Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Centrul Cultural Drăgan Muntean

Organigrama

Personalul Centrului Cultural "Drăgan Muntean" Deva se structurează în personal de conducere, personal de specialitate și personal de execuție.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Activitatea serviciului public se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare precum şi a legislaţiei în materie.

ACCESEAZĂ SITE - UL CENTRULUI CULTURAL „ DRĂGAN MUNTEAN” DEVA

Centrul Cultural "Drăgan Muntean" Deva funcționează, organizează și facilitează desfășurarea activităților educative, cultural-artistice și sportive prin: simpozioane, sesiuni de comunicări științifice, mese rotunde, lectorate, conferințe, expuneri, colocvii, dezbateri, festivaluri, concursuri, cenacluri literar artistice, expoziții și saloane de artă și carte, spectacole, târguri, seri muzical-literare etc. Toate aceste manifestări au ca scop satisfacerea celor mai diverse opțiuni culturale și artistice ale membrilor comunității orașului nostru.
În realizarea activităților sale specifice, serviciul public colaborează prin parteneriate cu fundații, asociații, ligi și societăți cultural-artistice, instituții, organizații (sindicate), agenți economici, asociații profesionale etc.

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Rezervare căsătorie civilă. Programează-ti online oficierea căsătoriei civile

Rezervare transcriere acte de stare civilă.Programează-te pentru depunere acte de stare civilă/redobândire cetăţenie română

Rezervare acte de identitate. Programează-te pentru depunere acte(carte de identitate, carte de identitate provizorie, reşedinţă)

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

.