Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Compartiment comunicare, registratura, relatii cu publicul şi evaluare initiala

Exportă PDF - Compartiment comunicare, registratura, relatii cu publicul şi evaluare initiala Tipăreşte pagina - Compartiment comunicare, registratura, relatii cu publicul şi evaluare initiala Trimite unui prieten - Compartiment comunicare, registratura, relatii cu publicul şi evaluare initiala

publicat de Administrator in Vineri , 5 Noiembrie 2010, 12:17

Atribuţii:

• Preia si inregistreaza corespondenta din cadrul institutiei si se ingrijeste de rezolvarea petitiilor;
• Inainteaza corespondenta conducatorului institutiei in vederea repartizarii catre personalul din subordine;
• Inainteaza petitiile inregistrate catre compartimentele de specialitate, in functie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului;
• Urmareste solutionarea si redactarea in termen a raspunsului;
• Asigura clasarea si arhivarea petitiilor;
• Redirectioneaza petitiile gresit indreptate institutiei, catre autoritatile sau institutiile publice care au atributii in rezolvarea problemelor sesizate, instiintand petitionarul despre aceasta;
• Claseaza petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului, precum si petitiile cu acelasi continut de la acelasi petitionar la care deja s-a raspuns;
• Analizeaza activitatea proprie de solutionare a petitiilor, intocmind in acest sens un raport semestrial;
• Soluţionează, în termenul prevăzut de lege, corespondenţa repartizată;
• Asigura informarea comunitatii prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind:
◦ activitatea proprie, beneficiile sociale acordate şi serviciile sociale aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.;
◦ informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi;
◦ informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;
• Pune in aplicare prevederile legale ce privesc atributiile institutiilor publice privind liberul acces la informatiile de interes public
• Intocmeste, anual, raportul privind informatiile de interes public;
• Primeste si inregistreaza, in registrul special, cererile privind liberul acces la informatiile de interes public;
• Pentru informatiile de interes public solicitate verbal, precizeaza conditiile si formele in care are loc accesul la aceste informatii si pot furniza pe loc informatiile de interes public solicitate;
• Indruma, persoana interesata, sa solicite in scris, informatiile de interes public care nu pot fi furnizate pe loc;
• Raspunde, in scris, la solicitarile informatiilor de interes public, in termenul stabilit de lege;
• Asigura accesul la informatiile de interes public si in format electronic, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare;
• Actualizeaza, ori de cate ori este necesar, informatiile de interes public comunicate din oficiu, la avizierul Directiei si pe site-ul Primariei Deva;
• Raspunde la apelurile telefonice ale cetatenilor si acorda asistenta de specialitate la problemele sesizate;
• Redirectioneaza apelurile telefonice ale cetatenilor catre compartimentele de specialitate ale directiei in vederea acordarii asistentei de specialitate la problemele sesizate;
• Participa, impreuna cu structura cu atributii in acest sens stabilita prin dispoziția directorului executiv la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea, monitorizarea, si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern conform prevederilor legale in vigoare;
• Fundamentează proiectele de dispoziții ale directorului executiv, proiectele de dispozitii ale primarului precum și proiectele hotărârilor pe care Direcția le supune spre aprobare Consiliului Local Deva, în domeniul său de activitate ;
• Soluţionează în termenul prevăzut de lege corespondenţa repartizată;
• Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor;
• Compartimentul îndeplineşte şi alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale Primarului sau orice alte sarcini incredintate de sefii ierarhici superiori indeosebi cele ce vizeaza activitatea Direcției de asistență socială si răspunde de modul de indeplinire a acestora;

Înapoi la Servicii / birouri - Direcţia de Asistenţă Socială

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice