Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

INFORMARE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA Săptămâna 7 – 11 august 2017

Exportă PDF - INFORMARE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA Săptămâna 7 – 11 august 2017 Tipăreşte pagina - INFORMARE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA Săptămâna 7 – 11 august 2017 Trimite unui prieten - INFORMARE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA Săptămâna 7 – 11 august 2017

publicat de AdministraTor in Vineri , 11 August 2017, 13:18

INFORMARE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA
Săptămâna 7 - 11 august 2017

 

*Program special al Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva!
Serviciul de Evidența Persoanelor Deva își suspendă activitatea în data de 14 şi 15 august 2017, conform prevederilor legale în vigoare, zilele de 14 şi 15 august 2017 fiind declarate zile libere.
Ziua de luni, 14.08.2017 va fi recuperată sâmbătă, 19.08.2017 între orele 08.30-16.30 (programul de relații cu publicul).
Compartimentul de Stare Civilă Deva va avea program special în data de 12 august (sâmbătă) și 14 august (luni) 2017, astfel încât se vor desfășura următoarele activități:

 1. Înregistrarea deceselor după programul: Sâmbătă, 12.08.2017, între orele 10.00-13.00, iar de la ora 13.00, oficierea căsătoriilor programate;
 2. Înregistrarea deceselor după programul: Luni, 14.08.2017, între orele 10.00-13.00.

Ziua de luni, 14.08.2017 va fi recuperată sâmbătă, 19.08.2017, între orele 08.30-13.00 (programul de relații cu publicul), iar de la ora 13.00, oficierea căsătoriilor programate.

Programul de relații cu publicul al Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva va fi reluat miercuri pe 16.08.2017 de la ora 08.30.

* Contravaloarea actelor de identitate!
Actele de identitate care se eliberează cetățeanului român sunt cartea de identitate și cartea de identitate provizorie. Actul de identitate se eliberează pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identității, a adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință a titularului. Termenul de valabilitate al cărții de identitate este, după cum urmează:

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și18 ani;
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 ani;
 • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
 • permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Contravaloarea cărții de identitate este de 7 lei, iar a cărții de identitate provizorii este de 1 leu. Această contravaloare a cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, aferente cererilor, privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către Direcţia Locală de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva, se achită numerar, la sediul Primăriei Municipiului Deva, Serviciul Impoxite și Taxe Locale (pe bază de chitanţă). Reamintim că pentru eliberarea unei cărţi de identitate, cetățeanul completează cererea pentru eliberarea actului de identitate, prezintă actul de identitate, cartea de alegător (dacă există), certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, copie şi original, certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, copie şi original, certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie, certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, copie şi original, contractul casei/contract de închiriere, copie şi original şi chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.
De reţinut, este faptul că cetățenii trebuie să aibă în vedere că buletinul expiră la data naşterii. Astfel, este mai uşor să reţii când expiră termenul de valabilitate al cărţii de identitate.

* Turiştii care vizitează Cetatea Devei sâmbătă, 12 august 2017, vor fi întâmpinaţi, la ora 11.00, de străjeri şi domniţe. Ostaşii din Garda Cetăţii vor defila pe aleile fortificaţiei în costume specifice secolului al XV-lea, când bastionul care domină oraşul se afla în proprietatea lui Iancu de Hunedoara.
Pentru mai bine de un ceas, vizitatorii au ocazia să facă o incursiune înapoi în timp, să ia parte la antrenamentele de spadă sau tir cu arcul ale străjerilor, să înveţe dansuri medievale, să se fotografieze alături de Garda Cetăţii şi să afle istoria şi legendele monumentului.
Garda Cetăţii Deva a fost înfiinţată anul trecut şi este formată din voluntari tineri, pasionaţi de istorie. Prezenţi la fiecare eveniment desfăşurat în Cetate, străjerii atrag un număr tot mai mare de turişti spre fortăreaţa în zidurile căreia se pot citi frământările politice şi economice care au zguduit istoria Transilvaniei.

*Actul de identitate, dreptul si responsabilitatea fiecărui cetățean!

În baza dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 cu modificările si completările ulterioare, cetățenii au obligația să se legitimize pe teritoriul României cu un act de identitate.
Actul de identitate este documentul care se eliberează cetățeanului român pentru a dovedi identitatea, cetățenia si domiciliul, necesar la valorificarea drepturilor si obligațiilor prevăzute de Constituție, precum si în celelalte legi si acte normative.
Vă informăm că termenul de eliberare a actelor de identitate la Serviciul Evidența Persoanelor Deva este de 3 zile lucrătoare, cu excepția situațiilor în care sunt necesare verificări prevăzute de lege. Menționăm că termenul legal de eliberarea actului de identitate prin norma instituită la art.14 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, legiuitorul a stabilit că termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.
Reducerea termenului pentru obținerea actelor de identitate se poate face doar prin AUDIENȚĂ. Dacă cetățeanul se află într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul Serviciului Evidența Persoanelor Deva, mai repede de 3 zile, (ex: motive medicale, deplasarea de urgență în altă localitate sau alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale,etc) trebuie să solicite la ghișeu, după depunerea documentelor necesare eliberării actului de identitat, să se adreseze în audiență directorului executiv/sefului de serviciu evidența persoanelor care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea la timp util a cererii acestuia.
În cazul expirării termenului de valabilitate al actului de identitate, cetățenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor la care sunt arondați cu domiciliul sau resedința cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puțin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.
Există posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de identitate aflat în termen de valabilitate, până la emiterea noii cărți de identitate.
În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau de la producerea uneia dintre situațiile mai jos enumerate, cetățenii sunt obligați să solicite eliberarea unui act de identitate:

 • dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinților, data sau locul nașterii;
 • în cazul schimbării domiciliului;
 • în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
 • în cazul atribuirii unui nou CNP;
 • în cazul deteriorării actului de identitate;
 • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 • când fotografia din cartea de identittae nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • în cazul schimbării sexului;
 • în cazul anulării;
 • pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

Precizăm faptul că nerespectarea dispoziților legale constituie contravenție si se sancționează după caz, cu amenzi cuprinse între 40 Ron - 80 Ron.

*În acest sfârșit de săptămână, mai exact duminică, 13 august 2017, Play iT Band, formația de muzică ușoară a Liceului de Arte „Sigismund Toduță" Deva, vă invită la un miniconcert. Trupa formată din Patrick Catona (violoncel), Mircea Logojan Jr. (keyboard solo), Andrei Pleter (keyboard strings), Gabriel Hărăguș (tobe), Călin Sân (pian) și solistele Iulia Jurju, Beatrix Antónia Szőts, Melania Turcu, Ana Maria Lupulescu, Alexandra Silvana Dabija și Ane Marie Pal vor concerta duminică de la ora 20:00, în Piața Cetății Deva, pe platoul din fața telecabinei. Concertul își dorește promovarea tinerelor talente în prestanță live și promovarea simbolului municipiului Deva, Cetatea. Repertoriul formației cuprinde piese cover cunoscute din repertoriul unor artiști consacrați din anii 1970-2016.

*Compartimentul de Stare Civilă din cadrul Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva eliberează la cerere extrase multilingve de pe actele de stare civilă privind naşterea, căsătoria sau decesul. Acestea sunt documente care au aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa autorităţilor străine din statele părţi la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă semnată la Viena în data de 08 septembrie 1976, la care România a aderat în anul 2012 ( Legea nr. 65/2012).
Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei ori altor persoane îndreptăţite. Extrasele multilingve se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.
Cetăţenii români cu domiciliul în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu actul de identitate aflat în termen de valabilitate.
Minorii în vârstă de peste 14 ani, deţinători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere sau de căsătorie în nume propriu, asistaţi, după caz, de unul dintre părinţi sau de tutore, care semnează cererea.
Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Confederaţiei Elveţiene ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu documente de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau cu paşaport, aflate în termen de valabilitate.
Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu paşaport valabil.
La cerere, solicitanţilor li se eliberează mai multe extrase multilingve completate în baza aceluiaşi act de stare civilă.
Acte necesare eliberării:
Pentru solicitarea extrasului multilingv urmează a fi prezentate următoarele acte:
• cerere;
• actul de identitate (original) al titularului extrasului sau al persoanei care îl reprezintă;
• procura specială în cazul persoanelor împuternicite.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la tel. 0254/21.67.18 (în perioada programului cu publicul) sau solicitați informații pe adresa e-mail: stare.civila@primariadeva.ro

*Important pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care doresc obţinerea unui nou act de identitate!

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot obţine un nou act de identitate, fără a mai veni în ţară, pe baza unei procuri. Solicitarea se poate face cu 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a actului de identitate..

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1375/2006, art. 45:
(1) În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială* obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României în statul respectiv. Art. 9 din Legea nr. 1/2017 a eliminate taxa consulară pentru procură specială* ("redactarea și autentificarea unui înscris").
(2) Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta.
(3) În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate

(4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) preluarea imaginii necesare în procesul de producere şi eliberare a cărţii de identitate se realizează prin scanarea fotografiei atașate la procura specială.

*Luni, 07 august 2017, a avut loc depunerea ofertelor pentru execuția lucrărilor de construire a două blocuri sociale cu un număr de 72 de apartamente, în cartierul Grigorescu. Totodată, marți, 08 august 2017, a fost recepționată și inaugurată pista de atletism din incinta Colegiului Național Pedagogic ,,Regina Maria" Deva. Pista are o suprafață totală de 860 metri pătrați, acoperită cu tartar de culoare roșie și marcaj de culoare albă, cu o grosime de 2 cm, culoare de alergare, o bandă de alergare viteză și o groapă de nisip pentru saritura în lungime, având o suprafață de 18 metri pătrați.

*Serviciul Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală Deva a efectuat următoarele lucrări specific, în mai multe zone din municipiu, astfel:
-montare complexe de mese cu bănci conform cererilor primate din partea asociaților de locatari;
-întreținere mobilier urban în parcurile și cartierele din Municipiul Deva;
-montat trei indicatoare de circulație pe strada Ion Luca Caragiale;
-montare stâlpi pentru delimitarea părții carosabile pe Strada Ion Luca Caragiale;
-reparat echipament rotativ la complexul de joacă de pe Aleea Muncii;
-toaletări de corecție a arborilor din Municipiul Deva;
-cosit mecanic gazon din zonele verzi ale Municipiului Deva;
-tuns mecanic gard viu din zonele verzi ale Municipiului Deva;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local Deva nr. 508/2016, Serviciul Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală Deva efectuează, la cererea persoanelor fizice şi juridice din municipiu, prestări de servicii (tăieri de corecţie la arbori, defrişare mecanică, doborâre arbori, pregătire teren pentru plantare flori, cosire mecanică, tundere gard viu, plantare flori etc.). Persoanele interesate pot solicita informaţii suplimentare şi pot lansa comenzi la sediul SPIGM Deva (str. Axente Sever, nr. 40) sau la numărul de telefon 0744.354.828.
Reamintim că orice persoană interesată poate transmite SPIGM Deva sugestii, propuneri sau opinii, inclusiv în perioada weekend-ului, la numerele de telefon 0254.233.588 şi 0744.354.828 (persoană de contact Ovidiu Oltean).
Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii, reprezentanţii asociaţiilor de proprietari sunt rugaţi să specifice adresa corectă şi datele de contact pe cererile transmise SPIGM Deva.


Bogdan Bîrlea
Comp. Comunicare, relații externe,
promovare imagine

 

 

Înapoi la Ştiri şi evenimente

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice