Căsătoria între cetățeni români

Căsătoria civilă

Dragi miri,

din dorința de a clarifica și a vă îndruma eficient, vă punem la dispoziție următoarele

INFORMAȚII UTILE

în vederea încheierii căsătoriei civile în municipiul Deva

 

În acest ghid am cuprins cele mai frecvente întrebari adresate ofițerului de stare civilă.

Pasul nr. 1 Fixarea datei și orei încheierii căsătoriei civile și PROGRAMAREA ON-LINE A CĂSĂTORIEI (cu cel puțin 14 zile îninte de încheierea căsătoriei).

Căsătoria se încheie la sediul Casei Căsătoriilor Deva din B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 10, parter (lângă Primaria municipiului Deva) dacă cel putin unul dintre soți are domiciliul stabil sau reședința în municipiul Deva, iar la solicitarea scrisă și depusă la Compartimentul Starea Civilă se oficiază și în afara sediului (consultă Dispozitia 1210/30.05.2017).

Cei care doresc să se căsătorească își pot programa data și ora atât la ghișeu, cât și on-line pe site-ul Primăriei municipiului Deva wwwprimariadeva.ro.

IMPORTANT! Datorită numărului mare de cereri si din dorinta de a raspunde favorabil tuturor solicitarilor într-un interval de 30 de minute pot fi programate doua casatorii.Zilele în care nu se oficiază căsătorii sau nu mai sunt interval libere disponibile programările on-line sunt marcate cu roșu.

PROGRAMAREA ON-LINE se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetățeni români. Datorită complexității procedurale, programarea datei și orei căsătoriei cu un cetățean străin, sau între cetățeni străini se face doar la ghișeu.

ATENȚIE! Serviciul on-line de programare a căsătoriilor nu elimină cerința legală ca ambii soți să se prezinte în termenul legal (10 ZILE), în fața ofițerului stării civile pentru a completa DECLARAȚIA DE CĂSĂTORIE și de a depune actele necesare în vederea încheierii căsătoriei programate.

Rezervarea se face cu cel puţin 14 zile înainte de data căsătoriei.
EXEMPLU DE CALCUL: Dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de sâmbătă, 19 august 2017, sunteţi obligat să depuneţi dosarul în data de joi, 10 august 2017.

 Pasul nr. 2 Obtinerea certificatelor medicale prenuptiale

Certificatele medicale prenuptiale sunt valabile 14 zile (de la data emiterii, la data casatoriei) si trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana la care se referă SE POATE CASATORII/APT CĂSĂTORIE.

Certificatele medicale prenupțiale se obțin de la medicul de familie, iar acest aspect presupune îndeplinirea unor demersuri (analize medicale) anterioare emiterii.

 IMPORTANT! Nu se admit certificate medicale prenuptiale cu modificări sau ștersături (Datele de identificare se trec de pe actele de identitate: numele de familie, prenumele complet, adresa de domiciliu stabil).

IMPORTANT! Eliberarea certificatelor medicale prenuptiale, de catre medic, trebuie făcută între a 14-a si a 10-a zi înainte de data încheierii căsătoriei (Exemplu: pentru încheierea căsătoriei sâmbăta, certificatul prenupțial trebuie emis de catre medic în zilele de luni, marti, miercuri ori cel târziu joi – în săptămâna anterioară încheierii căsătoriei).

Pasul nr. 3 Depunerea declarației de căsătorie

Înainte de depunerea dosarului de căsătorie, vă rugăm să verificați concordanța între datele înscrise în certificatul de nastere și actul de identitate (nume, prenume, CNP etc.). dacă sunt   constatate erori între acte,   este necesar să vă prezentati din   timp   pentru clarificarea acestora.

Locul depunerii declaratiei de căsătorie

Declarația de căsătorie se face personal, de către viitorii soti, în scris, la primaria unde urmează a se încheia căsătoria.

IMPORTANT!   Nu se acceptă   întocmirea   declarației   de   căsătorie   prin   împuternicit.

Actele pentru încheierea căsătoriei se depun înainte cu 10 zile calendaristice -în acest termen se cuprind atât ziua cand a fost făcută declaratia de casatorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria.

Exemplu de calcul: dacă doriți să vă căsătoriți SÂMBATA, 08 IULIE 2017, puteți depune dosarul JOI, 29 iunie 2017.

Căsătoria se poate încheia înaintea împlinirii termenului de 10 zile pentru motive temeinice, cu încuviintarea Primarului municipiului Deva,

Căsătoria se poate oficia și după expirarea termenului de 10 zile, numai cu aprobarea Primarului, pentru situații temeinic justificate, însă numai până la expirarea termenului de 30 de
zile de la data afișării declarației de căsătorie și cu reînnoirea certificatelor medicale referitoare la starea sănătății viitorilor soți.

În Declaratia de casatorie, viitorii soți vor menționa regimul matrimonial ales. Ei pot opta între:

 1. Regimul comunitatii legale;
 2. Regimul separattei de bunuri;
 3. Regimul comunitatii conventional .

In situația în care viitorii soți stabilesc un alt regim matrimonial decât cel al comunității legale aceștia   vor   prezenta   convenția   matrimonială   autentificată   de   catre   un   notar   public.

Pentru detalii referitoare la regimurile matrimoniale, vezi art. 339-370 din CODUL CIVIL.

Numele de familie al soțiilor dupa căsătorie poate fi:

 1. numele pe care l-au avut înainte de căsătorie (exemplu:soțul lonescu, soția Popescu );
 2. numele unuia sau celuilalt soț (sau ambii soți lonescu sau ambii soți Popescu);
 3. numele lor reunite (exemplu: ambii soți fie lonescu -Popescu, fie Popescu- lonescu);
 4. unul dintre soți își păstrează numele dinaintea căsătoriei, iar celălalt soț poate purta numele
  lor reunite (exemplu: soțul lonescu și soția lonescu -Popescu)

IMPORTANT! La oficierea căsătoriei, actul de identitate al soțului care își schimbă numele va fi invalidat, urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile.

Celor care doresc să călătorească în străinătate imediat dupa oficierea căsatoriei si au actul de identitate invalidat, le recomandăm să solicite informații suplimentare pentru eliberarea unui nou act de identitate.

Sediul Directiei Publice Locale de Evidenta Persoanelor si Stare Civile Deva – Compartimentul Stare Civilă – pentru depunerea actelor: municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 12, etaj 1, jud. Hunedoara ( lângă Primăria municipiului Deva, clădirea verde).

Tel./fax 0254-21.67.18 – Compartimentul Stare Civila e-mail: stare.civila@primariadeva.ro

Programul de lucru cu publicul:

Luni             08.30 16.30

Marti          08.30 16.30

Miercuri     08.30 18.30

Joi               08.30 16.30

Vineri         08.30 16.30

SÂMBĂTA: ora 13.00OFICIEREA CĂSĂTORIILOR PROGRAMATE

 Pasul nr. 4 ACTE NECESARE pentru INCHElEREA CĂSĂTORIEI CIVILE.

Viitorii soți vor face personal, declarația de căsătorie, la Compartimentul de Stare Civilă Deva unde urmează a se încheia și căsătoria civilă și este necesară prezența fizică a ambilor-viitori soți, prezentând următoarele acte necesare pentru încheierea căsătoriei:

2. Acte de identitate valabile ale ambilor soți (original si copie xerox) în termen de valabilitate atât la data depunerii Declarației cât și la data oficierii;

 IMPORTANT! NU SE ACCEPTĂ ACTE DE IDENTITATE DETERIORATE.

2. Certificate de naștere ale viitorilor soți (original si copie xerox);

3. Certificate medicale prenuptiale, eliberate de medic, cu mențiunea expresă «se poate casatorii». Certificatele prenupțiale sunt valabile 14 zile calendaristice de la data emiterii până la data oficierii și trebuie să contină număr de înregistrare, sigiliul unității sanitare, semnătura și parafa medicului;

4. Copia Xerox a actelor de identitate, valabile, pentru cei doi martori (doua personae) care vor fi prezenți la oficierea căsătoriei;

5. Convenția matrimonială autentificată de către notarul public- în situația în care viitorii soți stabilesc un alt regim matrimonial decât cel al comunității legal;

6. Declaratia de căsătorie se completează personal de către viitorii soți, în fața ofițerului de stare civilă;

După caz, se prezintă și acte din care să rezulte desfacerea căsătoriilor anterioare:

 • Certificatul de deces al soțului/soției și o copie xerox a certificatului de casatorie;
 • Sentinta/sentintele de divorț definitive si irevocabile;
 • Certificatul de naștere sau de căsătorie, cu mențiunea de desfacere a căsătoriei;
 • Certificatul de divorț (în cazul divorțului pe cale administrativă).

Pasul nr. 5 Oficierea căsătoriei civile

Datorită numărului mare de căsătorii programate și în vederea onorării tuturor solicitărilor din data respectivă, timpul alocat fiecărei familii este limitat (maximum 20 de minute).

La data oficierii căsătoriei, viitorii soți vor prezenta împreună cu martorii desemnati, actele de identitate, originale si în termen de valabilitate. Nu se permit copii xerox, permis auto, pașaport etc.

Cum se semnează actele în momentul încheierii căsătoriei

Actul de căsătorie se semnează de către soți în registrele de casatorii, exemplarul I și exemplarul II, cu numele de familie pe care soții au convenit să-l poarte după încheierea căsătoriei, de către cei doi martori și de către ofițerul de stare civilă.

Martorii la căsătorie trebuie să fie cetățeni români și să posede acte de identitate în termen de valabilitate. Martorii pot fi: rude, nasi, prieteni etc. – orice persoană care atestă că soții și-au exprimat consimțământul personal si liber.

Momentul încheierii căsătoriei

Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce se ia consimțământul fiecăruia dintre viitorii soți, ofițerul de stare civilă îi declară căsătoriți.

Ce se întâmplă cu actul de identitate

Ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului care-și schimbă numele de familie prin căsătorie. Anularea se face prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate a actului.

Persoana a cărui act de identitate este anulat are obligația să solicite eliberarea unui nou act de identitate în terrmen de 15 zile de la căsătorie – sub sancțiunea amenzii.

IMPORTANT!

Nu asigurăm servicii foto-video, pahare sau alte servicii.

Vă dorim Casă de Piatră, sănătate și petrecere frumoasă !