Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Organizarea instituţiei

Regulament de organizare şi funcţionare

Compartimentele funcţionale din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Deva, potrivit competenţelor stabilite prin prezentul regulament şi prin actele normative ce reglementează activitatea din administraţia publică locală.

Organigrama

Structura organizatorică şi numărul de posturi din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva sunt prevăzute în Organigramă si Statul de functii.

Carieră

Anunțuri desfășurare concursuri de ocupare a posturilor vacante / concursuri promovare. 

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI