Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

ANUNT privind initierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Deva

Exportă PDF - ANUNT privind initierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Deva Tipăreşte pagina - ANUNT privind initierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Deva Trimite unui prieten - ANUNT privind initierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Deva

publicat de AdministraTor in Luni , 20 Mai 2019, 13:54

ANUNT

Primăria municipiului Deva aduce la cunoştinţa publicului intenţia privind iniţierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Deva şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Observaţii, sugestii şi propuneri pot fi depuse în scris pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4 şi pe e-mail urbanism@primariadeva.ro până în data de 07.06.2019.
Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Irina Igreţ din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Primăria municipiului Deva, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 16 A, etaj 1.

 

ARGUMENTAREA INTENŢIEI

privind iniţierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Deva şi a Regulamentului Local de Urbanism

 

Direcţia Urbanism, Privatizare prin Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizaţii de construire, supune atenţiei următoarele:

1. Actualizarea Planului urbanistic general reprezintă revizuirea reglementărilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuşi şi a prevederilor planului iniţial prin aducerea acestora în acord cu legislaţia în vigoare, tendinţele de dezvoltare şi cerinţele de dezvoltare durabilă socioeconomice şi de mediu actuale, precum şi actualizarea listei de proiecte de investiţii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unor studii de specialitate şi a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare şi a impactului acestora la nivelul localităţii, dacă este cazul.

2.  Planul Urbanistic General al municipiului Deva si Regulamentul Local de Urbanism a fost aprobat cu H.C.L. nr.223/1999, a fost prelungită valabilitatea prin HCL nr.438/2015 modificată prin HCL nr.111/2016 respectiv prin HCL nr.490/2018 dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, documentaţie care nu mai corespunde din punct de vedere tehnic şi juridic realităţii actuale.

      Având în vedere că:

 • Planul urbanistic general cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul intregii unitati administrativ-teritoriale de baza, cu privire la:

a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;

b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;

d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;

e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate;

f^1) zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;

g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;

h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate.

i) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.

j) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri;

 • Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:
  a) evoluţia în perspectiva a localităţii;

b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;

c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.

d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.

e) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;

f) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;

g) delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană;

 • Din anul 2013 cand a fost încheiat contractul pentru continuarea şi finalizarea PUG al Municipiului Deva au survenit, până în prezent, următoarele aspecte:
  • Modificări legislative, prin modificarea şi completarea unor legi şi acte normative din domeniu, precum şi apariţia unor noi acte normative (Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism);
  • Necesitatea revizuirii reglementărilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuşi şi a prevederilor planului iniţial prin aducerea acestora în acord cu legislaţia în vigoare, tendinţele de dezvoltare şi cerinţele de dezvoltare durabilă, precum şi actualizarea listei de proiecte de investiţii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare;
  • Studiile de fundamentare trebuie să prezinte concluzii pe bază de analiză de date actualizate, cu o vechime de maximum 3 ani față de data elaborării. Pot fi folosite studii, cercetări și proiecte anterioare numai în situația în care informațiile oferite de acestea nu și-au pierdut valabilitatea, în conformitate cu art. 20, alin.(2) din Normele de aplicare ale Legii nr. 350/2001;
  • Au apărut schimbări importante ale elementelor care au stat la baza elaborării documentaţiei: noi elemente cu caracter director ce decurg din strategii naţionale sau regionale, oportunitatea realizării unor investiţii majore cu implicaţii asupra unor părţi determinate ale teritoriului reglementat prin planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
  • Aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă, prin HCL 41/2017,

precum şi în urma analizei informaţiilor statistice privind dinamica socială, teritorială și economică a municipiului Deva, realizate în baza studiilor de specialitate existente, și in raport cu strategia și programele de dezvoltare durabilă a municipiului Deva, considerăm oportună și justificată solicitarea noastră de iniţiere a demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Deva și a Regulamentului Local de Urbanism.

3. Baza legală:

- Art. 46, alin. (1^6) şi (1^7)  din Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

- Art. 31, alin.(1) din Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism);

- Art. 20, alin.(2) din Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism);

- Art. 2 alin.(2) din Legea nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Art.36 alin.2 lit.c). si alin.5 lit.c) din L.215/2001 republicată;

-  Art.45 alin.2. lit. e din L.215/2001 republicată.

 

      Arhitect şef,                                                                                           Compartiment I.C.P.P.U.A.T.

   Raluca Lăzăruţ                                                                                                     Irina Ana Igreţ

 

 

 

 

 

Înapoi la Ştiri şi evenimente

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

Guvernare Transparenta Deschisa si Participativa - SIPOCA 35