Căsătoria între cetățeni români

Căsătoria civilă

Dragi miri,

din dorința de a clarifica și a vă îndruma eficient, vă punem la dispoziție următoarele

INFORMAȚII UTILE

în vederea încheierii căsătoriei civile în municipiul Deva

În acest ghid am cuprins răspunsul la cele mai frecvente întrebări adresate ofițerului de stare civilă.

Pasul nr. 1 Fixarea datei și orei încheierii căsătoriei civile și PROGRAMAREA ON-LINE A CĂSĂTORIEI (cu cel puțin 14 zile înainte de încheierea căsătoriei).

Căsătoria se încheie la sediul Casei Căsătoriilor Deva din B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 10, parter (lângă Primăria municipiului Deva) dacă cel puțin unul dintre soți are domiciliul stabil sau reședința în municipiul Deva (sau cu aprobarea primarului municipiului Deva, dacă niciunul dintre soţi nu are domiciliul sau reşedinţa în Deva).

La solicitarea scrisă și depusă la Compartimentul Starea Civilă se oficiază și în afara sediului (consultă Dispoziția 567/11.04.2019).

IMPORTANT! Pentru oficierea căsătoriei în afara sediului, viitori soți, trebuie să se prezinte la biroul de stare civilă în vederea programării. Acestea se fac după programul stabilit în Dispoziţia nr. 567/11.04.2019.

IMPORTANT! Pentru oficierea căsătoriilor la Penitenciarul Deva, programarea se face doar la ghișeul stării civile, deoarece este o solicitare cu documente speciale și un program stabilit conform protocolului de colaborare semnat între cele două instituții publice.

Cei care doresc să se căsătorească își pot programa data și ora atât la ghișeu, cât și on-line pe site-ul Primăriei municipiului Deva www.primariadeva.ro.

IMPORTANT! Datorită numărului mare de cereri și din dorința de a răspunde favorabil tuturor solicitărilor într-un interval de 30 de minute pot fi programate doua căsătorii. Zilele în care nu se oficiază căsătorii sau nu mai sunt interval libere disponibile programările on-line sunt marcate cu roșu.

PROGRAMAREA ON-LINE se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetățeni români. Datorită complexității procedurale, programarea datei și orei căsătoriei cu un cetățean străin, sau între cetățeni străini se face doar la ghișeu.

Program oficieri căsătorii:

I. ÎN PERIOADA LUNILOR MAI – OCTOMBRIE

 1. ÎN „CASA CĂSĂTORIILOR”

LUNI, MARȚI, JOI, VINERI ÎNTRE ORELE     13:00 — 16:30

SÂMBĂTĂ ÎNTRE ORELE:      11:00 — 11:45

13:00 – 16:45

DUMINICA ÎNTRE ORELE:    11:00 – 14:00

 1. ÎN „PARCUL MUNICIPAL CETATE, ÎN FILIGORIA DIN CENTRUL PARCULUI” sau ÎN INCINTA „CETĂŢII DEVEI – POARTA II”

MIERCURI, JOI, VINERI, SÂMBĂTĂ ÎNTRE ORELE: 12:00 – 12:45

17:00 – 17:45

DUMINICA ÎNTRE ORELE:    11:00 – 14:00

 1. ÎN ALTE LOCAŢII PRIVATE

VINERI, SÂMBĂTĂ ÎNTRE ORELE 18:00 – 19:00

II. ÎN PERIOADA LUNILOR IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE

            NUMAI ÎN „CASA CĂSĂTORIILOR”

LUNI, MARȚI, JOI, VINERI ÎNTRE ORELE     12:00 — 16:00

MIERCURI ÎNTRE ORELE   14.00 – 16.00

SÂMBĂTA ÎNTRE ORELE 11.00 – 17.00

ATENȚIE! Serviciul on-line de programare a căsătoriilor nu elimină cerința legală ca ambii soți să se prezinte în termenul legal (10 ZILE), în fața ofițerului stării civile pentru a completa DECLARAȚIA DE CĂSĂTORIE și de a depune actele necesare în vederea încheierii căsătoriei programate.

Rezervarea on – line se face cu cel puţin 14 zile înainte de data căsătoriei, după această dată, rezervarea se face la ghişeu, în funcţie de programările deja aprobate.

Actele se depun cu 10 zile calendaristice  înainte de data oficierii căsătoriei.

EXEMPLU DE CALCUL: Dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de sâmbătă, 04 mai 2019, sunteţi obligat să depuneţi dosarul în data de joi, 25 aprilie 2019.

IMPORTANT:

Dacă data depunerii actelor este o zi liberă, actele se depun înainte de termenul legal de 10 zile, potrivit dispoziţiilor art. 49, alin. (4) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă aprobată prin HG 64/2011.

EXEMPLU DE CALCUL: Dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de vineri, 10 MAI 2019, sunteţi obligaţi să depuneţi dosarul între datele de 11 APRILIE 2019 și 25 APRILIE 2019, DEOARECE ATÂT 01 MAI 2019 ESTE ZI NELUCRĂTOARE, CÂT ŞI PERIOADA 26 – 30 APRILIE 2019 SUNT STABILITE ZILE NELUCRĂTOARE.

Deoarece vă vor expira certificatele prenupţiale până la data de 10 MAI 2019, sunteţi obligaţi să depuneţi alte certificate medicale valabile şi la data de 10 MAI 2019, pentru a completa DECLARAŢIA DE CǍSǍTORIE şi de a depune actele necesare în vederea încheierii cǎsǎtoriei programate.

 Pasul nr. 2 Obținerea certificatelor medicale prenupțiale

Certificatele medicale prenupțiale sunt valabile 14 zile (de la data emiterii, la data căsătoriei) și trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana la care se referă SE POATE CĂSĂTORI / APT CĂSĂTORIE.

Certificatele medicale prenupțiale se obțin de la medicul de familie, iar acest aspect presupune îndeplinirea unor demersuri (analize medicale) anterioare emiterii.

 IMPORTANT! Nu se admit certificate medicale prenupțiale cu modificări sau ștersături (Datele de identificare se trec de pe actele de identitate: numele de familie, prenumele complet, adresa de domiciliu stabil).

IMPORTANT! Eliberarea certificatelor medicale prenupțiale, de către medic, trebuie făcută între a 14-a si a 10-a zi înainte de data încheierii căsătoriei (Exemplu: pentru încheierea căsătoriei sâmbăta, certificatul prenupțial trebuie emis de către medic în zilele de luni, marți, miercuri ori cel târziu joi – în săptămâna anterioară încheierii căsătoriei).

Pasul nr. 3 Depunerea declarației de căsătorie

Înainte de depunerea dosarului de căsătorie, vă rugăm să verificați concordanța între datele înscrise în certificatul de naștere și actul de identitate (nume, prenume, CNP etc.). dacă sunt   constatate erori între acte,   este necesar să vă prezentați din   timp   pentru clarificarea acestora.

Locul depunerii declarației de căsătorie

Declarația de căsătorie se face personal, de către viitorii soți, în scris, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria.

În cazul în care unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ – teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unităţii administrativ – teritoriale pe raza căreia se află, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la S.P.C.L.E.P., sau după caz, la primăria din cadrul unităţii administrativ – teritoriale unde urmează a se încheia căsătoria.

IMPORTANT!   Nu se acceptă   întocmirea   declarației   de   căsătorie   prin   împuternicit.

Actele pentru încheierea căsătoriei se depun înainte cu 10 zile calendaristice -în acest termen se cuprind atât ziua când a fost făcută declarația de căsătorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria.

Exemplu de calcul: dacă doriți să vă căsătoriți SÂMBĂTA, 04 mai 2019, puteți depune dosarul JOI, 25 aprilie 2019.

Căsătoria se poate încheia înaintea împlinirii termenului de 10 zile pentru motive temeinice, cu încuviințarea Primarului municipiului Deva,

Căsătoria se poate oficia și după expirarea termenului de 10 zile, numai cu aprobarea Primarului, pentru situații temeinic justificate, însă numai până la expirarea termenului de 30 de zile de la data afișării declarației de căsătorie și cu reînnoirea certificatelor medicale referitoare la starea sănătății viitorilor soți.

EXEMPLU DE CALCUL: Dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de vineri, 10 MAI 2019, sunteţi obligaţi să depuneţi dosarul în data de 25 APRILIE 2019, DEOARECE ATÂT 01 MAI 2019 ESTE ZI NELUCRĂTOARE, CÂT ŞI PERIOADA 26 – 30 APRILIE 2019 SUNT STABILITE ZILE NELUCRĂTOARE.

În Declarația de căsătorie, viitorii soți vor menționa regimul matrimonial ales. Ei pot opta între:

 1. Regimul comunității legale;
 2. Regimul separației de bunuri;
 3. Regimul comunității convenționale.

În situația în care viitorii soți stabilesc un alt regim matrimonial decât cel al comunității legale aceștia   vor   prezenta   convenția   matrimonială   autentificată   de   către   un   notar   public.

Pentru detalii referitoare la regimurile matrimoniale, vezi art. 339-370 din CODUL CIVIL.

Numele de familie al soțiilor după căsătorie poate fi:

 1. numele pe care l-au avut înainte de căsătorie (exemplu:soțul lonescu, soția Popescu );
 2. numele unuia sau celuilalt soț (sau ambii soți lonescu sau ambii soți Popescu);
 3. numele lor reunite (exemplu: ambii soți fie lonescu -Popescu, fie Popescu- lonescu);
 4. unul dintre soți își păstrează numele dinaintea căsătoriei, iar celălalt soț poate purta numele
  lor reunite (exemplu: soțul lonescu și soția lonescu -Popescu)

IMPORTANT! La oficierea căsătoriei, actul de identitate al soțului care își schimbă numele va fi invalidat, urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile.

Celor care doresc să călătorească în străinătate imediat după oficierea căsătoriei și au actul de identitate invalidat, le recomandăm să solicite informații suplimentare pentru eliberarea unui nou act de identitate.

Sediul Direcției Publice Locale de Evidenta Persoanelor și Stare Civile Deva – Compartimentul Stare Civilă – pentru depunerea actelor: municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 12, etaj 1, jud. Hunedoara ( lângă Primăria municipiului Deva, clădirea verde).

Tel./fax 0254-21.67.18 – Compartimentul Stare Civila e-mail: stare.civila@primariadeva.ro

Programul de lucru cu publicul:

Luni             08.30 – 16.30

Marți          08.30 – 16.30

Miercuri     08.30 – 18.30

Joi               08.30 – 16.30

Vineri         08.30 – 16.30

 Pasul nr. 4 ACTE NECESARE pentru ÎNCHElEREA CĂSĂTORIEI CIVILE.

Viitorii soți vor face personal, declarația de căsătorie, la Compartimentul de Stare Civilă Deva unde urmează a se încheia și căsătoria civilă și este necesară prezența fizică a ambilor-viitori soți, prezentând următoarele acte necesare pentru încheierea căsătoriei:

1. Acte de identitate valabile ale ambilor soți (original și copie xerox) în termen de valabilitate atât la data depunerii Declarației cât și la data oficierii;

 IMPORTANT! NU SE ACCEPTĂ ACTE DE IDENTITATE DETERIORATE.

2. Certificate de naștere ale viitorilor soți (original și copie xerox);

3. Certificate medicale prenupțiale, eliberate de medic, cu mențiunea expresă «se poate căsători». Certificatele prenupțiale sunt valabile 14 zile calendaristice de la data emiterii până la data oficierii și trebuie să conțină număr de înregistrare, sigiliul unității sanitare, semnătura și parafa medicului;

4. Copia Xerox a actelor de identitate, valabile, pentru cei doi martori (doua persoane) care vor fi prezenți la oficierea căsătoriei;

5. Convenția matrimonială autentificată de către notarul public- în situația în care viitorii soți stabilesc un alt regim matrimonial decât cel al comunității legal;

6. Declarația de căsătorie se completează personal de către viitorii soți, în fața ofițerului de stare civilă.

După caz, se prezintă și acte din care să rezulte desfacerea căsătoriilor anterioare:

 • Certificatul de deces al soțului/soției și o copie xerox a certificatului de căsătorie;
 • Sentința/sentințele de divorț definitive și irevocabile;
 • Certificatul de naștere sau de căsătorie, cu mențiunea de desfacere a căsătoriei;
 • Certificatul de divorț (în cazul divorțului pe cale administrativă).

Pasul nr. 5 Oficierea căsătoriei civile

Datorită numărului mare de căsătorii programate și în vederea onorării tuturor solicitărilor din data respectivă, timpul alocat fiecărei familii este limitat (maximum 20 de minute).

La data oficierii căsătoriei, viitorii soți vor prezenta împreună cu martorii desemnați, actele de identitate, originale și în termen de valabilitate. Nu se permit copii xerox, permis auto, pașaport etc.

Cum se semnează actele în momentul încheierii căsătoriei

Actul de căsătorie se semnează de către soți în registrele de căsătorii, exemplarul I și exemplarul II, cu numele de familie pe care soții au convenit să-l poarte după încheierea căsătoriei, de către cei doi martori și de către ofițerul de stare civilă.

Martorii la căsătorie trebuie să fie cetățeni români și să posede acte de identitate în termen de valabilitate. Martorii pot fi: rude, nași, prieteni etc. – orice persoană care atestă că soții și-au exprimat consimțământul personal și liber.

Momentul încheierii căsătoriei

Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce se ia consimțământul fiecăruia dintre viitorii soți, ofițerul de stare civilă îi declară căsătoriți.

Ce se întâmplă cu actul de identitate

Ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului care-și schimbă numele de familie prin căsătorie. Anularea se face prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate a actului.

Persoana a cărui act de identitate este anulat are obligația să solicite eliberarea unui nou act de identitate în termen de 15 zile de la căsătorie – sub sancțiunea amenzii.

IMPORTANT!

Nu asigurăm servicii foto-video, pahare sau alte servicii.

Vă dorim Casă de Piatră, sănătate și petrecere frumoasă !