Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Vă puteţi adresa acestui serviciu pentru:

Exportă PDF - Vă puteţi adresa acestui serviciu pentru: Tipăreşte pagina - Vă puteţi adresa acestui serviciu pentru: Trimite unui prieten - Vă puteţi adresa acestui serviciu pentru:

publicat de Administrator in Marti , 9 Noiembrie 2010, 12:45

Probleme pentru care cetăţenii se pot adresa Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură Deva:
- Probleme legate de analizarea cererilor depuse în baza legilor Fondului Funciar şi a legii 10/2001privind retrocedare imobilelor expropriate.
- Eliberarea planurilor de punere în posesie -document parte componentă a înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară.
- Depunerea de contestaţii privind modul de soluţionare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate.
- Eliberarea de adeverinţe cu situaţia juridică a terenurilor, precum şi documente referitoare la categoria de folosinţă a terenurilor.
- Îndrumări privind căile de soluţionare a litigiilor ce privesc probleme de fond funciar.
- Eliberarea de cereri persoanelor îndreptăţite privind documentaţile şi actele justificative pe baza cărora a fost stabilită întinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi au fost eliberate titlurile de proprietate.
- Probleme legate de întocmirea documentelor pe baza cărora se efectuază la OCPI rectificarea şi corectarea titlurilor de proprietate eliberate cu greşeli materiale şi omisiuni.
- Probleme legate de întocmirea proceselor verbale de punere în posesie pentru terenurile obtinute de petenţi prin sentinţe judecătoreşti.
- Probleme legate de verificarea documentaţiilor de suprapunere a situaţiei actuale cu situaţia la data exproprierii lor.
- Informaţii şi solicitări privind concesionarea, închirierea şi vânzarea imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Deva
- Eliberare avize ADPP, solicitate în baza certificatului de urbanism.
- Încasare taxă ocupare domeniu public
- Informaţii cu privire la aplicabilitatea legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
- Probleme referitoare la preluarea de concesiune, solicitari pentru prelungirea duratei concesiunii/ asociere/închiriere bunurilor/servicii din domeniul public sau privat.
- Orice neclarităţi privind documentele (adrese, somaţii, facturi) emise în baza contractelor de concesiune/ asociere/închiriere, pentru plata redevenţelor datorate.
- Informaţii cu privire la închirierea unui loc de parcare în parcările arondate blocurilor de locuinţe, precum şi modalitatea de prelungire a acestora.

Înapoi la Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice