Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Instituţii subordonate

Direcția Publică Locală de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva

Direcția Publică Locală de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva este Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Deva, înființat prin Hotărârea Consiliului Local Deva (HCL Deva) nr.24/2005, în temeiul art. 1, alin. 1 din OG nr. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, prin reorganizarea compartimentului de stare civilă din aparatul propriu al municipiului Deva și a formațiunii de evidență informatizată a persoanei, din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, funcţionând ca instituţie publică de interes local, ca serviciu fără personalitate juridică.
Prin Hotărârea Consiliului Local Deva (HCL Deva) nr. 402/2013 din 23.12.2013, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Deva (SPCLEP Deva) s-a reorganizat în direcție, denumit în continuare Direcția Publică Locală de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva, serviciu public, fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Deva, şi în baza Avizului prealabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti nr.3724982/16.12.2013, precum şi a Avizului nr. 46681/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Totodată, în cadrul aceleași hotărâri s-a aprobat organigrama, statul de funcții, numărul de personal și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva

Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură

Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură se organizează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Deva, fiind înfiinţat în baza Ordonanţei Guvernului nr. 13/2001.

Serviciul Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală

Serviciul public de întreţinere şi gospodărire municipală Deva, este un serviciu public cu personalitate juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, fiind organizat de către Consiliul local al municipiului Deva şi subordonare directă a acestei autorităţi publice locale.

Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva

centrul Cultural "Drăgan Muntean" este instituţie publică de cultură subordonată Consiliului Local Deva. Din punct de vedere metodologic al activităţii de specialitate, instituţia îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Culturii.

Serviciul Public de Politie Locala

Serviciul Public de Politie Locala se ocupă de probleme legate de: 

- deranjarea liniştii şi ordinii publice şi încălcarea normelor de convieţuire socială
- intervenţie rapidă în vederea aplanării conflictelor sesizate
- dispunerea blocării roţilor autovehiculelor oprite sau staţionate pe trotuare sau zone verzi
- ridicarea autovehiculelor parcate sau staţionate în locurile avertizate prin semne adiţionale care interzic parcarea în locurile respective
în cazul ocupării de către un alt autovehicul a locului de parcare concesionat sau închiriat, vizibil marcat
- ridicarea autovehiculelor care blochează intrarea / ieşirea garajelor sau proprietăţilor publice sau private

Creşa Deva

Creşa Deva se află în subordinea Consiliului Local Deva conform Hotărârii Consiliului Local Deva nr.318/2001,privind aprobarea protocolului de predare-primire a patrimoniului Creşei,de la Spital către Consiliul Local Deva.

Directia de Asistenţă Socială

Directia de Asistenţă Socială Deva se află în subordinea Consiliului local Deva, este un serviciu public cu personalitate juridică cu ştampilă, cont propriu deschis la Trezoreria Deva şi cod fiscal, finanţat de la bugetul local şi în completare din venituri extrabugetare în condiţiile prevăzute de lege , cu obligativitatea întocmirii dării de seamă trimestrială.

Serviciul Public Administrare Cetate Deva

Serviciul Public Administrare Cetate Deva se află în subordinea Consiliului Local al Municipiului Deva, este un serviciu public cu personalitate juridică cu ștampilă, cont propriu deschis la Trezoreria Deva și cod fiscal, finanţat de la bugetul local și în completare din venituri extrabugetare în condiţiile prevăzute de lege, cu obligativitatea întocmirii dării de seama trimestrială. Serviciul are calitatea de ordonator secundar de credite, iar directorul de ordonator terţiar de credite.

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj