Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Compartiment economico - financiar

Exportă PDF - Compartiment economico - financiar Tipăreşte pagina - Compartiment economico - financiar Trimite unui prieten - Compartiment economico - financiar

publicat de Administrator in Vineri , 5 Noiembrie 2010, 11:23

Atribuţii:

• Fundamenteaza si intocmeste, in colaborare cu compartimentele din cadrul institutiei, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, atât pentru sumele provenite din alocaţii bugetare, cât şi din alte surse, precum si propunerile de rectificare a acestuia pentru finanţarea măsurilor de asistenţă socială, pentru a putea fi inaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite;
• Urmăreşte încadrarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate;
• Asigura inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor patrimoniale;
• Asigura inregistrarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în evidenţele contabile;
• Respectarea disciplinei de casă prin ţinerea la zi a registrului de casă, a încadrării în plafonul de casă;
• Urmareste operarea la zi in actele de banca, actele de casa si alte documente contabile;
• Urmareste contabilitatea cheltuielilor pe feluri de cheltuieli dupa natura sau destinatia lor;
• Asigura inregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificatiei bugetare potrivit bugetului aprobat;
• Intocmirea lunară a balanţei de verificare şi a conturilor de execuţie bugetară ;
• Intocmirea lunara a contului de executie bugetara;
• Intocmeste raportarile financiare lunare, trimestriale, anuale si le depune la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta;
• Intocmeste raportarile financiare lunare, trimestriale, anuale si le depune online in sistem FOREXEBUG;
• Trimestrial şi anual întocmeşte situaţii financiare care cuprind: bilanţ, cont de execuţie şi anexe;
• Organizează, participă şi controlează inventarierea anuală a mijloacelor materiale şi băneşti;
• Inregistreaza documentele primite pentru acordarea vizei de control financiar preventiv;
• Intocmeste ordinele de plata;
• Intocmeste cec-urile pentru ridicarea de numerar din conturile institutiei;
• Intocmeste dispozitiile de incasari si plati prin caserie;
• Primeste si verifica extrasele de cont ale bancilor cu documentele insotitoare privind miscarea corecta si exactitatea datelor inscrise in extrase cu cele din documentele insotitoare ;
• Prezinta documentele de plata la Trezorerie si efectueaza plati din creditele deschise de catre ordonatorul principal de credite;
• Intocmeste propunerile de angajare a unor cheltuieli, angajamentele bugetare individuale/globale si ordonantarile de plata;
• Asigura plata la termen a sumelor care constituie obligatiiile institutiei fata de Bugetul de Stat, Bugetul asigurarilor Sociale si altor obligatii fata de terti;
• Intocmeste notele de fundamentare pentru deschiderea creditelor bugetare pe capitole si titluri de cheltuieli urmarind totodata incadrarea in prevederile bugetare aprobate;
• Participa, impreuna cu structura cu atributii in acest sens stabilita prin dispoziția directorului executiv la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea, monitorizarea, si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern conform prevederilor legale in vigoare;
• Soluţionează în termenul prevăzut de lege corespondenţa repartizată;
• Colaboreaza cu celelalte compartimente din cadrul institutiei, pentru indelinirea atributiilor;
• Fundamentează proiectele de dispoziții ale directorului executiv, proiectele de dispozitii ale primarului precum și proiectele hotărârilor pe care Direcția le supune spre aprobare Consiliului Local Deva, în domeniul său de activitate;
• Compartimentul îndeplineşte şi alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale Primarului sau orice alte sarcini incredintate de sefii ierarhici superiori indeosebi cele ce vizeaza activitatea Direcției de asistență socială si răspunde de modul de indeplinire a acestora;

Înapoi la Servicii / birouri - Direcţia de Asistenţă Socială

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice