Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Trimite unui prieten

Primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Exportă PDF - Primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani Tipăreşte pagina - Primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani Trimite unui prieten - Primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Înainte de întocmirea dosarului pentru eliberarea actului de identitate vă recomandăm să citiţi rubrica Informatii generale despre actul de identitate.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor, însoţit de către unul dintre părinţi sau, dupa caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

  • ACTE NECESARE (Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate)

1.Cererea pentru eliberarea actului de identitate:

- se obţine de la funcționarul de serviciu sau se descarcă *** Anexa 11 *** şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de minor şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal

2. Certificatul de naştere al minorului (copie xerox şi original)

3. Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal

4. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial (copie xerox si original)

5. Documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu-  *** click aici ***  (copie xerox şi original)
Dacă părintele nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original)
Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Evidenţa persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie (pentru mediul rural). Dacă părinţii minorului nu sunt titularii spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta  actul de proprietate (copie xerox şi original).

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) se achită la sediul Direcţia Impozite și Taxe Locale Deva;

  • IMPORTANT  

Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic / la reprezentantul său legal / la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament.
În situatia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.
Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotarâre judecatorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.
Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului Serviciului Evidenţa Persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.
Cetăţenii români aflaţi în străinatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

 

<<< Inapoi

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.