Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Examen testare contractuali - Aparatul de specialitate al primarului municipiului Deva

Exportă PDF - Examen testare contractuali - Aparatul de specialitate al primarului municipiului Deva Tipăreşte pagina - Examen testare contractuali - Aparatul de specialitate al primarului municipiului Deva Trimite unui prieten - Examen testare contractuali - Aparatul de specialitate al primarului municipiului Deva

publicat de Birou Personal in Joi , 8 Martie 2018, 12:30

I. Condiţii specifice de participare la examenul de testare profesionala pentru ocuparea postului din cadrul Compartimentului administrare domeniu public si privat al Directiei Deva 2020

 

Nr.

crt.

Functia, gradul profesional

Compartiment

Studii

Cunoștințe calculator /

Perfectionari, specializări /

1

Inspector de specialitate IA

Compartiment administrare domeniu public si privat

Superioare - Științe sociale - administrative sau economice

-

-

La testare poate participa personalul contractual aflat în perioada de preaviz ca urmare a desfintarii posturilor, care îndeplineşte cumulativ condiţiile specifice de ocupare a postului și care a ocupat o funcție similară cu postul pentru care se organizează testarea sau o funcție superioară .

 

II. Condiţii specifice de participare la examenul de testare profesionala  pentru ocuparea postului din cadrul Biroului situații de urgență

 

Nr.

crt.

Functia, gradul profesional

Compartiment

Studii

Cunoștințe calculator /

Perfectionari, specializări /

1

Inspector de specialitate IA

Biroul situații de urgență

Superioare - Științe sociale - administrative sau economice

-

Inspector SSM, Atestat conducator auto

 La testare poate participa personalul contractual aflat în perioada de preaviz ca urmare a desfintarii posturilor, care îndeplineşte cumulativ condiţiile specifice de ocupare a postului și care a ocupat o funcție similară cu postul pentru care se organizează testarea sau o funcție superioară .

 

Data și locul susținerii examenului, calendarul examenului de testare profesionala pentru ocuparea posturilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

 

Examenul de testare profesionala se desfășoară la sediul Primariei municipiului Deva conform următorului calendar, cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a exemenului de testare profesională pentru persoanele ale căror posturi sunt supuse reorganizării la nivelul aparatului de specialitate al Primăriei municipiului Deva și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Deva, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Deva nr. 57 / 2018 :

a) afisare anunt : 08.03.2018
b) perioada de depunere a cererilor de inscriere la examen - 09 - 12.03.2018;
c) selecția cererilor - în data de 13.03.2018 pana la ora 12:00;
d) afisare rezultat selecției cereri - 13.03.2018;
e) depunere contestatii - 14.03.2018 pana la ora 12:00;
f) solutionare contestatii - 14.03.2018, cel târziu pana la ora 16:00;
g) sustinere proba scrisa: 19.03.2018 - ora 9:00;
h) corectare lucrari - 19.03.2018 ;
i) afisare rezultat proba scrisa - 20.03.2018 pana la ora 12,00 ;
j) depunere contestatii proba scrisa - 21.03.2018 pana la ora 12,00 ;
k) solutionare/afisare contestatii proba scrisa - 21.03.2018 pana la ora 16,00 ;
l) sustinere interviu (in caz de egalitate) : 22.03.2018 - ora 9,00 ;
m) rezultate finale - 22.03.2018 pana la ora 14:00;

 

BIBLIOGRAFIE pentru examenul de ocupare a posturilor contractuale VACANTE
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva


Pentru postul din cadrul Compartimentului administrare domeniu public si privat al Directiei Deva 2020
1. LEGEA nr. 477 / 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice - MONITORUL OFICIAL nr. 1105 / 2004
2. LEGEA nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007 cu modificările şi completările ulterioare
3. LEGEA nr. 53 / 2003 Codul muncii, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 345 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare
4. LEGEA nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia - MONITORUL OFICIAL nr. 448 / 1998, cu modificarile si completarile ulterioare
5. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - MONITORUL OFICIAL nr. 663 / 2001, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Pentru postul din cadrul Biroului situații de urgență

1. LEGEA nr. 477 / 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice - MONITORUL OFICIAL nr.1105 / 2004
2. LEGEA nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007 cu modificările şi completările ulterioare
3. LEGEA nr. 53 / 2003 Codul muncii, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 345 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare
4. LEGEA nr. 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca - MONITORUL OFICIAL nr. 646 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare
5. HOTARARE nr. 1.425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 - MONITORUL OFICIAL nr. 882 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare
6. HOTĂRÂRE nr. 1.391 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - MONITORUL OFICIAL nr. 876 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare

Înapoi la Reorganizare

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice