Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Hotarari 2019

Hotărârea nr. 1 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 1 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 2 privind Aprobarea utilizării excedentului anului 2017 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2018

Hotărârea nr. 2 privind Aprobarea utilizării excedentului anului 2017 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2018

Hotărârea nr. 3 privind Aprobarea Acordului de parteneriat între municipiul Deva și Asociația Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Columna în vederea implementării proiectului „Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul municipiului Deva” cod SMIS 126422, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Hotărârea nr. 3 privind Aprobarea Acordului de parteneriat între municipiul Deva și Asociația Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Columna în vederea implementării proiectului „Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul municipiului Deva" cod SMIS 126422, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Hotărârea nr. 4 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.518/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente”

Hotărârea nr. 4 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.518/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente"

Hotărârea nr. 5 privind Aprobarea cheltuielilor aferente proiectului abordarea integrată ,,Premiul European pentru Energie,, component a proiectului ,,Fondul pentru acțiuni în domeniul managementului energiei durabile,, - SEAF - finanțat în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano - Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu Contractul de finanțare înregistrat la MDRAP în calitate de Autoritate Management SEAF sub nr.80/979/2018, s

Hotărârea nr. 5 privind Aprobarea cheltuielilor aferente proiectului abordarea integrată ,,Premiul European pentru Energie,, component a proiectului ,,Fondul pentru acțiuni în domeniul managementului energiei durabile,, - SEAF - finanțat în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano - Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu Contractul de finanțare înregistrat la MDRAP în calitate de Autoritate Management SEAF sub nr.80/979/2018, semnat de către Primarul municipiului Deva și înregistrat sub nr.63321/2018

Hotărârea nr. 6 privind Aplicarea municipiului Deva la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluat din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Stații de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Deva”

Hotărârea nr. 6 privind Aplicarea municipiului Deva la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluat din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Stații de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Deva"

Hotărârea nr. 7 privind Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2019 la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 7 privind Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2019 la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 8 privind Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2018;

Hotărârea nr. 8 privind Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Deva la 31 decembrie 2018;

Hotărârea nr. 9 privind Aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2018

Hotărârea nr. 9 privind Aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2018

Hotărârea nr. 10 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.465/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Aleea Viitorului”

Hotărârea nr. 10 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.465/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Aleea Viitorului"

Hotărârea nr. 11 privind Aprobarea noului Regulament de închiriere pentru parcările neacoperite sau acoperite cu copertină din municipiul Deva și a Contractului cadru de închiriere

Hotărârea nr. 11 privind Aprobarea noului Regulament de închiriere pentru parcările neacoperite sau acoperite cu copertină din municipiul Deva și a Contractului cadru de închiriere

Hotărârea nr. 12 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.321/2018 privind menținerea tarifelor de intrare la Complex Aqualand Deva și la Ștrandul municipal Deva

Hotărârea nr. 12 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.321/2018 privind menținerea tarifelor de intrare la Complex Aqualand Deva și la Ștrandul municipal Deva

Hotărârea nr. 13 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.197/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcării publice situate în municipiul Deva, Piața Unirii, nr.8.

Hotărârea nr. 13 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.197/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcării publice situate în municipiul Deva, Piața Unirii, nr.8.

Hotărârea nr. 14 privind Concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 22 m.p, situat în municipiul Deva, str.Ciprian Porumbescu, județul Hunedoara, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea domnului Todea Cosmin Nicolae

Hotărârea nr. 14 privind Concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 22 m.p, situat în municipiul Deva, str.Ciprian Porumbescu, județul Hunedoara, din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea domnului Todea Cosmin Nicolae

Hotărârea nr. 15 privind Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, pentru administrarea fondului forestier proprietatea municipiului Deva

Hotărârea nr. 15 privind Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, pentru administrarea fondului forestier proprietatea municipiului Deva

Hotărârea nr. 16 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 16 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 17 privind Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile și instituțiile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 17 privind Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile și instituțiile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 18 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru zonă locuire în regim individual intitulat “Parcelare teren în vederea realizării de locuinţe individuale” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, localitatea Sântuhalm, str. Eternității

Hotărârea nr. 18 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru zonă locuire în regim individual intitulat "Parcelare teren în vederea realizării de locuinţe individuale" generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, localitatea Sântuhalm, str. Eternității

Hotărârea nr. 19 privind Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva;

Hotărârea nr. 19 privind Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Deva;

Hotărârea nr. 20 privind Participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Asociația Cluburilor de Dezbateri din Vest, la concursul național de dezbateri academice ”Deva Cup” – ediția a II-a, eveniment ce se va desfășura în perioada 06 – 09 februarie 2019

Hotărârea nr. 20 privind Participarea municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Asociația Cluburilor de Dezbateri din Vest, la concursul național de dezbateri academice "Deva Cup" - ediția a II-a, eveniment ce se va desfășura în perioada 06 - 09 februarie 2019

Hotărârea nr. 21 privind Participarea Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Big Media Advent SRL la organizarea celei de a X-a ediții a Cupei Big a Liceelor la fotbal, în perioada 18.02.2019 – 21.02.2019

Hotărârea nr. 21 privind Participarea Municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Big Media Advent SRL la organizarea celei de a X-a ediții a Cupei Big a Liceelor la fotbal, în perioada 18.02.2019 - 21.02.2019

Hotărârea nr. 22 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.393/2018, privind organizarea și funcționarea sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată de pe domeniul public și privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 22 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.393/2018, privind organizarea și funcționarea sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată de pe domeniul public și privat al municipiului Deva

Hotărârea nr. 23 privind Aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Deva în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran

Hotărârea nr. 23 privind Aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Deva în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran

Hotărârea nr. 24 privind Aprobarea de principiu a tarifului de distribuție a energiei termice în municipiul Deva

Hotărârea nr. 24 privind Aprobarea de principiu a tarifului de distribuție a energiei termice în municipiul Deva

Hotărârea nr. 25 privind Asocierea dintre municipiul Deva prin Consiliul local cu Liceul cu Program Sportiv “Cetate” Deva, în vederea susținerii performanței în atletism a sportivei Bota Denisa la concursurile naționale și internaționale ale Federației Române de Atletism din anul competițional 2019

Hotărârea nr. 25 privind Asocierea dintre municipiul Deva prin Consiliul local cu Liceul cu Program Sportiv "Cetate" Deva, în vederea susținerii performanței în atletism a sportivei Bota Denisa la concursurile naționale și internaționale ale Federației Române de Atletism din anul competițional 2019

Hotărârea nr. 26 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 26 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 27 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și caracteristici principale pentru obiectivul de investiții ”Amenajare locuințe sociale – 72 unități locative Bloc 3 și Bloc 4 – zona cartier Grigorescu”, str. Nicolae Grigorescu, din municipiul Deva, județul Hunedoara, recalculați după prevederile Ordonanței de urgență nr.114/2018 și Instrucțiunea Agenției Naționale pentru achiziții publice nr.2/2018

Hotărârea nr. 27 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și caracteristici principale pentru obiectivul de investiții "Amenajare locuințe sociale - 72 unități locative Bloc 3 și Bloc 4 - zona cartier Grigorescu", str. Nicolae Grigorescu, din municipiul Deva, județul Hunedoara, recalculați după prevederile Ordonanței de urgență nr.114/2018 și Instrucțiunea Agenției Naționale pentru achiziții publice nr.2/2018

Hotărârea nr. 28 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.469/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între unitatea administrativ teritorială municipiul Deva și Direcția de asistență socială Deva pentru depunerea și implementarea proiectului ”Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară” prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4

Hotărârea nr. 28 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.469/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între unitatea administrativ teritorială municipiul Deva și Direcția de asistență socială Deva pentru depunerea și implementarea proiectului "Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară" prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4

Hotărârea nr. 29 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare la Grădinița cu program normal nr.2, Deva, Al.Salcâmilor”, cod SMIS 125417

Hotărârea nr. 29 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare la Grădinița cu program normal nr.2, Deva, Al.Salcâmilor", cod SMIS 125417

Hotărârea nr. 30 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Reabilitarea/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în Deva, Aleea Viitorului, nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară”, cod SMIS 125418

Hotărârea nr. 30 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul "Reabilitarea/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în Deva, Aleea Viitorului, nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară", cod SMIS 125418

Hotărârea nr. 31 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Al.Viitorului”, cod SMIS 125416

Hotărârea nr. 31 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Al.Viitorului", cod SMIS 125416

Hotărârea nr. 32 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție – DALI pentru obiectivul de investiții ”Înlocuire acoperiș la Corpul – D de la Colegiul Tehnic Transilvania municipiul Deva”, situat în municipiul Deva, B-dul Dacia, nr.8;

Hotărârea nr. 32 privind Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție - DALI pentru obiectivul de investiții "Înlocuire acoperiș la Corpul - D de la Colegiul Tehnic Transilvania municipiul Deva", situat în municipiul Deva, B-dul Dacia, nr.8;

Hotărârea nr. 33 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ”Locuință și zid de sprijin” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Coziei, nr.88

Hotărârea nr. 33 privind Aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu "Locuință și zid de sprijin" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Coziei, nr.88

Hotărârea nr. 34 privind Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor - P.A.A.R. - în municipiul Deva pe anul 2019

Hotărârea nr. 34 privind Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor - P.A.A.R. - în municipiul Deva pe anul 2019

Hotărârea nr. 35 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 35 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 36 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 259 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Zenitului, nr.4, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 36 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 259 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Zenitului, nr.4, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 37 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 26 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Teilor, nr.8, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 37 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 26 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Teilor, nr.8, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 38 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 600 mp., situat în municipiul Deva, Calea Zarandului f.n., zona Matex, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 38 privind Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 600 mp., situat în municipiul Deva, Calea Zarandului f.n., zona Matex, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 39 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 39 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 40 privind Acceptarea unei donații din partea Bisericii Ortodoxe Române, Parohia Ortodoxă Bârcea Mare, filiala Bârcea Mică, prin reprezentant preot Tîrban Pantelimon, a unui teren destinat construirii unei capele mortuare

Hotărârea nr. 40 privind Acceptarea unei donații din partea Bisericii Ortodoxe Române, Parohia Ortodoxă Bârcea Mare, filiala Bârcea Mică, prin reprezentant preot Tîrban Pantelimon, a unui teren destinat construirii unei capele mortuare

Hotărârea nr. 41 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 41 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.292/2008 privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 42 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a imobilului teren și construcții înscris în CF nr.76161

Hotărârea nr. 42 privind Transmiterea în administrarea Serviciului public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a imobilului teren și construcții înscris în CF nr.76161

Hotărârea nr. 43 privind Reactualizarea Unității locale de sprijinire a acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 43 privind Reactualizarea Unității locale de sprijinire a acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor la nivelul municipiului Deva

Hotărârea nr. 44 privind Aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Episcopia Devei și Hunedoarei prin sectorul Social Filantropic

Hotărârea nr. 44 privind Aprobarea încheierii "Convenției de colaborare" între Consiliul local Deva prin Direcția de asistență socială Deva și Episcopia Devei și Hunedoarei prin sectorul Social Filantropic

Hotărârea nr. 45 privind Constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Deva

Hotărârea nr. 45 privind Constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Deva

Hotărârea nr. 46 privind Actualizarea cu rata inflației pentru anul anterior, a chiriei determinată potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilele ANL din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Hotărârea nr. 46 privind Actualizarea cu rata inflației pentru anul anterior, a chiriei determinată potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilele ANL din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Hotărârea nr. 47 privind Aprobarea listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor, valabile pentru anul 2019, stabilite de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii

Hotărârea nr. 47 privind Aprobarea listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor, valabile pentru anul 2019, stabilite de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii

Hotărârea nr. 48 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.209/2015 privind aprobarea metodologiei de constituire, retragere și eliberare a garanțiilor constituite de către chiriașii din locuințele sociale prin intermendiul unui cont bancar – cont depozit garanții locuințe sociale, deschis la o unitate bancară de către administrator - Direcţia de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 48 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.209/2015 privind aprobarea metodologiei de constituire, retragere și eliberare a garanțiilor constituite de către chiriașii din locuințele sociale prin intermendiul unui cont bancar - cont depozit garanții locuințe sociale, deschis la o unitate bancară de către administrator - Direcţia de asistenţă socială Deva, ulterior modificată

Hotărârea nr. 49 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 6 locuinţe situate în imobilele ANL 1 și ANL 3 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Hotărârea nr. 49 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 6 locuinţe situate în imobilele ANL 1 și ANL 3 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu nr.103, bl.1

Hotărârea nr. 50 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, parter, ap.24, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Bartalics Ramona-Ioana și Bartalics Marius-Iosif

Hotărârea nr. 50 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu, bl.T1, sc.B, parter, ap.24, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Bartalics Ramona-Ioana și Bartalics Marius-Iosif

Hotărârea nr. 51 privind Aprobarea listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de necesitate și repartizarea spre închiriere a locuinței de necesitate situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.4, camera 108

Hotărârea nr. 51 privind Aprobarea listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de necesitate și repartizarea spre închiriere a locuinței de necesitate situată în imobilul din Deva, Aleea Moților nr.2, bl.1, et.4, camera 108

Hotărârea nr. 52 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.1, camera 126, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Cașlarova Diana-Florentina

Hotărârea nr. 52 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.1, camera 126, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Cașlarova Diana-Florentina

Hotărârea nr. 53 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune - închiriere între municipiul Deva și Szász-Nika Robert, pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.1, camera 111

Hotărârea nr. 53 privind Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune - închiriere între municipiul Deva și Szász-Nika Robert, pentru locuința tip cameră de cămin situată în imobilul din municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.1, camera 111

Hotărârea nr. 54 privind Repartizarea spre închiriere a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante în imobilul ANL1 situat în municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, et.2, ap.24 și ap.32

Hotărârea nr. 54 privind Repartizarea spre închiriere a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante în imobilul ANL1 situat în municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, et.2, ap.24 și ap.32

Hotărârea nr. 55 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.1, camera 123, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Cașlarova Valentin

Hotărârea nr. 55 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.1, camera 123, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către Cașlarova Valentin

Hotărârea nr. 56 privind Aprobarea schimbului de locuință între locatarii - chiriașii titulari Mînecan Ecaterina și Borș Roxana, având ca obiect locuințele sociale situate în imobilele din municipiul Deva, str. Zăvoi, bloc 7, etaj 1, ap.7 și str. N.Grigorescu nr.10B, bloc 2, parter, ap.3;

Hotărârea nr. 56 privind Aprobarea schimbului de locuință între locatarii - chiriașii titulari Mînecan Ecaterina și Borș Roxana, având ca obiect locuințele sociale situate în imobilele din municipiul Deva, str. Zăvoi, bloc 7, etaj 1, ap.7 și str. N.Grigorescu nr.10B, bloc 2, parter, ap.3;

Hotărârea nr. 57 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, mansardă, ap.61, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Bogariu Diana-Valeria

Hotărârea nr. 57 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, mansardă, ap.61, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Bogariu Diana-Valeria

Hotărârea nr. 58 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, mansardă, ap.62, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Martinez Mariana-Claudia și Martinez Roger - Paul Charles-Maurice

Hotărârea nr. 58 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, mansardă, ap.62, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Martinez Mariana-Claudia și Martinez Roger - Paul Charles-Maurice

Hotărârea nr. 59 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 59 privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 60 privind Concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 27 mp., din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 60 privind Concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 27 mp., din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 61 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.270/2017 privind aprobarea transmiterii din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale a unor imobile

Hotărârea nr. 61 privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.270/2017 privind aprobarea transmiterii din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale a unor imobile

Hotărârea nr. 62 privind Schimbarea destinației spațiului situat în municipiul Deva, Aleea Muncii, nr.7, fostă Aleea Pescarilor nr.15

Hotărârea nr. 62 privind Schimbarea destinației spațiului situat în municipiul Deva, Aleea Muncii, nr.7, fostă Aleea Pescarilor nr.15

Hotărârea nr. 63 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico - economici și caracteristicile principale la obiectivul de investiții ”Modernizare strada Valea Cernei, Sântuhalm” și pentru aprobarea finanțării din bugetul local pentru categorii de lucrări, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare locală

Hotărârea nr. 63 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico - economici și caracteristicile principale la obiectivul de investiții "Modernizare strada Valea Cernei, Sântuhalm" și pentru aprobarea finanțării din bugetul local pentru categorii de lucrări, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare locală

Hotărârea nr. 64 privind Acordarea unei diplome, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani doamnei Avram Floare și doamnei Boagiu Maria

Hotărârea nr. 64 privind Acordarea unei diplome, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani doamnei Avram Floare și doamnei Boagiu Maria

Hotărârea nr. 65 privind Acordarea ”Diplomei de excelență” veteranilor de război din municipiul Deva și localitățile aparținătoare

Hotărârea nr. 65 privind Acordarea "Diplomei de excelență" veteranilor de război din municipiul Deva și localitățile aparținătoare

Hotărârea nr. 66 privind Aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 66 privind Aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Deva pe anul 2018

Hotărârea nr. 67 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.90/2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza teritorială a municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, pentru anul școlar 2018-2019, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 67 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.90/2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care funcționează pe raza teritorială a municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, pentru anul școlar 2018-2019, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 68 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, la evenimentul ”Excelența în educație”, ediția a III-a, eveniment ce se va desfășura în perioada aprilie-mai 2019

Hotărârea nr. 68 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, la evenimentul "Excelența în educație", ediția a III-a, eveniment ce se va desfășura în perioada aprilie-mai 2019

Hotărârea nr. 69 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 69 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.351/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliului de administraţie al unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 70 privind Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 70 privind Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 71 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2019

Hotărârea nr. 71 privind Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2019

Hotărârea nr. 72 privind Aprobarea noului Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului

Hotărârea nr. 72 privind Aprobarea noului Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului

Hotărârea nr. 73 privind Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică a municipiului Deva pe anul 2019

Hotărârea nr. 73 privind Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică a municipiului Deva pe anul 2019

Hotărârea nr. 74 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.319/2018 privind stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2018 – 2019 pentru copiii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 74 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.319/2018 privind stabilirea alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2018 - 2019 pentru copiii înscriși la Creșa Deva

Hotărârea nr. 75 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință, garaj şi împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. Zăvoi, în plan secund, zona terenurilor atribuite veteranilor

Hotărârea nr. 75 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință, garaj şi împrejmuire" generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. Zăvoi, în plan secund, zona terenurilor atribuite veteranilor

Hotărârea nr. 76 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Etajare parţială construcţie existentă şi amenajare centru fitness şi alte activităţi sportive” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Muncii, în cadrul punctului termic existent

Hotărârea nr. 76 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Etajare parţială construcţie existentă şi amenajare centru fitness şi alte activităţi sportive" generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Muncii, în cadrul punctului termic existent

Hotărârea nr. 77 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Ansamblu locuințe colective” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona străzii Plaiului

Hotărârea nr. 77 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu locuințe colective" generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona străzii Plaiului

Hotărârea nr. 78 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Așezământ părintele „Arsenie Boca” - etapa I – Mănăstire ortodoxă; etapa II – centru pentru tineret; etapa III – centru medical și împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, zona Dealul Plaiului

Hotărârea nr. 78 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Așezământ părintele „Arsenie Boca" - etapa I - Mănăstire ortodoxă; etapa II - centru pentru tineret; etapa III - centru medical și împrejmuire" generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, zona Dealul Plaiului

Hotărârea nr. 79 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Locuință familială” generat de imobilul situat în municipiul Deva, sat Archia, nr.37

Hotărârea nr. 79 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Locuință familială" generat de imobilul situat în municipiul Deva, sat Archia, nr.37

Hotărârea nr. 80 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Amenajare iaz piscicol de agrement în perimetrul de exploatare Deva Est cu exploatarea de agregate minerale” generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona de Est a municipiului, între râul Mureş şi calea ferată

Hotărârea nr. 80 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Amenajare iaz piscicol de agrement în perimetrul de exploatare Deva Est cu exploatarea de agregate minerale" generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Deva, zona de Est a municipiului, între râul Mureş şi calea ferată

Hotărârea nr. 81 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an, a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în imobilul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 31.03.2019

Hotărârea nr. 81 privind Aprobarea prelungirii pe termen de un an, a contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în imobilul ANL 1 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A, al căror termen de valabilitate expiră la data de 31.03.2019

Hotărârea nr. 82 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, et.2, camera 226, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Jalia Constantin

Hotărârea nr. 82 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, et.2, camera 226, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numitul Jalia Constantin

Hotărârea nr. 83 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.2, camera 212, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Munteanu Cristina-Claudia

Hotărârea nr. 83 privind Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr.27, et.2, camera 212, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Munteanu Cristina-Claudia

Hotărârea nr. 84 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și caracteristici principale la obiectivul de investiții ”Introducere gaz metan Bârcea Mică”

Hotărârea nr. 84 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și caracteristici principale la obiectivul de investiții "Introducere gaz metan Bârcea Mică"

Hotărârea nr. 85 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și caracteristici principale la obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă și canalizare pe strada Roci” din municipiul Deva și pentru aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de lucrări, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare locală inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul local

Hotărârea nr. 85 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și caracteristici principale la obiectivul de investiții "Alimentare cu apă și canalizare pe strada Roci" din municipiul Deva și pentru aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de lucrări, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare locală inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul local

Hotărârea nr. 86 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 86 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 87 privind Concesionarea directă a terenului din domeniul privat al municipiului Deva, ocupat de construcție – garaj, în vederea intrării în legalitate

Hotărârea nr. 87 privind Concesionarea directă a terenului din domeniul privat al municipiului Deva, ocupat de construcție - garaj, în vederea intrării în legalitate

Hotărârea nr. 88 privind Concesionarea directă a unui teren în suprafață de 3 mp., situat în Deva, Al.Saturn, bl.24, sc.3, în fața ap.25, parter din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea domnului Coza Alberto Daniel

Hotărârea nr. 88 privind Concesionarea directă a unui teren în suprafață de 3 mp., situat în Deva, Al.Saturn, bl.24, sc.3, în fața ap.25, parter din domeniul privat al municipiului Deva, în favoarea domnului Coza Alberto Daniel

Hotărârea nr. 89 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.289/2016 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a pășunilor permanente proprietate publică a municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 89 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.289/2016 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a pășunilor permanente proprietate publică a municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 90 privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 90 privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 91 privind Darea în administrare către Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a unor terenuri de sport, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 91 privind Darea în administrare către Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, a unor terenuri de sport, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 92 privind Darea în administrare către Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a terenului înscris în CF nr.74375, nr.cadastral 74375, a imobilului înscris în CF nr.74377, nr.cadastral 74377 și 74377-C1 și a imobilului înscris în CF nr.74376, nr.cadastral 74376

Hotărârea nr. 92 privind Darea în administrare către Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a terenului înscris în CF nr.74375, nr.cadastral 74375, a imobilului înscris în CF nr.74377, nr.cadastral 74377 și 74377-C1 și a imobilului înscris în CF nr.74376, nr.cadastral 74376

Hotărârea nr. 93 privind Transmiterea în administrarea Liceului de Arte “Sigismund Toduță”, a unor imobile clădiri și terenuri, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 93 privind Transmiterea în administrarea Liceului de Arte “Sigismund Toduță”, a unor imobile clădiri și terenuri, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 94 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.296/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu”

Hotărârea nr. 94 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.296/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu"

Hotărârea nr. 95 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.449/2018 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2018-2019, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 95 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.449/2018 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2018-2019, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 96 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația D.E.V.A. la organizarea festivalului de Film “DEVA FILM FEST” – ediția I, în perioada 19-21 aprilie 2019, la Cinema Patria

Hotărârea nr. 96 privind Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva în calitate de coorganizator alături de Asociația D.E.V.A. la organizarea festivalului de Film "DEVA FILM FEST" - ediția I, în perioada 19-21 aprilie 2019, la Cinema Patria

Hotărârea nr. 97 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 423/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate, Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor, Liste cu cantitati de lucrari și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale prescolare la Grădinița cu program normal nr. 2, Deva, Aleea Salcamilor”

Hotărârea nr. 97 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 423/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate, Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor, Liste cu cantitati de lucrari și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale prescolare la Grădinița cu program normal nr. 2, Deva, Aleea Salcamilor"

Hotărârea nr. 98 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 29/2019, privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educationale prescolare la Grădinița cu program normal nr. 2, Deva, Al. Salcamilor”, cod SMIS 125417

Hotărârea nr. 98 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 29/2019, privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educationale prescolare la Grădinița cu program normal nr. 2, Deva, Al. Salcamilor", cod SMIS 125417

Hotărârea nr. 99 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 465/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale anteprescolare la Cresa Deva, Aleea Viitorului”, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotărârea nr. 99 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 465/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale anteprescolare la Cresa Deva, Aleea Viitorului", cu modificarile si completarile ulterioare

Hotărârea nr. 100 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 31/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale anteprescolare la Cresa Deva, Al. Viitorului”, cod SMIS 125416

Hotărârea nr. 100 privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 31/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale anteprescolare la Cresa Deva, Al. Viitorului", cod SMIS 125416

Hotărârea nr. 101 privind Aprobarea schimbării destinaţiei imobilului Cămin pentru persoane vârstnice, situat în localitatea Sântuhalm, în Creşă

Hotărârea nr. 101 privind Aprobarea schimbării destinaţiei imobilului Cămin pentru persoane vârstnice, situat în localitatea Sântuhalm, în Creşă

Hotărârea nr. 102 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 102 privind Alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 103 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Bara Ioan Sebastian

Hotărârea nr. 103 privind Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Bara Ioan Sebastian

Hotărârea nr. 104 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.235/2016 privind alegerea comisiei de validare, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 104 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.235/2016 privind alegerea comisiei de validare, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 105 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al doamnei Alexe Carmen - Diana

Hotărârea nr. 105 privind Validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Deva al doamnei Alexe Carmen - Diana

Hotărârea nr. 106 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 106 privind Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.241/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 107 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 107 privind Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului local Deva

Hotărârea nr. 108 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.468/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară”

Hotărârea nr. 108 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.468/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară"

Hotărârea nr. 109 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.469/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între unitatea administrativ teritorială municipiul Deva și Direcția de asistență socială Deva pentru depunerea și implementarea proiectului ”Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară” prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, cu modificările ulterioa

Hotărârea nr. 109 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.469/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între unitatea administrativ teritorială municipiul Deva și Direcția de asistență socială Deva pentru depunerea și implementarea proiectului "Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară" prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 110 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.424/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ” Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic „Transilvania” din municipiul Deva”, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 110 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.424/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția " Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic „Transilvania" din municipiul Deva", cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 111 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic „Transilvania” din municipiul Deva, cod SMIS 120477”

Hotărârea nr. 111 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic „Transilvania" din municipiul Deva, cod SMIS 120477"

Hotărârea nr. 112 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.518/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente”, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 112 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.518/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente", cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 113 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu”, cod SMIS 125414

Hotărârea nr. 113 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu", cod SMIS 125414

Hotărârea nr. 114 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară”, cod SMIS 125415

Hotărârea nr. 114 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară", cod SMIS 125415

Hotărârea nr. 115 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.519/2018, privind aprobarea Studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice”

Hotărârea nr. 115 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.519/2018, privind aprobarea Studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice"

Hotărârea nr. 116 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice”, cod SMIS 127218

Hotărârea nr. 116 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul "Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice", cod SMIS 127218

Hotărârea nr. 117 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.514/2018 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reorganizarea spațiului urban din zona Poșta Veche - Piața Victoriei - Parc I.C. Brătianu și transformarea lui în zonă pietonală/semipietonală”

Hotărârea nr. 117 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.514/2018 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Reorganizarea spațiului urban din zona Poșta Veche - Piața Victoriei - Parc I.C. Brătianu și transformarea lui în zonă pietonală/semipietonală"

Hotărârea nr. 118 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul ”Reorganizarea spațiului urban din zona Poșta Veche-Piața Victoriei-Parc I.C. Brătianu și transformarea lui în zonă pietonală/semipietonală”, cod SMIS 125412

Hotărârea nr. 118 privind Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul "Reorganizarea spațiului urban din zona Poșta Veche-Piața Victoriei-Parc I.C. Brătianu și transformarea lui în zonă pietonală/semipietonală", cod SMIS 125412

Hotărârea nr. 119 privind Aprobarea subvenției la energia termică pentru populația racordată la rețeaua de agent termic primar din municipiul Deva

Hotărârea nr. 119 privind Aprobarea subvenției la energia termică pentru populația racordată la rețeaua de agent termic primar din municipiul Deva

Hotărârea nr. 120 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.133/2010 privind aprobarea Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj în legătură cu stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Deva

Hotărârea nr. 120 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.133/2010 privind aprobarea Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj în legătură cu stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Deva

Hotărârea nr. 121 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.345/2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la unele norme de conviețuire socială, ordine și liniște publică, comerț, transport, gospodărire, curățenie, salubritate, întreținere și conservare a mediului în municipiul Deva

Hotărârea nr. 121 privind Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.345/2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la unele norme de conviețuire socială, ordine și liniște publică, comerț, transport, gospodărire, curățenie, salubritate, întreținere și conservare a mediului în municipiul Deva

Hotărârea nr. 122 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.257/2016 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestei comisii, ulterior modificată

Hotărârea nr. 122 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.257/2016 privind aprobarea componenţei Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe destinate închirierii și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestei comisii, ulterior modificată

Hotărârea nr. 123 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.B, et.9, ap.51, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Tămaș Neli-Mariana și Tămaș Zenu-Zorel

Hotărârea nr. 123 privind Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din Deva, str. M. Eminescu nr.103, bl.1, sc.B, et.9, ap.51, în vederea vânzării acesteia către chiriașii Tămaș Neli-Mariana și Tămaș Zenu-Zorel

Hotărârea nr. 124 privind Aprobarea închirierii locuinței tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, et.4, camera 425, aflată în administrarea Direcției de asistență socială Deva, către numita Nojogan Lăcrămioara

Hotărârea nr. 124 privind Aprobarea închirierii locuinței tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str.1 Mai, nr.27, et.4, camera 425, aflată în administrarea Direcției de asistență socială Deva, către numita Nojogan Lăcrămioara

Hotărârea nr. 125 privind Aprobarea închirierii locuinței tip camera de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl.1, camera 38, aflată în administrarea Direcției de asistență socială Deva, către numitul Hrițcu Olivian

Hotărârea nr. 125 privind Aprobarea închirierii locuinței tip camera de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților, nr.2, bl.1, camera 38, aflată în administrarea Direcției de asistență socială Deva, către numitul Hrițcu Olivian

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 4 locuinţe situate în imobilele ANL1 și ANL2 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu, bl.T1

Hotărârea nr. 126 privind Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 4 locuinţe situate în imobilele ANL1 și ANL2 din Deva, Aleea Moţilor nr.2A și str. M. Eminescu, bl.T1

Hotărârea nr. 127 privind Aprobarea închirierii locuinței sociale situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Streiului nr.24, et.1, ap.8, aflat în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva, către numita Cioara Margareta

Hotărârea nr. 127 privind Aprobarea închirierii locuinței sociale situată în imobilul din municipiul Deva, Aleea Streiului nr.24, et.1, ap.8, aflat în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva, către numita Cioara Margareta

Hotărârea nr. 128 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.449/2018 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2018-2019, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 128 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.449/2018 privind finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2018-2019, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 129 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Spălătorie auto şi amplasare reclame” generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. M. Eminescu, nr.107

Hotărârea nr. 129 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Spălătorie auto şi amplasare reclame" generat de imobilul situat în municipiul Deva, str. M. Eminescu, nr.107

Hotărârea nr. 130 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă şi împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Constantin Brâncuşi, nr.6

Hotărârea nr. 130 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă şi împrejmuire" generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Constantin Brâncuşi, nr.6

Hotărârea nr. 131 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, zonă locuinţe individuale intitulat “Parcelare teren în vederea construirii de locuinţe familiale” generat de imobilele situate în intravilanul municipiului Deva, zona străzii Dimitrie Sturza

Hotărârea nr. 131 privind Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, zonă locuinţe individuale intitulat "Parcelare teren în vederea construirii de locuinţe familiale" generat de imobilele situate în intravilanul municipiului Deva, zona străzii Dimitrie Sturza

Hotărârea nr. 132 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 225 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Paiului, nr.12, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 132 privind Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 225 mp., proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Paiului, nr.12, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 133 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.393/2018, privind organizarea și funcționarea sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată de pe domeniul public și privat al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 133 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.393/2018, privind organizarea și funcționarea sistemului de administrare a parcărilor publice cu plată de pe domeniul public și privat al municipiului Deva, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 134 privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 134 privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Deva însușit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.196/1999

Hotărârea nr. 135 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 135 privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 136 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 136 privind Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 137 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 137 privind Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 138 privind Preluarea contractului de comodat nr.124/2742/29.05.2008, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 138 privind Preluarea contractului de comodat nr.124/2742/29.05.2008, încheiat în baza Legii nr.15/2003, republicată

Hotărârea nr. 139 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.628/1999

Hotărârea nr. 139 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.628/1999

Hotărârea nr. 140 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.26/2015

Hotărârea nr. 140 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.26/2015

Hotărârea nr. 141 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.7/2001

Hotărârea nr. 141 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.7/2001

Hotărârea nr. 142 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.47/2003

Hotărârea nr. 142 privind Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.47/2003

Hotărârea nr. 143 privind Acceptarea unei donații din partea numitului Domnariu Dumitru – Ioan, a unor terenuri cu destinația de drum, situate în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 143 privind Acceptarea unei donații din partea numitului Domnariu Dumitru - Ioan, a unor terenuri cu destinația de drum, situate în intravilanul municipiului Deva

Hotărârea nr. 144 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.91/2019, privind darea în administrare către Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a unor terenuri de sport, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 144 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.91/2019, privind darea în administrare către Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva, subordonat Consiliului local al municipiului Deva a unor terenuri de sport, proprietatea publică a municipiului Deva

Hotărârea nr. 145 privind Indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493 alin.3 și alin.4 al Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2020

Hotărârea nr. 145 privind Indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493 alin.3 și alin.4 al Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2020

Hotărârea nr. 145 privind Indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493 alin.3 și alin.4 al Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2020

Hotărârea nr. 145 privind Indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493 alin.3 și alin.4 al Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2020

Hotărârea nr. 146 privind Acordarea normei de hrană pe anul 2019 personalului din cadrul Direcției poliția locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 146 privind Acordarea normei de hrană pe anul 2019 personalului din cadrul Direcției poliția locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Hotărârea nr. 147 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.197/2016 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.91 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Neptun, bloc 34, sc.B

Hotărârea nr. 147 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.197/2016 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației de proprietari nr.91 Deva în vederea realizării contorizării individuale a utilizatorilor sistemului centralizat de furnizare cu energie termică din imobilul situat în Deva, Aleea Neptun, bloc 34, sc.B

Hotărârea nr. 148 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și caracteristici principale la obiectivul de investiții ”Modernizare strada Coziei”

Hotărârea nr. 148 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și caracteristici principale la obiectivul de investiții "Modernizare strada Coziei"

Hotărârea nr. 149 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico - economici și caracteristici principale la obiectivul de investiții: „Modernizare drum de legătură între strada Vulcan și strada Coziei”

Hotărârea nr. 149 privind Aprobarea noilor indicatori tehnico - economici și caracteristici principale la obiectivul de investiții: „Modernizare drum de legătură între strada Vulcan și strada Coziei"

Hotărârea nr. 150 privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare teren de sport la Casa maghiară”

Hotărârea nr. 150 privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare teren de sport la Casa maghiară"

Hotărârea nr. 151 privind Aprobarea documentației DALI pentru obiectivul de investiții ”Amenajare capelă mortuară în localitatea Cristur

Hotărârea nr. 151 privind Aprobarea documentației DALI pentru obiectivul de investiții "Amenajare capelă mortuară în localitatea Cristur

Hotărârea nr. 152 privind Aprobarea bugetului general pe anul 2019 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2020 – 2022 al municipiului Deva

Hotărârea nr. 152 privind Aprobarea bugetului general pe anul 2019 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2020 - 2022 al municipiului Deva

Hotărârea nr. 153 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la data de 31 martie 2019

Hotărârea nr. 153 privind Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la data de 31 martie 2019

Hotărârea nr. 154 privind Aprobarea deplasării delegației oficiale a municipiului deva la Yancheng, Repulica populară Chineză, în perioada 13-22 mai 2019

Hotărârea nr. 154 privind Aprobarea deplasării delegației oficiale a municipiului deva la Yancheng, Repulica populară Chineză, în perioada 13-22 mai 2019

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice