Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Exportă PDF - Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara  a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva Tipăreşte pagina - Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara  a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva Trimite unui prieten - Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara  a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

publicat de AdministraTor in Marti , 23 Martie 2021, 15:56

Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara
a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Intretinere
si Gospodarire Municipala Deva

 

            Vă facem cunoscut că la data de 12 aprilie 2021 la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva, se va desfăşura examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual.

            Examenul se va desfasura dupa urmatorul program:

                 Proba scrisa:12 aprilie 2021, ora 10

                 Interviul: maxim 4 zile de la data sustinerii probei scrise

In vederea participarii la examenul de promovare, candidatii pot depune dosarul in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru desfasurarea examenului de promovare, respectiv in perioada 24 martie - 30 martie 2021.

Dosarul de examen va contine urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere la examenul de promovare adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;

b)  copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii dupa caz;

c)  referatul de evaluare;

d) adeverinta de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare cu indeplinirea conditiilor de vechime;

 

BIBLIOGRAFIA

Stabilita pentru examenul de promovare in treapta profesioanala imediat superioara a personalului contractual al Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

   1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

   2. Legea  nr. 53/2003, Codul Muncii,  cu modificarile si completarile ulterioare

   3. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare

   4. Ordonanta nr. 71/29 august 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare

   5. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI- a,  TITLUL III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;  MONITORUL OFICIAL Partea I, nr.555/05.07.2019

 

   Director,                                            Sef Serviciu Buget, Contab., RU, Arhiva

 Faur Irinel- Ioan                                                      Virdea Laura

 

  Resurse Umane, Salarizare

Inspector de specialitate IA

       Mititelu Andreea

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI