Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

PROGRAM SPECIAL pentru COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ DEVA în perioada 17.04-20.04.2020

Exportă PDF - PROGRAM SPECIAL pentru COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ DEVA în perioada 17.04-20.04.2020 Tipăreşte pagina - PROGRAM SPECIAL pentru COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ DEVA în perioada 17.04-20.04.2020 Trimite unui prieten - PROGRAM SPECIAL pentru COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ DEVA în perioada 17.04-20.04.2020

publicat de AdministrAtor in Miercuri , 1 Aprilie 2020, 13:35

DIRECŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ
ANUNȚĂ

 • PROGRAM SPECIAL pentru COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ DEVA
  în perioada 17.04-20.04.2020

 • Înregistrarea actului de deces, conform Reglementarilor legislative prevăzute pe toata perioada instituirii starii de urgență.
 • Pentru celeritatea înregistrării a tuturor actelor de deces și eliberarea adeverintei de înhumare, nu numai în cazul deceselor cauzate de CORONAVIRUS, aducem la cunoștința cetățenilor municipiului Deva și nu numai, următoarele:
  PROGRAMUL de ÎNREGISTRARE al ACTELOR de DECES (decese produse pe raza teritorială a municipiul Deva, Archia, Bârcea Mică, Cristur, Sântuhalm):
  VINERI 17 aprilie 2020 : 8.30-13.00
  • SAMBATA 18 aprilie 2020 :10.00-13.00
  • DUMINICA 19 aprilie 2020 program de înregistrare stabilit doar după apel telefonic! URGENTE! Mobil : +40 726 700 767
  • LUNI 20 aprilie 2020 : 8.30-13.00
 • ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR PASCALE 17.04-20.04.2020 PROGRAMUL DE RELAȚII CU PUBLICUL AL SERVICIULUI EVIDENȚA PERSOANELOR DEVA ESTE ÎNCHIS.
Informații utile pe linie de evidența din data de 21 aprilie 2020

NOUTATI (CONSULTA AICI ˃˃˃)

 • ACCESUL în incinta Directiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva va fi limitat la maxim 3 persoane pentru fiecare ghiseu, la intervalele de timp stabilite de către lucrătorii de evidenta persoanelor şi a ofiţerilor de stare civilă și în funcţie de programările on-line.
 • Zona de așteptare va fi în exteriorul incintei, iar cetățenii sunt rugaţi să respecte indicațiile funcționarilor de evidenţa şi stare civilă şi să folosească substanțele dezinfectante puse la dispoziție.
 • Suspendarea audiențelor pentru soluționarea în regim de urgență a actelor de identitate cetățenilor, potrivit art. 14 din Decretul nr. 195/16.03.2020, emis de Preşedintele României, se menţine valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice care expiră pe perioada stării de urgenţă ( cărți de identitate, cărți de identitate provizorii, mențiuni de stabilire a reședinței ) cu modificările și completările ulterioare, reglementată și prin Ordonanța Militară nr.3 din 24.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID- 19 potrivit art.12 alin (1) Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.
 • Pentru evitarea prezentării la sediul Serviciului Evidența Persoanelor Deva a unui numar mare de cetățeni, tinând cont și de faptul că în ultimele saptămâni multi cetățeni care au locuit temporar în străinătate au revenit în România, pe perioada stării de urgență vor fi eliberate acte de identitate doar pentru situații deosebite care implică pierderea, furtul ori distrugerea documentului de identitate.
 • Accesul cetățenilor în sediul si ghiseul Serviciului Evidența Persoanelor Deva va fi admis pentru maxim 3 persoane  NUMAI pentru:
 • Depunerea documentelor, prin rezervare ON-LINE pentru ,,PROGRAMARE CARTEA de IDENTITATE,, doar pentru eliberarea actelor de identitate solicitate pentru motivele:pierdere,furt,distrugere, schimbarea numelui(prin căsătorie /divorţ / pe cale administrativã,preschimbarea cărților de identitate expirate până la data de 15.03.2020 inclusiv şi pentru viza de reşedinţă, iar accesul cetăţenilor la ghişeese va facenumaipe bază de programareonline ˃˃˃. Pentru a evita aglomerarea în incinta Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor și Stare Civilă Deva, rugăm cetăţenii să respecte ora programării
 • Eliberarea si ridicarea actelor de identitate sau a vizei de resedința se va face in a 7 zi de la depunerea si înregistrarea solicitării, doar intre orele 14.00-16.00 .
 • Depunerea cererilor pt.furnizarea din RNEP a datelor cu caracter personal, respectiv pt. eliberarea adeverinţelor privind istoricul de domicilii  - în aceste situaţii cererile însoţite de actele doveditoare, în copie, pot fi depuse prin poştă sau online pe adresa de e-mail:  evidentapersoanelor@primariadeva.ro, cetățenii vor fi anunțati telefonic sau prin adresa de e-mail în vederea prezentării în ziua și la ora programată pentru ridicarea adeverintei.
 • De asemenea, cetăţenii sunt rugaţisă achite taxele aferente online (cu card bancar)pe site-ul primariei municipiului Deva, platforma ghiseu.ro˃˃˃
 • Pentru plăţile efectuate în ziua precedentă depunerii cererii, nu este necesar să se prezinte dovada achitării taxei, dar la ridicarea actului de identitate sau a adeverintei va rugam sa prezentati dovada achitarii.
 • Accesul cetățenilor în sediul si ghiseul Compartimentului Stare Civilă va fi admis pentru maxim 3 persoane în ghiseu și NUMAI pentru:
 • Depunerea actelor pentru înregistrarea nou-născuților de la maternitatea Spitalului Județean de Urgenta Deva, doar în zilele de luni și joi intre orele 10.00-12.00 și eliberarea certificatului de nastere, deîndata parintelui/ reprezentantului legal;
 • Depunerea cererii si ridicarea certificatelor de nastere /duplicate (solicitări doar pentru certificate de nastere pierdute, distruse, deteriorate) ale cetățenilor născuți în municipiul Deva, situațiile doar de urgență.
 • Depunere solicitari transcrieri pentru certificate de naștere copii minori, cu urgențe medicale sau a certificatelor de căsătorie, doar pe motive temeinice ( ex.sarcina) .

PROGRAMUL Directiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă

LUNI, MARȚI, JOI, VINERI: 08.30-16.30

MIERCURI: 08.30-18.30

SÂMBĂTA se va asigura un program special între orele 10.00- 15.30 doar pentru transmiterea documentelor prin adresa de e-mail în vederea înregistrării actelor de deces şi oficierea căsătoriilor programate

 • IMPORTANT! DECLARAREA și ÎNREGISTRAREA actului de DECES la STAREA CIVILA DEVA

Modalitatea de transmitere a documentelor.

1.Medicul care a constatat decesul sau persoana desemnată la nivelul Spitalului Județean de Urgență Deva, la nivelul Serviciului Județean de Medicină Legală/medicul de familie aflat/ă pe raza  de competență  a municipiului Deva va transmite prin intermediul serviciilor de poștă electronică securizate (e-mail), certificatul medical constatator al decesului împreună cu actul de identitate al defunctului sau dovada eliberată de instituțiile competente prin care se confirmă datele de identitate ale acestuia (în lipsa actului de identitate), iar transmiterea constatatorului de deces vor fi transmise cel mai târziu a 3-a zi de la data încetării din viată a persoanei, pentru a se înlătura necesitatea aprobării parchetului pentru întocmirea actului de deces.

2.Procedura de transmitere catre Compartimentul de Stare Civila Deva din cadrul Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor Deva se va face doar pe adresa de e-mail ( adresa de e-mail s-a transmis instituțiilor abulitate, pt informații rugăm contactati telefonic reprezentanții Compartimentului de Stare Civila Deva la nr. Mobil : +40 726 700 767 sau 0254-216718 )                      

3.Ofiterul de stare civilă din cadrul Compartimentului de Stare Civila Deva va  înregistra decesul și va transmite unității medicale, tot prin intermediul serviciilor de poștă electronică securizate, adeverința de înhumare/incinerare și o copie xerox al certificatului de deces. Documente care se vor înmâna doar aparținătorului defunctului. Cu această ocazie se va comunica faptul că certificatul de deces (în original) se va elibera doar persoanei îndreptățite  doar la încetarea stării de urgență.

4.Documentele originale, privind pe defunct/a vor fi transmise oficiului de Stare Civilă Deva din cadrul Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva pe adresa de e-mail, în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

5. DATE CONTACT pentru informații suplimentare

 • Pe linie de stare civilă  pentru COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ DEVA:

Adresa:DEVA, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, nr.12, jud. Hunedoara
Telefon :0254 216718 ;  +40 726 700 767

6. DIRECȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENȚA PERSOANELOR si STARE CIVILĂ DEVA anunță că se pot cere informații în perioada programului de relații cu publicul la numerele de telefon menționate mai sus, iar

PROGRAMUL de ÎNREGISTRARE al ACTELOR  de DECES (Menționăm ca actele se transmit, din data de 31.03, doar pe adresa de e-mail prin intermediul serviciilor de poștă electronică securizate, procedura de transmitere se va face doar de către medicul care constata decesul):

 • LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI, VINERI: 08.30-13.00
 • SAMBATA :10.00-13.00
 • DUMINICA program de înregistrare doar la apel telefonic ( Mobil : +40 726 700 767)
 • IMPORTANT! Depunerea declarației de căsătorie și oficierea căsătoriei civile la COMPARTIMENTUL de STARE CIVILA DEVA pe perioada instituirii stării de urgență. Reglementari care au intrat in vigoare din 27.03.2020

Depunerea declarației de căsătorie

Declarația de căsătorie însoțite de documentele prevăzute de lege se vor transmite exclusiv on -line pe adresa de e-mail.(Ofiterii de stare civilă vor contacta, telefonic, cuplurile care si-au programat casatoria civila la Stare Civila DEVA pentru toate informatiile necesare în vederea transmiterii documentelor necesare!)

Data depunerii declarației de căsătorie este data transmiterii on-line a declarației. În acest sens cu ocazia programării on-line /sau telefonice se va avea în vedere respectarea dispozițiilor art.27 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele în original vor fi prezentate cu ocazia oficierii căsătoriei, data la care se va semna și declarația de căsătorie în fața ofițerului de stare civilă.

Pe perioada instituirii stării de urgență NU SE ACORDĂ DISPENSELE PREVĂZUTE LA ART. 24 alin(2)- (3) și art.27 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Oficierea căsătoriei civile

Oficierea căsătoriei civile se va face cu respectarea strictă a dispozițiilor art.24 alin.(1) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Celelalte dispozitii legale privind instituția căsătorie se aplică întocmai.

Toate căsătoriile civile programate în  perioada  28 martie - 16 aprilie 2020 vor fi oficiate în Casa Căsătoriilor, conform programărilor făcute de  către dumneavoastră.

Având în vedere situaţia apărută, cu privire la coronavirus (COVID-19), ACCESUL PERSOANELOR ÎN INCINTA DE OFICIERE A CASEI CĂSĂTORIILOR va fi limitată la max. 8 persoane, cu obligaţia ca cetăţenii să folosească substanțele dezinfectante puse la dispoziție anterior intrării în sala de oficierere!

Recomandări privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID - 19) în zonele aglomerate, precum sălile de oficiere a căsătoriilor civile, unde sunteţi expuşi la contact direct şi/sau interacţiune cu un număr mare de persoane.

Protejaţi-vă apropiaţii, nu-i expuneţi!

 • persoanele care participă la oficierea căsătoriilor sunt rugate să evite aglomeraţia din sala de ceremonie a Casei Căsătoriilor al municipiului Deva şi să păstreze o distanţă de cel puţin 1metru între ele pentru a evita riscul de contaminare. În acest sens accesul în sala de ceremonii va fi restricţionat la maxim 8 persoane ( inclusiv ofiţerul de stare civilă şi fotograful);
 • limitaţi la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrăţişările, sărutul obrajilor sau al mâinilor;
 • manifestaţi o atitudine preventivă, întrucât răspândirea virusului este posibilă şi din partea persoanelor care nu manifestă simptome specifice;
 • persoanele în vârstă (peste 65 de ani) şi cele cu imunitate scăzută/boli asociate sunt rugate să evite zonele aglomerate sau zonele cu trafic intens.

Programul Rezervare on-line ,,PROGRAMARE CĂSĂTORIE,, se suspendă pe perioada  01 aprilie -20 aprilie  din motive tehnice. Revenim cu informații!

OFERIM informații SUPLIMENTARE în perioada programului de relații cu publicul

 • LUNI, MARȚI, JOI, VINERI: 08.30-16.30
 • MIERCURI: 08.30-18.30

Telefon :0254 216718 ;  +40 726 700 767 sau e-mail: stare.civila@primariadeva.ro

Vă rugăm, consultaţi informaţiile generale şi lista actelor necesare în vederea înregistrării declarației de căsătorie, inainte de a vă deplasa la oficierea căsătoriei civile pentru a vă prezenta cu toate documentele, în original şi copie xerox.

Citiți și: https://www.facebook.com/PrimariaMunicipiuluiDeva
Vă recomandăm să vă informați din surse oficiale și să urmați aceste sfaturi: http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/!

 

Având în vedere situația existentă apelăm la înțelegerea cetățenilor municipiului Deva, Cristur, Bârcea Mică, Sântuhalm, Archia cât și a cetăţenilor din comunele Brănișca, Certeju de Sus, Cârjiți, Hărău, Șoimuș, Vețel pentru a solicita eliberarea actelor de stare civilă și identitate doar în situații urgente, pentru evitarea aglomerației în sediul instituției noastre și de a respecta recomandarile M.A.I.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Înapoi la Ştiri şi evenimente

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii - SUSPENDAT PE PERIOADA STARII DE ALERTA

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.