Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Compartiment juridic si contencios

Exportă PDF - Compartiment juridic si contencios Tipăreşte pagina - Compartiment juridic si contencios Trimite unui prieten - Compartiment juridic si contencios

publicat de Administrator in Vineri , 5 Noiembrie 2010, 12:27

Atribuţii:

• Reprezinta Consiliul local al municipiului Deva, Directia de asistenta sociala, Primaria municipiului Deva in fata instantelor judecatoresti (Judecatorie, Tribunal, Curte de Apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie, birourilor notariale), precum si a altor institutii, pe baza de delegatie emisa de primar sau de directorul executiv al Directiei;
• Apara interesele institutiei prin redactarea cererilor de chemare in judecata in vederea sesizarii instantelor judecatoresti, avand la baza referatele de propunere de actionare in judecata inaintate de compartimentele de specialitate din cadrul directiei;
• Formuleaza plangeri penale in numele si pentru sustinerea intereselor legale ale municipiului Deva si Directiei de asistenta sociala Deva;
• Intocmeste intampinari, raspunsuri la intampinari, interogatorii, nota de sedinta, concluzii scrise precum si alte acte necesare desfasurarii procesului, dupa consultarea cu compartimentele de specialitate, in functie de specificul litigiului;
• Urmăreşte desfăşurarea proceselor prin ţinerea evidenţei termenelor de proces, întocmirea actelor necesare, prezentarea la termenele de judecată cu completări şi dovezi noi, recursuri;
• Tine evidenta proceselor aflate pe rolul instantelor de judecata in care municipiul Deva prin Directia de asistenta sociala este parte, precum si a proceselor finalizate;
• Urmareste si asigura exercitarea cailor ordinare sau extraordinare de atac impotriva hotararilor judecatoresti, atunci cand se impune;
• Urmareste si asigura executarea hotararilor judecatoresti, pe cale amiabila sau inaintand ceri de executare silita catre executror judecatoresc;
• Inainteaza sentintele judecatoresti pentru recuperarea creantelor la serviciul de specialitate al primariei pentru executare silita;
• Asigura participarea la concilieri si incercarea de rezolvare pe cale amiabila a problemelor litigioase si de contencios administrativ;
• Verifica si vizeaza pentru legalitate referatele sau rapoartele care stau la baza proiectelor actelor administrative emise de catre Consiliul local Deva sau Primar;
• Intocmirea si colaborarea la intocmirea contractelor incheiate de catre Directia de asistenta sociala Deva prin care directia isi angajeaza raspunderea patrimoniala, precum si avizarea acestora;
• Verifica si vizeaza pentru legalitate dispozitiile emise de directorul executiv al Directiei de asistenta sociala Deva;
• Intocmirea si colaborarea la intocmirea oricaror alte acte cu caracter juridic elaborate in cadrul directiei, asigurand totodata avizarea acestora;
• Consilierea personalului Directiei de asistenta sociala si informarea acestora cu privire la noile acte normative care privesc domeniul de activitate al directiei, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei - partea I;
• Asigura consilierea juridica a persoanelor fizice care doresc constituirea in asociatii de proprietari;
• Asigura consilierea juridica, cand este cazul, pentru persoanele beneficiare de serviciile sociale/beneficii sociale, acordate de Directia de asistenta sociala Deva;
• Asigura asistenta juridica a angajatiilor directiei si colaboreaza la rezolvarea oricaror alte lucrari cu caracter juridic repartizate;
• Participa, impreuna cu structura cu atributii in acest sens stabilita prin dispoziția directorului executiv la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea, monitorizarea, si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern conform prevederilor legale in vigoare;
• Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată;
• Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor;
• Fundamentează proiectele de dispoziții ale directorului executiv, proiectele de dispozitii ale primarului precum și proiectele hotărârilor pe care Direcția le supune spre aprobare Consiliului Local Deva, în domeniul său de activitate ;
• Compartimentul îndeplineşte şi alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale Primarului sau orice alte sarcini incredintate de sefii ierarhici superiori indeosebi cele ce vizeaza activitatea Direcției de asistență socială si răspunde de modul de indeplinire a acestora;

Înapoi la Servicii / birouri - Direcţia de Asistenţă Socială

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice