Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Trimite unui prieten

Înregistrare naştere ce a avut loc în municipiul Deva

Exportă PDF - Înregistrare naştere ce a avut loc în municipiul Deva Tipăreşte pagina - Înregistrare naştere ce a avut loc în municipiul Deva Trimite unui prieten - Înregistrare naştere ce a avut loc în municipiul Deva

 

Înregistrare naştere ce a avut loc în municipiul Deva

  • TERMEN DE ÎNREGISTRARE

Declararea naşterii se face în termen de 30 zile pentru copilul născut viu şi în termen de 3 zile pentru copilul născut mort.Termenele se socotesc de la data naşterii. În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere.
După împlinirea termenului de 30 de zile,întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Hunedoara. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

Cererile privind înregistrarea tardivă a naşterii, depuse la instanţele de judecată până la data de 28 iunie 2016 se soluţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii acestora.

  • ACTE NECESARE

1. certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul / ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;

2. actele de identitate ale părinţilor şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de unul din părinţi, original şi copie xerox;

3. certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi copie xerox, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;

4. declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta trebuie să fie asistat de reprezentantul legal.
5. certificatul de naștere al mamei, original și copie, în cazul înregistrării copilului născut în afara căsătoriei
6. alte documente, după caz

 

În cazul în care unul dintre părinţi este cetăţean străin, mai sunt necesare următoarele acte:
a) paşaportul părintelui cetăţean străin, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în copie xerox, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;

b) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate

c) Declaraţie:
- cu privire la naţionalitatea şi domiciliul cetăţeanului străin, naţionalitatea şi domiciliul copilului;
- de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei şi de încuviinţare a purtării numelui tatălui / mamei, dacă este cazul;

  • Numele de familie şi prenumele copilului:

Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor. 

În cazul în care părinţii au nume de familie diferit sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei scrise, dată în faţa ofiţerului de stare civilă sau la notar public, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie (numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite) şi prenumele copilului. 

Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, părinţii putând opta pentru un nume corespunzător.

  •  Domiciliul copilului:

Dacă la data înregistrării naşterii părinţii copilului au domicilii diferite înscrise în actul de identitate domiciliul copilului este domiciliul declarat de către părintele care solicită înregistrarea naşterii.
 În situaţia când părintele nu se poate prezenta să declare naşterea copilului, declaraţia de domiciliu trebuie să fie dată la un notar public.

 

PĂSTRAŢI CU GRIJĂ CERTIFICATUL DE NAŞTERE ŞI VERIFICAŢI CORECTITUDINEA DATELOR!


 DIN DATA DE 03.07.2010 CF LEGII NR. 118/2010 NU SE MAI ACORDĂ URMĂTOARELE PRESTAŢII SOCIALE:
   - Trusoul pentru Nou-Născut
   - Alocaţia pentru Nou-Născut

 

<< Inapoi

 

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii - SUSPENDAT PE PERIOADA STARII DE ALERTA

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.