Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Rapoarte de activitate primarie

Rapoarte de activitate ale Primăriei Municipiului Deva

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)privind liberul acces la informaţiile de interes public

ART. 5  - (3) Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Rapoarte privind liberul acces la informaţii de interes public

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)privind liberul acces la informaţiile de interes public

ART. 1 - Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României

Raport de activitate la doi ani de mandat (pentru perioada 2013 - 2014)

Anul 2014 este un an de o importanță majoră pentru dezvoltarea viitoare a Municipiului Deva, având în vedere că este debutul exercițiului financiar 2014-2020 al întregii Uniuni Europene și ne dorim să fim un actor important la nivel regional și national, parte al platformei-cadru pentru definirea şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică.

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/ 2001

Conform H.G. nr. 478/2016 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public: Accesul la informatiile de interes public comunicate din oficiu se realizeaza obligatoriu prin afisarea pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice, conform modelului prezavut in anexa 1 a HG 478/2016

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI