Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Trimite unui prieten

Căsătoria între un cetăţean român şi unul străin

Exportă PDF - Căsătoria între un cetăţean român şi unul străin Tipăreşte pagina - Căsătoria între un cetăţean român şi unul străin Trimite unui prieten - Căsătoria între un cetăţean român şi unul străin

Căsătoria între un cetăţean român şi unul străin

Înainte de întocmirea dosarului de căsătorie vă recomandăm să citiţi rubrica Informaţii generale despre căsătoria civilă.

 

Cetăţeanul român va prezenta actele menţionate la «Căsătoria între cetăţeni români»

În toate cazurile în care intenţionaţi să încheiaţi căsătoria cu un cetăţean străin vă îndrumăm să solicitaţi informaţii, personal la sediul nostru, la ghișeul Compartimentului de Stare Civilă

  • ACTE CETĂŢEAN STRĂIN:

1. Certificat medical prenupţial eliberat de un medic din România, care să poarte menţiunea «Se poate căsători»;

2. Paşaport (original şi copie xerox) - în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; - sau act de identitate, original şi copie xerox (în cazul cetăţenilor din statele membre ale U.E.);

* Actul de identitate al cetăţeanului străin şi viza acordată acestuia în vederea şederii pe teritoriul României trebuie să fie valabile atât la data depunerii dosarului de căsătorie cât şi la data oficierii căsătoriei.

3. Certificat de naştere, original şi copie xerox şi după caz: apostilat cu Apostila Convenţiei de la Haga sau supralegalizat în funcţie de statul emitent; Certificatul de naştere va fi tradus şi legalizat la un birou notarial de pe teritoriul României;
4. Dovada eliberată/autentificată de misiunile diplomatice/oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.

  • Pentru :

- cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei vor prezenta documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent - maximum 3 luni de la emitere;

- Se va ataşa şi traducerea în limba română, legalizată la un notar din România a dovezii/certificatului menţionat anterior;

5. Un document care să ateste domiciliul din străinătate al cetăţeanului sau declaraţie pe propria răspundere dată la un birou notarial din România privind domiciliul din ţara de origine;

6. Declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public privind domiciliul complet din ţara de provenienţă, dacă este cunoscător al limbii române scris/citit, starea civilă înaintea căsătoriei, îndeplinirea condiţiilor de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea unei căsătorii în România, şi regimul matrimonial ales;

- După caz, dovada desfacerii căsătoriilor anterioare prin sentinţe de divorţ sau certificate de deces însoţite de certificatele de căsătorie, apostilate sau supralegalizate în funcţie de ţară ( vezi afişul cu privire la Apostila Convenţiei de la Haga), traduse şi legalizate de un birou notarial de pe teritoriul României;
- În cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română, la încheierea căsătoriei este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat.

 

<<< Inapoi

 

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii - SUSPENDAT PE PERIOADA STARII DE ALERTA

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.