Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Servicii utilităţi publice

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice

Art. 1 - (2) În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivităţilor locale cu privire la: a) alimentarea cu apa; b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; d) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat; e) salubrizarea localităţilor; f) iluminatul public; g) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ teritoriale, precum şi altele asemenea; h) transportul public local.

Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

Serviciu public înfiinţat prin H.C.L. nr. 173 / 2003.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

Serviciul de alimentare cu energie termică se înfiinţează şi se organizează la nivelul tuturor localităţilor care dispun de o infrastructură tehnico-edilitară specifică aparţinând domeniului public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localităţii.

Serviciul public de salubrizare

Serviciu public înfiinţat prin H.C.L. nr. 137 / 2008.

Serviciul de iluminat public

Serviciu public concesionat prin H.C.L. nr. 237 / 2003.

Serviciul de transport persoane / bunuri în regim de taxi

Prin activitate de transport în regim taxi se înţelege transportul public ocazional de persoane şi bunuri efectuat cu autovehicule agreate în acest sens de către R.A.R. şi autorizate de către Primăria Municipiului Deva.

Serviciul de transport public local

Activitate reglementată prin H.C.L. nr. 397 / 2009.

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice