Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Serviciul Impozite şi Taxe Locale

Vă puteţi adresa acestor servicii pentru:

Program incasări impozite şi taxe:


luni, marţi, joi - 08:15 - 15:00, 15:15 - 16:30

miercuri - 08:15 - 15:00, 15:15 - 18:30

vineri - 08:15 - 12:30, 12:45 - 16:30

NOTA: în ultima zi lucrătoare din luna curentă, programul cu publicul la încasări este: 08:15-12:00

Modalităţi de plată

Plata impozitelor şi taxelor locale se poate realiza direct la ghişeul Serviciului Impozite şi Taxe Locale, prin bancă sau prin intermediul internetului.

Plăţi on - line

În cazul în care se doreşte efectuarea on - line a plăţii impozitelor şi taxelor locale, va trebui să cereţi Serviciului Public Impozite şi Taxe Locale crearea unui utilizator, iar către o bancă aleasă de Dvs. activarea serviciului de Internet Banking.

Formulare on-line - impozite şi taxe locale

Dacă doriţi să completaţi cererea - declaraţia Dvs. înainte de a vă prezenta la Seviciul Public Impozite şi Taxe Locale puteţi descărca formularul pentru listare aici ...

Somatii persoane fizice si juridice - datorii la bugetul local

ORDONANŢA nr. 92 / 2003 privind Codul de procedură fiscală

ART. 44 - Comunicarea actului administrativ fiscal
(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. In cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevazute la art. 35, afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective. In lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a Consiliului judetean. In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului

Acte administrative

LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală

ART. 47
Comunicarea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/plătitorului căruia îi este destinat. În situaţia contribuabilului/plătitorului fără domiciliu fiscal în România, care şi-a desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în situaţia numirii unui curator fiscal, în condiţiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.
(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.
(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

Furnizare de informatii si eliberare copii

Vă aducem la cunoştinţă că începând cu data de 01.01.2011 se percepe taxă de furnizare informaţii şi taxă eliberare copii

Organigrama

SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE este condus de un sef serviciu si are in componenta urmatoarele compartimente :

  •     Compartiment constatare persoane fizice
  •     Compartiment constatare persoane juridice
  •     Compartimentul prelucrare date

SERVICIUL RECUPERARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE este condus de un sef serviciu.

Regulament de organizare şi funcţionare

Serviciul impozite şi taxe locale / Serviciul Recuperare Impozite si Taxe Locale  au ca obiect de activitate stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, executarea creanţelor bugetare şi consiliere fiscală, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale Codului de procedură fiscală şi a celorlalte acte normative adoptate de către autorităţile centrale şi locale.

Servicii / birouri

Serviciul public impozite şi taxe locale / Serviciul Recuperare Impozite si Taxe Locale sunt conduse de cate un Şef de serviciu si sunt coordonate de catre Directorul executiv adjunct.

Ghid ilustrativ - impozit pe clădiri - 2016

Prezentul ghid vă ajută, prin imagini ilustrative, să înțelegeți modalitatea de calcul a impozitului pe clădiri 2016. 

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj