Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Trimite unui prieten

Pierdere - Distrugere - Deteriorare - Furt

Exportă PDF - Pierdere - Distrugere - Deteriorare - Furt Tipăreşte pagina - Pierdere - Distrugere - Deteriorare - Furt Trimite unui prieten - Pierdere - Distrugere - Deteriorare - Furt

Pierdere - Distrugere - Deteriorare - Furt

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.

  • ACTE NECESARE*

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.

 

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
- se obţine de la functionarul de serviciu sau se descarcă *** Anexa 11 *** şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de solicitant şi se va semna în faţa funcționarului de la ghişeu;
2. Actul de identitate deteriorat sau anulat

3. Un document emis de instituţii sau autorităţi publice, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii, respectiv: carte de alegător, paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ (copie xerox şi original);
4. Certificatul de naştere (copie xerox şi original);

5. În cazul furtului - se va depune şi dovada de la Poliţie din care rezultă că furtul a fost înregistrat (copie xerox şi original);

6. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - click *** aici *** (copie xerox și original):
Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original)
Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Evidenţa persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

Dacă solicitantul a avut carte de identitate va preda Cartea de alegător;

Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt pe cerere.

8. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) se achită la sediul Direcţiei Impozite și Taxe Locale Deva.

În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

9. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

10. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (copie xerox şi original)

11. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

12. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copii xerox şi original)
Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte, după caz:

13. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial (copie xerox si original)


<<< Inapoi

 

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.