Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Carieră

Vă facem cunoscut că în data de 07 iunie 2021, Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, in regim contractual

Vă facem cunoscut că în data de 07 iunie 2021,  Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva va desfăşura concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, in regim contractual

  • șef birou din cadrul Biroului Intretinere Marcaje Rutiere- 1 post
  • inspector de specialitate gr IA din cadrul Centrului National de Informare și Promovare Turistică- 2 posturi
  • consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic, Achiziții Publice- 1 post
  • muncitor necalificat din cadrul Serviciului Întreținere Zone Verzi- 1 post
  • muncitor calificat din cadrul Serviciului Întreținere Zone Verzi- 1 post
  • muncitor calificat din cadrul Biroului Administrare Baze Sportive- 1 post
  • muncitor calificat din cadrul Biroului Productie si Intretinere Material Dendro Floricol- 1 post
  • muncitor calificat din cadrul Compartimentului Producție, Mentenanța și Întreținere Mobilier Urban- 1 post

Concurs pentru ocuparea postului de executie in regim contractual de Muncitor calificat, treapta I, din cadrul Biroului ridicari vehicule

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuție în regim contractual vacant de Muncitor calificat, treapta I din cadrul Biroului ridicări vehicule al Serviciului administrarea domeniului public și privat al Direcției Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva:

Denumirea postului:

- Muncitor calificat, treapta I - 1 post

Data, ora şi locul de desfășurare a concursului:

- 20 mai 2021 - ora 10,00 - proba practică, la sediul Primăriei municipiului Deva;

- interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise / probei practice la sediul Primăriei municipiului Deva;

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcției de execuție vacantă de Muncitor calificat – electrician, treapta I, la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva.

Vă facem cunoscut că în data de 19.05.2021 se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției de execuție vacantă de Muncitor calificat - electrician, treapta I, la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Cultural "Drăgan Muntean" Deva.

Concurs de promovare în funcția publică de conducere de Șef birou, gradul II al Biroului administrarea si exploatarea locuințelor din cadrul Serviciului administrare fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul de promovare în funcția publică de conducere de Șef birou, gradul II al Biroului administrarea si exploatarea locuințelor din cadrul Serviciului administrare fond locativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva:
Concursul se va desfăşura după următorul program:
- 18.05.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Direcției de Asistență Socială Deva;
- Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

Concurs organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuție de Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Centrul de informare a cetățenilor al Direcției juridice şi administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva - 10 mai 2021 proba scrisa

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacanta de Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Centrul de informare a cetățenilor al Direcției juridice şi administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

CONCURS pentru ocuparea posturilor corespunzatoare unor functii publice specifice de executie vacante de Politisti locali din cadrul Directiei Polilia Locala a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii publice specifice de execuţie vacante de Politiști Locali din cadrul Direcţiei Poliția Locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva 

Concurs organizat pentru ocuparea a doua funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se va desfăşura concursul organizat pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridica, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva: consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului evidenţă si plată beneficii de asistenţă socială si consilier, grad profesional superior din cadrul Biroului fond locativ din cadrul Serviciului administrare fond locativ.

Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Vă facem cunoscut că la data de 12 aprilie 2021 la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva, se va desfăşura examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual.

CONCURS pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea urmatoarelor posturi corespunzătoare funcţiilor publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva :

- Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului achizitii;

- Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului privatizare;

Concursul se va desfăşura după următorul program:

- 15.04.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

- Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

Concursul organizat pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, al Compartimentului constatare persoane fizice din Direcția impozite și taxe locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, al Compartimentului constatare persoane fizice din Direcția impozite și taxe locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva. 

Concurs pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiilor publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului registru agricol și Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului control al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

 

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea urmatoarelor posturi corespunzătoare funcţiilor publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva :

- Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului registru agricol;

- Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului control;

Concurs pentru ocuparea a unui post vacant în regim contractual de șef serviciu din cadrul Serviciului Productie, Mentenanta si Intretinere Mobilier Urban și doua posturi vacante în regim contractual de ingrijitor din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand al Serviciului Baze Sportive si Agrement

Vă facem cunoscut că în data de 24 martie 2021, la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a unui post vacant în regim contractual de șef serviciu din cadrul Serviciului Productie, Mentenanta si Intretinere Mobilier Urban și doua  posturi vacante în regim contractual de ingrijitor  din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand al Serviciului Baze Sportive si Agrement.

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI