Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Compartiment administrativ, aprovizionare

Exportă PDF - Compartiment administrativ, aprovizionare Tipăreşte pagina - Compartiment administrativ, aprovizionare Trimite unui prieten - Compartiment administrativ, aprovizionare

publicat de Administrator in Vineri , 5 Noiembrie 2010, 12:15

Atribuţii:

 

 • Asigura functionarea institutiei din punct de vedere administrativ-gospodaresc, cu aprobarea conducatorului institutiei;
 • Gestioneaza si raspunde de patrimoniul Directiei, respectiv a activelor fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor;
 • Solicita si centralizeaza necesarul de mijloace fixe, consumabile si materiale de la toate compartimentele institutiei;
 • Intocmeste referate de necesitate in vederea elaborarii programului anual al achizitiilor publice pe anul in curs, precum si anexele cu descrierea si fundamentarea necesitatilor;
 • Inainteaza referatele de necesitate elaborate compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor publice pentru efectuarea achizitiilor;
 • Intocmeste si supune spre aprobare conducatorului institutiei comenzile emise in baza contractelor de achizitie publica incheiate;
 • Urmareste comenziile prin contact direct cu furnizorii/prestatorii pana la inchiderea acestora;
 • Efectueaza receptia calitativa si cantitativa a bunurilor si serviciilor livrate/prestate pe care le depoziteaza in conditii optime pentru a evita deteriorarea acestora;
 • Intocmeste bonuri de consum pentru bunurile receptionate;
 • Organizeaza si distribuie materiale si accesoriile necesare desfasurarii activitatii personalului institutiei;
 • Participa la inventarierea bunurilor aflate in contabilitatea institutiei la termenele şi īn condiţiile prevăzute de lege, impreuna cu comisia de inventariere;
 • Face propuneri cu privire la necesitatea si oportunitatea executarii unor lucrari de intretinere si reparatii la imobilul in care functioneaza institutia, instalatiilor si altor mijloace fixe si obiecte de inventar ce apartin acesteia;
 • Asigura expedierea corespondentei pentru Directia de Asistenta Sociala Deva;
 • Preia de la Directia de Sanatate Publica Hunedoara cantitatile de lapte praf repartizate pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-12 luni si asigura distribuirea acestuia conform prevederilor legale in vigoare ;
 • Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată;
 • Asigura si intretine starea de curatenie in spatiile unde se afla sediul institutiei, colecteaza si depoziteaza gunoiul in spatii special amenajate;
 • Raspunde de conducerea in stare de siguranta a autoutilitarei Dacia Duster precum si a autoturismelor din dotare,  de intretinerea, de reviziile si inspectiile tehnice periodice ale acestora;
 • Intocmeste documentele  privind consumul de carburanti pentru autoturismele din dotarea directiei;
 • Participa, impreuna cu structura cu atributii in acest sens stabilita prin dispoziția directorului executiv la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea, monitorizarea, si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern conform prevederilor legale in vigoare;
 • Soluţionează în termenul prevăzut de lege corespondenţa repartizată;
 • Fundamentează proiectele de dispoziții ale directorului executiv, proiectele de dispozitii ale primarului precum și proiectele hotărârilor pe care Direcția le supune spre aprobare Consiliului Local Deva, în domeniul său de activitate;
 • Colaboreaza cu celelalte compartimente din cadrul institutiei, pentru indelinirea atributiilor;
 • Compartimentul îndeplineşte şi alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale Primarului sau orice alte sarcini incredintate de sefii ierarhici superiori indeosebi cele ce vizeaza activitatea Direcției de asistență socială si răspunde de modul de indeplinire a acestora
 • Compartiment administrativ, aprovizionare

   

  Cioran Catalin Andrei - inspector de specialitate

  Clej Sergiu Gheorghe - inspector de specialitate gr.IA

  Kelemen Andras - sofer

  Muntean Alina Violeta - inspector de specialitate

  Vesa Cosmina - ingrijitor

   

   

  Tel./fax:0254/218030

  e-mail: dasdeva@primariadeva.ro

   

 

 

Înapoi la Servicii / birouri - Direcţia de Asistenţă Socială

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice