 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare, Aleea Poiana Narciselor bl.43”

Hotărârea nr. 32 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare, Aleea Poiana Narciselor bl.43"

Hotărârea nr. 33 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare, strada Mihai Viteazu bl.47”

Hotărârea nr. 33 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare, strada Mihai Viteazu bl.47"

Hotărârea nr. 34 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare, Aleea Crinilor bloc E11”

Hotărârea nr. 34 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare, Aleea Crinilor bloc E11"

Hotărârea nr. 35 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare, str. Cioclovina” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 35 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare, str. Cioclovina" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 36 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții”Alimentare cu apă și canalizare pe str.Hortensiei” în municipiul Deva

Hotărârea nr. 36 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu apă și canalizare pe str. Hortensiei" în municipiul Deva

Hotărârea nr. 37 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere 8 locații” – Lot 3, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 37 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere 8 locații" - Lot 3, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 38 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcări pe Aleea Crișului” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 38 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcări pe Aleea Crișului" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 39 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Horea și DN7 – Calea Zarandului” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 39 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Horea și DN7 - Calea Zarandului" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 40 privind Schimbarea destinației imobilului înscris în CF nr.63110 situat în localitatea Deva, str. Titu Maiorescu, nr.30 din clădirea unității de învățământ ”Ion Mincu” în sediu temporar pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara

Hotărârea nr. 40 privind Schimbarea destinației imobilului înscris în CF nr.63110 situat în localitatea Deva, str. Titu Maiorescu, nr.30 din clădirea unității de învățământ "Ion Mincu" în sediu temporar pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara

Hotărârea nr. 41 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Rezervoare de compensare pe străzile Roci, Granitului, Cascadei și Aurel Vlaicu” în municipiul Deva;

Hotărârea nr. 41 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Rezervoare de compensare pe străzile Roci, Granitului, Cascadei și Aurel Vlaicu" în municipiul Deva;

Hotărârea nr. 42 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire strada Primăverii” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 42 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire strada Primăverii" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 43 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire strada Brândușei” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 43 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire strada Brândușei" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 44 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2018

Hotărârea nr. 44 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2018

Hotărârea nr. 45 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Big Media Advert SRL la organizarea celei de a-9-a ediții a Cupei Big a Liceelor la fotbal, în perioada 19.02.2018 – 22.02.2018

Hotărârea nr. 45 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Big Media Advert SRL la organizarea celei de a-9-a ediții a Cupei Big a Liceelor la fotbal, în perioada 19.02.2018 - 22.02.2018

Hotărârea nr. 46 privind Închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 46 privind Închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în administrarea Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură, subordonat Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 47 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 7 – Aleea Plopilor din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 47 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 7 - Aleea Plopilor din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 48 privind Revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.68/2013, privind asocierea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Județul Hunedoara prin Consiliul județean Hunedoara în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții ”Muzeul Satului Hunedoara”

Hotărârea nr. 48 privind Revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.68/2013, privind asocierea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Județul Hunedoara prin Consiliul județean Hunedoara în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții "Muzeul Satului Hunedoara"

Hotărârea nr. 49 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire strada Hărăului” din municipiul Deva”;

Hotărârea nr. 49 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire strada Hărăului" din municipiul Deva";

Hotărârea nr. 50 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Modernizare Strada Burdae – sat Cristur, sat aparținător municipiului Deva”

Hotărârea nr. 50 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare Strada Burdae - sat Cristur, sat aparținător municipiului Deva"

Hotărârea nr. 51 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare Strada Cernei, bloc E 7”

Hotărârea nr. 51 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare Strada Cernei, bloc E 7"

Hotărârea nr. 52 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parcare în Piața Victoriei, în lateralul Casei de Cultură”

Hotărârea nr. 52 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare în Piața Victoriei, în lateralul Casei de Cultură"

Hotărârea nr. 53 privind Modificarea statului de funcții pentru Serviciul comunitar pentru cadastru și agricultură Deva și Serviciul public de poliție locală Deva

Hotărârea nr. 53 privind Modificarea statului de funcții pentru Serviciul comunitar pentru cadastru și agricultură Deva și Serviciul public de poliție locală Deva

Hotărârea nr. 54 privind Aprobarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021

Hotărârea nr. 54 privind Aprobarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021

Hotărârea nr. 55 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A – B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 55 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A - B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 56 privind Reorganizarea activității Primăriei municipiului Deva cu aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru serviciile publice subordonate a Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 56 privind Reorganizarea activității Primăriei municipiului Deva cu aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru serviciile publice subordonate a Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 57 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de testare profesională pentru persoanele ale căror posturi sunt supuse reorganizării la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 57 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de testare profesională pentru persoanele ale căror posturi sunt supuse reorganizării la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 58 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3 – Aleea Moților din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 58 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3 - Aleea Moților din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 59 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 8 - B-dul Decebal din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 59 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 8 - B-dul Decebal din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 60 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe D - B-dul Iuliu Maniu in municipiul Deva”

Hotărârea nr. 60 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe D - B-dul Iuliu Maniu in municipiul Deva"

Hotărârea nr. 61 privind Constituirea Unității locale de sprijinirea acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 61 privind Constituirea Unității locale de sprijinirea acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 62 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 62 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 63 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotărârea nr. 63 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotărârea nr. 64 privind Aprobarea repartizării spre închiriere a camerei 7 din imobilul situat în municipiul Deva, str. Hărăului nr.40, etaj 1, către Antal Georgeta

Hotărârea nr. 64 privind Aprobarea repartizării spre închiriere a camerei 7 din imobilul situat în municipiul Deva, str. Hărăului nr.40, etaj 1, către Antal Georgeta

Hotărârea nr. 65 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Magda Lenuța, pentru locuința construită din fondurile statului situată în Deva, Aleea Păcii, bl.F1, sc.B, parter, ap.2

Hotărârea nr. 65 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Magda Lenuța, pentru locuința construită din fondurile statului situată în Deva, Aleea Păcii, bl.F1, sc.B, parter, ap.2

Hotărârea nr. 66 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.A, et.2, ap.15, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Vikiszali Andreea și Vikiszali Ladislau

Hotărârea nr. 66 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.A, et.2, ap.15, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Vikiszali Andreea și Vikiszali Ladislau

Hotărârea nr. 67 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.507/2016 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, mansardă, ap.56, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Jescu Viorica, Jescu Vasile, Jescu Vlad și Jescu Alina

Hotărârea nr. 67 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.507/2016 privind aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, mansardă, ap.56, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Jescu Viorica, Jescu Vasile, Jescu Vlad și Jescu Alina

Hotărârea nr. 68 privind Stabilirea actualizării anuale cu rata inflației pentru anul anterior, a chiriei determinată potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilele ANL din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Hotărârea nr. 68 privind Stabilirea actualizării anuale cu rata inflației pentru anul anterior, a chiriei determinată potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilele ANL din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Hotărârea nr. 69 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 17 locuinţe situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotărârea nr. 69 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 17 locuinţe situate în blocul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A

Hotărârea nr. 70 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str. Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 70 privind Modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str. Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 71 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 71 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 72 privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotărârea nr. 72 privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

Hotărârea nr. 73 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2017 privind stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pentru anul școlar 2017-2018 pentru copiii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 73 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2017 privind stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pentru anul școlar 2017-2018 pentru copiii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 74 privind Asocierea dintre Municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv “Cetate” Deva, în vederea susținerii performanței în atletism a sportivei Florentina Marinci-Iusco si a antrenorului acesteia prof. Nicolae Alexe la concursurile interne si internationale ale Federației Române de Atletism a anului 2018

Hotărârea nr. 74 privind Asocierea dintre Municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv "Cetate" Deva, în vederea susținerii performanței în atletism a sportivei Florentina Marinci-Iusco si a antrenorului acesteia prof. Nicolae Alexe la concursurile interne si internationale ale Federației Române de Atletism a anului 2018

Hotărârea nr. 75 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.509/2016 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi amplasate în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 75 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.509/2016 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi amplasate în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 76 privind Aprobarea contractului de comodat și a Protocolului de colaborare încheiate între Creșa Deva și Parohia Reformată din Deva

Hotărârea nr. 76 privind Aprobarea contractului de comodat și a Protocolului de colaborare încheiate între Creșa Deva și Parohia Reformată din Deva

Hotărârea nr. 77 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 15 mp, situat în municipiul Deva, Bulevardul Decebal, în fața bl.M, în aliniamentul fațadei din vecinătate, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 77 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 15 mp, situat în municipiul Deva, Bulevardul Decebal, în fața bl.M, în aliniamentul fațadei din vecinătate, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 78 privind Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate a municipiului Deva

Hotărârea nr. 78 privind Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate a municipiului Deva

Hotărârea nr. 79. privind Aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.7/2011

Hotărârea nr. 79. privind Aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.7/2011

Hotărârea nr. 80 privind Vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 284 mp, situat în municipiul Deva, str. Hortensiei nr.14

Hotărârea nr. 80 privind Vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 284 mp, situat în municipiul Deva, str. Hortensiei nr.14

Hotărârea nr. 81 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în municipiul Deva, str. Liliacului, PT 40, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 81 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în municipiul Deva, str. Liliacului, PT 40, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 82 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în municipiul Deva, Aleea Transilvaniei, bl.7, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 82 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în municipiul Deva, Aleea Transilvaniei, bl.7, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 83 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 83 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 84 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 275/2016 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru energia durabilă al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 84 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 275/2016 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru energia durabilă al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 85 privind Aprobarea Actului acdițional nr.1 la Contractul de asociere nr.1 încheiat între municipiul Deva și SC Urban Construct SA Deva

Hotărârea nr. 85 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de asociere nr.1 încheiat între municipiul Deva și SC Urban Construct SA Deva

Hotărârea nr. 86 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Faur Irinel Ioan

Hotărârea nr. 86 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Faur Irinel Ioan

Hotărârea nr. 87 privind Constituirea și stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției de asistență socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 87 privind Constituirea și stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției de asistență socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 88 privind Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva, precum și a organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Creșa Deva

Hotărârea nr. 88 privind Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva, precum și a organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Creșa Deva

Hotărârea nr. 89 privind Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al ”Serviciului public administrare Cetate Deva” din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 89 privind Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Director al "Serviciului public administrare Cetate Deva" din subordinea Consiliului local al municipiului Deva

Hotărârea nr.90 privind Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza teritorială a municipiului Deva subordonate Consiliului local Deva pentru anul școlar 2018 – 2019

Hotărârea nr.90 privind Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza teritorială a municipiului Deva subordonate Consiliului local Deva pentru anul școlar 2018 - 2019

Hotărârea nr. 91 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.13/2014 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și aprobarea Regulamentului de funcționare al acestuia

Hotărârea nr. 91 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.13/2014 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și aprobarea Regulamentului de funcționare al acestuia

Hotărârea nr. 92 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Club Sportiv Burebista Deva la organizarea ediţiei I a Galei Burebista , în perioada 30 martie 2018 – 01 aprilie 2018

Hotărârea nr. 92 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Club Sportiv Burebista Deva la organizarea ediţiei I a Galei Burebista , în perioada 30 martie 2018 - 01 aprilie 2018

Hotărârea nr. 93 privind Aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 93 privind Aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 94 privind Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pe baza selecției publice de proiecte și numirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor

Hotărârea nr. 94 privind Aprobarea Ghidului solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pe baza selecției publice de proiecte și numirea comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor

Hotărârea nr. 95 privind Aprobarea încheierii ”Protocolului de colaborare” cu Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara și a ”Planului de cooperare” cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara și Gruparea de Jandarmi Mobilă Timișoara

Hotărârea nr. 95 privind Aprobarea încheierii "Protocolului de colaborare" cu Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara și a "Planului de cooperare" cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara și Gruparea de Jandarmi Mobilă Timișoara

Hotărârea nr. 96 privind Aprobarea Actului aditional nr.3 la Contractul de asociere nr.31253/07.09.2017, încheiat între municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv ”Cetate” Deva, în vederea dezvoltării activității fotbalistice pentru performanță la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 96 privind Aprobarea Actului aditional nr.3 la Contractul de asociere nr.31253/07.09.2017, încheiat între municipiul Deva prin Consiliul local cu Colegiul Național Sportiv "Cetate" Deva, în vederea dezvoltării activității fotbalistice pentru performanță la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 97 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.462/2017 privind aprobarea planului de acțiuni de interes local pentru anul 2018, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare ale dreptului la ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 97 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.462/2017 privind aprobarea planului de acțiuni de interes local pentru anul 2018, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare ale dreptului la ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 98 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotărârea nr. 98 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanţi, a locuinţelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială

Hotărârea nr. 99 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere nr. 4203/02.05.2011 și 7261/29.04.2013, încheiate între municipiul Deva și titularii Lugojan Adrian-Ioan și Huh Elena-Viorica

Hotărârea nr. 99 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere nr. 4203/02.05.2011 și 7261/29.04.2013, încheiate între municipiul Deva și titularii Lugojan Adrian-Ioan și Huh Elena-Viorica

Hotărârea nr. 100 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Danciu Ieremia pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.1, camera 31

Hotărârea nr. 100 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Danciu Ieremia pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.1, camera 31

Hotărârea nr. 101 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 101 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str. 1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 102 privind Unele măsuri pentru încetarea activității Serviciului public de poliție locală Deva din subordinea Consiliului local Deva și preluarea activității acestuia de către municipiul Deva

Hotărârea nr. 102 privind Unele măsuri pentru încetarea activității Serviciului public de poliție locală Deva din subordinea Consiliului local Deva și preluarea activității acestuia de către municipiul Deva

Hotărârea nr. 103 privind Unele măsuri pentru încetarea activității Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local Deva și preluarea activității acestuia de către municipiul Deva

Hotărârea nr. 103 privind Unele măsuri pentru încetarea activității Serviciului comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local Deva și preluarea activității acestuia de către municipiul Deva

Hotărârea nr. 104 privind Stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autovehiculele aflate în dotarea parcului auto al municipiului Deva

Hotărârea nr. 104 privind Stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autovehiculele aflate în dotarea parcului auto al municipiului Deva

Hotărârea nr. 105 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de înlăturare a efectelor scurgerilor apelor pluviale la CTE Dragomir Hurmuzescu” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 105 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Lucrări de înlăturare a efectelor scurgerilor apelor pluviale la CTE Dragomir Hurmuzescu" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 106 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 106 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 107 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 288 mp., situat în municipiul Deva, B-dul 22 Decembrie, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 107 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 288 mp., situat în municipiul Deva, B-dul 22 Decembrie, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 108 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri

Hotărârea nr. 108 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri

Hotărârea nr. 109 privind Aprobarea de principiu a prețului local al energiei termice facturate populației și a subvențiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integral a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației

Hotărârea nr. 109 privind Aprobarea de principiu a prețului local al energiei termice facturate populației și a subvențiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integral a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației

Hotărârea nr. 110 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 110 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 111 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 111 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 112 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnișoarei Hangiu Laura - Manuela

Hotărârea nr. 112 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al domnișoarei Hangiu Laura - Manuela

Hotărârea nr. 113 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Deva”

Hotărârea nr. 113 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Deva"

Hotărârea nr. 114 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii gimnaziale Andrei Șaguna”

Hotărârea nr. 114 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii gimnaziale Andrei Șaguna"

Hotărârea nr. 115 Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 115 Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 116 privind Organizarea și desfășurarea concursului de promovare pentru ocuparea postului corespunzător funcției publice de conducere de Director executiv al Direcției Poliția locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 116 privind Organizarea și desfășurarea concursului de promovare pentru ocuparea postului corespunzător funcției publice de conducere de Director executiv al Direcției Poliția locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 117 privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.1, ap.21 în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Făran Nicolae-Vasile

Hotărârea nr. 117 privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2A, et.1, ap.21 în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Făran Nicolae-Vasile

Hotărârea nr. 118 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.45/2009 privind reglementarea gratuității transportului local în comun pe raza municipiului Deva și a satelor aparținătoare, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 118 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.45/2009 privind reglementarea gratuității transportului local în comun pe raza municipiului Deva și a satelor aparținătoare, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 119 privind Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor - P.A.A.R. - în municipiul Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 119 privind Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor - P.A.A.R. - în municipiul Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 120 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire zona Zăvoi” în municipiul Deva

Hotărârea nr. 120 privind Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire zona Zăvoi" în municipiul Deva

Hotărârea nr. 121 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 121 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 122 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 21 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul N. Bălcescu, bl.17A, sc.D, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 122 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 21 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul N. Bălcescu, bl.17A, sc.D, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 123 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 82 mp., situat în municipiul Deva, B-dul Decebal, între Complex comercial Deva Mall și bl.109, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 123 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafață de 82 mp., situat în municipiul Deva, B-dul Decebal, între Complex comercial Deva Mall și bl.109, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 124 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 124 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 125 privind Aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 125 privind Aprobarea asocierii municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva cu Spitalul Județean de Urgență Deva

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea Acordului – cadru de parteneriat între municipiul Deva și Instituția Prefectului – Județul Hunedoara

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea Acordului - cadru de parteneriat între municipiul Deva și Instituția Prefectului - Județul Hunedoara

Hotărârea nr. 127 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.136/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva”, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 127 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.136/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva", cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 128 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva”, cod SMIS 116981

Hotărârea nr. 128 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P5, str. Titu Maiorescu din municipiul Deva", cod SMIS 116981

Hotărârea nr. 129 Modificarea Hotararii Consiliului Local nr.377/2016 privind numirea unei comisii de evaluare a oportunităţii achiziţionării sau închirierii de imobile

Hotărârea nr. 129 Modificarea Hotararii Consiliului Local nr.377/2016 privind numirea unei comisii de evaluare a oportunităţii achiziţionării sau închirierii de imobile

Hotărârea nr. 130 privind Acordarea „Diplomei de onoare” veteranilor de război din municipiul Deva și localitățile aparținătoare

Hotărârea nr. 130 privind Acordarea „Diplomei de onoare" veteranilor de război din municipiul Deva și localitățile aparținătoare

Hotărârea nr.131 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.137/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79, str. Bejan din municipiul Deva”, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr.131 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.137/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79, str. Bejan din municipiul Deva", cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 132 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79, str. Bejan din municipiul Deva”, cod SMIS 116983

Hotărârea nr. 132 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 79, str. Bejan din municipiul Deva", cod SMIS 116983

Hotărârea nr. 133 privind Aprobarea Studiului de Oportunitate privind “Stabilirea modalității de gestiune a Serviciului de transport public local de călători actual în municipiul Deva” și aprobarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane

Hotărârea nr. 133 privind Aprobarea Studiului de Oportunitate privind "Stabilirea modalității de gestiune a Serviciului de transport public local de călători actual în municipiul Deva" și aprobarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane

Hotărârea nr. 134 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și a Serviciului public administrare Cetate Deva din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 134 privind Modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și a Serviciului public administrare Cetate Deva din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 135 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 135 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 136 privind Schimbarea destinației terenului înscris în CF nr.65249 situat în localitatea Deva, str.Bejan, nr.8, din teren aflat în folosința Școlii Generale Octavian Goga, în parcare publică pentru corpul profesoral și riverani

Hotărârea nr. 136 privind Schimbarea destinației terenului înscris în CF nr.65249 situat în localitatea Deva, str.Bejan, nr.8, din teren aflat în folosința Școlii Generale Octavian Goga, în parcare publică pentru corpul profesoral și riverani

Hotărârea nr. 137 privind Aprobarea încheierii unor contracte de împrumut pentru folosință a unor autovehicule - comodat mobilia

Hotărârea nr. 137 privind Aprobarea încheierii unor contracte de împrumut pentru folosință a unor autovehicule - comodat mobilia

Hotărârea nr. 138 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.104/2018, privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autovehiculele aflate în dotarea parcului auto al municipiului Deva

Hotărârea nr. 138 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.104/2018, privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autovehiculele aflate în dotarea parcului auto al municipiului Deva

Hotărârea nr. 139 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 martie 2018

Hotărârea nr. 139 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la 31 martie 2018

Hotărârea nr. 140 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.327/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul Național Decebal din str. Oituz, nr.8” Deva

Hotărârea nr. 140 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.327/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul Național Decebal din str. Oituz, nr.8" Deva

Hotărârea nr. 141 privind Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul Național Decebal, Strada Oituz nr.8”, cod SMIS 116023

Hotărârea nr. 141 privind Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul Național Decebal, Strada Oituz nr.8", cod SMIS 116023

Hotărârea nr. 142 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția

Hotărârea nr. 142 privind Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția

Hotărârea nr. 143 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 143 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 144 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ”Pensiune Alina” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Horea nr.98

Hotărârea nr. 144 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu "Pensiune Alina" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Horea nr.98

Hotărârea nr. 145 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Hală spații depozitare” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada C.A. Rosetti, f.n.

Hotărârea nr. 145 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal "Hală spații depozitare" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada C.A. Rosetti, f.n.

Hotărârea nr. 146 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ”Locuința familia Jurjiu” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Tonitza, f.n.

Hotărârea nr. 146 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu "Locuința familia Jurjiu" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Tonitza, f.n.

Hotărârea nr. 147 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Imobil locuințe colective cu spații de servicii la parter S+P+3E” generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. N. Iorga, nr.22

Hotărârea nr. 147 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal "Imobil locuințe colective cu spații de servicii la parter S+P+3E" generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. N. Iorga, nr.22

Hotărârea nr. 148 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru Direcția de asistență socială Deva din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 148 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru Direcția de asistență socială Deva din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 149 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 149 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 150 privind Aprobarea Documentației tehnice pentru ”Lucrări de reparații și igienizare la clădirea liceului din cadrul Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” din municipiul Deva

Hotărârea nr. 150 privind Aprobarea Documentației tehnice pentru "Lucrări de reparații și igienizare la clădirea liceului din cadrul Liceului Tehnologic "Grigore Moisil" din municipiul Deva

Hotărârea nr. 151 privind Transmiterea în folosință gratuită către Sport Club Municipal Deva a unor bunuri aparținând domeniului privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 151 privind Transmiterea în folosință gratuită către Sport Club Municipal Deva a unor bunuri aparținând domeniului privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 152 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 19 mp, situat în municipiul Deva, str. Nicolae Iorga, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 152 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în suprafaţă de 19 mp, situat în municipiul Deva, str. Nicolae Iorga, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 153 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 153 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 154 privind Reglementarea acordării de facilități și gratuități transportului local în comun pe raza administrativ-teritorială a municipiului Deva, precum și a modalității de acordare a subvenției de exploatare operatorului serviciului de transport public local

Hotărârea nr. 154 privind Reglementarea acordării de facilități și gratuități transportului local în comun pe raza administrativ-teritorială a municipiului Deva, precum și a modalității de acordare a subvenției de exploatare operatorului serviciului de transport public local

Hotărârea nr. 155 privind Aprobarea documentației tehnico-economică pentru evaluarea ”Lucrări de reparații și întreținere la bazinele de înot, platforme de acces, zone verzi și stație de filtrare a apei la Strandul municipal Deva”

Hotărârea nr. 155 privind Aprobarea documentației tehnico-economică pentru evaluarea "Lucrări de reparații și întreținere la bazinele de înot, platforme de acces, zone verzi și stație de filtrare a apei la Strandul municipal Deva"

Hotărârea nr. 156 privind Conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Deva” domnului Ioan Cosmescu

Hotărârea nr. 156 privind Conferirea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Deva" domnului Ioan Cosmescu

Hotărârea nr. 157 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru Direcția de asistență socială Deva din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 157 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru Direcția de asistență socială Deva din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 158 privind Aprobarea criteriilor și procedurilor de numire și eliberare din funcție, precum și stabilirea atribuțiilor specifice funcției de Administrator public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 158 privind Aprobarea criteriilor și procedurilor de numire și eliberare din funcție, precum și stabilirea atribuțiilor specifice funcției de Administrator public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 159 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.26/2018 privind constituirea Societății Transport Public local Deva S.R.L. având ca asociat unic municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 159 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.26/2018 privind constituirea Societății Transport Public local Deva S.R.L. având ca asociat unic municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva

Hotărârea nr. 160 privind Reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 160 privind Reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 161 privind Aprobarea cuantumului cheltuielilor de executare pentru anul 2018

Hotărârea nr. 161 privind Aprobarea cuantumului cheltuielilor de executare pentru anul 2018

Hotărârea nr. 162 privind Aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 162 privind Aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Deva pe anul 2017

Hotărârea nr. 163 privind Aprobarea Actului aditional nr.7 la Contractul de concesiune a transportului public local de călători nr.799 din 07.01.2005 încheiat între municipiul Deva și S.C. Tirius Transtur S.R.L., cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 163 privind Aprobarea Actului aditional nr.7 la Contractul de concesiune a transportului public local de călători nr.799 din 07.01.2005 încheiat între municipiul Deva și S.C. Tirius Transtur S.R.L., cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 164 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 164 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 165 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva, și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 165 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva, și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 166 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul social fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva;

Hotărârea nr. 166 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul social fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva;

Hotărârea nr. 167 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 167 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 168 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 168 privind Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva

Hotărârea nr. 169 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Sală evenimente” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Mihai Eminescu, f.n. - zona Bejan

Hotărârea nr. 169 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Sală evenimente" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Mihai Eminescu, f.n. - zona Bejan

Hotărârea nr. 170 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială D+P+1E, garaj și împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Coziei, f.n.

Hotărârea nr. 170 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială D+P+1E, garaj și împrejmuire" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Coziei, f.n.

Hotărârea nr. 171 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura educațională – Aleea Viitorului, nr.9, Deva – în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educația timpurie preșcolară” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Viitorului, nr.9;

Hotărârea nr. 171 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura educațională - Aleea Viitorului, nr.9, Deva - în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educația timpurie preșcolară" generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Viitorului, nr.9;

Hotărârea nr. 172 privind Stabilirea datei de 1 iunie a fiecărui an ca “Ziua municipiului Deva”

Hotărârea nr. 172 privind Stabilirea datei de 1 iunie a fiecărui an ca "Ziua municipiului Deva"

Hotărârea nr. 173 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Deva în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apa Prod S.A

Hotărârea nr. 173 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Deva în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apa Prod S.A

Hotărârea nr. 174 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanți a locuințelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată și completată

Hotărârea nr. 174 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.308/2006 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii către solicitanți a locuințelor situate în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bloc 1, aflate în administrarea Direcției de asistență socială, ulterior modificată și completată

Hotărârea nr. 175 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str. Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 175 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.184/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere pentru blocul de locuinţe sociale situat în Deva, str. Zăvoi, bloc 9, cu 80 unităţi locative, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 176 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 176 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.398/2009 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de repartiţii, precum şi aprobarea modalităţii de încheiere a contractelor de închiriere, pentru blocurile de locuinţe sociale situate în Deva, str. Zăvoi, aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 177 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.478/2017 privind adoptarea măsurilor necesare în vederea repartizării spre închiriere a locuințelor sociale situate în str. Nicolae Grigorescu nr.10A, bloc 1 și str. Nicolae Grigorescu nr.10B, bloc 2, aflate în proprietatea municipiului Deva și transmise în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Hotărârea nr. 177 privind Modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.478/2017 privind adoptarea măsurilor necesare în vederea repartizării spre închiriere a locuințelor sociale situate în str. Nicolae Grigorescu nr.10A, bloc 1 și str. Nicolae Grigorescu nr.10B, bloc 2, aflate în proprietatea municipiului Deva și transmise în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Hotărârea nr. 178 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 178 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.14/2002 privind aprobarea atribuirii în vederea închirierii a locuinţelor situate în imobilul din Deva, str.1 Mai nr.27, aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială, ulterior modificată şi completată

Hotărârea nr. 179 privind Aprobarea Acordului încheiat între municipiul Deva şi S.C. RCS & RDS S.A., pentru dreptul de a instala reţelele aferente serviciilor de comunicaţii electronice la blocurile de locuințe sociale P+3E cu 72 unități locative, situate în Deva, str.Nicolae Grigorescu nr.10A, bloc 1 și str.Nicolae Grigorescu nr.10B, bloc 2;

Hotărârea nr. 179 privind Aprobarea Acordului încheiat între municipiul Deva şi S.C. RCS & RDS S.A., pentru dreptul de a instala reţelele aferente serviciilor de comunicaţii electronice la blocurile de locuințe sociale P+3E cu 72 unități locative, situate în Deva, str.Nicolae Grigorescu nr.10A, bloc 1 și str.Nicolae Grigorescu nr.10B, bloc 2;

Hotărârea nr. 180 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.480/2017 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2018 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotărârea nr. 180 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.480/2017 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2018 o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii

Hotărârea nr. 181 privind Schimbarea destinației pentru un număr de șapte locuințe sociale situate în imobilele aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva, din locuințe sociale în locuințe de necesitate, stabilirea modalității de acordare și repartizarea spre închiriere a locuințelor de necesitate

Hotărârea nr. 181 privind Schimbarea destinației pentru un număr de șapte locuințe sociale situate în imobilele aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva, din locuințe sociale în locuințe de necesitate, stabilirea modalității de acordare și repartizarea spre închiriere a locuințelor de necesitate

Hotărârea nr. 182 privind Aprobarea vânzării imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, str. Bejan, bl.66, sc.1, et.10, ap.64, către chiriașii Doda Ioan-Daniel și Doda Daniela-Lucica

Hotărârea nr. 182 privind Aprobarea vânzării imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, str. Bejan, bl.66, sc.1, et.10, ap.64, către chiriașii Doda Ioan-Daniel și Doda Daniela-Lucica

Hotărârea nr. 183 privind Aprobarea vânzării imobilului cu destinaţia de locuinţă, trecut în proprietatea statului, situat în municipiul Deva, B-dul Dacia, bloc 29, sc.3, et.2, ap.17, către chiriașii Pîrva Mioara-Magdalena și Omota Adriana

Hotărârea nr. 183 privind Aprobarea vânzării imobilului cu destinaţia de locuinţă, trecut în proprietatea statului, situat în municipiul Deva, B-dul Dacia, bloc 29, sc.3, et.2, ap.17, către chiriașii Pîrva Mioara-Magdalena și Omota Adriana

Hotărârea nr. 184 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 184 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.331/2012 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, situate în imobilul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bloc 1, cu 104 unităţi locative, transmis în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 185 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 185 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.512/2002 privind aprobarea tabelului-nominal cu solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret în regim de închiriere în blocul situat în Deva, Aleea Moţilor nr.2A, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 186 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractului de închiriere nr. 15576/20.12.2012, încheiat între municipiul Deva și Ene Dănuța-Ileana pentru locuinţa ANL situată în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bl.1, sc.1, et. 8, ap.49

Hotărârea nr. 186 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractului de închiriere nr. 15576/20.12.2012, încheiat între municipiul Deva și Ene Dănuța-Ileana pentru locuinţa ANL situată în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.103, bl.1, sc.1, et. 8, ap.49

Hotărârea nr. 187 privind Stabilirea structurii pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului “Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii”

Hotărârea nr. 187 privind Stabilirea structurii pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul programului "Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii"

Hotărârea nr. 188 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.437/2017 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2017-2018, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 188 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.437/2017 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2017-2018, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 189 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Sistem de alarme la efracție, sistem de supraveghere video și cablare rețea date” la ”imobilul închiriat de Primăria Deva, strada 1 Decembrie 1918 nr.16 - Deva

Hotărârea nr. 189 privind Aprobarea Documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții "Sistem de alarme la efracție, sistem de supraveghere video și cablare rețea date" la "imobilul închiriat de Primăria Deva, strada 1 Decembrie 1918 nr.16 - Deva

Hotărârea nr. 190 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 190 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 191 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în susprafață de 52 mp., situat în municipiul Deva, str. M.Eminescu, spate bl.C3, bl.10 și bl.11, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 191 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în susprafață de 52 mp., situat în municipiul Deva, str. M.Eminescu, spate bl.C3, bl.10 și bl.11, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 192 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în susprafață de 600 mp., situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, F.N., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 192 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unui teren în susprafață de 600 mp., situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, F.N., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 193 privind Aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi a subvenţiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei

Hotărârea nr. 193 privind Aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi a subvenţiilor acordate de la bugetul general al municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei

Hotărârea nr. 194 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 194 privind Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 195 privind Schimbarea domnului Mareș Cosmin Răzvan din funcția de viceprimar al municipiului Deva

Hotărârea nr. 195 privind Schimbarea domnului Mareș Cosmin Răzvan din funcția de viceprimar al municipiului Deva

Hotărârea nr. 196 privind Alegerea viceprimarului

Hotărârea nr. 196 privind Alegerea viceprimarului

Hotărârea nr. 197 privind Aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea parcării publice situată în municipiul Deva, Piața Unirii nr.8

Hotărârea nr. 197 privind Aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea parcării publice situată în municipiul Deva, Piața Unirii nr.8

Hotărârea nr.198 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.258/2015 privind aprobarea tarifelor pentru o călătorie cu telecabina de pe Dealul Cetății Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr.198 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.258/2015 privind aprobarea tarifelor pentru o călătorie cu telecabina de pe Dealul Cetății Deva, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 199 privind Participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, la evenimentul ”Excelența în educație” – ediția a II-a, eveniment ce se va desfășura în perioada 23 – 26 iulie 2018

Hotărârea nr. 199 privind Participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, la evenimentul "Excelența în educație" - ediția a II-a, eveniment ce se va desfășura în perioada 23 - 26 iulie 2018.

Hotărârea nr. 200 privind Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Deva

Hotărârea nr. 200 privind Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Deva

Hotărârea nr. 201 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 201 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva.

Hotărârea nr. 202 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 158/2017, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, ulterior modificată

Hotărârea nr. 202 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 158/2017, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, ulterior modificată.

Hotărârea nr. 203 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 410/2015, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, ulterior modificată

Hotărârea nr. 203 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 410/2015, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, ulterior modificată.

Hotărârea nr. 205 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Transilvaniei, bl.7, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 205 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Transilvaniei, bl.7, jud. Hunedoara.

Hotărârea nr. 204 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 478/2016, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 204 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr. 478/2016, privind aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală în folosință gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, cu modificările ulterioare.

Hotărârea nr. 206 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Liliacului, PT40, jud. Hunedoara

Hotărârea nr. 206 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 22 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Liliacului, PT40, jud. Hunedoara.

Hotărârea nr. 207 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenurilor în suprafață de 24 mp. și 53 mp, situate în municipiul Deva, Piața Unirii, f.n., județul Hunedoara

Hotărârea nr. 207 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenurilor în suprafață de 24 mp. și 53 mp, situate în municipiul Deva, Piața Unirii, f.n., județul Hunedoara.

Hotărârea nr. 208 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva

Hotărârea nr. 208 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva.

Hotărârea nr. 209 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003

Hotărârea nr. 209 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003.

Hotărârea nr. 212 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public, a Indicatorilor de performanță, a Studiului de oportunitate, stabilirea formei de gestiune, a Caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a Serviciului de iluminat public și Contractul – cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea

Hotărârea nr. 212 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public, a Indicatorilor de performanță, a Studiului de oportunitate, stabilirea formei de gestiune, a Caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a Serviciului de iluminat public și Contractul - cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători în municipiul Deva.

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice