Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Trimite unui prieten

Informaţii generale despre căsătoria civilă

Exportă PDF - Informaţii generale despre căsătoria civilă Tipăreşte pagina - Informaţii generale despre căsătoria civilă Trimite unui prieten - Informaţii generale despre căsătoria civilă

Informaţii generale despre căsătoria civilă

Căsătoria se  încheie la sediul Casei Căsătoriilor din B-dul 1 Decembrie , nr. 10, parter( lângă Primăria municipiului Deva, vis-à-vis de statuia lui Traian ), dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul stabil sau reşedinţa în municipiul Deva.

 • Înainte de depunerea dosarului de căsătorie vă rugăm să verificaţi concordanţa între datele  înscrise în certificatul de naştere şi actul de identitate (nume, prenume, CNP, etc). Dacă sunt constatate erori între acte este necesar să vă prezentaţi din timp pentru clarificare.
 • Actele pentru încheierea căsătoriei se depun cu 10 zile calendaristice înainte, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Exemplu de calcul: Dacă doriţi să vă căsătoriţi sâmbătă, în data de 12 SEPTEMBRIE 2020, sunteţi obligaţi să completați declarația de căsătorie și să depuneţi actele necesare joi în data de 03 SEPTEMBRIE 2020.

 • Căsătoria se poate încheia înaintea implinirii termenului de 10 zile pentru motive temeinice, cu încuviinţarea primarului municipiului Deva.
 • Căsătoria se poate oficia şi după expirarea termenului de 10 zile, numai cu aprobarea primarului, pentru situaţii temeinic justificate, însă numai până la expirarea termenului de 30 de zile de la data afişării declaraţiei de căsătorie şi cu reînoirea certificatelor medicale referitoare la starea sănătăţii viitorilor soţi.
 • Certificatul medical prenupţial (privind starea sănătăţii) este valabil 14 zile de la data emiterii până la data căsătoriei şi trebuie să conţină parafa şi semnătura medicului şi menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături.
 • Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria.
 • În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:

1. Regimul comunităţii legale;
2. Regimul separaţiei de bunuri ;
3. Regimul comunităţii convenţionale .
     
În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decît cel al comunităţii legale aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public.
  
Pentru detalii referitoare la regimurile matrimoniale, vezi art. 339-370 din Codul Civil

 • Numele de familie al soţilor după căsătorie poate fi:

a) numele pe care l-au avut înainte de căsătorie (Ex: soţul Ionescu - soţia Popescu );

b) numele unuia sau celuilalt soţ (Ex: ambii soţi Ionescu sau ambii soţi Popescu);

c) numele lor reunite (Ex: ambii soţi fie Ionescu  Popescu sau Popescu  Ionescu);

d) unul dintre soţi îşi păstrează numele dinaintea căsătoriei, iar celălalt soţ poate să poarte numele lor reunite (Ex: soţul Ionescu  şi soţia Ionescu Popescu)

 • La data oficierii, viitorii soţi şi martorii desemnaţi au obligaţia de a prezenta actul de identitate original şi valabil, NU copie xerox, permis auto, paşaport, etc.
 • Actul de căsătorie se semnează în clar de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.
 • Soţii aflaţi la prima căsătorie, nu mai beneficiază de sprijinul financiar acordat la constituirea familiei, în cuantum de 200 de euro.(conform prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vedere restabilirii echilibrului bugetar).
 • La oficierea căsătoriei actul de identitate al soţului care îşi schimbă numele va fi invalidat  urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile. Celor care doresc să călătorească în străinătate imediat după oficierea căsătoriei şi au actul de identitate invalidat le recomandăm să solicite informaţii suplimentare pentru eliberarea actului de identitate.
 • Nu asigurăm servicii foto-video, pahare sau alte servicii.

<<< Inapoi

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii - SUSPENDAT PE PERIOADA STARII DE ALERTA

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.