Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură

Organigrama serviciului

Organigrama, statul de funcţii şi numărul personalului din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură se aprobă de Consiliul Local al municipiului Deva, prin hotărâre, la propunerea primarului.

Regulament de organizare şi funcţionare

Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură este serviciu cu personalitate juridică şi este finanţat din subvenţii acordate de la bugetul local şi venituri proprii.

Vă puteţi adresa acestui serviciu pentru:

Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură are următoarele atribuţii principale:

  •      delimitarea teritoriului administrativ al municipiului Deva
  •      măsurători topografice pentru punerea in posesie pe amplasamentele stabilite de comisiile locale de aplicare a legii fondului funciar;
  •      întocmeşte fişele de punere în posesie;
  •      constituie si actualizează evidenţa terenurilor care fac parte din domeniul public şi privat al municipiului Deva.
  •      delimitează exploataţiile agricole din teritoriul administrativ al municipiului Deva;

Aplicarea Legii nr. 165 din 16 mai 2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

ART. 1  - (1) Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura.
(2) In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila, masurile reparatorii in echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite in echivalent de entitatea investita cu solutionarea cererii formulate in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, masurile prevazute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si masura compensarii prin puncte, prevazuta in cap. III

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice