Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

ÎN ATENȚIA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN MUNICIPIUL DEVA!

Exportă PDF -  ÎN ATENȚIA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN MUNICIPIUL DEVA! Tipăreşte pagina -  ÎN ATENȚIA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN MUNICIPIUL DEVA! Trimite unui prieten -  ÎN ATENȚIA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN MUNICIPIUL DEVA!

publicat de AdminiStrator in Joi , 14 Ianuarie 2021, 13:02

 

Direcția de Asistență Socială  Deva, prin Compartimentul Asociații de Proprietari, aduce la cunoștința asociațiilor de proprietari faptul că, potrivit prevederilor art.64 alin.(5) din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare, administratorii au obligația să prezinte comitetului executiv al asociației de proprietari atestatul care  dovedește calitatea de administrator de condominii și cazierul judiciar care să ateste că nu au suferit nicio condamnare, pentru o infracțiune  de natură economico - financiară.

De asemenea, vă aducem la cunoșțință faptul că, potrivit art.106 din Legea nr.196/2018, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice atestate pentru funcția de administrator înainte de anul 2007 au obligația să solicite eliberarea atestatului privind dobândirea calității de administrator de condominii.

Cererea pentru eliberarea atestatului, cuprinzând documentele necesare atestării, se poate descărca de pe site-ul www.primariadeva.ro, secțiunea Asociații de proprietari - Cerere pentru emiterea atestatului de administrator de condominii, sau poate fi solicitată la sediul Direcției de Asistență Socială  Deva, Compartimentul Asociații de Proprietari.

Persoanele fizice atestate din anul 2007 și până în prezent, pot îndeplini funcția de administrator numai dacă obțin certificate de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii.

Condițiile obținerii atestatului privind dobândirea calității de administrator de condominii sunt prevăzute în Hotărârea de Consiliu local nr.329/2019 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

Totodată vă informăm că, potrivit prevederilor art.102, alin.(1), lit.q) din Legea nr.196/2018, cu modificările și completările ulterioare,  desfășurarea de către persoane fizice sau juridice a activității de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.64 constituie contravenție și se sancționează, conform prevederilor art.102, alin.(2), lit.d) din Legea nr.196/2018, cu modificările și completările ulterioare,  cu amendă între 5000 lei si 10000 lei.

Termenul prevăzut de Legea nr.294/2020 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor,  se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022.

 

Mai multe informații în acest sens puteți obține la numărul de telefon 0254/218030, de luni până joi - între orele 8:00-16:30 şi vineri - între orele 8:00-14:00.

 

 

 

 

Înapoi la Asociaţii de proprietari

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI