Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Lista documente de interes public / documente produse / gestionate de institutie

Exportă PDF - Lista documente de interes public / documente produse / gestionate de institutie Tipăreşte pagina - Lista documente de interes public / documente produse / gestionate de institutie Trimite unui prieten - Lista documente de interes public / documente produse / gestionate de institutie

publicat de AdministratoR in Luni , 14 Noiembrie 2016, 10:09

Lista cuprinzând informaţiile de interes public:
- hotãrârile adoptate de Consiliul local al municipiului Deva;
- organigrama Primăriei Municipiului Deva;
- regulamentul de organizare şi funcţionare al Primăriei Municipiului Deva;
- anunţuri privind concursuri organizate în cadrul Primăriei Municipiului Deva;
- anunţuri de licitaţii;
- lista certificatelor de urbanism;
- lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
- sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil;
- programele şi strategiile proprii;

 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:
- hotărâri adoptate de Consiliului local al municipiului Deva;
- dispoziţii emise de Primarul municipiului Deva;
- autorizaţii taxi;
- autorizatii de funcţionare;
- adeverinţe;
- acorduri;
- avize;
- autorizaţii de demolare;
- autorizaţii persoană fizică sau asociaţie familială;
- certificat de notare a construcţiilor în Cartea Funciară;
- certificat de producător agricol
- certificat fiscal
- contracte de închiriere
- contracte de concesiune
- contracte privind achiziţiile publice
- documentaţii de licitaţie privind închirierile, concesionările şi achiziţiile publice
- documente privind investiţiile şi reparaţiile imobilelor - clădiri şi terenuri - aflate în proprietatea municipiului Deva
- documente privind inventarul imobilelor clădiri şi terenuri aflate în patrimoniul municipiului Deva
- documente privind proiectele de finanţare a investiţiilor publice
- rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, hotărâri ale Consiliului local
- documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism - PUG, PUZ, PUD - planuri de amenajare
- regulamentul local de urbanism
- autorizatii de construire
- certificate de urbanism
- procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor
- avize privind racordurile la reţelele edilitare
- procese verbale de control propriu privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului
- procese verbale de control încheiate de catre institutiile statului cu atributii în control si îndrumare
- raportari statistice, evidente pe categorii de probleme
- state de functii
- state de personal
- contracte de muncă pe durată nedeterminată şi determinată
- dosare de personal
- dosare profesionale
- carnete de muncă
- planul de protecţie civilă
- planul de aparare împotriva dezastrelor
- planul cu principalele activitati de protectie civila
- planul dezvoltarii bazei materiale
- planul pregatirii de protectie civila
- planul de organizare de protectie civilă

 

Înapoi la SOLICITARE INFORMAȚII. LEGISLAȚIE

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Rezervare căsătorie civilă. Programează-ti online oficierea căsătoriei civile

Rezervare transcriere acte de stare civilă.Programează-te pentru depunere acte de stare civilă/redobândire cetăţenie română

Rezervare acte de identitate. Programează-te pentru depunere acte(carte de identitate, carte de identitate provizorie, reşedinţă)

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

.